Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14623/B

Business name: 
EAGLE SLOVAKIA s.r.o.
  (from: 01/18/1999 until: 09/17/2007)
ADAM II. s r.o.
  (from: 05/09/1997 until: 01/17/1999)
Registered seat: 
Tolstého 9
Bratislava 811 06
  (from: 06/11/2004 until: 09/17/2007)
Tematínska 3
Bratislava 851 05
  (from: 10/15/1998 until: 06/10/2004)
Kutuzovova 3
Bratislava
  (from: 05/09/1997 until: 10/14/1998)
Identification number (IČO): 
35 717 327
  (from: 05/09/1997)
Date of entry: 
05/09/1997
  (from: 05/09/1997)
Date of deletion: 
09/18/2007
  (from: 09/18/2007)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/18/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/09/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 05/09/1997 until: 09/17/2007)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 05/09/1997 until: 09/17/2007)
činnosť organizačného poradcu
  (from: 05/09/1997 until: 09/17/2007)
poradenská činnosť v stavebníctve
  (from: 05/09/1997 until: 09/17/2007)
nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
  (from: 05/09/1997 until: 09/17/2007)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
  (from: 05/09/1997 until: 09/17/2007)
Partners: 
HARVARD REAL ESTATE COMPANY s r.o., IČO: 31 358 861
Kutuzovova 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/09/1997 until: 10/14/1998)
EAGLE INVESTMENTS INTERNATIONAL LLC
Renner Road 701
Delaware Wy 198 10
USA
  (from: 10/15/1998 until: 12/09/2005)
Ing. Miroslav Vavrina
Krížna 3
Stupava 900 31
Slovak Republic
  (from: 12/10/2005 until: 07/10/2007)
Globreal Partners 1949, a.s.
Tolstého 9
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 07/11/2007 until: 09/17/2007)
Contribution of each member: 
HARVARD REAL ESTATE COMPANY s r.o.,
Amount of investment: 1 334 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 1 334 000 Sk
  (from: 05/09/1997 until: 10/14/1998)
EAGLE INVESTMENTS INTERNATIONAL LLC
Amount of investment: 4 484 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 4 484 000 Sk
  (from: 10/15/1998 until: 12/09/2005)
Ing. Miroslav Vavrina
Amount of investment: 4 484 000 Sk Paid up: 4 484 000 Sk
  (from: 12/10/2005 until: 07/10/2007)
Globreal Partners 1949, a.s.
Amount of investment: 4 484 000 Sk Paid up: 4 484 000 Sk
  (from: 07/11/2007 until: 09/17/2007)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/09/1997 until: 09/17/2007)
Ing. Peter Novosad
Plzenská 19
Bratislava
  (from: 05/09/1997 until: 10/14/1998)
Ing. Miroslav Vavrina
Krížna 3
Stupava 900 31
  (from: 10/15/1998 until: 09/17/2007)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 05/09/1997 until: 09/17/2007)
Capital: 
4 484 000 Sk
  (from: 10/15/1998 until: 09/17/2007)
1 334 000 Sk
  (from: 05/09/1997 until: 10/14/1998)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 194/2007, Nz 33901/2007 zo dňa 27.08.2007 rozhodnutie o zrušení spoločnosti EAGLE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Tolstého 9, 811 06 Bratislava, IČO: 35 717 327 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 14623/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou Globreal Partners 1949, a.s., so sídlom Tolstého 9, 811 06 Bratislava, IČO: 35 763 981, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 2088/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 193/2007, Nz 33899/2007 dňa 27.08.2007 stáva právnym nástupcom spoločnosti EAGLE SLOVAKIA s.r.o., a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 09/18/2007)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 31/97, Nz 28/97 napísanej dňa 15.4.1997 notárom JUDr. Máriou Cintavou v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 21637
  (from: 05/09/1997 until: 09/17/2007)
Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 181/98, Nz 180/98, napísanej dňa 27.7.1998 prispôsobené ust. zák.č. 11/98 Z.z. Zápisnica o rozhodnutí spoločníka č. 1/98 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 92/98, Nz 92/98 napísanej dňa 18.8.1998.
  (from: 10/15/1998 until: 09/17/2007)
Dodatok k zakladateľskej listine osvedčený do notárskej zápisnice č. N 499/98, Nz 467/98 dňa 15.12.1998 o zmene obchodného mena ADAM II s.r.o. na EAGLE SLOVAKIA s.r.o.
  (from: 01/18/1999 until: 09/17/2007)
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 28.01.2004.
  (from: 06/11/2004 until: 09/17/2007)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 06.12.2005.
  (from: 12/10/2005 until: 09/17/2007)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 03.07.2007.
  (from: 07/11/2007 until: 09/17/2007)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/18/2007)
Legal successor: 
Globreal Partners 1949, a.s.
Tolstého 9
Bratislava 811 06
  (from: 09/18/2007)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person