Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  1787/R

Obchodné meno: 
DOPRAVOSPOL spol. s r.o. "v likvidácii"
  (od: 22.12.2016 do: 11.07.2017)
DOPRAVOSPOL spol. s r.o.
  (od: 04.06.1991 do: 21.12.2016)
Sídlo: 
M. R. Štefánika 157/45
Považská Bystrica 017 01
  (od: 22.12.2016 do: 11.07.2017)
Milochov 275
Považská Bystrica 017 06
  (od: 04.11.1998 do: 21.12.2016)
Centrum 29/34
Považská Bystrica 017 01
  (od: 31.07.1995 do: 03.11.1998)
Považská Bystrica 017 01
  (od: 04.06.1991 do: 30.07.1995)
IČO: 
00 652 261
  (od: 04.06.1991)
Deň zápisu: 
04.06.1991
  (od: 04.06.1991)
Spoločnosť zrušená od: 
9.12.2016
  (od: 12.07.2017)
Právny dôvod zrušenia: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (od: 12.07.2017)
Deň výmazu: 
12.07.2017
  (od: 12.07.2017)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 12.07.2017)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 04.06.1991)
Predmet činnosti: 
dopravná, opravárenská a mechanizačná činnosť
  (od: 04.06.1991 do: 29.09.1992)
služby spojené s dopravnou, opravárenskou a mechanizačnou činnosťou
  (od: 04.06.1991 do: 29.09.1992)
obchodná činnosť so všetkými výrobkami z oblasti dopravy a mechanizácie
  (od: 04.06.1991 do: 29.09.1992)
obchodná činnosť so všetkými druhmi tovaru a so všetkými výrobkami z oblasti potravín, priemyslu, elektroniky, stavebníctva v zmysle platnej právnej úpravy
  (od: 04.06.1991 do: 29.09.1992)
stavebná činnosť - v oblasti priemyselnej a občianskej výstavby so zabezpečením HSV, PSV, vrátane kooperácie, sprostredkova- teľskej a zastupiteľskej činnosti v súvise so stavebnou činnosťou
  (od: 04.06.1991 do: 29.09.1992)
výroba a predaj stavebných zmesí a stavebných výrobkov
  (od: 04.06.1991 do: 29.09.1992)
zahranično-obchodná činnosť súvisiaca so všetkými predmetmi činnosti spoločnosti, v zmysle platnej právnej úpravy
  (od: 04.06.1991 do: 29.09.1992)
cestná nákladná doprava
  (od: 30.09.1992 do: 11.07.2017)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 30.09.1992 do: 11.07.2017)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 30.09.1992 do: 11.07.2017)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 30.09.1992 do: 11.07.2017)
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt
  (od: 30.09.1992 do: 11.07.2017)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 30.09.1992 do: 11.07.2017)
veľkoobchod /okrem koncesov. živností/
  (od: 30.09.1992 do: 11.07.2017)
výroba transportného betónu, malty a sádry
  (od: 30.09.1992 do: 11.07.2017)
výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry
  (od: 30.09.1992 do: 11.07.2017)
služby v doprave /horizontál. a vertik. prekladanie materiálu/
  (od: 30.09.1992 do: 11.07.2017)
prenájom stavebných, demolizač. a mechaniz. strojov a zariadení
  (od: 30.09.1992 do: 11.07.2017)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 30.09.1992 do: 11.07.2017)
maloobchod so stavebným materiálom
  (od: 31.07.1995 do: 11.07.2017)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov v rámci základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 27.05.2004 do: 11.07.2017)
Spoločníci: 
Zdeno H o š t á k
Nábrežná 992/3
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.1991 do: 30.07.1995)
Zdeno Hošták
Hliny 1419/14
Považská Bystrica 017 07
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.11.1998 do: 11.07.2017)
Zdeno Hošták
Hliny 1419/14
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.07.1995 do: 03.11.1998)
Ing. Miroslav M a r m a n
Nábrežná 1012/26
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.11.1998 do: 26.05.2004)
Ing. Miroslav M a r m a n
Nábrežná 1012/26
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.1991 do: 03.11.1998)
Ing. Miroslav Marman
Nábrežná 1012/26
Považská Bystrica 017 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2004 do: 11.07.2017)
Pavol R e m i š
Sídlisko SNP 1452/62
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.1991 do: 30.07.1995)
Pavol Remiš
Šoltésovej 1662/164
Považská Bystrica 017 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.11.1998 do: 11.07.2017)
Pavol Remiš
Šoltésovej 1662/164
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.07.1995 do: 03.11.1998)
Ladislav Rojko
Hliny 1303/126
Považská Bystrica 017 07
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.11.1998 do: 15.03.2012)
Ladislav Rojko
Hliny 1303/126
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.07.1995 do: 03.11.1998)
Ladislav Rojko ml.
