Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14673/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SALAMANDER, s.r.o.
  (from: 11/27/2002)
Registered seat: 
Sokolovská 2136/9
Levice 934 01
  (from: 11/20/2015)
Identification number (IČO): 
35 717 904
  (from: 05/16/1997)
Date of entry: 
05/16/1997
  (from: 05/16/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/16/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/16/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho pedaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/16/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/16/1997)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/16/1997)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamnej činnosti
  (from: 05/16/1997)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 05/16/1997)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku
  (from: 05/16/1997)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/16/1997)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
  (from: 05/16/1997)
prieskum trhu
  (from: 05/16/1997)
organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí
  (from: 05/16/1997)
komisionálny predaj
  (from: 05/16/1997)
sprostredkovanie predaja motorových vozidiel
  (from: 05/16/1997)
nákup, predaj a požičiavanie motorových vozidiel
  (from: 05/16/1997)
odťahovacia služba motorových vozidiel s výnimkou prevozu vozidiel na ložnom priestore nákladných automobilov
  (from: 05/16/1997)
prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
  (from: 10/29/2003)
požičiavanie a servis športových potrieb
  (from: 10/29/2003)
fotografické služby
  (from: 10/29/2003)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 10/29/2003)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 10/29/2003)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti.
  (from: 10/29/2003)
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 09/24/2015)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 09/24/2015)
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 09/24/2015)
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
  (from: 09/24/2015)
výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
  (from: 09/24/2015)
výroba hračiek a hier
  (from: 09/24/2015)
výroba bižutérie a suvenírov
  (from: 09/24/2015)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 09/24/2015)
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 09/24/2015)
sťahovacie služby
  (from: 09/24/2015)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 09/24/2015)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 09/24/2015)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 09/24/2015)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/24/2015)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/24/2015)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 09/24/2015)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 09/24/2015)
prevádzkovanie verejných WC
  (from: 09/24/2015)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/24/2015)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 09/24/2015)
Partners: 
Matúš Spodniak
Sokolovská 2136/9
Levice 934 01
Slovak Republic
  (from: 11/20/2015)
Angela Spodniaková
Sokolovská 2136/9
Levice 934 01
Slovak Republic
  (from: 11/20/2015)
Contribution of each member: 
Matúš Spodniak
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 11/20/2015)
Angela Spodniaková
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 11/20/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/20/2015)
Matúš Spodniak
Sokolovská 2136/9
Levice 934 01
From: 10/13/2015
  (from: 11/20/2015)
Angela Spodniaková
Sokolovská 2136/9
Levice 934 01
From: 10/13/2015
  (from: 11/20/2015)
Acting in the name of the company: 
Každý konateľ je oprávnený zastupovať spoločnosť a jej menom konať a podpisovať vo všetkých veciach samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 11/20/2015)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 09/24/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.5.1997 v zmysle ust. §§ 57, 105-153 Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 21687
  (from: 05/16/1997)
Prevody časti obchodných podielov odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 17.6.1997. Stary spis: S.r.o. 21687
  (from: 06/24/1997)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 18. 6. 2002, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu, zmena spoločenskej zmluvy a zmena konateľov. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 26. 6. 2002, zo dňa 4. 9. 2002 a zo dňa 6. 9. 2002. Notárska zápisnica č. N 838/02, Nz 788/02 zo dňa 11. 9. 2002 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zmene zakladateľskej listiny.
  (from: 11/27/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka, úplné znenie zakladateľskej listiny osvedčené v notárskej zápisnici N 231/03, Nz 23354/03 spísanej dňa 31.03.2003 notárskym kandidátom JUDr. Joanidisovou notára JUDr. Macáka.
  (from: 10/29/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.03.2015.
  (from: 09/24/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.10.2015.
  (from: 11/20/2015)
Date of updating data in databases:  10/15/2021
Date of extract :  10/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person