Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14487/B

Business name: 
CREATIVE, spol. s r.o.
  (from: 04/23/1997)
Registered seat: 
Bernolákova 72
Pezinok 902 01
  (from: 09/25/2002)
Identification number (IČO): 
35 715 839
  (from: 04/23/1997)
Date of entry: 
04/23/1997
  (from: 04/23/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/23/1997)
Objects of the company: 
cestovná kancelária
  (from: 04/23/1997)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 04/23/1997)
inžinierska činnosť
  (from: 04/23/1997)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/23/1997)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/23/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/23/1997)
prenájom a prevádzka parkovacích a odstavných plôch
  (from: 04/23/1997)
skladovanie
  (from: 04/23/1997)
požičiavanie - prenájom vecí, prístrojov, zariadení - leasing
  (from: 04/23/1997)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 04/23/1997)
čistenie a údržba verejných priestranstiev a komunikácií
  (from: 04/23/1997)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/23/1997)
projektovanie stavieb - pozemné stavby
  (from: 11/04/1998)
činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
  (from: 11/04/1998)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/25/2002)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 09/25/2002)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavená plocha nepresahuje 300m a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 09/25/2002)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 09/25/2002)
verejné obstarávanie
  (from: 09/25/2002)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/25/2002)
organizovanie vzdelávacích kurzov, školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/25/2002)
Partners: 
Ing. Ján Peťko
Bernolákova 4582/72
Pezinok 902 01
Slovak Republic
  (from: 07/30/2019)
RNDr. Elena Peťková
Bernolákova 4582/72
Pezinok 902 01
Slovak Republic
  (from: 07/30/2019)
Contribution of each member: 
Ing. Ján Peťko
Amount of investment: 3 319,39 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 07/30/2019)
RNDr. Elena Peťková
Amount of investment: 3 319,39 EUR Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 07/30/2019)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/30/2019)
RNDr. Elena Peťková
Bernolákova 4582/72
Pezinok 902 01
From: 05/30/2002
  (from: 04/04/2007)
Ing. Ján Peťko
Bernolákova 4582/72
Pezinok 902 01
From: 07/03/2019
  (from: 07/30/2019)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 11/04/1998)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 01/29/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.12.1996 a dodatkom č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.4.1997 v súlade s ust. §§ 57, 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. S ary spis: S.r.o. 21497
  (from: 04/23/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.7.1998, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a rozšírenie predmetu činnosti a zmena konateľa. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice n 199/98, Nz 197/98 spísanej dňa 2.10.1998 notárom JUDr. Veronikou Baričičovou, v zmysle zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 11/04/1998)
Rozhodnutie jediného spoločníka a dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice č. N 253/2001, Nz 253/2001 zo dňa 26.10.2001. Nové znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 225/02, Nz 225/02 zo dňa 10.9.2002. Rozhodnutie jediného spoločníka a dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice č. N 137/02, Nz 137/02 zo dňa 30.5.2002.
  (from: 09/25/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.3.2007.
  (from: 04/04/2007)
Date of updating data in databases:  05/18/2022
Date of extract :  05/20/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person