Hliny 1303/126
Považská Bystrica 017 07
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.2012 do: 11.07.2017)
Ivan Š p i r k o
Hliny 1419/14
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.11.1998 do: 26.05.2004)
Ivan Š p i r k o
Hliny 1419/14
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.1991 do: 03.11.1998)
Ivan Špirko
Moyzesova 816/100
Považská Bystrica 017 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2004 do: 25.04.2014)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ivan Š p i r k o
Vklad: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 25 000 Sk
  (od: 04.06.1991 do: 03.11.1998)
Zdeno H o š t á k
Vklad: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 25 000 Sk
  (od: 04.06.1991 do: 30.07.1995)
Pavol R e m i š
Vklad: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 25 000 Sk
  (od: 04.06.1991 do: 30.07.1995)
Ing. Miroslav M a r m a n
Vklad: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 25 000 Sk
  (od: 04.06.1991 do: 03.11.1998)
Ivan Š p i r k o
Vklad: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 40 000 Sk
  (od: 04.11.1998 do: 26.05.2004)
Ing. Miroslav M a r m a n
Vklad: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 40 000 Sk
  (od: 04.11.1998 do: 26.05.2004)
Zdeno Hošták
Vklad: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 40 000 Sk
  (od: 04.11.1998 do: 19.01.2010)
Pavol Remiš
Vklad: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 40 000 Sk
  (od: 04.11.1998 do: 19.01.2010)
Ladislav Rojko
Vklad: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 40 000 Sk
  (od: 04.11.1998 do: 19.01.2010)
Ivan Špirko
Vklad: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 40 000 Sk
  (od: 27.05.2004 do: 19.01.2010)
Ing. Miroslav Marman
Vklad: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 40 000 Sk
  (od: 27.05.2004 do: 19.01.2010)
Zdeno Hošták
Vklad: 1 328 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 1 328 EUR
  (od: 20.01.2010 do: 25.04.2014)
Pavol Remiš
Vklad: 1 328 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 1 328 EUR
  (od: 20.01.2010 do: 25.04.2014)
Ladislav Rojko
( peňažný vklad )
  (od: 20.01.2010 do: 15.03.2012)
Ladislav Rojko ml.
Vklad: 1 328 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 1 328 EUR
  (od: 16.03.2012 do: 25.04.2014)
Ivan Špirko
Vklad: 1 328 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 1 328 EUR
  (od: 20.01.2010 do: 25.04.2014)
Ing. Miroslav Marman
Vklad: 1 328 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 1 328 EUR
  (od: 20.01.2010 do: 25.04.2014)
Zdeno Hošták
Vklad: 1 660 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 1 660 EUR
  (od: 26.04.2014 do: 11.07.2017)
Pavol Remiš
Vklad: 1 660 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 1 660 EUR
  (od: 26.04.2014 do: 11.07.2017)
Ladislav Rojko ml.
