Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  20/T

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo v Michale na Ostrove, v likvidácii
  (od: 15.12.1999 do: 23.11.2021)
Poľnohospodárske družstvo v Michale na Ostrove
  (od: 14.02.1991 do: 14.12.1999)
Sídlo: 
Michal na Ostrove
  (od: 14.02.1991 do: 23.11.2021)
IČO: 
00 612 804
  (od: 14.02.1991)
Deň zápisu: 
14.02.1991
  (od: 14.02.1991)
Deň výmazu: 
23.11.2021
  (od: 24.11.2021)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (od: 24.11.2021)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 14.02.1991)
Predmet činnosti: 
1/Poľnohospodárske družstvo v Michale na Ostrove /ďalej len "družstvo"/ je dobrovoľným združením občanov /ďalej len "členov"/, ktorí spoločne vykonávajú poľnohospodársku a potravinársku výrobu, ďalšie hospodárske činnosti a iné činnosti k uspokojovaniu a podpore svojich záujmov.
  (od: 14.02.1991 do: 29.07.1993)
2/Družstvo: a/vykonáva poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde, v lesoch a na vodných plochách, ktoré užíva; b/vykonáva spracovanie dreva na základe povolenia vydaného ONV v Dunajskej Strede, a to pílenie dreva vo mzde, výrobu hlavne paliet, hranolov a rôznych drevených obalov na zeleninu a ovocie a tieto výrobky predáva; c/vykonáva stavebnú činnosť slúžiacu potrebám poľnohospodárskej výroby; d/predáva produkty z vlastnej výroby, a to hlavne: špeciálne plodiny, odpadové drevo, výrobky závodnej kuchyne; e/prostredníctvom Západoslvenského dopravného strediska v Bratislave vykonáva nákladnú dopravu pre cudzích; f/poskytuje práce a služby občanom, a to výpomoc pri individuálnej bytovej výstavbe; obrábanie pôdy v ich vlastníctve alebo užívaní mechanizačnými prostriedkami družstva; nákladnú dopravu; g/vykonáva odvoz smetí a komunálneho odpadu pre podniky a iné právnické osoby podľa ich požiadaviek; h/vykonáva zahraničnoobchodnú činnosť.
  (od: 14.02.1991 do: 29.07.1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 30.07.1993 do: 23.11.2021)
cestná nákladná doprava
  (od: 30.07.1993 do: 23.11.2021)
pridružená výroba, drevovýroba-výroba paliet
  (od: 30.07.1993 do: 23.11.2021)
oprava poľnohospodárskych strojov
  (od: 30.07.1993 do: 23.11.2021)
výroba betonu
  (od: 30.07.1993 do: 23.11.2021)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov
  (od: 30.07.1993 do: 23.11.2021)
nákup a predaj tovaru každého druhu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 16.06.1994 do: 23.11.2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (od: 16.06.1994 do: 23.11.2021)
dovoz a vývoz tovaru nevyžadujúci úradné povolenie
  (od: 16.06.1994 do: 23.11.2021)
oprava motorových vozidiel
  (od: 17.08.1999 do: 23.11.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 15.12.1999 do: 23.11.2021)
predstavenstvo
  (od: 30.07.1993 do: 14.12.1999)
predstavenstvo
  (od: 14.02.1991 do: 29.07.1993)
Arpád Aranyosi - člen
175
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.1994 do: 18.05.1997)
Arpád Aranyosi - člen
175
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.1997 do: 16.08.1999)
Imrich Bognár - člen
Kolónia 224
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.08.1999 do: 14.12.1999)
Ing. Jozef Bölcs - podpredseda
264
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.08.1999 do: 14.12.1999)
Július Borbély - člen
208
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.1994 do: 18.05.1997)
Július Borbély - člen
208
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.1997 do: 25.06.1997)
Július Borbély - člen
208
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.1997 do: 14.12.1999)
Ladislav Csadi - člen
91
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.1993 do: 18.05.1997)
Ladislav Csadi - člen
91
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.1997 do: 25.06.1997)
Ladislav Csadi - člen
91
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.1997 do: 21.05.1998)
Vojtech Gálfy - člen
60
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.1994 do: 18.05.1997)
Vojtech Gálfy - člen
60
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.1997 do: 25.06.1997)
Vojtech Gálfy - člen
60
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.1997 do: 16.08.1999)
Jozef Gönczöl - člen
251
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.1993 do: 15.06.1994)
Jozef Gönczöl - člen
251
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.08.1999 do: 14.12.1999)
Jozef Gönczöl - podpredseda
251
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.1993 do: 18.05.1997)
Jozef Gönczöl - podpredseda
251
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.1997 do: 16.08.1999)
Ladislav Gyurkovics - člen
157
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1998 do: 16.08.1999)
Štefan Gyurkovics - člen
179
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.08.1999 do: 14.12.1999)
Ondrej Hervay - člen
55
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.1993 do: 15.06.1994)
Ing. Lórant Jónás - podpredseda
46
Lehnice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.02.1991 do: 29.07.1993)
Ing. Lóránt Jónás - podpredseda
46
Lehnice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.1993 do: 27.09.1993)
Juraj Matics - člen
171
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.1993 do: 18.05.1997)
Juraj Matics - člen
171
