Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  310/B

Obchodné meno: 
ZLATÝ PRAMEŇ a.s. GOLDEN SPRING, The Joint-Stock Company
  (od: 14.10.1996 do: 02.11.2005)
ZLATÝ PRAMEŇ, investičný fond a. s. GOLDEN SPRING, Investment Fund, The Joint- Stock Company
  (od: 27.11.1992 do: 13.10.1996)
ZLATÝ PRAMEŇ, občiansky kupónový fond a.s.
  (od: 20.01.1992 do: 26.11.1992)
Sídlo: 
Cukrová 14
Bratislava 813 39
  (od: 18.07.1994 do: 02.11.2005)
Trnavská 70
Bratislava 821 02
  (od: 20.01.1992 do: 17.07.1994)
IČO: 
17 335 353
  (od: 20.01.1992)
Deň zápisu: 
20.01.1992
  (od: 20.01.1992)
Deň výmazu: 
03.12.1996
  (od: 03.11.2005)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 03.11.2005)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 20.01.1992)
Predmet činnosti: 
V zmysle nariadenia vlády ČSFR zo dňa 5. 9. 1991 o "Vydávaní a použití investičných kupónov" (ďalej len "nariadenie vlády") pôsobí spoločnosť ako investičný privatizačný fond a jeho činnosť je vymedzená príslušným nariadením vlády najmä časťou 3 nariadenia vlády. Ide o investovanie kupónov do privatizovaných podnikov a obchodovanie s účastinami podnikov na tvoriacej sa burze cenných papierov.
  (od: 20.01.1992 do: 26.11.1992)
Zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní podľa Zák. č. 248/92 Zb. zo dňa 28.4.1992 o Investičných spoločnostiach a investičných fondoch. V zmysle tohto zákona sa za peňažné prostriedky považujú aj investičné body v kupónovej privatizácii.
  (od: 27.11.1992 do: 13.10.1996)
obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.10.1996 do: 02.11.2005)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 14.10.1996 do: 02.11.2005)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 14.10.1996 do: 02.11.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 02.06.1995 do: 02.11.2005)
predstavenstvo
  (od: 13.01.1994 do: 01.06.1995)
predstavenstvo
  (od: 27.11.1992 do: 12.01.1994)
predstavenstvo
  (od: 04.05.1992 do: 26.11.1992)
predstavenstvo
  (od: 20.01.1992 do: 03.05.1992)
Igor Ďurič
Cukrovarská 758/12
Sereď
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.05.1992 do: 26.11.1992)
Eduard Gombarčík
4833
Opatovce-nad Nitrou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.11.1992 do: 01.06.1995)
Pavol Kinčeš
Iljušinova 4
Bratislava 851 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.1992 do: 03.05.1992)
Vladimír Kotrus
29. augusta 19
Levice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.05.1992 do: 12.01.1994)
Jozef Kučerák
Sekurisova 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.05.1992 do: 29.09.1996)
Roderick Marshall
Mudroňova 37
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.05.1992 do: 26.11.1992)
Aristid Miglierini
Kyjevská 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.01.1994 do: 01.06.1995)
Jozef Palovčík
Muškátova 6
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.05.1992 do: 12.01.1994)
Jozef Palovčík
Muškátova 6
Bratislava 821 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.1992 do: 03.05.1992)
Ing. arch. Vladimír Pavlita - predseda
Riznerova 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.1992 do: 03.05.1992)
Karol Pekník
Súťažná 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.01.1994 do: 01.06.1995)
Mária Šišková
Lunačarského 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.05.1992 do: 12.01.1994)
Róbert Thomka
Gúgska 23
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.01.1994 do: 01.06.1995)
Jozef Kučerák
Sekurisova 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1996 do: 02.11.2005)
Aristid Miglierini
Kyjevská 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1996 do: 02.11.2005)
Vladimíra Koprlová
Landauova 28
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1996 do: 02.11.2005)
Gabriel Eichler
Malá 6
Praha
Česká republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.05.1992 do: 26.11.1992)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva každý samostatne.
  (od: 02.06.1995 do: 02.11.2005)
Eduard Gombarčík Jozef Kučerák Aristid Miglierini Karol Pekník Róbert Thomka Uvedení členovia predstavenstvazaväzujú spoločnosť samostatne svojím podpisom k pečiatke spoločnosti. V prípadoch, keď záväzok spoločnostiprekračuje sumu 200 tisíc korún slovenských, je potrebný súhlas aspoň dvoch z uvedených členov, zaväzujúcichspo- ločnosť.
