Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10074/N

Obchodné meno: 
Heineken Slovensko, a.s.
  (od: 30.06.1998)
Sídlo: 
Novozámocká 2
Hurbanovo 947 01
  (od: 19.06.2010)
IČO: 
36 528 391
  (od: 30.06.1998)
Deň zápisu: 
30.06.1998
  (od: 30.06.1998)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.06.1998)
Predmet činnosti: 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (od: 30.06.1998)
prenájom priemyselného tovaru
  (od: 30.06.1998)
reklamná činnosť
  (od: 30.06.1998)
organizovanie výstav a veľtrhov
  (od: 30.06.1998)
organizovanie kurzov, školení, seminárov a kutúrnych podujatí
  (od: 30.06.1998)
výskum trhu a verejnej mienky
  (od: 30.06.1998)
výskum na nápojovom trhu
  (od: 30.06.1998)
prenájom dopravných prostriedkov, strojov a prístrojov
  (od: 30.06.1998)
podnikateľské poradenstvo v oblasti výroby, obchodu a služieb
  (od: 30.06.1998)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 30.06.1998)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 30.06.1998)
vedenie účtovníctva
  (od: 30.06.1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 30.06.1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 30.06.1998)
výroba piva, sladu, nealkoholických nápojov a sirupov
  (od: 19.12.2000)
výroba ovocných štiav
  (od: 19.12.2000)
pohostinská činnosť
  (od: 19.12.2000)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach
  (od: 19.12.2000)
výčap
  (od: 19.12.2000)
veľkoobchod so sladovníckym jačmeňom
  (od: 19.12.2000)
stáčanie a plnenie nápojov do plechovíc
  (od: 25.06.2001)
prevádzkovanie verejného skladu
  (od: 05.03.2004)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - spracovanie odpadov vznikajúcich pri výrobe piva a sladu na kŕmne zmesi, kŕmne komponenty, organické hnojivá a komposty
  (od: 20.07.2005)
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 11.09.2009)
predaj kŕmnych zmesí, kŕmnych komponentov, organických hnojív a kompostov
  (od: 26.02.2010)
výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v zariadeniach na využitie bioplynu
  (od: 28.12.2010)
administratívne služby
  (od: 23.04.2015)
počítačové služby
  (od: 23.04.2015)
výroba vína (s obsahom alkoholu do 15%)
  (od: 23.04.2015)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 03.07.2001)
Miroslav Horecký - člen predstavenstva
Na barine 4684/10
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 01.03.2017
  (od: 21.06.2017)
Ing. Ján Franek
Na križovatkách 16453/35D
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 25.10.2017
  (od: 08.11.2017)
Mgr. Andrea Kožuchová - člen predstavenstva
Na lázku 433/12
Rohožník 906 38
Vznik funkcie: 01.03.2018
  (od: 24.03.2018)
Rastislav Raček - Člen predstavenstva
259
Dvorany nad Nitrou 956 11
Vznik funkcie: 01.04.2021
  (od: 04.05.2021)
Marinus Maria Kruijt - predseda
Avenue Kalemie 27
KINSHASA 1000 AA
Konžská demokratická republika
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 01.02.2019)
Martin Pozsgay - člen
Reitbahngasse 34/1
Schwechat 2320
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 01.02.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzuje spoločné konanie aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (od: 15.10.2008)
Základné imanie: 
3 300 000 EUR Rozsah splatenia: 3 300 000 EUR
  (od: 03.08.2011)
Akcie: 
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 330 000 EUR
  (od: 12.05.2009)
Akcionár: 
Heineken International B.V.
