Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5107/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
KOVOHUTY, a.s.
  (from: 09/18/2000)
Registered seat: 
ul. 29. augusta 586
Krompachy 053 42
  (from: 05/26/2016)
Polianky 5
Bratislava 841 01
  (from: 07/15/2010 until: 05/25/2016)
ul. 29.augusta 586
Krompachy 053 42
  (from: 09/18/2000 until: 07/14/2010)
Identification number (IČO): 
36 200 867
  (from: 09/18/2000)
Date of entry: 
09/18/2000
  (from: 09/18/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/18/2000)
Objects of the company: 
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 08/27/2013)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/18/2000)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 09/18/2000)
podnikanie o oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 08/27/2013)
reklamná činnosť
  (from: 09/18/2000)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 09/18/2000)
výskum trhu
  (from: 09/18/2000)
výroba a predaj rafinovanej medi a mangánu, síranu nikelnatého a zinočnatého
  (from: 09/18/2000)
výroba a predaj pružiniek, plášťovaného drôtu, práškovej medi, medeného drôtu akéhokoľvek druhu
  (from: 09/18/2000)
výroba kovov, jednoduchých kovových výrobkov, polotovarov, práškov, zliatin kovov mimo zlievania drahých kovov a ich predaj
  (from: 09/18/2000)
výroba a odbyt základných anorganických chemických látok
  (from: 09/18/2000)
poskytovanie služieb s pracovnými mechanizmami
  (from: 10/01/2001)
sprostredkovanie cestnej motorovej dopravy
  (from: 10/01/2001)
prenájom strojov, prístrojov, dopravných zariadení, kancelárskych strojov a zariadení, vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (from: 10/01/2001)
obchodná činnosť so stavebným a hutným materiálom
  (from: 10/01/2001)
čistenie komunikácií
  (from: 10/01/2001)
prečerpávanie vody
  (from: 10/01/2001)
vodoinštalatérstvo
  (from: 10/01/2001)
oprava a údržba strojov a strojného zariadenia
  (from: 10/01/2001)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/01/2001)
činnosť účtovných a ekonomických poradcov
  (from: 10/01/2001)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-zber, výkup, zhromažďovanie, triedenie a spracovanie s týmito druhmi odpadov : skupina 31-Odpad minerálneho pôvodu /okrem kovového odpadu/ skupina 35-Odpad s obsahom kovov skupina 39-Iný odpad minerálneho pôvodu včítane zušľachtených produktov skupina 51-Oxidy, hydroxidy, soli skupina 52-Kyseliny, hydroxidy, koncentráty skupina 54-Odpad zo spracovania ropy, žušľachťovania uhlia a z prepravy plynu a ropy. Odpad z využitia ropných produktov a produktov zo zušľachťovania uhlia skupina 57-Odpad z plastov a gumy skupina 58-Textilný odpad /z prírodných a chemických vlákien/ skupina 59-Iný odpad z chemických procesov /okrem podskupiny 591-Výbušniny/ skupina 91-Komunálny odpad nadskupina 8-Odpad zo zariadení vodného hospodárstva
  (from: 10/01/2001)
výroba a predaj umelého kameňa
  (from: 09/30/2006)
výroba a predaj oxidov neželezných kovov
  (from: 09/30/2006)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 09/30/2006)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu B1 - objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zahŕňajúce regulačné stanice plynu a objekty s ochranným priestorom E1.0 - zariadenia bez obmedzenia napätia E3 - bleskozvody
  (from: 11/03/2006)
váženie
  (from: 05/04/2007)
technické testovanie, meranie a analýzy
  (from: 05/04/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností
  (from: 05/04/2007)
laboratórne práce - skúšky a analýzy vzoriek v rozsahu voľných živností
  (from: 05/04/2007)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (from: 12/24/2013)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 10/01/2001 until: 08/26/2013)
