Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  1868/B

Obchodné meno organizačnej zložky: 
Axpo Solutions AG, organizačná zložka
  (od: 03.11.2018)
Axpo Trading AG, organizačná zložka
  (od: 18.10.2012 do: 02.11.2018)
EGL AG, organizačná zložka
  (od: 16.07.2010 do: 17.10.2012)
Sídlo organizačnej zložky: 
Karadžičova 8/A
Bratislava 821 08
  (od: 16.07.2010)
IČO: 
36 868 973
  (od: 16.07.2010)
Deň zápisu: 
16.07.2010
  (od: 16.07.2010)
Právna forma: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 16.07.2010)
Predmet činnosti: 
elektroenergetika v rozsahu podnikania: dodávka elektriny
  (od: 16.07.2010)
plynárenstvo v rozsahu podnikania: dodávka plynu
  (od: 06.02.2013)
výroba, zužitkovanie, kúpa, predaj a výmena elektrickej a inej energie a obchodovanie s ňou ako aj poskytovanie služieb akéhokoľvek druhu v oblasti energie a životného prostredia; môže chrániť záujmy firmy Axpo Holding AG (a.s.) a celého koncernu Axpo, pokiaľ je to podľa kogentného práva prípustné, môže využívať možnosti financovania v rámci koncernu Axpo a pritom iným spoločnostiam koncernu Axpo za odplatu alebo bez odplaty priamo alebo nepriamo poskytovať zábezpeky ( Cash Pooling), zriaďovať pobočky a dcérske spoločnosti, podielať sa na iných podnikoch, kupovať, žaťažovať, predávať a spracovať nehnuteľný majetok a získavať i spracovať nehmotné majetkové práva.
  (od: 13.03.2013)
Vedúci organizačnej zložky: 
Rudolf Anderegg
Ueberlandstrasse 18
Dietikon 8953
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 26.08.2015
  (od: 11.09.2015)
Georg Varadi
Weinbergstrasse 8
Wettingen 5430
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 16.07.2010
  (od: 16.07.2010 do: 10.09.2015)
Georg Varadi
Weinbergstrasse 8
Wettingen 5430
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 16.07.2010 Skončenie funkcie: 25.08.2015
  (od: 11.09.2015 do: 10.09.2015)
Konanie menom spoločnosti: 
Vedúci organizačnej zložky je splnomocnený robiť za podnikateľa všetky právne úkony týkajúce sa tejto organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby samostatne.
  (od: 16.07.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutie zahraničnej osoby EGL AG o zriadení jej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky EGL AG, organizačná zložka to dňa 01.06.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (od: 16.07.2010)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 12.12.2012.
  (od: 06.02.2013)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 25.08.2015.
  (od: 11.09.2015)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 08.10.2018.
  (od: 03.11.2018)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: Axpo Solutions AG
Sídlo:
Parkstrasse 23
Baden 5400
Švajčiarska konfederácia
Právna forma: "aktiengesellschaf" (obdoba slovenskej akciovej spoločnosti)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Handelsregister des Kantons Aargau (Obchodný register kantónu Aargau) Číslo zápisu: CHE-105.779.348
  (od: 03.11.2018)
Obchodné meno: Axpo Trading AG
Sídlo:
Parkstrasse 23
Baden 5400
Švajčiarska konfederácia
Právna forma: "aktiengesellschaf" (obdoba slovenskej akciovej spoločnosti)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Handelsregister des Kantons Aargau (Obchodný register kantónu Aargau) Číslo zápisu: CHE-105.779.348
  (od: 18.04.2018 do: 02.11.2018)
Obchodné meno: Axpo Trading AG
Sídlo:
Právna forma: "aktiengesellschaf" (obdoba slovenskej akciovej spoločnosti)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Handelsregister des Kantons Aargau (Obchodný register kantónu Aargau) Číslo zápisu: CHE-105.779.348
  (od: 18.04.2018 do: 02.11.2018)
Obchodné meno: Axpo Trading AG
Sídlo:
Parkstrasse 23
Baden 5400
Švajčiarska konfederácia
