Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sr Vložka číslo:  187/B

Obchodné meno: 
WORK, komanditná spoločnosť v likvidácii
  (od: 26.04.2014 do: 23.09.2015)
WORK, komanditná spoločnosť
  (od: 18.08.1993 do: 25.04.2014)
Sídlo: 
Tomášikova 10/H
Bratislava 821 03
  (od: 09.09.2009 do: 23.09.2015)
Tomášikova 10/A
Bratislava 821 03
  (od: 12.05.2005 do: 08.09.2009)
Staré Grunty 52
Bratislava 842 44
  (od: 18.08.1993 do: 11.05.2005)
IČO: 
31 359 701
  (od: 18.08.1993)
Deň zápisu: 
18.08.1993
  (od: 18.08.1993)
Deň výmazu: 
24.09.2015
  (od: 24.09.2015)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 24.09.2015)
Právna forma: 
Komanditná spoločnosť
  (od: 18.08.1993)
Predmet činnosti: 
prípravné práce pre stavbu
  (od: 18.08.1993 do: 11.05.2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 18.08.1993 do: 23.09.2015)
technicko-organizač. zabezpečenie seminárov a školení
  (od: 18.08.1993 do: 23.09.2015)
poskytovanie software - predaj hot.progr. na zákl. zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zakázku
  (od: 18.08.1993 do: 23.09.2015)
sprostredkovanie v obl. dopravy a obchodu
  (od: 18.08.1993 do: 23.09.2015)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
  (od: 18.08.1993 do: 23.09.2015)
poradensko-konzul.činn. v obl. obchodu a služieb /v rozsahu voľných živností/
  (od: 18.08.1993 do: 23.09.2015)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 12.05.2005 do: 23.09.2015)
spracovanie a poskytovanie verejne prístupných informácií
  (od: 12.05.2005 do: 23.09.2015)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.05.2005 do: 23.09.2015)
sprostredkovanie a organizovanie kultúrnych, vzdelávacích a športových podujatí
  (od: 12.05.2005 do: 23.09.2015)
grafické práce na počítači
  (od: 12.05.2005 do: 23.09.2015)
prenájom priemyselného tovaru
  (od: 12.05.2005 do: 23.09.2015)
automatizované spracovanie dát
  (od: 12.05.2005 do: 23.09.2015)
prenájom hnuteľných vecí - leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.05.2005 do: 23.09.2015)
obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom nehnuteľností
  (od: 12.05.2005 do: 23.09.2015)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 12.05.2005 do: 23.09.2015)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.05.2005 do: 23.09.2015)
Spoločníci: 
komanditista
AKADEMOS
Staré Grunty 52
Bratislava 842 44
  (od: 11.09.1996 do: 16.08.2004)
komanditista
AKADEMOS
Staré Grunty 52
Bratislava 842 44
  (od: 21.06.1996 do: 10.09.1996)
komanditista
Akademos
Staré Grunty 52
Bratislava 842 44
  (od: 18.08.1993 do: 20.06.1996)
komanditista
Ing. Ivan Lohynský
Muškátová 54
Bratislava 821 01
  (od: 09.09.2009 do: 23.09.2015)
komanditista
Ing. Ivan Lohynský
Muškátová 54
Bratislava 821 01
  (od: 17.08.2004 do: 08.09.2009)
komplementár
Ivan Lohynský
Muškátova 54
Bratislava 851 01
  (od: 11.09.1996 do: 24.07.2002)
komplementár
Marián Pavuk
Jilemnického 17
Spišská Nová Ves 052 01
  (od: 18.08.1993 do: 17.07.1994)
komplementár
Marta Priadková
Dobrá 1249
Trenčianska Teplá 914 01
  (od: 18.08.1993 do: 20.06.1996)
komplementár
Mário Schwab
Jilemnického 16
Svit 059 21
  (od: 18.08.1993 do: 17.07.1994)
komplementár
Ing. Richard Škandík
Pod Rovnicami 41
Bratislava 841 04
  (od: 09.09.2009 do: 23.09.2015)
komplementár
Richard Škandík
Šustekova 20
Bratislava
  (od: 21.06.1996 do: 08.09.2009)
komplementár
Richard Škandík
Štefánikova 29/4
Prievidza 971 01
  (od: 18.08.1993 do: 20.06.1996)
komplementár
Mgr. Andrea Škandíková
Pod Rovnicami 41
Bratislava 841 04
  (od: 09.09.2009 do: 23.09.2015)
komplementár
Mgr. Andrea Škandíková
Šustekova 31
Bratislava 851 04
  (od: 17.08.2004 do: 08.09.2009)
Výška vkladu každého komanditistu: 
Akademos
Vklad: 10 000 Sk Splatené: 10 000 Sk
  (od: 18.08.1993 do: 20.06.1996)
AKADEMOS
Vklad: 10 000 Sk Splatené: 10 000 Sk
  (od: 21.06.1996 do: 10.09.1996)
AKADEMOS
Vklad: 10 000 Sk Splatené: 10 000 Sk
  (od: 11.09.1996 do: 16.08.2004)
Ing. Ivan Lohynský
Vklad: 10 000 Sk Splatené: 10 000 Sk
  (od: 17.08.2004 do: 08.09.2009)
Ing. Ivan Lohynský
Vklad: 331,939189 EUR Splatené: 331,939189 EUR
  (od: 09.09.2009 do: 23.09.2015)
Štatutárny orgán: 
komplementári
  (od: 17.08.2004 do: 23.09.2015)
komplementári
  (od: 11.09.1996 do: 16.08.2004)
komplementár
  (od: 21.06.1996 do: 10.09.1996)
komplementári
  (od: 18.08.1993 do: 20.06.1996)
Ivan Lohynský
Muškátova 54
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 25.03.2002
  (od: 11.09.1996 do: 24.07.2002)
