Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13549/V

Business name: 
Reliningserv s.r.o.
  (from: 10/22/2002 until: 09/30/2009)
Registered seat: 
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (from: 10/22/2002 until: 09/30/2009)
Identification number (IČO): 
36 216 861
  (from: 10/22/2002)
Date of entry: 
10/22/2002
  (from: 10/22/2002)
Date of deletion: 
10/01/2009
  (from: 10/01/2009)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/01/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/22/2002)
Capital: 
1 910 609 EUR Paid up: 1 910 609 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 09/30/2009)
Other legal facts: 
Zrušenie zapísanej osoby a právny dôvod jej zrušenia - zrušenie spoločnosti bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou VULKMONT, a.s. Košice, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54, Košice, IČO: 31 650 015, podľa § 69 a § 218a a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení ku dňu 01.10.2009 a na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.09.2009. Právny dôvod výmazu zapísanej osoby -dobrovoľný výmaz
  (from: 10/01/2009)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/01/2009)
Legal successor: 
VULKMONT, a.s. Košice
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (from: 10/01/2009)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person