Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  24029/V

Business name: 
Monty Consulting s.r.o.
  (from: 07/16/2009)
Registered seat: 
Jantárová 30
Košice 040 01
  (from: 09/17/2013)
Učňovská 6
Košice - Šaca 040 15
  (from: 06/10/2011 until: 09/16/2013)
Pražská 4
Košice 040 11
  (from: 07/16/2009 until: 06/09/2011)
Identification number (IČO): 
44 833 083
  (from: 07/16/2009)
Date of entry: 
07/16/2009
  (from: 07/16/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/16/2009)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/16/2009)
administratívne služby
  (from: 07/16/2009)
reklamné a marketingové služby
  (from: 07/16/2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/16/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 07/16/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/16/2009)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 07/16/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/16/2009)
finančný leasing
  (from: 07/16/2009)
Partners: 
Ing. Štefan Biró
Wuppertálska 1373/2
Košice - Sídlisko KVP 040 23
Slovak Republic
  (from: 10/13/2010)
Dagmar Tomanková
Park Angelinum 1130/13
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 01/04/2014)
S.H - Slovakia, s.r.o.
Južná trieda 93
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 07/16/2009 until: 10/12/2010)
Contribution of each member: 
Ing. Štefan Biró
Amount of investment: 3 000 EUR Paid up: 3 000 EUR
  (from: 01/04/2014)
Dagmar Tomanková
Amount of investment: 3 000 EUR Paid up: 3 000 EUR
  (from: 01/04/2014)
S.H - Slovakia, s.r.o.
Amount of investment: 6 000 EUR Paid up: 6 000 EUR
  (from: 07/16/2009 until: 10/12/2010)
Ing. Štefan Biró
Amount of investment: 6 000 EUR Paid up: 6 000 EUR
  (from: 10/13/2010 until: 01/03/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/16/2009)
Ing. Štefan Biró
Wuppertálska 1373/2
Košice - Sídlisko KVP 040 23
From: 09/21/2010
  (from: 10/13/2010)
Slavomír Hajdu
Sázavského 595/6
Bardejov 085 01
From: 07/16/2009
  (from: 07/16/2009 until: 10/12/2010)
Slavomír Hajdu
Sázavského 595/6
Bardejov 085 01
From: 07/16/2009 Until: 09/21/2010
  (from: 10/13/2010 until: 10/12/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/16/2009)
Procuration: 
Dagmar Tomanková
Park Angelinum 1130/13
Košice 040 01
From: 01/04/2014
  (from: 01/04/2014)
Za spoločnosť koná prokurista samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/04/2014)
Capital: 
6 000 EUR Paid up: 6 000 EUR
  (from: 07/16/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/25/2018
  (from: 07/22/2021)
Bankruptcy trustee: 
KONRES k.s.
Hviezdoslavova 6/3388
Košice 040 01
From: 04/25/2018
  (from: 07/22/2021)
Other legal facts: 
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 30K/21/2017-123 zo dňa 18.4.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť vo výrokoch I., III. – VI. dňa 25.4.2018 a vo výroku II. dňa 11.5.2018 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Monty Consulting s.r.o., Jantárová 30, Košice 040 01 a za predbežného správcu menoval KONRES k.s., zn. správcu: S1651.
  (from: 07/22/2021)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person