Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  357/B

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
V.B.P.K., a.s.
  (od: 03.08.2004)
Sídlo: 
Ľudovíta Stárka 2022
Trenčín 911 01
  (od: 03.08.2004)
IČO: 
31 321 551
  (od: 17.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 17.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 17.04.1992)
Predmet činnosti: 
výroba silikátových dielcov a betonárskeho tovaru
  (od: 14.03.1995)
odbyt silikátových dielcov a betonárskeho tovaru
  (od: 14.03.1995)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.03.1995)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 14.03.1995)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 17.04.1992)
Ing. Mikuláš Holec - predseda predstavenstva
73
Trenčianske Stankovce 913 11
Vznik funkcie: 17.11.1995
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.2002)
Peter Holec - člen predstavenstva
73
Trenčianske Stankovce 913 11
Vznik funkcie: 28.05.2001
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.2002)
Peter Horal - člen predstavenstva
Panenská 3474/7
Trenčín
Vznik funkcie: 28.05.2001
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.2002)
Konanie menom spoločnosti: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja svoj podpis.
  (od: 17.04.1992)
Základné imanie: 
93 804 000 Sk Rozsah splatenia: 93 804 000 Sk
  (od: 19.11.2002)
Akcie: 
Počet: 93804
Druh: kmeňové akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 19.11.2002)
Dozorná rada: 
Ing. Soňa Holecová - člen
73
Trenčianske Stankovce 913 11
Vznik funkcie: 18.06.1998
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.2002)
Ing. Zuzana Horalová - člen
Panenská 3474/7
Trenčín
Vznik funkcie: 29.06.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.2002)
Ing. Pavel Horal - predseda
Panenská 3474/7
Trenčín
Vznik funkcie: 09.11.1995
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.2002)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Stanovy a.s. schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanon dňa 11.2.1993. Stary spis: Sa 688
  (od: 09.04.1993)
Dňa 26.3.1993 valné zhromaždenie spoločnosti schválilo zmeny v stanovách a vyhotovilo o tom notársky zápis č. N 274/93, Nz 271/93, notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou v Brati- slave. Uznesením Mestského súdu v Bratislave, č. k. 35 K 27/93-122 zo dňa 8.7.1994 bol vy- hlásený konkurz na majetok dlžníka PREFA Bratislava a.s., Studená 6, Bratislava. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Grman bytom Bratislava, Miletičova 5 Stary spis: Sa 688
  (od: 21.09.1993)
Na valnom zhromaždení dňa 23.4.1994, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 36/94, Nz 36/94 napísanej notárom JUDr. Dagmar Rojkovou v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmeny v orgánoch spoločnosti Rozhodnutie Fondu národného majetku zo dňa 26.3.1993 o zmenách v orgánoch spoločnosti Uznesením Mestského súdu v Bratislave č.k. 35 K 27/93 - 133 zo dňa 23.3.1995 bol zrušený konkurz vyhlásený na dlžníka Prefa a.s., Studená 6, Bratislava uznesením Mestského súdu v Bratislave č.k. 35 K 27/93 - 122 zo dňa 8.7.1994. Stary spis: Sa 688
  (od: 14.03.1995)
Osvedčenie o priebehu Valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 346/95, Nz 338/95 zo dňa 9.11.1995 na ktorom bola schválená zmena stanov. Záznam zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.11.1995. Zmena obchodného mena z pôvodného Prefa Bratislava a.s. Stary spis: Sa 688
  (od: 13.05.1996)
Zápisnica č. 8 z predstavenstva zo dňa 27.11.1996 zápisnica z dozornej rady zo dňa 18.12.1996. Stary spis: Sa 688
  (od: 29.09.1997)
Notárska zápisnica č. N 21/99, Nz 22/99 zo dňa 18,1.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadeho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti Zápisnica z VZ zo dňa 18.6.1998, zápisnica z dozornej rady zo dňa 12.6.1998
  (od: 03.06.1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 29.6.2000.
  (od: 01.03.2001)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.5.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva. Notárska zápisnica č. N 137/2001, Nz 113/2001 spísaná dňa 28.5.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 17.09.2001)
Notárska zápisnica N 231/02, Nz 231/02 spísaná dňa 27. 9. 2002 notárom Mgr. Laczkovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 19.11.2002)
Osvedčenie o priebehu riadného valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2004 spísané do notárskej zápisnice N 277/04, Nz 55334/04 notárom JUDr. Želmírou Pagáčovou. Zmena obchodného mena, pôvodné: Prefa-Konzulta a.s. Bratislavava.
  (od: 03.08.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  30.06.2022
Dátum výpisu:  04.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)