Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  479/B

Obchodné meno: 
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
  (od: 15.10.1992)
Sídlo: 
Bajkalská 30
Bratislava 829 48
  (od: 20.10.1999)
Bajkalská 30
Bratislava 820 05
  (od: 01.10.1996 do: 19.10.1999)
Dunajská 72
Bratislava 811 08
  (od: 15.10.1992 do: 30.09.1996)
IČO: 
31 335 004
  (od: 15.10.1992)
Deň zápisu: 
15.10.1992
  (od: 15.10.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 15.10.1992)
Predmet činnosti: 
prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov
  (od: 11.07.2012)
poskytovanie úverov stavebným sporiteľom /ďalej len "stavebný úver"/
  (od: 11.07.2012)
poskytovanie záruk inej banke za stavebné úvery, hypotekárne úvery, alebo komunálne úvery
  (od: 11.07.2012)
poskytovanie platobných služieb a zúčtovania súvisiacich so stavebným sporením
  (od: 11.07.2012)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti predmetu podnikania stavebnej sporiteľne
  (od: 11.07.2012)
poskytovanie úverov zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené § 11 ods. 1 zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení
  (od: 11.07.2012)
poskytovanie spotrebiteľských úverov zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na financovanie vybavenia domácnosti
  (od: 11.07.2012)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia
  (od: 11.07.2012)
prijímanie vkladov od bánk, zahraničných bánk, pobočiek zahraničných bánk a finančných inštitúcií
  (od: 14.04.2021)
investovanie na vlastný účet a obchodovanie na vlastný účet s 1. finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v inej mene, 2. finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v inej mene.
  (od: 14.04.2021)
prijímanie vkladov od bánk
  (od: 11.07.2012 do: 13.04.2021)
obchodovanie na vlastný účet s hypotekárnymi záložnými listami, komunálnymi obligáciami, so štátnymi dlhopismi vrátane štátnych pokladničných poukážok, alebo s pokladničnými poukážkami Národnej banky Slovenska na základe udeleného povolenia
  (od: 11.07.2012 do: 13.04.2021)
Obchodná činnosť je zameraná na prijímanie vkladov stavebných sporiteľov a poskytovanie stavebných úverov stavebným sporiteľom na financovanie bytovo-hospodárskych účelov z účelovo vytvorených finančných prostriedkov vo fonde stavebného sporenia.
  (od: 15.10.1992 do: 23.09.1998)
prijímanie vkladov
  (od: 15.10.1992 do: 23.09.1998)
poskytovanie úverov
  (od: 15.10.1992 do: 23.09.1998)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 15.10.1992 do: 23.09.1998)
finančný prenájom /finančný leasing/
  (od: 15.10.1992 do: 23.09.1998)
obstarávanie inkasa
  (od: 15.10.1992 do: 23.09.1998)
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 15.10.1992 do: 23.09.1998)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 15.10.1992 do: 23.09.1998)
výkon funkcie depozitára investičného fondu
  (od: 15.10.1992 do: 23.09.1998)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 15.10.1992 do: 23.09.1998)
prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov
  (od: 24.09.1998 do: 14.05.2000)
poskytovanie úverov stavebným sporiteľom
  (od: 24.09.1998 do: 14.05.2000)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet, za ktoré prevzal záruku štát
  (od: 24.09.1998 do: 14.05.2000)
platobný styk a zúčtovanie okrem platobného styku a zúčtovania so zahraničím
  (od: 24.09.1998 do: 14.05.2000)
poskytovanie bankových informácií v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie výkonu stavebného sporenia podľa zákona o stavebnom sporení
  (od: 24.09.1998 do: 14.05.2000)
vykonávanie činnosti uvedených v § 12 ods.2 písm. a/a c/ zákona o stavebnom sporení
  (od: 24.09.1998 do: 14.05.2000)
prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov
  (od: 15.05.2000 do: 10.07.2012)
poskytovanie úverov stavebným sporiteľom /ďalej len "stavebný úver"/
  (od: 15.05.2000 do: 10.07.2012)
poskytovanie záruk inej banke za stavebné úvery, hypotekárne úvery, alebo komunálne úvery
  (od: 15.05.2000 do: 10.07.2012)
prijímanie vkladov od bánk
  (od: 15.05.2000 do: 10.07.2012)
obchodovanie na vlastný účet s hypotekárnymi záložnými listami, komunálnymi obligáciami, so štátnymi dlhopismi vrátane štátnych pokladničných poukážok, alebo s pokladničnými poukážkami Národnej banky Slovenska na základe povolenia udeleného podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
  (od: 15.05.2000 do: 10.07.2012)
vykonávanie platobného styku a zúčtovania súvisiacich so stavebným sporením
  (od: 15.05.2000 do: 10.07.2012)
