Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  194/B

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo
  (od: 19.07.1995)
Sídlo: 
Hlohovská 2
Nitra 949 92
  (od: 14.09.2004)
Cukrová 14
Bratislava 811 08
  (od: 03.11.1999 do: 13.09.2004)
Záhradnícka 21
Bratislava 811 07
  (od: 25.10.1996 do: 02.11.1999)
Starohájska 29
Bratislava 852 27
  (od: 19.07.1995 do: 24.10.1996)
IČO: 
31 398 669
  (od: 19.07.1995)
Deň zápisu: 
19.07.1995
  (od: 19.07.1995)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 19.07.1995)
Predmet činnosti: 
selekčná činnosť mladých a dospelých zvie- rat v šľachtiteľských a rozmnožovacích chovoch
  (od: 19.07.1995)
hodnotenie plemenných ošípaných podľa technických noriem
  (od: 19.07.1995)
koncipovanie a usmerňovanie národného šľachtiteľského a hybridizačného programu v spolupráci s vedecko - výskumnou základňou
  (od: 19.07.1995)
organizovanie systému reprodukcie základných stád v šľachtiteľských, rozmnožovacích a úžitkových chovoch
  (od: 19.07.1995)
usmerňovanie chovateľov pri zavádzaní firemných zahraničných programov (šľachtiteľských a hybridizačných)
  (od: 19.07.1995)
odborno - poradenecká činnosť vo výžive, technológií priparovania, metódy plemenitby vo všetkých stupňoch chovov, najmä začínajúcim farmárom
  (od: 19.07.1995)
účasť vo výberových komisiách
  (od: 19.07.1995)
spolupráca s vedecko - výskumnou základňou
  (od: 19.07.1995)
organizovanie testácie potomstva kancov a prasníc v šľachtiteľských a rozmnožovacích chovoch a organizovanie testácie kancov pôsobiacich v inseminácii
  (od: 19.07.1995)
zabezpečovanie predaja a nákupu plemenných ošípaných a organizovanie nákupných trhov
  (od: 19.07.1995)
spoluúčať na zabezpečovaní systému výkupu jatočných ošípaných podľa kvality systémom EUROP
  (od: 19.07.1995)
zabezpečovanie KU 1. stupňa u chovateľov, ktorí o túto službu prejavia záujem
  (od: 19.07.1995)
zastupovanie kolektívnych záujmov vo vzťahu ku všetkým orgánom, organizáciám a subjektom
  (od: 19.07.1995)
usporiadavanie, organizovanie a účasť na výstavách, prehliadkach a ďalších chovateľských akciách v tuzemsku a zahraničí
  (od: 19.07.1995)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 10.12.1997)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 10.12.1997)
výroba mäsa a mäsových výrobkov - (Mäsiarstvo a údenárstvo)
  (od: 10.12.1997)
vykonávanie úloh starostlivosti o rozvoj šľachtenia a plemenitby ošípaných uvedené v § 3 ods. 1, písm. e/ i/ j/ k/, Zák.č. 194/98 Z.z., ako aj činnosti, ktoré v zmysle uvedeného zákona môže vykonávať len uznaná chovateľská organizácia, v súlade s rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 17.11.1998, číslo 984/1998-520
  (od: 28.12.1999)
poľnohospodárska výroba
  (od: 11.09.2000)
prevádzkovanie inseminačnej stanice kancov na základe povolenia Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 31.7.2000 pod č. 24791999-520
  (od: 11.09.2000)
poradenská činnosť v oblasti informačných technológií v oblasti chovu ošípaných
  (od: 14.09.2004)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 14.09.2004)
predstavenstvo
  (od: 19.07.1995 do: 13.09.2004)
Vladimír Tonkovič - člen
423
Krakovany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.08.2002)
Ing. Ľudovít Turoň - člen
Makarenkova 4
Dedina Mládeže 946 04
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.11.1999)
Ing. Viliam Mydlár - člen
131
Kosihy nad Ipľom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.11.1999)
MVDr. Jiří Schenk - člen
50
Žabokreky 038 43
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.11.1999)
MVDr. Andrej Imrich - predseda
Jilemnického 9
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 16.04.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.2004)
Ing. Roland Bušša - podpredseda
Mengusovská 6
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.04.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.2004)
Ing. Ivan Gróf - podpredseda
Škultétyho 44
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 16.04.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.2004)
Ing. Miloš Supuka - podpredseda
209
Veľký Žipov 094 33
Vznik funkcie: 16.04.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.2004)
Ing. Václav Hoš - člen
Adama Trajana 4652/16
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 16.04.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.2004)
Ing. Ottó Bíró , CSc. - člen
Kúpeľná 20
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 16.04.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.2004)
Ing. Ladislav Kušnyer - člen
Mäsiarska 26
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.04.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.2004)
Ing. Anton Beleš - člen
Hargašova 14
Bratislava - Záhorská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1995 do: 02.11.1999)
Ing. Ottó Bíró - predseda
Kúpeľná 20
Dunajská Streda
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1995 do: 05.08.2002)
Ing. Ottó Bíró - predseda
Kúpeľná 20
Dunajská Streda
Skončenie funkcie: 16.04.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.08.2002 do: 13.09.2004)
Bartolomej Cabovský - člen
Lesná 183
Vranov nad Topľou 093 01
Skončenie funkcie: 16.04.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.11.1999 do: 13.09.2004)