nákladná cestná doprava
  (from: 10/01/2001 until: 11/28/2013)
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
  (from: 10/01/2001 until: 08/26/2013)
ubytovacie služby s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 10/01/2001 until: 08/26/2013)
výroba a odbyt kyseliny sírovej
  (from: 10/01/2001 until: 08/26/2013)
elektroištalácie
  (from: 10/01/2001 until: 11/02/2006)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 10/01/2001 until: 11/28/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/17/2003)
Managing board
  (from: 10/18/2001 until: 03/16/2003)
Managing board
  (from: 09/18/2000 until: 10/17/2001)
Ing. Jozef Dzuruš - člen
Myslavská 233
Košice 040 16
From: 10/31/2013
  (from: 11/07/2013)
Bart Buyens - člen
Popradská 2416/64C
Košice-Západ 040 11
From: 07/01/2014
  (from: 07/17/2014)
Ing. Milan Bačko - člen
Námestie slobody 14
Humenné 066 01
From: 10/12/2012
  (from: 10/23/2012 until: 03/04/2013)
Ing. Milan Bačko - člen
Námestie slobody 14
Humenné 066 01
From: 10/12/2012 Until: 02/26/2013
  (from: 03/05/2013 until: 03/04/2013)
Ing. Zoltán Berghauer - člen
Pod Poliankou č. 300
Gerlachov
Until: 12/18/2002
  (from: 09/18/2000 until: 03/16/2003)
Ing. Marián Čapkovič - člen
Čajkovského 6325/26
Trnava 917 08
From: 11/30/2010
  (from: 12/14/2010 until: 02/21/2011)
Ing. Marián Čapkovič - člen
Čajkovského 6325/26
Trnava 917 08
From: 11/30/2010 Until: 02/11/2011
  (from: 02/22/2011 until: 02/21/2011)
Ing. Marián Čapkovič - predseda
Čajkovského 6325/26
Trnava 917 08
From: 03/12/2009
  (from: 03/25/2009 until: 12/13/2010)
Ing. Marián Čapkovič - predseda
Čajkovského 6325/26
Trnava 917 08
From: 03/12/2009 Until: 11/30/2010
  (from: 12/14/2010 until: 12/13/2010)
Ing. Ľudovít Černák - predseda
Zechenterova 328/5
Kremnica
Until: 12/18/2002
  (from: 09/18/2000 until: 03/16/2003)
Ing. Karel Galuška , CSc. - člen
Libočanská 836/2
Praha 190 00
Česká republika
From: 05/23/2013
  (from: 05/30/2013 until: 07/02/2013)
Ing. Karel Galuška , CSc. - člen
Libočanská 836/2
Praha 190 00
Česká republika
From: 05/23/2013 Until: 06/28/2013
  (from: 07/03/2013 until: 07/02/2013)
Ing. Darina Holdová - člen
Dolina 186/43
Krompachy 053 42
From: 05/23/2013
  (from: 05/30/2013 until: 07/16/2014)
Ing. Darina Holdová - člen
Dolina 186/43
Krompachy 053 42
From: 05/23/2013 Until: 07/01/2014
  (from: 07/17/2014 until: 07/16/2014)
Ing. Vladimír Ľupták - podpredseda
Slovenská č. 393/13
Stupava
Until: 11/25/2002
  (from: 10/18/2001 until: 03/16/2003)
Ing. Peter Packo - člen
Letná 337/2
Gelnica 056 01
From: 06/28/2013
  (from: 07/03/2013 until: 11/06/2013)
Ing. Peter Packo - člen
Letná 337/2
Gelnica 056 01
From: 06/28/2013 Until: 10/31/2013
  (from: 11/07/2013 until: 11/06/2013)
Ing. Ľudovít Paulíny - člen
ul. Hlavná č. 26
Bratislava
Until: 11/25/2002
  (from: 09/18/2000 until: 03/16/2003)
Ing. Ján Šimko - člen
565
Kluknava
From: 12/18/2002
  (from: 03/17/2003 until: 12/01/2005)
Ing. Ján Šimko - člen
565
Kluknava
From: 12/18/2002 Until: 11/09/2005
  (from: 12/02/2005 until: 12/01/2005)
Dipl. Ing. Karel Gerolt - člen
Meusslitzer Strasse 37 b
Dresden D-01259
Nemecko
From: 07/26/2006 Until: 03/12/2009
  (from: 03/25/2009 until: 03/24/2009)
Dipl. Ing. Karel Gerolt - člen
Meusslitzer Strasse 37 b
Dresden D-01259
Nemecko
From: 07/26/2006
  (from: 08/10/2006 until: 03/24/2009)
Bernhard Götsch - predseda
Innsbrucker Strasse 12, 6130
Schwaz
Rakúsko
From: 11/25/2002 Until: 08/05/2004
  (from: 09/01/2004 until: 08/31/2004)
Bernhard Götsch - predseda
Innsbrucker Strasse 12, 6130
Schwaz
Rakúsko
From: 11/25/2002
  (from: 03/17/2003 until: 08/31/2004)
Dipl. Ing. Petr Holicky - predseda predstavenstva