Právna forma: "aktiengesellschaf" (obdoba slovenskej akciovej spoločnosti)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Handelsregister des Kantons Aargau (Obchodný register kantónu Aargau) číslo zápisu CH-400.3.910.021-7
  (od: 02.03.2017 do: 17.04.2018)
Obchodné meno: Axpo Trading AG
Sídlo:
Právna forma: "aktiengesellschaf" (obdoba slovenskej akciovej spoločnosti)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Handelsregister des Kantons Aargau (Obchodný register kantónu Aargau) číslo zápisu CH-400.3.910.021-7
  (od: 02.03.2017 do: 17.04.2018)
Obchodné meno: Axpo Trading AG
Sídlo:
Lerzenstrasse 10
Dietikon 8953
Švajčiarska konfederácia
Právna forma: "aktiengesellschaf" (obdoba slovenskej akciovej spoločnosti)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Handelsregister des Kantons Aargau (Obchodný register kantónu Aargau) číslo zápisu CH-400.3.910.021-7
  (od: 31.10.2013 do: 01.03.2017)
Obchodné meno: Axpo Trading AG
Sídlo:
Právna forma: "aktiengesellschaf" (obdoba slovenskej akciovej spoločnosti)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Handelsregister des Kantons Aargau (Obchodný register kantónu Aargau) číslo zápisu CH-400.3.910.021-7
  (od: 31.10.2013 do: 01.03.2017)
Obchodné meno: Axpo Trading AG
Sídlo:
Werkstrasse 10
Laufenburg 5080
Švajčiarsko
Právna forma: "aktiengesellschaf" (obdoba slovenskej akciovej spoločnosti)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Handelsregister des Kantons Aargau (Obchodný register kantónu Aargau) číslo zápisu CH-400.3.910.021-7
  (od: 13.03.2013 do: 30.10.2013)
Obchodné meno: Axpo Trading AG
Sídlo:
Právna forma: "aktiengesellschaf" (obdoba slovenskej akciovej spoločnosti)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Handelsregister des Kantons Aargau (Obchodný register kantónu Aargau) číslo zápisu CH-400.3.910.021-7
  (od: 13.03.2013 do: 30.10.2013)
Obchodné meno: Axpo Trading AG
Sídlo:
Werkstrasse 10
Laufenburg 5080
Švajčiarsko
Právna forma: "aktiengesellschaf" (obdoba slovenskej akciovej spoločnosti)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Handelsregister des Kantons Aargau (Obchodný register kantónu Aargau) číslo zápisu CH-400.3.910.021-7
  (od: 18.10.2012 do: 12.03.2013)
Obchodné meno: Axpo Trading AG
Sídlo:
Právna forma: "aktiengesellschaf" (obdoba slovenskej akciovej spoločnosti)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Handelsregister des Kantons Aargau (Obchodný register kantónu Aargau) číslo zápisu CH-400.3.910.021-7
  (od: 18.10.2012 do: 12.03.2013)
Obchodné meno: EGL AG
Sídlo:
Werkstrasse 10
Laufenburg 5080
Švajčiarsko
Právna forma: "aktiengesellschaf" (obdoba slovenskej akciovej spoločnosti)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Handelsregister des Kantons Aargau (Obchodný register kantónu Aargau) číslo zápisu CH-400.3.910.021-7
  (od: 16.07.2010 do: 17.10.2012)
Obchodné meno: EGL AG
Sídlo:
Právna forma: "aktiengesellschaf" (obdoba slovenskej akciovej spoločnosti)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Handelsregister des Kantons Aargau (Obchodný register kantónu Aargau) číslo zápisu CH-400.3.910.021-7
  (od: 16.07.2010 do: 17.10.2012)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 03.11.2018)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 18.04.2018 do: 02.11.2018)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 02.03.2017 do: 17.04.2018)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 31.10.2013 do: 01.03.2017)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 13.03.2013 do: 30.10.2013)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 18.10.2012 do: 12.03.2013)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 16.07.2010 do: 17.10.2012)
David Brunner
Egghölzli 41
Bern 3006
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 18.06.2012
  (od: 03.11.2018)
Domenico De Luca
