Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14247/V

Business name: 
REMKO Sirník s.r.o.
  (from: 12/23/2008)
KOSIT Servis, s.r.o.
  (from: 09/26/2007 until: 12/22/2008)
KOS - VOD, s.r.o.
  (from: 09/30/2003 until: 09/25/2007)
Registered seat: 
Rastislavova 98
Košice 043 46
  (from: 09/26/2007)
Podnikateľská 2
Košice 040 17
  (from: 09/30/2003 until: 09/25/2007)
Identification number (IČO): 
36 573 345
  (from: 09/30/2003)
Date of entry: 
09/30/2003
  (from: 09/30/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/30/2003)
Objects of the company: 
nakladanie s ostatným odpadom
  (from: 09/30/2003)
nakladanie s nebezpečným odpadom
  (from: 09/30/2003)
sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania
  (from: 09/30/2003)
prevádzkovanie zariadenia na zneškodnenie odpadov skládkovaním
  (from: 09/30/2003)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 09/30/2003)
rekultivácia skládok
  (from: 09/30/2003)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 09/30/2003)
vývoj, výroba, úprava, spracovanie, nákup a predaj plastov a plastových zariadení
  (from: 09/30/2003)
demolácie a zemné práce
  (from: 09/30/2003)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 09/30/2003)
výskum verejnej mienky
  (from: 09/30/2003)
preklad nákladov
  (from: 09/30/2003)
skladovacia činnosť
  (from: 09/30/2003)
recyklovanie kovového odpadu a šrotu
  (from: 09/30/2003)
recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
  (from: 09/30/2003)
sprostredkovanie kúpy, predaja a výmeny nehnuteľností
  (from: 09/30/2003)
Partners: 
KOSIT a. s. IČO: 36 205 214
Rastislavova 98
Košice - mestská časť Juh 043 46
Slovak Republic
  (from: 07/22/2021)
REMAS Servis, s. r. o.
Ľudovíta Fullu 7
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 08/13/2009 until: 08/15/2011)
REMAS Servis, s.r.o.
Ľudovíta Fullu 7
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 12/23/2008 until: 08/12/2009)
KOSIT a.s.
Rastislavova 98
Košice 043 46
Slovak Republic
  (from: 09/30/2003 until: 12/22/2008)
V.O.D.S., a.s.
Podnikateľská 2
Košice 040 17
Slovak Republic
  (from: 09/30/2003 until: 06/27/2007)
KOSIT a. s.
Rastislavova 98
Košice 043 46
Slovak Republic
  (from: 08/13/2009 until: 07/21/2021)
Contribution of each member: 
KOSIT a. s.
  (from: 07/31/2019 until: 07/21/2021)
KOSIT a. s.
Amount of investment: 300 000 EUR Paid up: 300 000 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00686930, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B, zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 15.12.2016
  (from: 07/22/2021)
KOSIT a.s.
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 09/30/2003 until: 06/27/2007)
V.O.D.S., a.s.
Amount of investment: 98 000 Sk Paid up: 98 000 Sk
  (from: 09/30/2003 until: 06/27/2007)
KOSIT a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/28/2007 until: 12/22/2008)
REMAS Servis, s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/23/2008 until: 08/12/2009)
REMAS Servis, s. r. o.
Amount of investment: 4 647,3 EUR Paid up: 4 647,3 EUR
  (from: 08/13/2009 until: 11/08/2010)
KOSIT a. s.
Amount of investment: 1 991,7 EUR Paid up: 1 991,7 EUR
  (from: 08/13/2009 until: 11/08/2010)
REMAS Servis, s. r. o.
Amount of investment: 2 345 EUR Paid up: 2 345 EUR
  (from: 11/09/2010 until: 08/15/2011)
KOSIT a. s.
Amount of investment: 4 355 EUR Paid up: 4 355 EUR
  (from: 11/09/2010 until: 08/15/2011)
KOSIT a. s.
Amount of investment: 6 700 EUR Paid up: 6 700 EUR
  (from: 08/16/2011 until: 12/20/2016)
KOSIT a. s.