Blumenweg 4
Reifnitz 9081
Rakusko
From: 08/05/2004
  (from: 12/02/2005 until: 03/24/2009)
Petr Holicky - predseda predstavenstva
Blumenweg 4
Reifnitz 9081
Rakusko
From: 08/05/2004
  (from: 01/28/2005 until: 12/01/2005)
Dipl. Ing. Petr Holicky - predseda predstavenstva
Blumenweg 4
Reifnitz 9081
Rakusko
From: 08/05/2004 Until: 03/12/2009
  (from: 03/25/2009 until: 03/24/2009)
Peter Holický - predseda predstavenstva
Blumenweg 4
Reifnitz 9081
Rakusko
From: 08/05/2004
  (from: 09/01/2004 until: 01/27/2005)
Dipl.-Ing. TH Wolfgang Leutloff - člen
Lortzingweg 8, D-40789
Monheim
Spolková republika Nemecko
From: 11/25/2002 Until: 12/31/2004
  (from: 08/09/2005 until: 08/08/2005)
Dipl.-Ing. TH Wolfgang Leutloff - člen
Lortzingweg 8, D-40789
Monheim
Spolková republika Nemecko
From: 11/25/2002
  (from: 03/17/2003 until: 08/08/2005)
Mag. Herbert Mayer - člen
Hohlsteinweg 23
Brixlegg A-6230
Rakúsko
From: 11/09/2005
  (from: 12/02/2005 until: 08/09/2006)
Mag. Herbert Mayer - člen
Hohlsteinweg 23
Brixlegg A-6230
Rakúsko
From: 11/09/2005 Until: 07/26/2006
  (from: 08/10/2006 until: 08/09/2006)
Dipl. Ing. Wolfgang Netzer
Reichenauerstrasse 84
Innsbruck A-6020
Rakúska republika
From: 10/12/2012
  (from: 10/23/2012 until: 11/21/2012)
Dipl. Ing. Wolfgang Netzer - člen
Reichenauerstrasse 84
Innsbruck A-6020
Rakúska republika
From: 10/12/2012
  (from: 11/22/2012 until: 03/04/2013)
Dipl. Ing. Wolfgang Netzer - člen
Reichenauerstrasse 84
Innsbruck A-6020
Rakúska republika
From: 10/12/2012 Until: 02/26/2013
  (from: 03/05/2013 until: 03/04/2013)
Dipl.Ing. Robert Stibich - člen
Hohlsteinweg 22
Brixlegg A-6230
Rakúsko
From: 06/22/2005 Until: 11/30/2010
  (from: 12/14/2010 until: 12/13/2010)
Dipl.Ing. Robert Stibich - predseda
Hohlsteinweg 22
Brixlegg A-6230
Rakúsko
From: 11/30/2010
  (from: 12/14/2010 until: 10/22/2012)
Dipl.Ing. Robert Stibich - predseda
Hohlsteinweg 22
Brixlegg A-6230
Rakúsko
From: 11/30/2010 Until: 10/12/2012
  (from: 10/23/2012 until: 10/22/2012)
Dipl.Ing. Robert Stibich - člen
Hohlsteinweg 22
Brixlegg A-6230
Rakúsko
From: 06/22/2005
  (from: 08/09/2005 until: 12/13/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vo všetkých veciach vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutoční tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (from: 10/23/2012)
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať vo všetkých veciach predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutoční tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 02/22/2011 until: 10/22/2012)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vo všetkých veciach vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutoční tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (from: 11/03/2006 until: 02/21/2011)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vo všetkých veciach buď predseda predstavenstva samostatne alebo vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 03/17/2003 until: 11/02/2006)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vo všetkých veciach vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jedným z konajúcich a podpisujúcich členov predstavenstva musí byť vždy podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti a k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 10/18/2001 until: 03/16/2003)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 09/18/2000 until: 10/17/2001)
Procuration: 
Ing. Ján Čarnogurský
Fraňa Kráľa 2543/10
Spišská Nová Ves 052 01
From: 12/02/2005
  (from: 12/02/2005 until: 10/22/2012)
Ing. Ján Čarnogurský
Fraňa Kráľa 2543/10
Spišská Nová Ves 052 01
From: 12/02/2005 Until: 10/04/2012
  (from: 10/23/2012 until: 10/22/2012)
Ing. Karel Galuška , CSc.
