Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  16804/B

Business name: 
ELECTRONIC GROUP SLOVAKIA spol. s r.o. - v likvidácii
  (from: 04/27/2007 until: 02/02/2010)
ELECTRONIC GROUP SLOVAKIA spol. s r.o.
  (from: 01/08/2001 until: 04/26/2007)
Iridium Communications Slovakia, spol. s r.o.
  (from: 02/13/1998 until: 01/07/2001)
Registered seat: 
Štefánikova 17
Bratislava 811 05
  (from: 04/07/2004 until: 02/02/2010)
Palisády 36
Bratislava 811 06
  (from: 01/07/2003 until: 04/06/2004)
Obchodná 21
Bratislava 811 06
  (from: 01/08/2001 until: 01/06/2003)
Hattalova 6
Bratislava 831 03
  (from: 11/27/1998 until: 01/07/2001)
Nám. Slobody 23
Bratislava 811 06
  (from: 02/13/1998 until: 11/26/1998)
Identification number (IČO): 
35 741 376
  (from: 02/13/1998)
Date of entry: 
02/13/1998
  (from: 02/13/1998)
Date of deletion: 
02/03/2010
  (from: 02/03/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/03/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/13/1998)
Objects of the company: 
všetky druhy satelitných osobných telekomunikačných služieb, ktoré umožňuje systém Iridium
  (from: 03/18/1999 until: 01/07/2001)
veľkoobchod a maloobchod s uživateľskými zariadeniami systému Iridium
  (from: 03/18/1999 until: 01/07/2001)
poradenstvo v oblasti osobných satelitných telekomunikačných služieb
  (from: 03/18/1999 until: 01/07/2001)
poskytovanie pasívnej a interaktívnej audiotexovej informačnej služby s celoplošnou pôsobnosťou, umožňujúcej užívateľom prístup alebo komunikáciu s osobami alebo centrálnymi databázovými súbormi prostredníctvom pevných a mobilných telekomunikačných sietí prevádzkovaných s jednotnou tarifou na celom území Slovenskej republiky
  (from: 07/02/2001 until: 01/19/2006)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/13/1998 until: 02/02/2010)
poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
  (from: 02/13/1998 until: 02/02/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 02/13/1998 until: 02/02/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 02/13/1998 until: 02/02/2010)
poskytovanie softvéru
  (from: 01/08/2001 until: 02/02/2010)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/08/2001 until: 02/02/2010)
zhotovovanie webových stránok
  (from: 01/08/2001 until: 02/02/2010)
grafické práce na počítači
  (from: 01/08/2001 until: 02/02/2010)
predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/08/2001 until: 02/02/2010)
Partners: 
ELECTRONIC GROUP, S.A.R.L.
Le Polaris - 45 Rue de Sainte Genevieve
Lyon 690 06
Francúzsko
  (from: 01/08/2001 until: 01/08/2002)
Iridium Communications Germany, GmbH
Jägerhofstrasse 19-20
Düsseldorf 404 74
  (from: 02/13/1998 until: 01/07/2001)
ELECTRONIC GROUP INTERACTIVE S.L.
World Trade Center, Ed Norte 4, Moll de Barcelona
Barcelona 080 39
Španielsko
  (from: 01/09/2002 until: 02/02/2010)
Contribution of each member: 
Iridium Communications Germany, GmbH
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/13/1998 until: 01/07/2001)
ELECTRONIC GROUP, S.A.R.L.
Amount of investment: 600 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 600 000 Sk
  (from: 01/08/2001 until: 01/08/2002)
ELECTRONIC GROUP INTERACTIVE S.L.
Amount of investment: 600 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 600 000 Sk
  (from: 01/09/2002 until: 01/19/2010)
ELECTRONIC GROUP INTERACTIVE S.L.