Sonnenbergstrasse 48
Thalwil 8800
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 01.04.2009
  (od: 03.11.2018)
Harald Gauck
Neubadrain 79
Binningen 4102
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 19.06.2012
  (od: 03.11.2018)
Lucas Gubler
Wilhofstrasse 21
Russikon 8332
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 26.11.2014
  (od: 03.11.2018)
Marco Saalfrank
Wehrlisteig 17
Zurich 8049
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 26.11.2014
  (od: 03.11.2018)
Martin Schwab
Tanzenbergstrasse 2
Weggis 6353
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 17.04.2012
  (od: 03.11.2018)
Markus Brokhof
Im Chlaus 2
Rüti 8630
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.10.2008
  (od: 16.07.2010 do: 17.10.2012)
Markus Brokhof
Im Chlaus 2
Rüti 8630
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.10.2008
  (od: 18.10.2012 do: 12.03.2013)
Markus Brokhof
Im Chlaus 2
Rüti 8630
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.10.2008
  (od: 13.03.2013 do: 30.10.2013)
Markus Brokhof
Im Chlaus 2
Rüti 8630
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.10.2008
  (od: 31.10.2013 do: 01.03.2017)
Markus Brokhof
Im Chlaus 2
Rüti 8630
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.10.2008
  (od: 02.03.2017 do: 17.04.2018)
Markus Brokhof
Im Chlaus 2
Rüti 8630
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.10.2008 Skončenie funkcie: 28.07.2014
  (od: 18.04.2018 do: 17.04.2018)
David Brunner
Egghölzli 41
Bern 3006
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 18.06.2012
  (od: 13.03.2013 do: 30.10.2013)
David Brunner
Egghölzli 41
Bern 3006
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 18.06.2012
  (od: 31.10.2013 do: 01.03.2017)
David Brunner
Egghölzli 41
Bern 3006
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 18.06.2012
  (od: 02.03.2017 do: 17.04.2018)
David Brunner
Egghölzli 41
Bern 3006
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 18.06.2012
  (od: 18.04.2018 do: 02.11.2018)
Guy Bühler
Dorfstrasse 94
Geroldswil 8954
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.05.2007
  (od: 13.03.2013 do: 30.10.2013)
Guy Bühler
Dorfstrasse 94
Geroldswil 8954
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.05.2007
  (od: 31.10.2013 do: 01.03.2017)
Guy Bühler
Dorfstrasse 94
Geroldswil 8954
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.05.2007
  (od: 02.03.2017 do: 17.04.2018)
Guy Bühler
Dorfstrasse 94
Geroldswil 8954
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.05.2007 Skončenie funkcie: 01.03.2013
  (od: 18.04.2018 do: 17.04.2018)
Guy Bühler
Chemin des Travers-Bancs 1
Belmont 1092
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.05.2007
  (od: 16.07.2010 do: 17.10.2012)
Guy Bühler
Chemin des Travers-Bancs 1
Belmont 1092
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.05.2007
  (od: 18.10.2012 do: 12.03.2013)
Domenico De Luca
Sonnenbergstrasse 48
Thalwil 8800
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 01.04.2009
  (od: 16.07.2010 do: 17.10.2012)
Domenico De Luca
Sonnenbergstrasse 48
Thalwil 8800
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 01.04.2009
  (od: 18.10.2012 do: 12.03.2013)
Domenico De Luca
Sonnenbergstrasse 48
Thalwil 8800
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 01.04.2009
  (od: 13.03.2013 do: 30.10.2013)
Domenico De Luca
Sonnenbergstrasse 48
Thalwil 8800
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 01.04.2009
  (od: 31.10.2013 do: 01.03.2017)
Domenico De Luca
Sonnenbergstrasse 48
Thalwil 8800
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 01.04.2009
  (od: 02.03.2017 do: 17.04.2018)
Domenico De Luca
Sonnenbergstrasse 48
Thalwil 8800
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 01.04.2009
  (od: 18.04.2018 do: 02.11.2018)
