Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19062/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SPV HOLIŠA s.r.o.
  (from: 10/14/2010)
Registered seat: 
Špitálska 55
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  (from: 02/20/2019)
Masarykova 30
Lučenec 984 01
  (from: 01/21/2015 until: 02/19/2019)
Mikušovská cesta 5319
Lučenec 984 01
  (from: 10/14/2010 until: 01/20/2015)
Identification number (IČO): 
45 855 358
  (from: 10/14/2010)
Date of entry: 
10/14/2010
  (from: 10/14/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/14/2010)
Objects of the company: 
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 10/14/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/14/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 10/14/2010)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
  (from: 10/14/2010)
výroba elektriny, dodávka elektriny
  (from: 12/08/2011)
Partners: 
Matúš Budiak
Ružomberská 321/16
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Slovak Republic
  (from: 01/01/2019)
Miroslav Budiak
Ľudovíta Fullu 3088/50
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Slovak Republic
  (from: 01/01/2019)
Mgr. Dominika Oravkinová
Pionierska 1589/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Slovak Republic
  (from: 01/01/2019)
Ing. Marcel Forai
Dvořákovo nábrežie 4/E
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
Slovak Republic
  (from: 01/01/2019)
Seat Aličauši
Haličská cesta 2193/30
Lučenec 984 03
Slovak Republic
  (from: 08/21/2015 until: 12/31/2018)
Eduard Gruy
Rúbanisko III 2907/44
Lučenec 984 03
Slovak Republic
  (from: 10/14/2010 until: 08/20/2015)
Osman Keskin
Sakarya 2. cd., Tunali Mah. No. 78
Eskisehir
Republic of Turkey
  (from: 08/21/2015 until: 12/31/2018)
Brigita Mrázová
Ulica sadová 217/5A
Lučenec - Malá Ves 984 01
Slovak Republic
  (from: 08/21/2015 until: 12/31/2018)
Ing. Milan Mrva
Letná 1
Lučenec 984 01
Slovak Republic
  (from: 10/14/2010 until: 08/20/2015)
Bc. Denisa Pócsaová
1. mája 2018/94
Fiľakovo 986 01
Slovak Republic
  (from: 08/21/2015 until: 12/31/2018)
Ing. Milan Spodniak
Rátka 71
Fiľakovo 986 01
Slovak Republic
  (from: 10/14/2010 until: 09/13/2011)
Contribution of each member: 
Matúš Budiak
Amount of investment: 98 262 EUR Paid up: 98 262 EUR
Lien: Záložné právo v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., so sídlom Šancova 1/A, 813 33, Bratislava, PSČ 813 33, Slovenská republika, IČO: 00 681 709, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 34/B ako záložného veriteľa, na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 22.07.2011, na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa podľa zmluvy o úvere č. 000021/CORP/11/170 z 22.07.2011 najviac do istiny vo výške 6.940.000 EUR. Záložné právo na obchodný podiel na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000424F/CORP/2015 zo dňa 04.09.2015 v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Po, vložka číslo: 2310/B za účelom zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa vyplývajúcej zo Zmluvy o úvere č. 000424/CORP/2015 zo dňa 04.09.2015.
  (from: 01/01/2019)
Miroslav Budiak
Amount of investment: 98 262 EUR Paid up: 98 262 EUR
Lien: Záložné právo v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., so sídlom Šancova 1/A, 813 33, Bratislava, PSČ 813 33, Slovenská republika, IČO: 00 681 709, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 34/B ako záložného veriteľa, na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 22.07.2011, na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa podľa zmluvy o úvere č. 000021/CORP/11/170 z 22.07.2011 najviac do istiny vo výške 6.940.000 EUR. Záložné právo na obchodný podiel na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000424F/CORP/2015 zo dňa 04.09.2015 v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Po, vložka číslo: 2310/B za účelom zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa vyplývajúcej zo Zmluvy o úvere č. 000424/CORP/2015 zo dňa 04.09.2015. Záložné právo na obchodný podiel na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000424G/CORP/2015 zo dňa 04.09.2015 v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. Značkou B 3608, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Po, vložka číslo: 2310/B za účelom zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa vyplývajúcej zo Zmluvy o úvere č. 000424/CORP/2015 zo dňa 04.09.2015.