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.1997 do: 14.12.1999)
Attila Mezei - člen
170
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.1993 do: 15.06.1994)
Ladislav Molnár - člen
155
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.1994 do: 18.05.1997)
Ladislav Molnár - člen
155
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.1997 do: 25.06.1997)
Ladislav Molnár - člen
155
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.1997 do: 16.08.1999)
Tibor Nagy - člen
190
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.1994 do: 18.05.1997)
Tibor Nagy - člen
190
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.1997 do: 16.08.1999)
Vojtech Ozsvald - člen
Čečínska Potôň 131
Horná Potôň
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.08.1999 do: 14.12.1999)
Vojtech Simon - člen
109
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.1994 do: 18.05.1997)
Vojtech Simon - člen
109
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.1997 do: 25.06.1997)
Vojtech Simon - člen
109
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.1997 do: 16.08.1999)
Michal Szabó - člen
68
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.1993 do: 18.05.1997)
Michal Szabó - člen
68
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.1997 do: 25.06.1997)
Michal Szabó - člen
68
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.1997 do: 14.12.1999)
Ján Szinger - predseda
34
Kráľovičove Kračany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.02.1991 do: 29.07.1993)
Ján Szinger - predseda
Ružový háj 1369
Dunajská Streda
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.1993 do: 15.06.1994)
Július Szombaty - člen
4 B
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.1993 do: 15.06.1994)
Ing. Arpád Tilajcsik - predseda
Dunajská 369
Dunajská Streda
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.1994 do: 18.05.1997)
Ing. Arpád Tilajcsik - predseda
Dunajská 369
Dunajská Streda
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.1997 do: 25.06.1997)
Ing. Arpád Tilajcsík - predseda
Dunajská 369
Dunajská Streda
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.1997 do: 14.12.1999)
Alexander Varga - člen
178
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.1993 do: 15.06.1994)
Jozef Varga - člen
20
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.1993 do: 15.06.1994)
Ladislav Wiedermann - člen
189
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.08.1999 do: 14.12.1999)
Vojtech Wiedermann - člen
259
Michal na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.08.1999 do: 14.12.1999)
Konanie: 
Menom spoločnosti koná likvidátor.
  (od: 15.12.1999 do: 23.11.2021)
Za družstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, priktorých je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší člen predstavenstva
  (od: 30.07.1993 do: 14.12.1999)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 14.02.1991 do: 29.07.1993)
Zapisované základné imanie: 
4 360 000 Sk
  (od: 30.07.1993 do: 23.11.2021)
Základný členský vklad: 
20 000 Sk
  (od: 30.07.1993 do: 23.11.2021)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
Ing. Jan Wiedermann
Mozartova 21
Bratislava 811 02
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2017 do: 23.11.2021)
 Likvidátor:
Ing. Ján Wiedermann
Mozartova 21
Bratislava 811 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.12.1999 do: 23.03.2017)
 Likvidátor:
Ing. Ján Wiedermann
Mozartova 21
Bratislava 811 02
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.2017 do: 29.06.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 1.2.1991 podľa § 3 Zák.č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
  (od: 14.02.1991 do: 23.11.2021)
V zmysle ust. § 765 Zák.č. 513/91 Zb. bolo družstvo pretransformované v súlade s ustanoveniami Zák.č. 42/92 Zb. Na členskej schôdzi konanej dňa 28.1.1993 boli schválené stanovy v súlade s ustanoveniami Zák.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 66
  (od: 30.07.1993 do: 23.11.2021)
Stanovy družstva zo dňa 28.1.1993 boli zmenené na členskej schôdzi dňa 25.3.1994. Stary spis: Dr 66
  (od: 16.06.1994 do: 23.11.2021)
Stanovy družstva zmenené na členskej schôdzi konanej dňa 28.06.1996. Stary spis: Dr 66
  (od: 04.12.1996 do: 23.11.2021)
Členská schôdza konaná dňa 26.03.1999 schválila zmenu stanov.
  (od: 17.08.1999 do: 23.11.2021)
Členská schôdza konaná dňa 15.11.1999 rozhodla o vstupe družstva do likvidácie.
  (od: 15.12.1999 do: 23.11.2021)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k.: 7K 297/99 zo dňa 26.06.2000 bol vyhlásený konkurz na majetok Poľnohospodárskeho družstva v machle na Ostrove, v likvidácii, so sídlom Machal na Ostrove, IČO: 00 612 804. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ladislav Angyal, advokát, Nám. Slobody 1203/10, 929 01 Dunajská Streda.
  (od: 25.09.2000 do: 23.11.2021)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 7K 297/99 zo dňa 21.11.2001 súd zrušil konkurz vyhlásený dňa 19.06.2000 pod č.k. 7K 297/99. Zároveň bol JUDr. Ladislav Angyal, advokát, Alžbetínske nám. 10, Dunajská Streda zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 05.12.2001 do: 23.11.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  30.06.2022
Dátum výpisu:  03.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)