Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  24914/N

Business name: 
Dravero FSC, s.r.o.
  (from: 12/07/2010 until: 08/01/2019)
Registered seat: 
Komárňanská cesta 3
Nové Zámky 940 64
  (from: 07/28/2009 until: 08/01/2019)
Identification number (IČO): 
44 879 041
  (from: 07/28/2009)
Date of entry: 
07/28/2009
  (from: 07/28/2009)
Person dissolved from: 
23.7.2019
  (from: 08/02/2019)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 08/02/2019)
Date of deletion: 
08/02/2019
  (from: 08/02/2019)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 08/02/2019)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/28/2009)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 07/28/2009 until: 08/01/2019)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.07.2019 o zrušení spoločnosti Dravero FSC, s.r.o. so sídlom Komárňanská cesta 3, 940 64 Nové Zámky, IČO: 44 879 041 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou ASN METAL, s.r.o. so sídlom Považská 16, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 522 147 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.10436/N. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 24914/N sa v y m a z á v a dňom 02.08.2019 obchodná spoločnosť Dravero FSC, s.r.o. so sídlom Komárňanská cesta 3, 940 64 Nové Zámky, IČO: 44 879 041 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 24914/N, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou ASN METAL, s.r.o. so sídlom Považská 16, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 522 147 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.10436/N na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 23.07.2019 vo forme notárskej zápisnice č. N 389/2019, NZ 23297/2019, NCRls 23832/2019, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 02.08.2019.
  (from: 08/02/2019)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 08/02/2019)
Legal successor: 
ASN METAL, s.r.o.
Považská 16
Nové Zámky 940 01
  (from: 08/02/2019)
Date of updating data in databases:  01/27/2022
Date of extract :  01/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person