Amount of investment: 6 700 EUR Paid up: 6 700 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00686930, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B, zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 15.12.2016
  (from: 12/21/2016 until: 07/30/2019)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/13/2009)
Individual managing director
  (from: 09/26/2007 until: 08/12/2009)
konatelia
  (from: 09/30/2003 until: 09/25/2007)
Ing. Jozef Eliáš
Široká 22/A
Košice - Kavečany 040 01
From: 10/27/2010
  (from: 11/09/2010)
Martin Šmigura
A. Gwerkovej 1538/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 851 04
From: 12/04/2017
  (from: 12/22/2017)
Ľubomír Šoltýs
Starorímska 1360/14
Bratislava - Rusovce 851 10
From: 12/04/2017
  (from: 12/22/2017)
Ing. Richard Biznár
1. mája 1240/31
Pezinok 902 01
From: 02/01/2019
  (from: 03/16/2019)
Ing. Viera Čuchráčová
Trieda SNP č. 3
Košice
From: 09/30/2003
  (from: 09/30/2003 until: 09/25/2007)
Ing. Viera Čuchráčová
Trieda SNP č. 3
Košice
From: 09/30/2003 Until: 07/27/2007
  (from: 09/26/2007 until: 09/25/2007)
Ing. Milan Gaál
Sadová 16
Stupava 900 31
From: 12/15/2008
  (from: 12/23/2008 until: 08/15/2011)
Ing. Milan Gaál
Sadová 16
Stupava 900 31
From: 12/15/2008 Until: 06/30/2011
  (from: 08/16/2011 until: 08/15/2011)
Ing. Ján Kopernický
Ružínska 7
Košice 040 11
From: 07/13/2009
  (from: 08/13/2009 until: 03/15/2019)
Ing. Ján Kopernický
Ružínska 7
Košice 040 11
From: 07/13/2009 Until: 01/31/2019
  (from: 03/16/2019 until: 03/15/2019)
Ing. Miloš Šušoliak
Pekárenská 1617/47
Partizánske 958 03
From: 12/15/2008
  (from: 12/23/2008 until: 11/08/2010)
Ing. Miloš Šušoliak
Pekárenská 1617/47
Partizánske 958 03
From: 12/15/2008 Until: 10/27/2010
  (from: 11/09/2010 until: 11/08/2010)
Alvise Gerotto
Via Passo Compalto (Favaro) 67
Benátky 300 30
Talianska republika
From: 07/27/2007
  (from: 09/26/2007 until: 12/22/2008)
Alvise Gerotto
Via Passo Compalto (Favaro) 67
Benátky 300 30
Talianska republika
From: 07/27/2007 Until: 12/15/2008
  (from: 12/23/2008 until: 12/22/2008)
Dr. Gian Galeazzo Giunta
Via Belaria 31
Bologna
Talianska republika
From: 09/30/2003
  (from: 09/30/2003 until: 09/25/2007)
Dr. Gian Galeazzo Giunta
Via Belaria 31
Bologna
Talianska republika
From: 09/30/2003 Until: 07/27/2007
  (from: 09/26/2007 until: 09/25/2007)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú dvaja konatelia spoločnosti spoločne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/16/2011)
Za spoločnosť konajú a podpisujú dvaja konatelia spoločnosti spoločne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis. V prípadoch uzatvárania právnych úkonov, ktorých hodnota presahuje 30000,- Eur, sa vyžaduje spoločné konanie a podpisy všetkých troch konateľov spoločnosti.
  (from: 11/09/2010 until: 08/15/2011)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločnosti spoločne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/13/2009 until: 11/08/2010)
Za spoločnosť konajú konatelia, každý samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/30/2003 until: 08/12/2009)
Capital: 
300 000 EUR Paid up: 300 000 EUR
  (from: 07/31/2019)
6 700 EUR Paid up: 6 700 EUR
  (from: 11/09/2010 until: 07/30/2019)
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/13/2009 until: 11/08/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/30/2003 until: 08/12/2009)
Supervisory board: 
JUDr. Igor Laskovský - predseda
Sokolovská 8
Košice
From: 09/30/2003
  (from: 09/30/2003 until: 09/25/2007)
JUDr. Igor Laskovský - predseda
Sokolovská 8
Košice
From: 09/30/2003 Until: 07/27/2007
  (from: 09/26/2007 until: 09/25/2007)
JUDr. Ján Pirč - člen
Štrbská 4
Košice
From: 09/30/2003
  (from: 09/30/2003 until: 09/25/2007)
JUDr. Ján Pirč - člen
Štrbská 4
Košice
From: 09/30/2003 Until: 07/27/2007
  (from: 09/26/2007 until: 09/25/2007)
Ing. Anna Makatúrová - člen
Bielocerkevská 21
Košice
From: 09/30/2003 Until: 07/13/2009
  (from: 08/13/2009 until: 08/12/2009)
JUDr. Ján Tokár
Belanská 1
Košice 040 01
From: 07/27/2007 Until: 07/13/2009
  (from: 08/13/2009 until: 08/12/2009)
MUDr. Igor Jutka , MPH
Plzenská 125
Košice 040 01
From: 07/27/2007 Until: 07/13/2009
  (from: 08/13/2009 until: 08/12/2009)
Ing. Anna Makatúrová - člen
Bielocerkevská 21
Košice
From: 09/30/2003
  (from: 09/30/2003 until: 08/12/2009)
JUDr. Ján Tokár
Belanská 1
Košice 040 01
From: 07/27/2007
  (from: 09/26/2007 until: 08/12/2009)
MUDr. Igor Jutka , MPH
Plzenská 125
Košice 040 01
From: 07/27/2007
  (from: 09/26/2007 until: 08/12/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.8.2003 podľa zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 09/30/2003)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person