Libočanská 836/2
Praha 9 190 00
Česká republika
From: 03/05/2013
  (from: 03/05/2013 until: 05/29/2013)
Ing. Karel Galuška , CSc.
Libočanská 836/2
Praha 9 190 00
Česká republika
From: 03/05/2013 Until: 05/23/2013
  (from: 05/30/2013 until: 05/29/2013)
Ing. Darina Holdová
Dolina 186/43
Krompachy 053 42
From: 03/27/2013
  (from: 03/27/2013 until: 05/29/2013)
Ing. Darina Holdová
Dolina 186/43
Krompachy 053 42
From: 03/27/2013 Until: 05/23/2013
  (from: 05/30/2013 until: 05/29/2013)
Ing. Ján Horváth
Mlynská 3
Krompachy 053 42
From: 04/10/2008
  (from: 05/16/2008 until: 03/26/2013)
Ing. Ján Horváth
Mlynská 3
Krompachy 053 42
From: 04/10/2008 Until: 03/15/2013
  (from: 03/27/2013 until: 03/26/2013)
Ing. Emil Klešč
56
Slatvina 053 61
From: 12/02/2005
  (from: 12/02/2005 until: 10/22/2012)
Ing. Emil Klešč
56
Slatvina 053 61
From: 12/02/2005 Until: 10/04/2012
  (from: 10/23/2012 until: 10/22/2012)
Ing. Jaroslav Semančík
Irkutská 1399/5
Košice 040 12
From: 03/27/2013
  (from: 03/27/2013 until: 10/14/2013)
Ing. Jaroslav Semančík
Irkutská 1399/5
Košice 040 12
From: 03/27/2013 Until: 09/30/2013
  (from: 10/15/2013 until: 10/14/2013)
Za spoločnosť sú oprávnení konať vždy spoločne dvaja prokuristi. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k svojim menám pripoja podpisujúci svoje podpisy a dodatok označujúci prokúru.
  (from: 11/03/2006)
Na zastupovanie a podpisovanie je potrebný súhlasný prejav vôle aspoň dvoch prokuristov. Prokuristi podpisujú za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoj podpis súčasne dvaja prokuristi.
  (from: 12/02/2005 until: 11/02/2006)
Capital: 
6 697 742 EUR Paid up: 6 697 742 EUR
  (from: 03/25/2009)
201 800 000 Sk Paid up: 201 800 000 Sk
  (from: 09/01/2004 until: 03/24/2009)
90 000 000 Sk Paid up: 90 000 000 Sk
  (from: 03/17/2003 until: 08/31/2004)
90 000 000 Sk
  (from: 10/18/2001 until: 03/16/2003)
30 000 000 Sk
  (from: 09/18/2000 until: 10/17/2001)
Shares: 
Number of shares: 201800
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sú prevoditeľné len na základe predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia podľa podmienok uvedených v stanovách spoločnosti.
  (from: 03/25/2009)
Number of shares: 201800
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sú prevoditeľné len na základe predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia podľa podmienok uvedených v stanovách spoločnosti.
  (from: 09/01/2004 until: 03/24/2009)
Number of shares: 1800
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sú prevoditeľné len na základe predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia podľa podmienok uvedených v stanovách spoločnosti.
