Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  479/B

Obchodné meno: 
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
  (od: 15.10.1992)
Sídlo: 
Bajkalská 30
Bratislava 829 48
  (od: 20.10.1999)
IČO: 
31 335 004
  (od: 15.10.1992)
Deň zápisu: 
15.10.1992
  (od: 15.10.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 15.10.1992)
Predmet činnosti: 
prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov
  (od: 11.07.2012)
poskytovanie úverov stavebným sporiteľom /ďalej len "stavebný úver"/
  (od: 11.07.2012)
poskytovanie záruk inej banke za stavebné úvery, hypotekárne úvery, alebo komunálne úvery
  (od: 11.07.2012)
poskytovanie platobných služieb a zúčtovania súvisiacich so stavebným sporením
  (od: 11.07.2012)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti predmetu podnikania stavebnej sporiteľne
  (od: 11.07.2012)
poskytovanie úverov zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené § 11 ods. 1 zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení
  (od: 11.07.2012)
poskytovanie spotrebiteľských úverov zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na financovanie vybavenia domácnosti
  (od: 11.07.2012)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia
  (od: 11.07.2012)
prijímanie vkladov od bánk, zahraničných bánk, pobočiek zahraničných bánk a finančných inštitúcií
  (od: 14.04.2021)
investovanie na vlastný účet a obchodovanie na vlastný účet s 1. finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v inej mene, 2. finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v inej mene.
  (od: 14.04.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 13.11.2003)
Ing. Jiří Plíšek , MBA - predseda predstavenstva
K náměstí 800/18
Praha 8 - Ďáblice 182 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.10.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.01.2020)
Mag. David Marwan - Člen predstavenstva
Vorgartenstraße 219
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.07.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.03.2022)
Jochen Maier - Člen predstavenstva
An der Pulvermühle 6a
Remagen 534 24
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.01.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.01.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 18.06.2021)
Prokúra: 
Ing Roman Macher
Furdekova 3
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 01.01.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2017)
Ing. Eva Semellechner-Trégerová
Trenčianska 16005/56F
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 16.02.2004
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.2017)
Ing. Ivan Vozník
Údolná 6969/25
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.05.2004
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.2017)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja prokuristi.
  (od: 18.06.2021)
Základné imanie: 
66 500 000 EUR Rozsah splatenia: 66 500 000 EUR
  (od: 05.06.2009)
Akcie: 
Počet: 5000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 13 300 EUR
  (od: 05.06.2009)
Dozorná rada: 
Ing. Martin Maroš
Záhumenská 2696/18A
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 12.05.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.2021)
Mgr. Renáta Varačková
Vajnorská 6
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Vznik funkcie: 28.04.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.06.2022)
Ing. Bohdan Terneny
Vážska 2118/33 A
Sereď 926 00
Vznik funkcie: 28.04.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.06.2022)
Ing. Pavel Cetkovský
Revoluční 75
Strančice 251 63
Česká republika
Vznik funkcie: 11.12.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.01.2022)
Mag. Hans - Christian Vallant
Birkengasse 33
Bisamberg 2102
Rakúska republika
Vznik funkcie: 11.12.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.01.2022)
Mag. Christian Sagasser
Esterhazygasse 36
Deutschkreutz 7301
Rakúska republika
Vznik funkcie: 11.12.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.03.2022)
Assessor jur. Peter Eckart Magel
Willistrasse 15
Hamburg 222 99
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 11.12.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.01.2022)
Mag. Franz Nikolaus Hörmann
Gemeindeberggasse 4/2
Viedeň 1130
Rakúska republika
Vznik funkcie: 15.09.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.2021)
Dr. Rainer Eichwede
Am Sand 20
Karben 611 84
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 22.12.2021 Skončenie funkcie: 11.12.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.01.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.10.1992 podľa ust. § 24 ods. 1 a § 162 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Stary spis: Sa 944
  (od: 15.10.1992)
Zápisnica z valného zhromaždenia, osvedčená notárskym zápisom zo dňa 6.12.1994 pod č. N 263/94, Nz 257/94. Stary spis: Sa 944
  (od: 30.03.1995)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 31.08.1995, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady konanom v dňoch 2.-3.10.1995. Stary spis: Sa 944
  (od: 02.11.1995)
Notárska zápisnica N 101/96, Nz 131/96 zo dňa 26.8.1996 a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č.513/91 Zb., notárska zápisnica N 49/96, Nz 46/96 zo dňa 9.5.1996 dodatok č.1 k stanovám spoločnosti, rozhodnutie predstavenstva č.64/96 zo dňa 30.4.1996. Stary spis: Sa 944
  (od: 01.10.1996)
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb člena dozornej rady, ktoré na konali v dňoch 18. - 22.11.1996. Stary spis: Sa 944
  (od: 18.03.1997)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.11.1998 ktorého priebeh osvedčuje not.záp. N 587/98, Nz 586/98 spísaná dňa 30.11.1998 bolo schválené zvýšenie základného imania a dodatok č. 4 k stanovám v čl. IV a V.