  (od: 13.01.1994 do: 01.06.1995)
Eduard Gombarčík
  (od: 27.11.1992 do: 12.01.1994)
Vladimír Kotrus Igor Ďurič Jozef Palovčík Jozef Kučerák Mária Šišková Uvedení členovia predstavenstvazaväzujú spoločnosť samostatne svojim podpisovaním k pečiatke spoločnosti. V prípadoch, keď záväzokspoločnosti prekračuje sumu 200 tisíc korún, je potrebný súhlas aspoň dvoch uvedených členov, zaväzujúcichspoločnosť.
  (od: 04.05.1992 do: 26.11.1992)
Vladimír Pavlita Jozef Palovčík
  (od: 20.01.1992 do: 03.05.1992)
Základné imanie: 
73 444 000 Sk
  (od: 13.01.1994 do: 02.11.2005)
1 000 000 Sk
  (od: 20.01.1992 do: 12.01.1994)
Akcie: 
Počet: 73444
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 13.01.1994 do: 02.11.2005)
Počet: 10000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 20.01.1992 do: 12.01.1994)
Dozorná rada: 
Ing. Ladislav Bujna
Bodrocká 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.1992 do: 01.06.1995)
Vladimír Čečerka
Švermova 9
Pezinok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.05.1992 do: 12.01.1994)
Eduard Gombarčík
483
Opatovce nad Nitrou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.1995 do: 29.09.1996)
Eduard Gombarčík
483
Opatovce nad Nitrou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1996 do: 02.11.2005)
Ján Jankovič
Bjornsonova 6 67
Prievidza
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.01.1994 do: 01.06.1995)
Ľubomír Janoška
Nálepkova 25
Pezinok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.1995 do: 29.09.1996)
Ľubomír Janoška
Nálepkova 25
Pezinok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1996 do: 02.11.2005)
Ing. Jozef Kučerák, CSc.
Sekurisova 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.1992 do: 03.05.1992)
Vladimír Ondruš
Ladzianskeho 8
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.1995 do: 29.09.1996)
Vladimír Ondruš
Ladzianskeho 8
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1996 do: 02.11.2005)
Iveta Radičová
Luhačovická 35
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.1992 do: 12.01.1994)
Roman Smejkal
Šafárikova 12/16
Prievidza
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.01.1994 do: 01.06.1995)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica N 178/96, Nz 157/96 zo dňa 3.11.1996 o zrušení spoločnosti ZLATÝ PRAMEŇ a.s., GILDEN SPRING, The Joint-Stock Company, Bratislava, Cukrová 14 bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou INSTAR a.s., Bratislava, Cukrová 14, IČO: 31 322 387, ktorá preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti. V y m a z u j e s a : ZLATÝ PRAMEŇ a.s., GOLDEN SPRING, The Joint-Stock Company so sídlom Bratislava, Cukrová 14, IČO: 17 335 353 z obchodného registra.
  (od: 03.11.2005)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 25. 6. 1993 bola schválená zmena stanov, zlúčenie Zlatého prameňa, investičného fondu a.s. s ARSIAS investným fondom a.s., ktoré bolo schválené Rozhodnutím ministerstva financií SR č. 157/1993/IF zo dňa 7. 7. 1993. Stary spis: Sa 582
  (od: 13.01.1994 do: 02.11.2005)
Notárska zápisnica N 71/94, Nz 64/94 napísaná dňa 20.6.1994 notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou, ktorá osvedčila konanie valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena sídla. Stary spis: Sa 582
  (od: 18.07.1994 do: 02.11.2005)
Notárska zápisnica č. N 39/95, Nz 30/95 napísaná dňa 28.2.1995 notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou, ktorá osvedčila konanie valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti. Stary spis: Sa 582
  (od: 02.06.1995 do: 02.11.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.05.1996, na ktorom bola schválená perso- nálna zmena v predstavenstve. Stary spis: Sa 582
  (od: 30.09.1996 do: 02.11.2005)
Notárska zápisnica N 188/96, Nz 177/96 zo dňa 19.8.1996, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.8.1996. Stary spis: Sa 582
  (od: 14.10.1996 do: 02.11.2005)
Notárska zápisnica N 178/96, Nz 157/96 zo dňa 3.11.1996 o zrušení spoločnosti ZLATÝ PRAMEŇ a.s., GOLDEN SPRING, The Joint-Stock Company, Bratislava, Cukrová 14 bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou INSTAR a.s., Bratislava, Cukrová 14, IČO: 31 322 387, ktorá preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti. V Y M A Z U J E S A :ZL TÝ PRAMEŇ a.s., GOLDEN SPRING, The JointCompany so sídlom Bratislava, Cukrová 14, IČO: 17 335 353 z obchodného registra. Stary spis: Sa 582
  (od: 03.12.1996 do: 02.11.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  12.08.2022
Dátum výpisu:  15.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)