poskytovanie poradenských služieb súvisiacich so stavebným sporením
  (od: 15.05.2000 do: 10.07.2012)
poskytovanie stavebných úverov na stavebné účely zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia
  (od: 05.01.2006 do: 10.07.2012)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 13.11.2003)
predstavenstvo
  (od: 15.10.1992 do: 12.11.2003)
Ing. Jiří Plíšek , MBA - predseda predstavenstva
K náměstí 800/18
Praha 8 - Ďáblice 182 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.10.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.01.2020)
Ing. Imrich Béreš - predseda predstavenstva
Potočná 31/a
Bratislava
Vznik funkcie: 01.02.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.02.2004 do: 08.11.2019)
Ing. Imrich Béreš - predseda predstavenstva
Potočná 31/a
Bratislava
Vznik funkcie: 01.02.2004 Skončenie funkcie: 17.09.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.11.2019 do: 08.11.2019)
JUDr. Ján Burger - predseda predstavenstva
Havelkova 4566/15
Bratislava
Skončenie funkcie: 31.01.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.2000 do: 15.02.2004)
JUDr. Ján Burger - predseda predstavenstva
Račianska 1527/81
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.09.1998 do: 14.05.2000)
Dipl. Ing. Erich Feix
Radvanská 7603/1
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 01.01.2003
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.2009 do: 08.11.2019)
Dipl. Ing. Erich Feix
Radvanská 7603/1
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 01.01.2003 Skončenie funkcie: 17.09.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.11.2019 do: 08.11.2019)
Dipl. Ing. Erich Feix
Stromová 48
Bratislava
Vznik funkcie: 01.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.04.2003 do: 29.12.2009)
Mag. Herbert G.Pfeiffer
Ušiakova 4
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.03.1995 do: 17.03.1997)
Mag. Herbert G. Pfeiffer
Hummelova 2166/6
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.03.1997 do: 16.04.1997)
Mag. Herbert G. Pfeiffer
Hummelova 2166/6
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.04.1997 do: 15.01.2001)
Igor Hurčík - člen
Lehotského 2
Bratislava 811 05
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.1992 do: 29.03.1995)
JUDr. Ján Roland Burger - predseda
Egídia 95
Poprad 058 80
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.1992 do: 17.03.1997)
JUDr. Ján Roland Burger - predseda
Račianska 1527/81
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.03.1997 do: 23.09.1998)
Mag. Herbert Pfeiffer
Hummelova 2166/6
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.01.2001 do: 05.08.2001)
Mag. Herbert Georg Pfeiffer
Hummelova 2166/6
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.08.2001 do: 30.06.2014)
Mag. Herbert Georg Pfeiffer
Hummelova 2166/6
Bratislava
Skončenie funkcie: 30.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2014 do: 30.06.2014)
Ing. Jiří Plíšek - predseda predstavenstva
K náměstí 800/18
Praha 8 - Ďáblice 182 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.10.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.11.2019 do: 22.01.2020)
Wolfgang Riemann
402
Miloslavov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.09.1998 do: 13.04.2003)
Wolfgang Riemann - člen
Plachého 19
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.03.1997 do: 16.04.1997)
Wolfgang Riemann - člen
Plachého 19
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.04.1997 do: 23.09.1998)
Mag. David Marwan - Člen predstavenstva
Vorgartenstraße 219
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.07.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.03.2022)
Jochen Maier - Člen predstavenstva
An der Pulvermühle 6a
Remagen 534 24
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.01.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.01.2022)
Dr. Volker Kreuziger
Fichtenweg 31
Jagstzell 734 89
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 17.10.2019 Skončenie funkcie: 31.12.2021
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.01.2022 do: 11.01.2022)
Dr. Volker Kreuziger
Fichtenweg 31
Jagstzell 734 89
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 17.10.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.11.2019 do: 11.01.2022)
Mag. David Marwan - člen predstavenstva
Vorgartenstraße 219
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.07.2014 Skončenie funkcie: 30.06.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.2020 do: 07.08.2020)
Mag. David Marwan
Vorgartenstraße 219
