Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  118/B

Business name: 
Ferona a.s. odštepný závod Bratislava
  (from: 12/28/1992 until: 12/28/1993)
Registered seat: 
Lazaretská 6
Bratislava 813 79
  (from: 12/28/1992 until: 12/28/1993)
Identification number (IČO): 
30 810 736
  (from: 12/28/1992)
Date of entry: 
01/06/1993
  (from: 12/28/1992)
Date of deletion: 
12/29/1993
  (from: 12/29/1993)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/29/1993)
Legal form: 
Branch of a enterprise
  (from: 12/28/1992)
Objects of the company: 
nákup, skladovanie, úprava a predaj základných hutných polotovarov, základných hutných výrobkov a druhovýrobkov
  (from: 12/28/1992 until: 12/28/1993)
servisná činnosť
  (from: 12/28/1992 until: 12/28/1993)
maloobchodný predaj výrobkov hutníctva železa, hutnej druhovýroby a neželezných kovov a železiarskeho tovaru
  (from: 12/28/1992 until: 12/28/1993)
Management body: 
Ing. Karol Pullman - vedúci odštepného závodu
Buďonského 5
Bratislava
  (from: 12/28/1992 until: 12/28/1993)
Acting in the name of the company: 
V mene odštepného závodu koná vedúci odštepného závodu.
  (from: 12/28/1992 until: 12/28/1993)
Other legal facts: 
Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti FERONA a.s. Praha 1, Havlíčkova 11, uznesenie č. 2, notárska zápisnica N 260/ 93, Nz 251/93 zo dňa 20.10.193 zaniká odštepný závod Ferona a.s., odštepný závod so sídlom v Bratislave, Lazaretská č.6 bez likvidácie v zmysle ustanovení § 69 zákona č. 513/ 1991 Zb. Právnym nástupcom sa stáva Ferona Bratislava, s.r.o., ktorá preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutého odštepného závodu. V y m a z u j e s a : Názov Ferona a.s. odštepný závod Bratislava so sídlom Bratislava, Lazaretská č. 6 z obchodného registra dňom zápisu spoločnosti Ferona Bratislava, s.r.o. so sídlom Bratislava, Lazaretská č. 6.
  (from: 12/29/1993)
dštepný závod zriadený podnikateľom -Ferona, a.s., Praha, Havlíčkova 11, zapísaného v obchodnom registri Obvodného súdu pre Prahu 1 odd. B, vložka 1438. Stary spis: Po 320
  (from: 12/28/1992 until: 12/28/1993)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/13/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person