Vklad: 1 660 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 1 660 EUR
  (od: 26.04.2014 do: 11.07.2017)
Ing. Miroslav Marman
Vklad: 1 660 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 1 660 EUR
  (od: 26.04.2014 do: 11.07.2017)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 30.09.1992 do: 11.07.2017)
konatelia
  (od: 04.06.1991 do: 29.09.1992)
Zdeno H o š t á k
Nábrežná 992/3
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1992 do: 30.07.1995)
Zdeno Hošták
Hliny 1419/14
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.07.1995 do: 26.05.2004)
Zdenko Hošták - konateľ
Hliny 1419/14
Považská Bystrica 017 07
Vznik funkcie: 24.08.1992
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2017 do: 11.07.2017)
Zdeno Hošták - konateľ
Hliny 1419/14
Považská Bystrica 017 07
Vznik funkcie: 24.08.1992
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2004 do: 29.06.2017)
Ing. Miroslav M a r m a n
Nábrežná 1012/26
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1992 do: 26.05.2004)
Ing. Miroslav Marman - konateľ
Nábrežná 1012/26
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 24.08.1992
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2004 do: 29.06.2017)
Ing. Miroslav Marman - konateľ
Nábrežná 1012/26
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 24.08.1992
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2017 do: 11.07.2017)
Pavol R e m i š
Sídlisko SNP 1452/62
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1992 do: 30.07.1995)
Pavol Remiš
Šoltésovej 1662/164
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.07.1995 do: 26.05.2004)
Pavol Remiš - konateľ
Šoltésovej 1662/164
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 24.08.1992
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2004 do: 29.06.2017)
Pavol Remiš - konateľ
Šoltésovej 1662/164
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 24.08.1992
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2017 do: 11.07.2017)
Ladislav Rojko
Hliny 1303/126
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.07.1995 do: 26.05.2004)
Ladislav Rojko - konateľ
Hliny 1303/126
Považská Bystrica 017 07
Vznik funkcie: 19.06.1995
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2004 do: 15.03.2012)
Ladislav Rojko - konateľ
Hliny 1303/126
Považská Bystrica 017 07
Vznik funkcie: 19.06.1995 Skončenie funkcie: 03.11.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.2012 do: 15.03.2012)
Ivan Š p i r k o
Hliny 1419/14
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1992 do: 26.05.2004)
Ivan Špirko - konateľ
Moyzesova 816/100
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 24.08.1992
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2004 do: 25.04.2014)
Ivan Špirko - konateľ
Moyzesova 816/100
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 24.08.1992 Skončenie funkcie: 11.04.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.04.2014 do: 25.04.2014)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia samostatne.
  (od: 30.09.1992 do: 11.07.2017)
Spoločnosť navonok zastupuje a za ňu podpisuje riaditeľ, v jeho neprítomnosti, v celom rozsahu, samostatne zástupca riaditeľa. Zhromaždenie spoločníkov alebo riaditeľ môže na zastupovanie a podpisovanie v konkrétne vymedzenom prípade písomne splnomocniť ďalšieho spoločníka.
  (od: 04.06.1991 do: 29.09.1992)
Základné imanie: 
6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR
  (od: 20.01.2010 do: 11.07.2017)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 27.05.2004 do: 19.01.2010)
200 000 Sk
  (od: 04.11.1998 do: 26.05.2004)
125 000 Sk
  (od: 31.07.1995 do: 03.11.1998)
100 000 Sk
  (od: 04.06.1991 do: 30.07.1995)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 9.12.2016
  (od: 22.12.2016)
 Likvidátor:
Ing. Miroslav Marman
Nábrežná 1012/26
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 09.12.2016 Skončenie funkcie: 12.07.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.2016)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (od: 22.12.2016)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na zasadnutí Zhromaždenia spoločníkov konanom dňa 22.lO.l99l bol schválený Dodatok č. l k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 333 Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.8.l992 bol schválený Dodatok č.2, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 5l3/9l Zb. Stary spis: S.r.o. 333
  (od: 30.09.1992 do: 11.07.2017)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 19.06.1995 bol schválený Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 333
  (od: 31.07.1995 do: 11.07.2017)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 21.10.1998.
  (od: 04.11.1998 do: 11.07.2017)
Orgány spoločnosti: a/ Zhromaždenie spoločníkov b/ riaditeľ spoločnosti c/ zástupca riaditeľa Na zasadnutí Zhromaždenia spoločníkov konanom dňa 22.lO.l99l bol schválený Dodatok č. l k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 333
  (od: 04.06.1991 do: 29.09.1992)
Dátum aktualizácie údajov:  25.05.2022
Dátum výpisu:  26.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)