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.07.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.2020 do: 11.01.2022)
Mag. David Marwan - člen predstavenstva
Vorgartenstraße 219
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.07.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2014 do: 07.08.2020)
Wolfgang Riemann - člen
Goethestrasse 25b
Ottobrun 8012
Ottobrun
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.1992 do: 17.03.1997)
Mag. David Marwan - Člen predstavenstva
Vorgartenstraße 219
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.07.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.01.2022 do: 28.03.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 18.06.2021)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom. Prokurista nie je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (od: 13.11.2003 do: 17.06.2021)
Za spoločnosť konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 15.10.1992 do: 12.11.2003)
Prokúra: 
Ing Roman Macher
Furdekova 3
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 01.01.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2017)
Ing. Eva Semellechner-Trégerová
Trenčianska 16005/56F
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 16.02.2004
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.2017)
Ing. Ivan Vozník
Údolná 6969/25
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.05.2004
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.2017)
Ing. Imrich Béreš
Potočná 31/a
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.11.2003 do: 15.02.2004)
Ing. Eva Semellechner - Trégerová
Trenčianska 16005/56F
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 16.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2011 do: 26.06.2017)
Ing. Vladimír Stejskal , PhD.
Tranovského 3202/47
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.02.2004 do: 31.12.2016)
Ing. Vladimír Stejskal , PhD.
Tranovského 3202/47
Bratislava
Skončenie funkcie: 31.12.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2017 do: 31.12.2016)
Ing. Eva Trégerová
Na hrebienku 1498/35
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.02.2004 do: 04.06.2009)
Ing. Eva Trégerová
Trenčianska 16005/56F
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 16.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2009 do: 30.11.2011)
Ing. Ivan Vozník
Údolná 6969/25
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.05.2004
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.2004 do: 26.06.2017)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja prokuristi.
  (od: 18.06.2021)
Prokurista sa bude za spoločnosť podpisovať v súlade s ust. § 14 ods. 5 Obchodného zákonníka tak, že k obchodnému menu Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. pripojí dodatok "prokurista" a svoj vlastnoručný podpis. Prokurista je oprávnený za Prvú stavebnú sporiteľňu, a. s. konať a podpisovať vždy s jedným členom predstavenstva.
  (od: 13.11.2003 do: 17.06.2021)
Základné imanie: 
66 500 000 EUR Rozsah splatenia: 66 500 000 EUR
  (od: 05.06.2009)
2 000 000 000 Sk
  (od: 06.08.2001 do: 04.06.2009)
1 600 000 000 Sk
  (od: 16.01.2001 do: 05.08.2001)
1 000 000 000 Sk
  (od: 24.03.1999 do: 15.01.2001)
500 000 000 Sk
  (od: 01.10.1996 do: 23.03.1999)
300 000 000 Sk
  (od: 15.10.1992 do: 30.09.1996)
Akcie: 
Počet: 5000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 13 300 EUR
  (od: 05.06.2009)
Počet: 5000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 400 000 Sk
  (od: 06.08.2001 do: 04.06.2009)
Počet: 5000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 320 000 Sk
  (od: 30.03.2001 do: 05.08.2001)
Počet: 5000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 320 000 Sk
  (od: 16.01.2001 do: 29.03.2001)
Počet: 5000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 200 000 Sk
  (od: 24.03.1999 do: 15.01.2001)
Počet: 5000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 01.10.1996 do: 23.03.1999)
Počet: 3000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 15.10.1992 do: 30.09.1996)
Dozorná rada: 
Ing. Martin Maroš
Záhumenská 2696/18A
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 12.05.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.2021)
Mgr. Renáta Varačková
Vajnorská 6
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Vznik funkcie: 28.04.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.06.2022)
Ing. Bohdan Terneny
Vážska 2118/33 A
Sereď 926 00
Vznik funkcie: 28.04.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.06.2022)
Ing. Martin Barto , CSc.