  (od: 24.03.1999)
Zápisnica zo zasadnutia VZ spoločnosti konaného dňa 27.4.1999, na ktorom boli odvolaní a menovaní členovia Dozornej rady. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov Dozornej rady v dňoch 17.5. až 21.5.1999. Uznesenie Valného zhromaždenia spoločnosti per rollam o odvolaní a voľbe člena Dozornej rady zo dňa 31.3.1999.
  (od: 20.10.1999)
Notárska zápisnica N 121/2000 Nz 121/2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena predmetu činnosti vo forme Dodatku č. 5 k stanovám v zmysle Zák.č. 310/1992 Zb. v znení novely č. 242/1999 Z.z. a na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade.
  (od: 15.05.2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 26.11.2000, ktorého priebeh osvečuje notárska zápisnica číslo 2112/2000 spísaná dňa 26.11.2000 bolo schválené zvýšenie základného imania a dodatok č. 6 k stanovám v čl. IV a V.
  (od: 16.01.2001)
Notárska zápisnica č. N 350/2001, Nz 350/2001 zo dňa 30.4.2001 osvedčujúva priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a dodatok č. 7 k stanovám v čl. IV. a V.
  (od: 06.08.2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3. 12. 2001. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady zo dňa 6. 12. 2001.
  (od: 03.07.2002)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 25.6.2002, na ktorom bola schválená zmena členov dozornej rady.
  (od: 18.11.2002)
Notárska zápisnica č. N 1582/2002, Nz 1582/2002 zo dňa 2.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola prijatá zmluva stanov - dodatok č. 9 k stanovám. Deň zániku funkcie člena predstavenstva - Wolfgang Riemann: 31.12.2002. Deň zániku funkcie člena dozornej rady - Erhard Steffen: 2.12.2002 Mag. Hans Christian Vallant: 26.11.2002 Dr. Christiane Decker: 26.11.2002 Ing. Karol Zorgovský: 26.11.2002.
  (od: 14.04.2003)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.8.2003. Vznik funkcie prokuristu Ing. I. Béreša - 13.11.2003.
  (od: 13.11.2003)
Výpis zo zápisnice č. 41 zo zasadnutia predstavenstva z 28.10.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia, ktoré schválilo zmenu stanov, spísaná do notárskej zápisnice č. N 1837/2003, Nz 110673/2003 dňa 27.11.2003.
  (od: 16.02.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.5.2006. Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zametnancami zo dňa 20.4. a 27.4.2006.
  (od: 13.06.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.09.2006.
  (od: 23.09.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2006.
  (od: 30.12.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.4.2009.
  (od: 05.06.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2009.
  (od: 30.12.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2010.
  (od: 13.01.2011)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.03.2012.
  (od: 27.04.2012)
Zápisnica zo dňa 23.04.2009.
  (od: 25.05.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 640/2012, Nz 19875/2012 dňa 04.06.2012. Zmena predmetu podnikania.
  (od: 11.07.2012)
Zápisnica zo sčítavania hlasov vo voľbách členov DR PSS, a.s. za zamestnancov konaných 11.2.-12.2.2013.
  (od: 21.02.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2013.
  (od: 18.05.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.07.2013.
  (od: 13.07.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2014.
  (od: 27.01.2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2015
  (od: 31.10.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  12.08.2022
Dátum výpisu:  17.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)