Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14682/V

Business name: 
JOLAUS s.r.o. v likvidácii
  (from: 05/17/2012)
JOLAUS s.r.o.
  (from: 02/20/2004 until: 05/16/2012)
Registered seat: 
Pražská 2
Košice 040 11
  (from: 03/28/2007)
Jantárová 30
Košice 040 01
  (from: 02/20/2004 until: 03/27/2007)
Identification number (IČO): 
36 577 375
  (from: 02/20/2004)
Date of entry: 
02/20/2004
  (from: 02/20/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/20/2004)
Objects of the company: 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien /vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianských stavieb/
  (from: 02/20/2004)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 02/20/2004)
sprostredkovanie obchodu a dopravy
  (from: 02/20/2004)
veľkoobchod a maloobchod: potraviny, ovocie, zelenina, nápoje, potravinárske polotovary a výrobky, poľnohospodárske produkty, tabakové výrobky, produkty z mora, nábytok, športové potreby, domáce potreby, umelecké predmety (okrem starožitností), hračky, železiarsky tovar, kozmetika, čistiace prostriedky, kožušiny, drahokamy, bižutéria, košikárske výrobky, hodiny, klenoty, sklo, porcelán, plasty, odevy, textil, obuv, kožená a textilná galantéria, hudobné nástroje, knihy, hudobniny, ropné produkty, syntetické vlákna, farby, priemyselné hnojivá, strojárenské a elektrotechnické výrobky, nástroje a prístroje, výrobky z plastu, polygrafické výrobky, stavebný materiál, drevo, výrobky z dreva, celulóza, hutné materiály a výrobky, železné, neželezné, farebné a drahé kovy, nerastné suroviny, kancelárska a výpočtová technika, prístroje automatizačnej a meracej techniky, meradlá a nástroje, stroje a zariadenia, hutnícke výrobky, obrábacie, potravinárske, poľnohospodárske, energetické, banské a stavebné stroje, audiovizuálne prístroje, roboty, kotle, optické prístroje, fotokino, motorové vozidlá, lietadlá, plavidlá, dopravné, zdvíhacie, transportné a manipulačné zariadenia, elektrospotrebiče, spotrebná elektronika
  (from: 02/20/2004)
prenájom priemyselného tovaru, stavebných strojov a zariadení a strojových základných prostriedkov - leasing
  (from: 02/20/2004)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 02/20/2004)
demolácia a zemné práce
  (from: 02/20/2004)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (from: 02/20/2004)
prenájom motorových vozidiel, strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 02/20/2004)
upratovacie služby
  (from: 02/20/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/20/2004)
reklamná činnosť
  (from: 02/20/2004)
leasing spojený s financovaním
  (from: 02/20/2004)
poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania
  (from: 02/20/2004)
Partners: 
Jozef Placek
Imatra 6
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 07/03/2014)
Ing. Richard Kašťák
Hurbanova 1827/22
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 01/28/2006 until: 07/02/2014)
Igor Múdry
Stropkovská 46
Košice 040 11
Slovak Republic
  (from: 02/20/2004 until: 07/02/2014)
Ing. Ján Šmidek
Námestie Štefana Moyzesa 2
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 01/28/2006 until: 07/02/2014)
Ing. Ľubomír Šmidek
Surovská cesta 22
Banská Bystrica 074 11
Slovak Republic
  (from: 02/20/2004 until: 07/02/2014)
Contribution of each member: 
Jozef Placek
Amount of investment: 6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 07/03/2014)
Igor Múdry
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/20/2004 until: 01/27/2006)
Ing. Ľubomír Šmidek
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/20/2004 until: 01/27/2006)
Igor Múdry
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/28/2006 until: 03/22/2006)
Ing. Ľubomír Šmidek
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/28/2006 until: 03/22/2006)
Ing. Ján Šmidek
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/28/2006 until: 03/22/2006)
Ing. Richard Kašťák
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/28/2006 until: 03/22/2006)
Igor Múdry
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 15.3.2006 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel Igora Múdreho, v prospech SLSP, a.s.
  (from: 03/23/2006 until: 06/02/2010)
Ing. Ľubomír Šmidek
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 15.3.2006 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel Ľubomíra Šmideka, v prospech SLSP, a.s.
  (from: 03/23/2006 until: 06/02/2010)
Ing. Ján Šmidek
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 15.3.2006 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel Jána Šmideka, v prospech SLSP, a.s.
  (from: 03/23/2006 until: 06/02/2010)
Ing. Richard Kašťák
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 15.3.2006 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel Richarda Kašťáka, v prospech SLSP, a.s.