  (from: 01/01/2019)
Mgr. Dominika Oravkinová
Amount of investment: 98 262 EUR Paid up: 98 262 EUR
Lien: Záložné právo v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., so sídlom Šancova 1/A, 813 33, Bratislava, PSČ 813 33, Slovenská republika, IČO: 00 681 709, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 34/B ako záložného veriteľa, na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 22.07.2011, na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa podľa zmluvy o úvere č. 000021/CORP/11/170 z 22.07.2011 najviac do istiny vo výške 6.940.000 EUR. Záložné právo na obchodný podiel na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000424G/CORP/2015 zo dňa 04.09.2015 v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Po, vložka číslo: 2310/B za účelom zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa vyplývajúcej zo Zmluvy o úvere č. 000424/CORP/2015 zo dňa 04.09.2015. Záložné právo na obchodný podiel na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000424H/CORP/2015 zo dňa 04.09.2015 v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. Značkou B 3608, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Po, vložka číslo: 2310/B za účelom zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa vyplývajúcej zo Zmluvy o úvere č. 000424/CORP/2015 zo dňa 04.09.2015.
  (from: 01/01/2019)
Ing. Marcel Forai
Amount of investment: 524 068 EUR Paid up: 524 068 EUR
Lien: Záložné právo v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., so sídlom Šancova 1/A, 813 33, Bratislava, PSČ 813 33, Slovenská republika, IČO: 00 681 709, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 34/B ako záložného veriteľa, na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 22.07.2011, na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa podľa zmluvy o úvere č. 000021/CORP/11/170 z 22.07.2011 najviac do istiny vo výške 6.940.000 EUR. Záložné právo na obchodný podiel na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000424E/CORP/2015 zo dňa 04.09.2015 v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Po, vložka číslo: 2310/B za účelom zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa vyplývajúcej zo Zmluvy o úvere č. 000424/CORP/2015 zo dňa 04.09.2015. Záložné právo na obchodný podiel na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000424F/CORP/2015 zo dňa 04.09.2015 v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. Značkou B 3608, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Po, vložka číslo: 2310/B za účelom zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa vyplývajúcej zo Zmluvy o úvere č. 000424/CORP/2015 zo dňa 04.09.2015.
  (from: 01/01/2019)
Ing. Milan Mrva
Amount of investment: 1 700 EUR Paid up: 850 EUR
  (from: 10/14/2010 until: 05/02/2011)
Ing. Milan Spodniak
Amount of investment: 1 700 EUR Paid up: 850 EUR
  (from: 10/14/2010 until: 05/02/2011)
Eduard Gruy
Amount of investment: 1 700 EUR Paid up: 850 EUR
  (from: 10/14/2010 until: 05/02/2011)
Ing. Milan Mrva
Amount of investment: 1 700 EUR Paid up: 850 EUR
Lien: Záložné právo v prospech Solartec s.r.o. so sídlom Rožnov pod Radhoštěm, Televizní 2618, okres Vsetín, PSČ 756 61, Česká republika, IČ: 496 10 040, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel: C, vložka: 10820 ako záložného veriteľa, na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 13. 04. 2011, na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa vo výške 6.345.000 EUR plus DPH.
  (from: 05/03/2011 until: 09/13/2011)
Ing. Milan Spodniak
Amount of investment: 1 700 EUR Paid up: 850 EUR
  (from: 05/03/2011 until: 09/13/2011)
Eduard Gruy
Amount of investment: 1 700 EUR Paid up: 850 EUR
Lien: Záložné právo v prospech Solartec s.r.o. so sídlom Rožnov pod Radhoštěm, Televizní 2618, okres Vsetín, PSČ 756 61, Česká republika, IČ: 496 10 040, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel: C, vložka: 10820 ako záložného veriteľa, na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 13. 04. 2011, na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa vo výške 6.345.000 EUR plus DPH.
  (from: 05/03/2011 until: 09/13/2011)
Ing. Milan Mrva
Amount of investment: 409 427 EUR Paid up: 409 427 EUR
  (from: 09/14/2011 until: 08/20/2015)
Eduard Gruy
Amount of investment: 409 427 EUR Paid up: 409 427 EUR
  (from: 09/14/2011 until: 08/20/2015)
Seat Aličauši
Amount of investment: 474 935 EUR Paid up: 474 935 EUR
Lien: Záložné právo v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., so sídlom Šancova 1/A, 813 33, Bratislava, PSČ 813 33, Slovenská republika, IČO: 00 681 709, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 34/B ako záložného veriteľa, na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 22.07.2011, na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa podľa zmluvy o úvere č. 000021/CORP/11/170 z 22.07.2011 najviac do istiny vo výške 6.940.000 EUR.
  (from: 08/21/2015 until: 09/30/2015)
Osman Keskin
Amount of investment: 245 656 EUR Paid up: 245 656 EUR
Lien: Záložné právo v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., so sídlom Šancova 1/A, 813 33, Bratislava, PSČ 813 33, Slovenská republika, IČO: 00 681 709, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 34/B ako záložného veriteľa, na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 22.07.2011, na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa podľa zmluvy o úvere č. 000021/CORP/11/170 z 22.07.2011 najviac do istiny vo výške 6.940.000 EUR.