Palisády 12
Bratislava 811 06
Skončenie funkcie: 24.06.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.10.1999 do: 17.11.2002)
Ing. Jiří Huml
Pardubická 1230
Černošice 252 28
Česká republika
Vznik funkcie: 25.11.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.01.2011 do: 17.05.2013)
Ing. Jiří Huml
Pardubická 1230
Černošice 252 28
Česká republika
Vznik funkcie: 25.11.2010 Skončenie funkcie: 17.04.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.05.2013 do: 17.05.2013)
Ing. Ivan Kiňo
Gaštanova 10
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.11.1995 do: 30.09.1996)
Reinhard Ulrich Klein
Höhenweg 13
Seefeld 822 29
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 03.05.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.2006 do: 22.09.2006)
Reinhard Ulrich Klein
Höhenweg 13
Seefeld 822 29
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 03.05.2006 Skončenie funkcie: 05.09.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.2006 do: 22.09.2006)
Ing. Peter Krutil
Júlová 7540/10
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 09.06.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2004 do: 12.06.2006)
Ing. Peter Krutil
Júlová 7540/10
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 09.06.2004 Skončenie funkcie: 03.05.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.2006 do: 12.06.2006)
Ing. Tomáš Kučera
Geologická 16
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 28.03.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.04.2003 do: 12.06.2006)
Ing. Tomáš Kučera
Geologická 16
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 28.03.2003 Skončenie funkcie: 28.03.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.2006 do: 12.06.2006)
Ladislav Longauer
Berehovská 2215/17
Trebišov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.11.1995 do: 17.03.1997)
Assessor jur. Peter Eckart Magel
Willistrasse 15
Hamburg 222 99
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.12.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.12.2017 do: 07.08.2020)
Assessor jur. Peter Eckart Magel
Willistrasse 15
Hamburg 222 99
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.12.2017 Skončenie funkcie: 03.12.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.2020 do: 07.08.2020)
Ing. Štefan Máj
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 04.12.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.2016 do: 03.05.2018)
Ing. Štefan Máj
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 04.12.2016 Skončenie funkcie: 17.04.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.05.2018 do: 03.05.2018)
Ing. Martin Maroš
Ružová 996/9
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 21.04.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2009 do: 08.06.2015)
Ing. Martin Maroš
Ružová 996/9
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 21.04.2009 Skončenie funkcie: 22.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2015 do: 08.06.2015)
Ing. Martin Maroš
Záhumenská 2696/18A
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 12.05.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2015 do: 17.06.2021)
Ing. Martin Maroš
Záhumenská 2696/18A
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 12.05.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.06.2021 do: 04.10.2021)
Ing. Martin Maroš
Záhumenská 2696/18A
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 12.05.2015 Skončenie funkcie: 11.05.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.06.2021 do: 17.06.2021)
Ing. Martin Maroš
Záhumenská 2696/18A
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 12.05.2015 Skončenie funkcie: 11.05.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.2021 do: 04.10.2021)
Ing. Eva Matiašková
M.R.Štefánika 2
Pezinok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.1996 do: 02.07.2002)
Ing. Pavol Ochotnický
Púpavova 11
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.1996 do: 19.10.1999)
Ing. Alojz Ondra , CSc.