  (from: 03/17/2003 until: 08/31/2004)
Number of shares: 1800
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 10/18/2001 until: 03/16/2003)
Number of shares: 600
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 09/18/2000 until: 10/17/2001)
Stockholder: 
Montanwerke Brixlegg AG
Werkstrasse 1
Brixlegg 6230
Rakúsko
  (from: 11/03/2006)
Supervisory board: 
Mag. Gabriele Punz - predseda dozornej rady
Premstrasse 63
Innsbruck 6020
Rakúska republika
From: 09/20/2011
  (from: 09/30/2011)
Peter Perháč
Poštová 5
Krompachy 053 42
From: 02/28/2013
  (from: 03/19/2013)
Jozef Mlynár
Baldovce 48
Baldovce 053 04
From: 11/12/2013
  (from: 11/29/2013)
Jozef Berthóty
Hlavná 33
Krompachy 053 42
From: 02/01/2008
  (from: 05/16/2008 until: 04/25/2012)
Jozef Berthóty
Hlavná 33
Krompachy 053 42
From: 02/01/2008 Until: 02/03/2012
  (from: 04/26/2012 until: 04/25/2012)
Ing. Ľudovít Černák - člen
Zechenterova 328/5
Kremnica
From: 12/18/2002
  (from: 03/17/2003 until: 11/02/2006)
Ing. Ľudovít Černák - člen
Zechenterova 328/5
Kremnica
From: 12/18/2002 Until: 10/17/2006
  (from: 11/03/2006 until: 11/02/2006)
Ján Dzurov - člen
Lorencova 4
Krompachy
Until: 12/18/2002
  (from: 10/11/2001 until: 03/16/2003)
Diana Gabalcová - člen
Vinohradská 1365/6
Hlohovec
Until: 12/18/2002
  (from: 10/18/2001 until: 03/16/2003)
Ladislav Holomány - predseda
ul. Tvarožkova 1375/7
Bratislava
Until: 12/18/2002
  (from: 09/18/2000 until: 03/16/2003)
Ing. Albert Lisý - člen
Radová 1516/31
Nitra-Zobor
Until: 12/31/2001
  (from: 10/11/2001 until: 06/02/2002)
Mag. Herbert Mayer - člen dozornej rady
Hohlsteinweg 23
Brixlegg 6230
Rakúska republika
From: 09/20/2011
  (from: 09/30/2011 until: 07/20/2012)
Mag. Herbert Mayer - člen dozornej rady
Hohlsteinweg 23
Brixlegg 6230
Rakúska republika
From: 09/20/2011 Until: 07/11/2012
  (from: 07/21/2012 until: 07/20/2012)
Pavol Ondáš - člen
Lorencova 5
Krompachy
From: 12/20/2002
  (from: 03/17/2003 until: 05/15/2008)
Pavol Ondáš - člen
Lorencova 5
Krompachy
From: 12/20/2002 Until: 02/01/2008
  (from: 05/16/2008 until: 05/15/2008)
Mária Onderušová - člen
Mlynská 6
Krompachy
Until: 12/18/2002
  (from: 10/11/2001 until: 03/16/2003)
Ing. Jana Rakická - člen
Janka Alexyho 1
Bratislava
From: 01/14/2002 Until: 12/18/2002
  (from: 06/03/2002 until: 03/16/2003)
Ing. Jana Rakická - člen
ul. Janka Alexyho 1
Bratislava
  (from: 09/18/2000 until: 10/17/2001)
Ing. Peter Uličný
Protifašistických bojovníkov 2
Prešov 080 01
From: 02/03/2012
  (from: 04/26/2012 until: 03/18/2013)
Ing. Peter Uličný
Protifašistických bojovníkov 2
Prešov 080 01
From: 02/03/2012 Until: 02/28/2013
  (from: 03/19/2013 until: 03/18/2013)
Michal Jankaj
Vyšebrodská 880/2
Praha 142 00
Česká republika
From: 10/23/2013
  (from: 11/29/2013)
Bernhard Franz Uldrian
Largo Agnesi 12
Monteviale 238 74
Talianska republika
From: 04/17/2014
  (from: 05/16/2014)
Ing. Zoltán Berghauer - člen
Gablitzer Steig 3A
Mauerbach 3001
Rakúska republika
Until: 12/18/2002
  (from: 09/18/2000 until: 03/16/2003)
Walter Durchschlag
Ambrosiusweg 3
Neuhofen an der Krems 4501
Rakúsko
From: 08/05/2004
  (from: 09/01/2004 until: 11/02/2006)
Walter Durchschlag - predseda
Ambrosiusweg 3
Neuhofen an der Krems 4501
Rakúsko
