Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13943/V

Business name: 
FEDEX-ex, s.r.o. "v likvidácii"
  (from: 04/17/2013 until: 05/22/2018)
FEDEX-ex, s.r.o.
  (from: 05/05/2003 until: 04/16/2013)
Registered seat: 
Jazmínová 5
Košice 040 11
  (from: 05/05/2003 until: 05/22/2018)
Identification number (IČO): 
36 570 541
  (from: 05/05/2003)
Date of entry: 
05/05/2003
  (from: 05/05/2003)
Person dissolved from: 
4.7.2017
  (from: 05/23/2018)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím súdu o zrušení konkurzného konania pre nedostatok majetku podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka
  (from: 05/23/2018)
Date of deletion: 
05/23/2018
  (from: 05/23/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/23/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/05/2003)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 05/05/2003 until: 05/22/2018)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/05/2003 until: 05/22/2018)
finančný lízing a operatívny lízing
  (from: 05/05/2003 until: 05/22/2018)
reklamná činnosť
  (from: 05/05/2003 until: 05/22/2018)
faktoring a forfaiting
  (from: 05/05/2003 until: 05/22/2018)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/05/2003 until: 05/22/2018)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/05/2003 until: 05/22/2018)
spracovanie údajov
  (from: 05/05/2003 until: 05/22/2018)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 05/05/2003 until: 05/22/2018)
ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo
  (from: 05/05/2003 until: 05/22/2018)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/05/2003 until: 05/22/2018)
prenájom hnuteľného majetku
  (from: 05/05/2003 until: 05/22/2018)
organizovanie školení, kurzov a seminárov
  (from: 05/05/2003 until: 05/22/2018)
usporadúvanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí
  (from: 05/05/2003 until: 05/22/2018)
činnosť umeleckej agentúry
  (from: 05/05/2003 until: 05/22/2018)
Partners: 
Marián Fedák
Bystrická 8
Košice - mestská časť Pereš
Slovak Republic
  (from: 10/23/2003 until: 02/23/2004)
Ondrej Fedorko
Boženy Nemcovej 10
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 01/19/2006 until: 10/17/2007)
Eva Fedorková
Boženy Nemcovej 10
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 09/17/2004 until: 01/18/2006)
Eva Fedorková
Boženy Nemcovej 10
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 05/29/2004 until: 09/16/2004)
Eva Fedorková
B. Nemcovej 10
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 02/24/2004 until: 05/28/2004)
Eva Fedorková
Klimkovičova 22
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/23/2003 until: 02/23/2004)
Eva Fedorková
Klimkovičova 22
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/05/2003 until: 10/22/2003)
Oleksandr Kovalenko
Drevný trh 811/1
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 05/29/2004 until: 09/16/2004)
Róbert Krčík
Jazmínová 5
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/05/2003 until: 10/22/2003)
Contribution of each member: 
Eva Fedorková
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 05/05/2003 until: 10/22/2003)
Róbert Krčík
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/05/2003 until: 10/22/2003)
Eva Fedorková
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/23/2003 until: 02/23/2004)
Marián Fedák
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/23/2003 until: 02/23/2004)
Eva Fedorková
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/24/2004 until: 05/28/2004)
Eva Fedorková
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/29/2004 until: 09/16/2004)
Oleksandr Kovalenko
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/29/2004 until: 09/16/2004)
Eva Fedorková
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/17/2004 until: 01/18/2006)
Ondrej Fedorko
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/19/2006 until: 10/17/2007)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/04/2004 until: 05/22/2018)
Individual managing director
  (from: 05/29/2004 until: 12/03/2004)
Individual managing director
  (from: 02/24/2004 until: 05/28/2004)
konatelia
  (from: 10/23/2003 until: 02/23/2004)
Individual managing director
  (from: 05/05/2003 until: 10/22/2003)
Marián Fedák
Bystrická 8
Košice - mestská časť Pereš
From: 08/26/2003 Until: 11/07/2003
  (from: 10/23/2003 until: 02/23/2004)
Ondrej Fedorko
Boženy Nemcovej 10
Košice 040 01
From: 12/09/2003
  (from: 02/24/2004 until: 06/29/2017)
Eva Fedorková
Jazmínová 5
Košice
From: 05/05/2003 Until: 12/09/2003
  (from: 05/05/2003 until: 02/23/2004)
Eva Fedorková
Boženy Nemcovej 10
Košice 040 01
From: 11/29/2004
  (from: 12/04/2004 until: 01/18/2006)
Eva Fedorková
Boženy Nemcovej 10
Košice 040 01
From: 11/29/2004 Until: 06/15/2005
  (from: 01/19/2006 until: 01/18/2006)
Oleksandr Kovalenko
Drevný trh 811/1
Košice 040 01
From: 03/16/2004
  (from: 05/29/2004 until: 09/16/2004)
Oleksandr Kovalenko
Drevný trh 811/1
Košice 040 01
From: 03/16/2004 Until: 09/03/2004
  (from: 09/17/2004 until: 09/16/2004)
Ondrej Fedorko
Boženy Nemcovej 10
Košice 040 01
From: 12/09/2003
  (from: 06/30/2017 until: 05/22/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/04/2004 until: 05/22/2018)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia vždy spoločne a to tak, že k písanému, tlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 05/29/2004 until: 12/03/2004)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/24/2004 until: 05/28/2004)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/23/2003 until: 02/23/2004)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/05/2003 until: 10/22/2003)
Capital: 
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 08/17/2010 until: 05/22/2018)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/05/2003 until: 08/16/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/03/2009
  (from: 07/21/2010)
Bankruptcy trustee: 
Doc. JUDr. Ján Husár , CSc., advokát
Alžbetina 3
Košice
  (from: 07/21/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/06/2010
  (from: 04/17/2013)
 Liquidators:
Ondrej Fedorko
Boženy Němcovej 10
Košice
From: 09/06/2010 Until: 05/23/2018
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Ondrej Fedorko
Boženy Němcovej 10
Košice
From: 09/06/2010
  (from: 04/17/2013 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/17/2013)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č.k. 31K/24/2009-251 zo dňa 24. mája 2017.
  (from: 05/23/2018)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.4.2003 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/05/2003 until: 05/22/2018)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 26.8.2003.
  (from: 10/23/2003 until: 05/22/2018)
Okresný súd Košice I uznesením č. k. 31K/24/2009-55 zo dňa 26. 8. 2009, právoplatným dňa 19. 9. 2009, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: FEDEX-ex, s.r.o., Jazmínová 5, Košice, IČO: 36 570 541 a ustanovil za správcu konkurznej podstaty Doc. JUDr. Jána Husára CSc., advokáta, Alžbetina 3, Košice.
  (from: 07/21/2010 until: 05/22/2018)
Okresný súd Košice I, uznesením č.k. 33CbR/74/2008 zo dňa 04.08.2009 zrušil s likvidáciou spoločnosť FEDEX-ex, s.r.o., Jazmínova 5, Košice a za likvidátora menoval Ondreja Fedorka. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 06.09.2010.
  (from: 04/17/2013 until: 05/22/2018)
Date of updating data in databases:  10/23/2021
Date of extract :  10/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person