Harald Gauck
Neubadrain 79
Binningen 4102
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 19.06.2012
  (od: 13.03.2013 do: 30.10.2013)
Harald Gauck
Neubadrain 79
Binningen 4102
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 19.06.2012
  (od: 31.10.2013 do: 01.03.2017)
Harald Gauck
Neubadrain 79
Binningen 4102
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 19.06.2012
  (od: 02.03.2017 do: 17.04.2018)
Harald Gauck
Neubadrain 79
Binningen 4102
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 19.06.2012
  (od: 18.04.2018 do: 02.11.2018)
Lucas Gubler
Wilhofstrasse 21
Russikon 8332
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 26.11.2014
  (od: 18.04.2018 do: 02.11.2018)
Andreas Rudolf
Hohle Gasse 4
Bellikon 5454
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.08.2006
  (od: 16.07.2010 do: 17.10.2012)
Andreas Rudolf
Hohle Gasse 4
Bellikon 5454
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.08.2006
  (od: 18.10.2012 do: 12.03.2013)
Andreas Rudolf
Hohle Gasse 4
Bellikon 5454
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.08.2006 Skončenie funkcie: 28.02.2012
  (od: 13.03.2013 do: 12.03.2013)
Marco Saalfrank
Wehrlisteig 17
Zurich 8049
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 26.11.2014
  (od: 18.04.2018 do: 02.11.2018)
Hans Schulz
Palduinstrasse 39
Balzers 9496
Lichtenštainsko
Vznik funkcie: 01.10.2006
  (od: 16.07.2010 do: 17.10.2012)
Hans Schulz
Palduinstrasse 39
Balzers 9496
Lichtenštainsko
Vznik funkcie: 01.10.2006
  (od: 18.10.2012 do: 12.03.2013)
Hans Schulz
Palduinstrasse 39
Balzers 9496
Lichtenštainsko
Vznik funkcie: 01.10.2006
  (od: 13.03.2013 do: 30.10.2013)
Hans Schulz
Palduinstrasse 39
Balzers 9496
Lichtenštainsko
Vznik funkcie: 01.10.2006
  (od: 31.10.2013 do: 01.03.2017)
Hans Schulz
Palduinstrasse 39
Balzers 9496
Lichtenštainsko
Vznik funkcie: 01.10.2006
  (od: 02.03.2017 do: 17.04.2018)
Hans Schulz
Palduinstrasse 39
Balzers 9496
Lichtenštainsko
Vznik funkcie: 01.10.2006 Skončenie funkcie: 09.10.2014
  (od: 18.04.2018 do: 17.04.2018)
Martin Schwab
Rössliweg 3
Buonas 6343
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 17.04.2012
  (od: 13.03.2013 do: 30.10.2013)
Martin Schwab
Rössliweg 3
Buonas 6343
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 17.04.2012
  (od: 31.10.2013 do: 01.03.2017)
Martin Schwab
Rössliweg 3
Buonas 6343
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 17.04.2012
  (od: 02.03.2017 do: 17.04.2018)
Martin Schwab
Tanzenbergstrasse 2
Weggis 6353
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 17.04.2012
  (od: 18.04.2018 do: 02.11.2018)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: spoločne s ďalšou osobou oprávnenou konať v mene Axpo Trading AG
  (od: 03.11.2018)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: spoločne s ďalšou osobou oprávnenou konať v mene Axpo Trading AG
  (od: 18.04.2018 do: 02.11.2018)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: spoločne s ďalšou osobou oprávnenou konať v mene Axpo Trading AG
  (od: 02.03.2017 do: 17.04.2018)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: spoločne s ďalšou osobou oprávnenou konať v mene Axpo Trading AG
  (od: 31.10.2013 do: 01.03.2017)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: spoločne s ďalšou osobou oprávnenou konať v mene Axpo Trading AG
  (od: 13.03.2013 do: 30.10.2013)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: spoločne s ďalšou osobou oprávnenou konať v mene EGL AG
  (od: 18.10.2012 do: 12.03.2013)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: spoločne s ďalšou osobou oprávnenou konať v mene EGL AG
  (od: 16.07.2010 do: 17.10.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  02.03.2021
Dátum výpisu:  04.03.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)