Tweede Weteringplantsoen 21
Amsterdam 1017 ZD
Holandské kráľovstvo
  (od: 14.10.2014)
Dozorná rada: 
Doc.Ing. Peter Mihók , CSc. - podpredseda
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 08.12.2009
  (od: 26.02.2010)
Dimitar Alexiev Dimitrov
Limbová 28
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 01.09.2013
  (od: 19.09.2013)
Ing. Juraj Brath
Južná 1679/48
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 18.04.2019
  (od: 08.06.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií na základe rozhodnutia zakladateľa zakladateľskou listinou dňa 19.6.1998, not. záp. č. N 220/98, NZ 211/98 podľa §§ 56 - 75 a §§ 154 - 220 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
  (od: 30.06.1998)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 2.2.2000 (not. záp. č. N 25/2000, NZ 22/2000).
  (od: 14.03.2000)
So spoločnosťou sa zlúčila podľa § 69 Obchodného zákonníka obchodná spoločnosť PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. so sídlom Nitra, Štefánikova 79, IČO: 31 415 032, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. Sro 314/N, a to dňom 01.01.2001. So spoločnosťou sa zlúčila podľa § 69 Obchodného zákonníka obchodná spoločnosť ZLATÝ BAŽANT a.s. HURBANOVO so sídlom Hurbanovo, Novozámocká 2, IČO: 31 422 322, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. Sa 235/N, a to dňom 01.01.2001. Na spoločnosť prešli týmto dňom ako na univerzálneho právneho nástupcu všetky práva aj záväzky (aj neznáme) zaniknutých spoločností PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. a ZLATÝ BAŽANT a.s. HURBANOVO.
  (od: 19.12.2000)
So spoločnosťou sa zlúčila podľa § 69 Obchodného zákonníka obchodná spoločnosť MARTINER a.s., so sídlom Nitra, Štefánikova 79, IČO: 36 021 504, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. Sa 10164/N, a to dňom 01.07.2001. So spoločnosťou sa zlúčila podľa § 69 Obchodného zákonníka obchodná spoločnosť PIVOVAR A SLADOVŇA GEMER, a.s., so sídlom Nitra, Štefánikova 79, IČO: 36 036 072, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. Sa 10165/N, a to dňom 01.07.2001. Na spoločnosť prešli týmto dňom ako na univerzálneho právneho nástupcu všetky práva aj záväzky (aj neznáme) zaniknutých spoločností MARTINER a.s. a PIVOVAR A SLADOVŇA GEMER, a.s..
  (od: 25.06.2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.11.2001 (not. záp. č. N 432/01, Nz 433/01).
  (od: 05.04.2002)
Zánik funkcie členov dozornej rady Zooullisa Minna, JUDr. Štefana Karšaya, Sigismundusa Willema Wolberta Lubsena, JUDr. Jána Mesiarika CSc., Karola Konárika (r.č. , Ing. Kataríny Malovej a Moniky Konárikovej dňom 22.4.2003. Zánik funkcie podpredsedu dozornej rady Karola Konárika (r.č. ). Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 22.4.2004. Zánik funkcie člena predstavenstva Adriaana Berenda Rutgersa dňom 12.1.2004. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 12.1.2004.
  (od: 05.03.2004)
Rozhodnutie spoločnosti BRAU UNION AG jediného akcionára spoločnosti zo dňa 11.09.2009 o zlúčení spoločnosti Heineken Slovensko, a.s. so sídlom Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo, IČO: 36 528 391, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10074/N so spoločnosťou Královský pivovar Krušovice Slovakia, s.r.o. so sídlom Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 35 765 917 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 22851/N. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 11.09.2009 spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 102/2009, Nz 30847/2009, NCRls 31315/2009 sa obchodná spoločnosť Heineken Slovensko, a.s. so sídlom Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo, IČO: 36 528 391, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10074/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Královský pivovar Krušovice Slovakia, s.r.o. so sídlom Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 35 765 917 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 22851/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti Královský pivovar Krušovice Slovakia, s.r.o. dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do obchodného registra, t.j. ku dňu 01.10.2009.
  (od: 01.10.2009)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.10.2009)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Královský pivovar Krušovice Slovakia, s.r.o.
Novozámocká 2
Hurbanovo 947 01
  (od: 01.10.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  13.05.2021
Dátum výpisu:  14.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)