Ing. Jozef Čierny - člen
Balkan 1700/39
Zvolen 960 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.10.1996 do: 02.11.1999)
Ing. Karol Fronc - člen
291
Hontianske Nemce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1995 do: 05.08.2002)
Ing. Karol Fronc - člen
291
Hontianske Nemce
Skončenie funkcie: 16.04.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.08.2002 do: 13.09.2004)
Ing. Rudolf Gogoľa - člen
Dr.Vladimíra Klementisa 14/f
Skalica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1995 do: 05.08.2002)
Ing. Rudolf Gogoľa - člen
Dr.Vladimíra Klementisa 14/f
Skalica
Skončenie funkcie: 16.04.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.08.2002 do: 13.09.2004)
Ing. Peter Görözdi - člen
Čiližská Radvaň 930 08
Skončenie funkcie: 16.04.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.10.1996 do: 13.09.2004)
Ján Hudáček - člen
Levočská cesta 4
Spišské Podhradie
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1995 do: 24.10.1996)
MVDr. Ondrej Imrich - podpredseda
Jilemnického 9
Spišská Nová Ves 052 01
Skončenie funkcie: 16.04.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.11.1999 do: 13.09.2004)
Ing. Milan Kmetóny - člen
Hollého 11 C 1/B
Michalovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1995 do: 02.11.1999)
MVDr. Tibor Kostovčík - člen
J.Hollého 103
Michalovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1995 do: 05.08.2002)
MVDr. Tibor Kostovčík - člen
J.Hollého 103
Michalovce
Skončenie funkcie: 16.04.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.08.2002 do: 13.09.2004)
Ing. Juraj Kurek - člen
Beňadikova 43
Ivanka pri Nitre
Skončenie funkcie: 16.04.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.11.1999 do: 13.09.2004)
MVDr. Tibor Lengyel - podpredseda
Hájska 490
Diakovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1995 do: 24.10.1996)
Ing. Ján Lučanský - podpredseda
Trieda SNP 15
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1995 do: 02.11.1999)
Ing. Milan Mozoľ - člen
244
Nadlice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1995 do: 05.08.2002)
Ing. Milan Mozoľ - člen
244
Nadlice
Skončenie funkcie: 16.04.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.08.2002 do: 13.09.2004)
MVDr. Ján Slabej - podpredseda
85
Sušany
Skončenie funkcie: 16.04.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.11.1999 do: 13.09.2004)
Ján Slančík - člen
15
Dubová
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1995 do: 24.10.1996)
Ing. Milan Staňo - člen
15
Dulov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1995 do: 02.11.1999)
Ing. Emília Šuhajová - člen
Lučenecká 69
Veľký Krtíš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1995 do: 02.11.1999)
Ján Švehra - člen
S.Jakuba 30
Bardejov 085 01
Skončenie funkcie: 16.04.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.10.1996 do: 13.09.2004)
Vladimír Tonkovič - člen
423
Krakovany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1995 do: 05.08.2002)
Konanie: 
Za predstavensto vystupuje navonok predseda, alebo v neprítomnosti predsedu zastupuje ním poverený člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predseu a spoň jedného ďalšieho člena predstavenstva, s výnimkou pracono-právnych vecí. V pracovno- právnych veciach koná predseda predstavenstva samostatne.
  (od: 14.09.2004)
Družstvo zastupuje predstavenstvo. Za predstavenstvo vystupuje navonok predseda alebo podpredsedovia. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (od: 19.07.1995 do: 13.09.2004)
Zapisované základné imanie: 
50 000 Sk
  (od: 19.07.1995)
Základný členský vklad: 
5 000 Sk
  (od: 19.07.1995)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo bolo založená na ustanovujúcej schôdzi dňa 8.12.1994, ktorej priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č.N 61/94, Nz 57/94 napísanou dňa 8.12.1994 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou v súlade s ust. §§ 221 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Základný členský vklad pri vstupe za člena družstva u právnických i fyzických osôb je 5 000 Sk. Najnižšia čiastka vstupného vkladu činí 1000 Sk. Zostávajúcu čiastku do výšky základného členského vkladu 5 000 Sk je člen povinný uhradiť do 1 roka. Stary spis: Dr 2044
  (od: 19.07.1995)
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 5.4.1995, zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 6.4.1995. Stary spis: Dr 2044
  (od: 25.10.1996)
Zápisnica z výročnej členskej schôdzi konanej dňa 10.4.1997. Stary spis: Dr 2044
  (od: 10.12.1997)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 25.3.1999.
  (od: 03.11.1999)
- Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 13.4.2000. - Zápisnica z náhradnej členskej schôdze zo dňa 13.4.2000.
  (od: 11.09.2000)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 16.4.2003. Zápisnica z náhradnej členskej schôdze zo dňa 16.4.2003. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 16.4.2003. Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 20.6.2003. Zápisnica z náhradnej členskej schôdze zo dňa 20.6.2003.
  (od: 14.09.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  25.05.2022
Dátum výpisu:  26.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)