Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  198/N

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Bruty
  (od: 08.07.1993 do: 07.12.2004)
Sídlo: 
Bruty 943 54
  (od: 08.07.1993 do: 07.12.2004)
IČO: 
31 439 306
  (od: 08.07.1993)
Deň zápisu: 
08.07.1993
  (od: 08.07.1993)
Deň výmazu: 
08.12.2004
  (od: 08.12.2004)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 08.07.1993)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja;
  (od: 08.07.1993 do: 07.12.2004)
výroba a oprava poľnohospodárskych strojov;
  (od: 08.07.1993 do: 07.12.2004)
montáž, nastavovanie a údržba traktorov a poľnohospodárskych strojov;
  (od: 08.07.1993 do: 07.12.2004)
murárstvo;
  (od: 08.07.1993 do: 07.12.2004)
tesárstvo;
  (od: 08.07.1993 do: 07.12.2004)
obkladačské práce;
  (od: 08.07.1993 do: 07.12.2004)
pokrývačstvo;
  (od: 08.07.1993 do: 07.12.2004)
klampiarstvo;
  (od: 08.07.1993 do: 07.12.2004)
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií;
  (od: 08.07.1993 do: 07.12.2004)
štukatérstvo;
  (od: 08.07.1993 do: 07.12.2004)
podlahárstvo;
  (od: 08.07.1993 do: 07.12.2004)
vodoinštalatérstvo;
  (od: 08.07.1993 do: 07.12.2004)
čistenie fasád;
  (od: 08.07.1993 do: 07.12.2004)
vykonávanie zemných prác;
  (od: 08.07.1993 do: 07.12.2004)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj;
  (od: 08.07.1993 do: 07.12.2004)
prenájom priemyselného tovaru;
  (od: 08.07.1993 do: 07.12.2004)
prenájom motorových vozidiel;
  (od: 08.07.1993 do: 07.12.2004)
prenájom poľnohospodárskych strojov, strojových a iných zariadení;
  (od: 08.07.1993 do: 07.12.2004)
poradenská činnosť v oblasti podnikania, zootechniky, agronómie, stavebníctva;
  (od: 08.07.1993 do: 07.12.2004)
cestná doprava-nákladná
  (od: 09.06.1998 do: 07.12.2004)
poskytovanie všetkých druhov poľnohospodárskych, mechanických služieb v rastlinnej a živočíšnej výrobe
  (od: 09.06.1998 do: 07.12.2004)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 08.07.1993 do: 07.12.2004)
Ján Benyák - člen
276
Bruty
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.1993 do: 10.09.1996)
Ján Benyák - člen
276
Bruty
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1996 do: 07.12.2004)
Imrich Bréda - člen
194
Bruty
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.1993 do: 10.09.1996)
Imrich Bréda - člen
194
Bruty
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1996 do: 07.12.2004)
Rudolf Bréda - člen
315
Bruty
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.1993 do: 10.09.1996)
Štefan Dojcsán - člen
302
Bruty
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.1998 do: 07.12.2004)
František Komáromi - člen
171
Bruty
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.1993 do: 10.09.1996)
František Komáromi - člen
171
Bruty
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.1998 do: 07.12.2004)
Endre Koncsek - člen
42
Bruty
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.1998 do: 07.12.2004)
Pavol Kovács - člen
165
Bruty
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1996 do: 08.06.1998)
Ing. Július Mališ - člen
137
Kamenica nad Hronom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.1993 do: 10.09.1996)
Ing. Július Mališ - člen
137
Kamenica nad Hronom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1996 do: 08.06.1998)
Ing. Attila Mocsi - podpredseda
18
Bruty
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.1993 do: 10.09.1996)
Ing. Attila Mocsi - podpredseda
18
Bruty
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1996 do: 08.06.1998)
Csaba Nagy - člen
142
Bruty
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.1998 do: 07.12.2004)
Attila Nyitrai - člen
120
Bruty
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.1993 do: 10.09.1996)
Attila Nyitrai - člen
120
Bruty
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1996 do: 08.06.1998)
Karol Oszlík - člen
317
Bruty
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1996 do: 07.12.2004)
