Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  187/N

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Jarok
  (from: 07/15/1993)
Registered seat: 
622
Jarok 951 48
  (from: 03/31/2004)
Identification number (IČO): 
00 589 942
  (from: 01/01/1991)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 01/01/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/01/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov a plodov za účelom ich spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 07/15/1993)
poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi členom družstva, súkromným podnikateľom a organizáciám, ak ich družstvo nepotrebuje na plnenie svojich úloh
  (from: 07/15/1993)
kovoobrábanie-brúsenie a leštenie kovov
  (from: 07/15/1993)
zámočnícke a zváračské práce
  (from: 07/15/1993)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb svojích členov podľa zásad schválených členskou schôdzou, alebo predstavenstvom
  (from: 07/15/1993)
výroba krmív a kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá
  (from: 05/03/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/15/1993)
Jozef Bédy - Member of the Board of Directors
Pod cintorínom 605/16
Jarok 951 48
From: 03/18/2022
  (from: 04/12/2022)
Ing. Jozef Páleník - Chairman of the Board of Directors
Rínok 350/14
Veľké Zálužie 951 35
From: 03/18/2022
  (from: 04/12/2022)
Jozef Juhás - Vice-chairman of the Board of Directors
Brehy 485/2
Jarok 951 48
From: 03/18/2022
  (from: 04/12/2022)
Peter Horák - Member of the Board of Directors
Štepnice 514/37
Jarok 951 48
From: 03/18/2022
  (from: 04/12/2022)
Vladimír Segéň - Member of the Board of Directors
Brehy 499/14
Jarok 951 48
From: 03/18/2022
  (from: 04/12/2022)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 07/15/1993)
Supervisory board: 
Jozef Gála
Pod kostolom 619/8
Jarok 951 48
From: 03/18/2022
  (from: 04/12/2022)
Jana Maťová
Štepnice 789/24
Jarok 951 48
From: 03/18/2022
  (from: 04/12/2022)
Peter Kalúz
Záhumenice 148/18
Jarok 951 48
From: 03/18/2022
  (from: 04/12/2022)
Registered capital: 
165 843 EUR
  (from: 08/04/2009)
Basic member contribution: 
498 EUR
  (from: 08/04/2009)
Other legal facts: 
Členovia ručia za stratu družstva svojím členským podielom alebo členským vkladom a to až do jeho výšky,okrem pôdy. Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 30.11.1990 podľa Zák.č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 419
  (from: 01/01/1991)
V zmysle ustanovenia § 765 zák. č. 513/1991 Zb. bolo družstvo pretransformované v súlade so zák. č. 42/1992 Zb. Na členskej schôdzi dňa 9.12.1992 boli schválené stanovy prispôsobené ustanoveniam zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 419
  (from: 07/15/1993)
Na členskej schôdzi družstva boli dňa 31.05.1996 schválené nové stanovy družstva. Stary spis: Dr 419
  (from: 07/19/1996)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 25.10.2002.
  (from: 02/18/2003)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/14/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person