From: 08/05/2004
  (from: 11/03/2006 until: 09/29/2011)
Walter Durchschlag - predseda
Ambrosiusweg 3
Neuhofen an der Krems 4501
Rakúsko
From: 08/05/2004 Until: 09/20/2011
  (from: 09/30/2011 until: 09/29/2011)
Mag. Herbert Mayer - člen
Hohlsteinweg 23
Brixlegg A-6230
Rakúsko
From: 10/17/2006
  (from: 11/03/2006 until: 05/11/2010)
Mag. Herbert Mayer - člen
Hohlsteinweg 23
Brixlegg A-6230
Rakúsko
From: 10/17/2006 Until: 03/31/2010
  (from: 05/12/2010 until: 05/11/2010)
Mag. Gabriele Punz
Premstrasse 63
Innsbruck 6020
Rakúsko
From: 04/01/2010
  (from: 05/12/2010 until: 09/29/2011)
Mag. Gabriele Punz
Premstrasse 63
Innsbruck 6020
Rakúsko
From: 04/01/2010 Until: 09/20/2011
  (from: 09/30/2011 until: 09/29/2011)
Dipl.Ing. Jörg Wallner - predseda
Faberstrasse 27 B
Brixlegg A 6230
Rakúsko
From: 12/18/2002 Until: 08/05/2004
  (from: 09/01/2004 until: 08/31/2004)
Dipl.Ing. Jörg Wallner - predseda
Faberstrasse 27 B, A 6230
Brixlegg
Rakúsko
From: 12/18/2002
  (from: 03/17/2003 until: 08/31/2004)
Sven Müller-Thurau
Hoisdorfer-Landstrasse 86
Grosshansdorf 229 27
Nemecká spolková republika
From: 07/11/2012 Until: 04/17/2014
  (from: 05/16/2014 until: 05/15/2014)
Sven Müller-Thurau
Hoisdorfer-Landstrasse 86
Grosshansdorf 229 27
Nemecká spolková republika
From: 07/11/2012
  (from: 07/21/2012 until: 05/15/2014)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov zo dňa 3.8.2000 podľa zák. č. 513/91 Zb. v znení zák. č. 127/1999 Z.z. vo forme notárskej zápisnice číslo N 226/2000, Nz 186/2000 zo dňa 3.8.2000.
  (from: 09/18/2000)
Zmena stanov a.s. zo dňa 30.10.2000.
  (from: 10/01/2001)
Zmena stanov a.s. zo dňa 4.5.2001.
  (from: 10/11/2001)
Zmena stanov schválená MVZ konaným dňa 28.9.2001 vo forme notárskej zápisnice N 659/2001, Nz 659/2001.
  (from: 10/18/2001)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.1.2002.
  (from: 06/03/2002)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 24.9.2002. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 18.12.2002.
  (from: 03/17/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2010.
  (from: 12/14/2010)
Notárska zápisnica N 26/2011, Nz 4885/2011 zo dňa 11.2.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 02/22/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.09.2011.
  (from: 09/30/2011)
Zápis o voľbe zástupcu zamestnancov do dozornej rady zo dňa 03.02.2012.
  (from: 04/26/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.07.2012.
  (from: 07/21/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.10.2012. Notárska zápisnica N 963/2012 Nz 37190/2012 zo dňa 12.10.2012 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 10/23/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.05.2013.
  (from: 05/30/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.09.2013.
  (from: 10/15/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 1155/2013 Nz 37697/2013 NCRls 38388/2013 dňa 23.10.2013.
  (from: 11/07/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.04.2014.
  (from: 05/16/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.07.2014.
  (from: 07/17/2014)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/11/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person