Helena Oszlíková - člen
453
Svodín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.1998 do: 13.01.2000)
Helena Oszlíková - člen
453
Svodín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2000 do: 07.12.2004)
Jozef Rákoczi - člen
263
Bruty
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.1993 do: 10.09.1996)
Jozef Rákoczi - člen
263
Bruty
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1996 do: 07.12.2004)
Ing. Zoltán Sárai - predseda
301
Svodín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.1993 do: 10.09.1996)
Ing. Zoltán Sárai - predseda
301
Svodín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1996 do: 07.12.2004)
Zsolt Trencsík - podpredseda
26
Bruty
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.1998 do: 07.12.2004)
Konanie: 
Za družstvo /predstavenstvo/ koná navonok predseda družstva-predseda predstavenstva v jeho neprítomnosti podpredseda družstva-podpredseda predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisujú dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 08.07.1993 do: 07.12.2004)
Zapisované základné imanie: 
6 060 000 Sk
  (od: 09.06.1998 do: 07.12.2004)
6 060 000 Sk
  (od: 08.07.1993 do: 10.09.1996)
Základný členský vklad: 
30 000 Sk
  (od: 08.07.1993 do: 07.12.2004)
22 500 Sk
  (od: 11.09.1996 do: 07.12.2004)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Z obchodného registra OS Nitra oddiel: Dr, vložka č. 198/N sa v y m a z á v a spoločnosť Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Bruty, so sídlom: Bruty, IČO: 31 439 306, v zmysle § 68 ods. 2, 4 Obchodného zákonníka.
  (od: 08.12.2004)
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 22.09.2008, č.k. 28CbR/20/2008-24, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.10.2008, súd nariadil dodatočnú likvidáciu majetku bývalého družstva – Poľnohospodárske výrobno – obchodné družstvo Bruty so sídlom 943 54 Bruty, IČO: 31 439 306, v súlade s § 75a Obchodného zákonníka. Za likvidátora bol menovaný JUDr. Richard Schwarz, nar. 25.03.1970, bytom Hradná 30, 940 56 Nové Zámky. Likvidátor robí len úkony smerujúce k likvidácii družstva, a to samostatne.
  (od: 18.06.2009)
Okresný súd Nitra uznesením č.k. 29CbR 211/2011-14 zo dňa 04.12.2012, právoplatným dňa 27.12.2012, odvolal JUDr. Richarda Schwarza, narodeného dňa 25.03.1970, Rákocziho 12, Nové Zámky, z funkcie likvidátora.
  (od: 03.08.2013)
Družstvo bolo založené ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 14.5.1993, vzniklo rozdelením Poľnohospodárskeho družstva Svodín na dva právne subjekty a to Poľnohospodárske družstvo Svodín so sídlom vo Svodíne a Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo so sídlom v Brutoch. Prechádzajú na neho práva a záväzky zaniknutého družstva v pomere určenom a schválenom delimitačným protokolom schváleným na členskej schôdzi dňa 14.5.1993, ako aj rozdelenie členstva a obchodné imanie vo výške 54 960 000 Sk. Stary spis: Dr 448
  (od: 08.07.1993 do: 07.12.2004)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi družstva dňa 22.03.1996. Stary spis: Dr 448
  (od: 11.09.1996 do: 07.12.2004)
Zmena stanov družstva schválená na výročnej členskej schôdzi dňa 17.3.1998.
  (od: 09.06.1998 do: 07.12.2004)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 26.03.1999.
  (od: 01.06.1999 do: 07.12.2004)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 12.06.2000 č.k. 7K 253/99 bol na majetok družstva vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený advokát JUDr. Richard Schwarz, Dunajská 1, 811 08 Bratislava.
  (od: 20.06.2000 do: 07.12.2004)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 7K 253/99 zo dňa 26.08.2003 bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok spoločnosti. Správca konkurznej podstaty JUDr. Richard Schwarz bol zbavený funkcie.
  (od: 05.05.2004 do: 07.12.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  18.08.2022
Dátum výpisu:  20.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)