Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  24220/V

Business name: 
A-Trade Slovakia, spol. s r.o., v likvidácii
  (from: 07/22/2021)
A-Trade Slovakia, spol. s r.o.
  (from: 08/26/2009 until: 07/21/2021)
Registered seat: 
Pražská 2
Košice 040 11
  (from: 08/26/2009)
Identification number (IČO): 
44 819 897
  (from: 08/26/2009)
Date of entry: 
08/26/2009
  (from: 08/26/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/26/2009)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/26/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/26/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 08/26/2009)
sprostredkovanie poskytovania úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 08/26/2009)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/26/2009)
podriadený finančný agent v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  (from: 07/22/2011)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 12/14/2013)
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 12/14/2013)
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
  (from: 12/14/2013)
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  (from: 12/14/2013)
výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (from: 12/14/2013)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 12/14/2013)
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 12/14/2013)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 12/14/2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/14/2013)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 12/14/2013)
sťahovacie služby
  (from: 12/14/2013)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 12/14/2013)
kuriérske služby
  (from: 12/14/2013)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 12/14/2013)
finančný leasing
  (from: 12/14/2013)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 12/14/2013)
prevádzkovanie jaslí
  (from: 12/14/2013)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 12/14/2013)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 12/14/2013)
reklamné a marketingové služby
  (from: 12/14/2013)
Partners: 
Viktor Hajduček
Sokolovská 14
Košice 040 11
Slovak Republic
  (from: 08/26/2009 until: 03/04/2016)
Contribution of each member: 
Viktor Hajduček
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/26/2009 until: 03/04/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/23/2013)
konatelia
  (from: 08/26/2009 until: 10/22/2013)
Viktor Hajduček
Sokolovská 14
Košice 040 11
From: 08/26/2009
  (from: 08/26/2009)
Dana Bosíková
Poľovnícka 6
Košice 040 11
From: 08/26/2009
  (from: 08/26/2009 until: 02/29/2012)
Dana Hajdučeková Bosíková
Poľovnícka 6
Košice 040 11
From: 08/26/2009
  (from: 03/01/2012 until: 10/22/2013)
Dana Hajdučeková Bosíková
Poľovnícka 6
Košice 040 11
From: 08/26/2009 Until: 09/19/2013
  (from: 10/23/2013 until: 10/22/2013)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Každý z konateľov spoločnosti koná samostatne okrem prípadu, keď predmet zmluvy, hodnota obchodu, objednávky a pod. prevyšuje sumu 6.639,- Eur; vtedy je potrebný podpis konateľa, ktorý je zároveň spoločníkom.
  (from: 08/26/2009)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/26/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/05/2021
  (from: 07/22/2021)
 Liquidators:
Viktor Hajduček
Sokolovská 14
Košice 040 11
From: 03/05/2021
  (from: 07/22/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s označením funkcie, ktorú vykonáva.
  (from: 07/22/2021)
Other legal facts: 
Okresný súd Košice I uznesením č. k. 33CbR/40/2019-50 zo dňa 9.12.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 5.3.2021, zrušil spoločnosť A-Trade Slovakia, spol. s r.o., Pražská 2, 040 11 Košice, IČO: 44 819 897, nariadil jej likvidáciu a za likvidátora menoval Viktora Hajdučeka, konateľa spoločnosti.
  (from: 07/22/2021)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person