Amount of investment: 19 916,351325 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 19 916,351325 EUR
  (from: 01/20/2010 until: 02/02/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/07/2003 until: 02/02/2010)
konatelia
  (from: 02/13/1998 until: 01/06/2003)
Mgr. Stanislav Irsák
Rovniakova 2475/5
Bratislava
  (from: 02/13/1998 until: 01/07/2001)
Annamária Remesová
248
Mužla 943 52
  (from: 01/08/2001 until: 01/06/2003)
RNDr. Annamária Remesová
248
Mužla 943 52
From: 12/14/2000
  (from: 01/07/2003 until: 02/23/2006)
RNDr. Annamária Remesová
Murgašova 3131/2
Bratislava - Staré mesto 811 04
From: 12/14/2000
  (from: 02/24/2006 until: 02/02/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ v plnej miere samostatne.
  (from: 01/07/2003 until: 02/02/2010)
V mene spoločnosti koná konateľ v plnej miere samostatne.
  (from: 02/13/1998 until: 01/06/2003)
Capital: 
19 916,351325 EUR Paid up: 19 916,351325 EUR
  (from: 01/20/2010 until: 02/02/2010)
600 000 Sk Paid up: 600 000 Sk
  (from: 01/07/2003 until: 01/19/2010)
600 000 Sk
  (from: 01/08/2001 until: 01/06/2003)
200 000 Sk
  (from: 02/13/1998 until: 01/07/2001)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/23/2007
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.04.2007 o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie.
  (from: 04/27/2007)
 Liquidators:
RNDr. Annamária Remesová
Murgašova 3131/2
Bratislava - Staré Mesto 811 04
From: 04/23/2007 Until: 02/03/2010
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
RNDr. Annmária Remesová
Murgašova 3131/2
Bratislava - Staré Mesto 811 04
From: 04/23/2007
  (from: 04/27/2007 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná lokvidátor v plnom rozsahu samostatne.
  (from: 04/27/2007)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.12.2009, ktorým schvaľuje konečnú účtovnú závierku spoločnosti a konečnú správu o priebehu a skončení likvidácie. Súhlas Daňového úradu Bratislava I zo dňa 20.11.2009 s výmazom spoločnosti ELECTRONIC GROUP SLOVAKIA spol. s r.o. - v likvidácii z obchodného registra. Obchodná spoločnosť ELECTRONIC GROUP SLOVAKIA spol. s r.o. - v likvidácii, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO : 35 741 376, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vl. číslo 16804/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 02/03/2010)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 5.11.1997 spísanou do notárskej zápisnice N 64/97, Nz 62/97 notárom JUDr. Michalom Irsákom a jej dodatkom dňa 26.1.1998 v zmysle § 24, §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov Stary spis: S.r.o. 23839
  (from: 02/13/1998 until: 02/02/2010)
Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 190/98, Nz 183/98 zo,dňa 10.8.1998.
  (from: 11/27/1998 until: 02/02/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka o prevode obchodného podielu zo dňa 31.10.2000. Rozhodnutie jediného spoločníka o prevode obchodného podielu zo dňa 14.12.2000. Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine spísaný do notárskej zápisnice N 263/00, Nz 247/00 zo dňa 14.12.2000. Zmena obchodného mena z: Iridium Communication Slovakia, spol. s r.o.
  (from: 01/08/2001 until: 02/02/2010)
Notárska zápisnica č. N 84/01, Nz 80/01 zo dňa 25.4.2001.
  (from: 07/02/2001 until: 02/02/2010)
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 15.10.2001, Notárska zápisnica Nz 803/2001 zo dňa 13.12.2001.
  (from: 01/09/2002 until: 02/02/2010)
Zmena zakladateľskej listiny - Dodatok č. 6 k zakladateľskej listine zo dňa 7. 6. 2002 vo forme notárskej zápisnice Nz 446/2002 spísaný notárskym kandidátom notára JUDr. Ľubomíra Vlhu. Zánik funkcie konateľa Mgr. Stanislava Irsáka dňa 14. 12. 2000.
  (from: 01/07/2003 until: 02/02/2010)
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 26.02.2004.
  (from: 04/07/2004 until: 02/02/2010)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person