  (from: 03/23/2006 until: 06/02/2010)
Igor Múdry
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/03/2010 until: 06/14/2010)
Ing. Ľubomír Šmidek
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/03/2010 until: 06/14/2010)
Ing. Ján Šmidek
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/03/2010 until: 06/14/2010)
Ing. Richard Kašťák
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/03/2010 until: 06/14/2010)
Igor Múdry
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 06/15/2010 until: 07/02/2014)
Ing. Ľubomír Šmidek
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 06/15/2010 until: 07/02/2014)
Ing. Ján Šmidek
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 06/15/2010 until: 07/02/2014)
Ing. Richard Kašťák
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 06/15/2010 until: 07/02/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/20/2004)
Jozef Pacek
Imatra 6
Zvolen 960 01
From: 12/06/2013
  (from: 06/30/2017)
Ing. Richard Kašťák
Hurbanova 1827/22
Košice 040 01
From: 01/17/2006
  (from: 01/28/2006 until: 03/27/2007)
Ing. Richard Kašťák
Hurbanova 1827/22
Košice 040 01
From: 01/17/2006 Until: 03/01/2007
  (from: 03/28/2007 until: 03/27/2007)
Igor Múdry
Stropkovská 46
Košice 040 11
From: 02/20/2004
  (from: 02/20/2004 until: 01/27/2006)
Igor Múdry
Stropkovská 46
Košice 040 11
From: 02/20/2004
  (from: 01/28/2006 until: 07/02/2014)
Igor Múdry
Stropkovská 46
Košice 040 11
From: 02/20/2004 Until: 12/06/2013
  (from: 07/03/2014 until: 07/02/2014)
Jozef Placek
Imatra 6
Zvolen 960 01
From: 12/06/2013
  (from: 07/03/2014 until: 06/29/2017)
Ing. Ján Šmidek
Námestie Štefana Moyzesa 2
Banská Bystrica 974 01
From: 01/17/2006
  (from: 01/28/2006 until: 07/02/2014)
Ing. Ján Šmidek
Námestie Štefana Moyzesa 2
Banská Bystrica 974 01
From: 01/17/2006 Until: 12/06/2013
  (from: 07/03/2014 until: 07/02/2014)
Ing. Ľubomír Šmidek
Surovská cesta 22
Banská Bystrica 074 11
From: 02/20/2004
  (from: 02/20/2004 until: 01/27/2006)
Ing. Ľubomír Šmidek
Surovská cesta 22
Banská Bystrica 074 11
From: 02/20/2004
  (from: 01/28/2006 until: 07/02/2014)
Ing. Ľubomír Šmidek
Surovská cesta 22
Banská Bystrica 074 11
From: 02/20/2004 Until: 12/06/2013
  (from: 07/03/2014 until: 07/02/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne, pričom za spoločnosť podpisujú tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/28/2006)
Konatelia konajú v mene spoločnosti spoločne. Konatelia sa podpisujú za spoločnosť tak, že k jej obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/20/2004 until: 01/27/2006)
Capital: 
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 06/15/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/20/2004 until: 06/14/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 02/29/2012
  (from: 05/17/2012)
 Liquidators:
Jozef Pacek
Imatra 6
Zvolen 960 01
From: 10/16/2018
  (from: 10/17/2020)
 Liquidators:
Ing. Daniel Janšo
Poľná 94
Banská Bystrica 974 05
From: 02/29/2012
  (from: 05/17/2012 until: 04/11/2019)
 Liquidators:
Ing. Daniel Janšo
Poľná 94
Banská Bystrica 974 05
From: 02/29/2012 Until: 10/16/2018
  (from: 04/12/2019 until: 04/11/2019)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 05/17/2012)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.10.2003 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/20/2004)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 28CbR/121/2014-23 zo dňa 11.9.2018, právoplatným dňa 16.10.2018 odvolal Ing. Daniela Janša, bytom Poľná 94, Banská Bystrica 974 05, z funkcie likvidátora obchodnej spoločnosti JOLAUS s.r.o. v likvidácii, so sídlom Pražská 2, Košice 040 11, IČO: 36 577 375.
  (from: 04/12/2019)
Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 28CbR/121/2014 zo dňa 11.09.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.10.2018 za likvidátora spoločnosti JOLAUS s.r.o. v likvidácii, Pražská 2, 040 11 Košice, IČO: 36 577 375 menoval Jozefa Paceka, nar. 10.10.1975, Imatra 6, 960 01 Zvolen.
  (from: 10/17/2020)
Date of updating data in databases:  10/21/2021
Date of extract :  10/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person