Saratovská 18
Bratislava 841 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.1992 do: 29.03.1995)
Mag. Regina Ovesny-Straka
Na Kalvárii 6239/7
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 09.06.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2004 do: 04.06.2009)
Mag. Regina Ovesny-Straka
Na Kalvárii 6239/7
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 09.06.2004 Skončenie funkcie: 15.04.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2009 do: 04.06.2009)
Ing. Peter Pribula
Hrobákova 2480/20
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 12.02.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.02.2013 do: 22.03.2016)
Ing. Peter Pribula
Hrobákova 2480/20
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 12.02.2013 Skončenie funkcie: 11.02.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.03.2016 do: 22.03.2016)
Ing. Peter Pribula
Hrobákova 2480/20
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 12.02.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.03.2016 do: 20.03.2019)
Ing. Peter Pribula
Hrobákova 2480/20
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 12.02.2016 Skončenie funkcie: 11.02.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.03.2019 do: 20.03.2019)
28032006 Nadežda Račanská
Stromová 52
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 28.03.2003 Skončenie funkcie: 28.03.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.2006 do: 12.06.2006)
Ing. Nadežda Račanská
Stromová 10482/52
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 28.04.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2009 do: 24.05.2012)
Ing. Nadežda Račanská
Stromová 10482/52
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 28.04.2009 Skončenie funkcie: 28.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.05.2012 do: 24.05.2012)
Ing. Nadežda Račanská
Stromová 10482/52
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 12.02.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.02.2013 do: 22.03.2016)
Ing. Nadežda Račanská
Stromová 10482/52
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 12.02.2013 Skončenie funkcie: 11.02.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.03.2016 do: 22.03.2016)
Ing. Nadežda Račanská
Stromová 10482/52
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 12.02.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.03.2016 do: 20.03.2019)
Ing. Nadežda Račanská
Stromová 10482/52
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 12.02.2016 Skončenie funkcie: 11.02.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.03.2019 do: 20.03.2019)
Ing. Nadežda Račanská
Stromová 52
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 28.03.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.04.2003 do: 12.06.2006)
Ing. Jan Rollo
Na okraji 335/42
Praha 162 00
Česká republika
Vznik funkcie: 15.04.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2009 do: 12.01.2011)
Ing. Jan Rollo
Na okraji 335/42
Praha 162 00
Česká republika
Vznik funkcie: 15.04.2009 Skončenie funkcie: 25.11.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.01.2011 do: 12.01.2011)
Ing. Jozef Síkela
Pod Císařkou 3243/7
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 25.11.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.01.2011 do: 07.08.2020)
Ing. Jozef Síkela
Pod Císařkou 3243/7
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 25.11.2010 Skončenie funkcie: 03.12.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.2020 do: 07.08.2020)
JUDr. Zoltán Sťahula
Pražská 3
Bratislava 811 04
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.10.1999 do: 02.07.2002)
Ehrhard Steffen
Bibersfelder Straße 9
Rosengarten-Riebach 745 38
Nemecko
Vznik funkcie: 05.09.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.2006 do: 26.04.2012)
Ehrhard Steffen
Bibersfelder Straße 9
Rosengarten-Riebach 745 38
Nemecko
Vznik funkcie: 05.09.2006 Skončenie funkcie: 29.03.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2012 do: 26.04.2012)
Ing. Jozef Straško
Česká 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.11.1995 do: 30.09.1996)
Ing. Peter Šrank
Pod Hájom 958/15
Dubnica nad Váhom 018 41
Skončenie funkcie: 24.06.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.2002 do: 17.11.2002)
Ing. Štefan Šterk
Drotárska cesta 54
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 14.03.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.04.2003 do: 12.06.2006)
Ing. Štefan Šterk
Drotárska cesta 54
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 14.03.2003 Skončenie funkcie: 14.03.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.2006 do: 12.06.2006)
Ing. Štefan Šterk
Drotárska cesta 5943/54
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 27.04.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.2006 do: 04.06.2009)
Ing. Štefan Šterk
Drotárska cesta 5943/54
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 27.04.2006 Skončenie funkcie: 27.04.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2009 do: 04.06.2009)
Ing. Jozef Švenk
Šafárikova 8
Trnava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.03.1997 do: 19.10.1999)
Ing. Norbert Tenczer - predseda
Dunajská 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.03.1995 do: 01.11.1995)
Ing. Kamil Timura
Majerníkova 3453//21
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 20.04.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.2006 do: 04.06.2009)