Marián Pavuk
Jilemnického 17
Spišská Nová Ves 052 01
  (od: 18.08.1993 do: 17.07.1994)
Marta Priadková
Dobrá 1249
Trenčianska Teplá 914 01
  (od: 18.08.1993 do: 20.06.1996)
Mário Schwab
Jilemnického 16
Svit 059 21
  (od: 18.08.1993 do: 17.07.1994)
Richard Škandík
Štefánikova 29/4
Prievidza 971 01
  (od: 18.08.1993 do: 20.06.1996)
Richard Škandík
Šustekova 31
Bratislava
  (od: 21.06.1996 do: 08.09.2009)
Mgr. Andrea Škandíková
Šustekova 31
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 08.06.2004
  (od: 17.08.2004 do: 08.09.2009)
Ing. Richard Škandík
Pod Rovnicami 41
Bratislava 841 04
  (od: 09.09.2009 do: 23.09.2015)
Mgr. Andrea Škandíková
Pod Rovnicami 41
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 08.06.2004
  (od: 09.09.2009 do: 23.09.2015)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú komplementári vždy spoločne.
  (od: 17.08.2004 do: 23.09.2015)
V mene spoločnosti konajú komplementári.
  (od: 11.09.1996 do: 16.08.2004)
V mene spoločnosti konajú komplementári.
  (od: 21.06.1996 do: 10.09.1996)
V mene spoločnosti konajú komplementári.
  (od: 18.08.1993 do: 20.06.1996)
Prokúra: 
Mgr. Andrea Lohynská
Šustekova 31
Bratislava
  (od: 02.04.1996 do: 08.04.1997)
Mgr. Andrea Lohynská koná v mene Richarda Škandíka do 3.1.1997.
  (od: 02.04.1996 do: 08.04.1997)
Základné imanie: 
331,939189 EUR Rozsah splatenia: 331,939189 EUR
  (od: 09.09.2009 do: 23.09.2015)
10 000 Sk Rozsah splatenia: 10 000 Sk
  (od: 17.08.2004 do: 08.09.2009)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 15.4.2014
  (od: 24.09.2015)
Dátum vstupu do likvidácie: 15.4.2014
  (od: 26.04.2014 do: 23.09.2015)
 Likvidátor:
Ing. Richard Škandík
Pod Rovnicami 41
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 15.04.2014 Skončenie funkcie: 24.09.2015
  (od: 26.04.2014)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (od: 26.04.2014)
Dátum ukončenia konania: 30.9.2014
  (od: 24.09.2015)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2014, ktorým schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti ku dňu skončenia likvidácie, t. j. ku dňu 30.09.2014 a konečnú správu o priebehu a skončení likvidácie. Správa o priebehu a skončení likvidácie zo dňa 30.09.2014. Súhlas Daňového úradu Bratislava zo dňa 19.06.2015, súhlas Mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 21.07.2015, súhlas Colného úradu Bratislava zo dňa 28.07.2015 s výmazom. Obchodná spoločnosť WORK, komanditná spoločnosť v likvidácii, Tomášikova 10/H, Bratislava, IČO: 31 359 701, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sr, vložka č. 187/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
  (od: 24.09.2015)
Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou dňa 24.6.1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zák. č.513/1991 Zb. Stary spis: Sr 448
  (od: 18.08.1993 do: 23.09.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.5.1994. Stary spis: Sr 448
  (od: 18.07.1994 do: 23.09.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.11.1995. Stary spis: Sr 448
  (od: 02.04.1996 do: 23.09.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 6.2.1996. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve z 19.6.1996. Stary spis: Sr 448
  (od: 21.06.1996 do: 23.09.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.3.1996, na ktorom bolo schválené prijatie nového komplementára. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.9.1996. Stary spis: Sr 448
  (od: 11.09.1996 do: 23.09.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.3.2002. Dodatok č.3/02 k spoločenskej zmluve zo sňa 10.4.2002. Zánik funkcie komplementáre : Ivan Lohynský dňa 25.3.2002.
  (od: 25.07.2002 do: 23.09.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.06.2004, nové znenie spoločenskej zmluvy v znení dodatku č. 4 zo dňa 08.06.2004, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.08.2004, nové znenie spoločenskej zmluvy v znení dodatku č. 5 zo dňa 09.08.2004.
  (od: 17.08.2004 do: 23.09.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.3.2005. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.4.2005.
  (od: 12.05.2005 do: 23.09.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.08.2009.
  (od: 09.09.2009 do: 23.09.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.04.2014.
  (od: 26.04.2014 do: 23.09.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  22.07.2021
Dátum výpisu:  24.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)