  (from: 08/21/2015 until: 09/30/2015)
Brigita Mrázová
Amount of investment: 81 885 EUR Paid up: 81 885 EUR
Lien: Záložné právo v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., so sídlom Šancova 1/A, 813 33, Bratislava, PSČ 813 33, Slovenská republika, IČO: 00 681 709, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 34/B ako záložného veriteľa, na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 22.07.2011, na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa podľa zmluvy o úvere č. 000021/CORP/11/170 z 22.07.2011 najviac do istiny vo výške 6.940.000 EUR.
  (from: 08/21/2015 until: 09/30/2015)
Bc. Denisa Pócsaová
Amount of investment: 16 378 EUR Paid up: 16 378 EUR
Lien: Záložné právo v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., so sídlom Šancova 1/A, 813 33, Bratislava, PSČ 813 33, Slovenská republika, IČO: 00 681 709, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 34/B ako záložného veriteľa, na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 22.07.2011, na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa podľa zmluvy o úvere č. 000021/CORP/11/170 z 22.07.2011 najviac do istiny vo výške 6.940.000 EUR.
  (from: 08/21/2015 until: 09/30/2015)
Seat Aličauši
Amount of investment: 474 935 EUR Paid up: 474 935 EUR
  (from: 10/01/2015 until: 12/31/2018)
Osman Keskin
Amount of investment: 245 656 EUR Paid up: 245 656 EUR
  (from: 10/01/2015 until: 12/31/2018)
Brigita Mrázová
Amount of investment: 81 885 EUR Paid up: 81 885 EUR
  (from: 10/01/2015 until: 12/31/2018)
Bc. Denisa Pócsaová
Amount of investment: 16 378 EUR Paid up: 16 378 EUR
  (from: 10/01/2015 until: 12/31/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/14/2010)
Matúš Budiak
Ružomberská 321/16
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 12/20/2018
  (from: 01/01/2019)
Ján Oravkin
Špitálska 55
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
From: 12/20/2018
  (from: 01/01/2019)
Ing. Marcel Forai
Dvořákovo nábrežie 4/E
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 12/20/2018
  (from: 01/01/2019)
Jusuf Aličauši
Haličská cesta 2193/30
Lučenec 984 03
From: 07/31/2015
  (from: 08/21/2015 until: 12/31/2018)
Jusuf Aličauši
Haličská cesta 2193/30
Lučenec 984 03
From: 07/31/2015 Until: 12/20/2018
  (from: 01/01/2019 until: 12/31/2018)
Seat Aličauši
Haličská cesta 2193/30
Lučenec 984 03
From: 09/06/2014
  (from: 09/06/2014 until: 08/20/2015)
Seat Aličauši
Haličská cesta 2193/30
Lučenec 984 03
From: 09/06/2014 Until: 07/31/2015
  (from: 08/21/2015 until: 08/20/2015)
Eduard Gruy
Rúbanisko III 2907/44
Lučenec 984 03
From: 10/14/2010
  (from: 10/14/2010 until: 08/20/2015)
Eduard Gruy
Rúbanisko III 2907/44
Lučenec 984 03
From: 10/14/2010 Until: 07/31/2015
  (from: 08/21/2015 until: 08/20/2015)
Ing. Milan Mrva
Letná 1
Lučenec 984 01
From: 10/14/2010
  (from: 10/14/2010 until: 09/05/2014)
Ing. Milan Mrva
Letná 1
Lučenec 984 01
From: 10/14/2010 Until: 09/06/2014
  (from: 09/06/2014 until: 09/05/2014)
Acting in the name of the company: 
Ak funkciu konateľa v spoločnosti vykonáva jedna osoba, koná konateľ v mene spoločnosti samostatne. Ak je konateľov v spoločnosti viac a jedným z konateľov je Ing. Marcel Forai, koná vždy konateľ Ing. Marcel Forai spoločne s ktorýmkoľvek zo zvyšných konateľov. Pokiaľ funkcia konateľa Ing. Marcela Foraia zanikne z akéhokoľvek dôvodu, koná každý z konateľov v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 01/01/2019)
Za spoločnosť koná jeden alebo viac konateľov každý samostatne, a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/21/2015 until: 12/31/2018)
Spoločnosť koná prostredníctvom konateľov. Konatelia konajú spoločne, pričom dokumenty podpisujú tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja meno a priezvisko, funkciu a svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/06/2014 until: 08/20/2015)
Spoločnosť koná prostredníctvom konateľa. Konateľ koná samostatne, pričom dokumenty podpisuje tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí meno a priezvisko, funkciu a svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/14/2010 until: 09/05/2014)
Capital: 
818 854 EUR Paid up: 818 854 EUR
  (from: 09/14/2011)
5 100 EUR Paid up: 2 550 EUR
  (from: 10/14/2010 until: 09/13/2011)
Date of updating data in databases:  05/06/2021
Date of extract :  05/08/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person