Ing. Kamil Timura
Majerníkova 3453//21
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 20.04.2006 Skončenie funkcie: 20.04.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2009 do: 04.06.2009)
Ing. Zuzana Tománková
Vlastenecké nám. 1186/9
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 27.04.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.2006 do: 04.06.2009)
Ing. Zuzana Tománková
Vlastenecké nám. 1186/9
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 27.04.2006 Skončenie funkcie: 27.04.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2009 do: 04.06.2009)
Ing. Zuzana Tománková
Vlastenecké nám. 1186/9
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 28.04.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2009 do: 24.05.2012)
Ing. Zuzana Tománková
Vlastenecké nám. 1186/9
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 28.04.2009 Skončenie funkcie: 28.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.05.2012 do: 24.05.2012)
Mag. Manfred Url
Kalmanstraße 49
Wien 1130
Rakúska republika
Vznik funkcie: 03.12.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.01.2011 do: 07.08.2020)
Mag. Manfred Url
Kalmanstraße 49
Wien 1130
Rakúska republika
Vznik funkcie: 03.12.2010 Skončenie funkcie: 03.12.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.2020 do: 07.08.2020)
JUDr. Samuel Vlčan
Rytierska 4198/6
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 03.05.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.2006 do: 29.12.2009)
JUDr. Samuel Vlčan
Rytierska 4198/6
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 03.05.2006 Skončenie funkcie: 27.11.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.2009 do: 29.12.2009)
Ing. Karol Zorgovský
Račianska 81
Bratislava 831 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.2002 do: 13.04.2003)
Ing. Bohdan Terneny
Vážska 2118/33 A
Sereď 926 00
Vznik funkcie: 12.02.2019 Skončenie funkcie: 11.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.06.2022 do: 23.06.2022)
Ing. Bohdan Terneny
Vážska 2118/33 A
Sereď 926 00
Vznik funkcie: 12.02.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.03.2019 do: 23.06.2022)
Mgr. Renáta Varačková
Vajnorská 6
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 12.02.2019 Skončenie funkcie: 11.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.06.2022 do: 23.06.2022)
Mgr. Renáta Varačková
Vajnorská 6
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 12.02.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.03.2019 do: 23.06.2022)
Ing. Pavel Cetkovský
Revoluční 75
Strančice 251 63
Česká republika
Vznik funkcie: 11.12.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.01.2022)
Mag. Hans - Christian Vallant
Birkengasse 33
Bisamberg 2102
Rakúska republika
Vznik funkcie: 11.12.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.01.2022)
Mag. Christian Sagasser
Esterhazygasse 36
Deutschkreutz 7301
Rakúska republika
Vznik funkcie: 11.12.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.03.2022)
Assessor jur. Peter Eckart Magel
Willistrasse 15
Hamburg 222 99
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 11.12.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.01.2022)
Mag. Franz Nikolaus Hörmann
Gemeindeberggasse 4/2
Viedeň 1130
Rakúska republika
Vznik funkcie: 15.09.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.2021)
Dr. Rainer Eichwede
Am Sand 20
Karben 611 84
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 22.12.2021 Skončenie funkcie: 11.12.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.01.2022)
Mag. Dr. Rudolf Bauer
Hartergasse 17
Baden
Rakúsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.11.1995 do: 02.07.2002)
Mag. Frank Michael Beitz
Romanofskygasse 9
Hollabrun 2020
Rakúsko
Vznik funkcie: 28.11.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.2009 do: 12.01.2011)
Mag. Frank Michael Beitz
Romanofskygasse 9
Hollabrun 2020
Rakúsko
Vznik funkcie: 28.11.2009 Skončenie funkcie: 25.11.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.01.2011 do: 12.01.2011)
Ing. Petr Brávek
Dykova 19
Praha 10 - Vinohrady 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 03.07.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.07.2013 do: 21.12.2016)
Ing. Petr Brávek
Dykova 19
Praha 10 - Vinohrady 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 03.07.2013 Skončenie funkcie: 03.12.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.2016 do: 21.12.2016)
Anton Bühler
Hoföckerweg 9
Wolpertshausen 745 49
Nemecko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.10.1999 do: 14.05.2000)
Ing. Pavel Cetkovský
Revoluční 75
Strančice 251 63
Česká republika
Vznik funkcie: 11.12.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.2020 do: 11.01.2022)
Dr. Christiane Decker
Beethovenstrasse 34
Frankfurt 603 25
Nemecko
Vznik funkcie: 03.12.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.2002 do: 13.04.2003)
Dr. Christiane Decker
Am Obstgarten 7
Kriftel
Nemecko
Vznik funkcie: 03.12.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.04.2003 do: 29.12.2006)
Dr. Christiane Decker
Am Obstgarten 7
Kriftel
Nemecko
Vznik funkcie: 03.12.2002 Skončenie funkcie: 29.11.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.2006 do: 29.12.2006)
Dr. Alexander Erdland
Haldenweg 9
Michelfeld-Gnadental 745 49
Nemecko
Skončenie funkcie: 03.05.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.2006 do: 12.06.2006)
Dr. Alexander Erdland
Haldenweg 9
Michelfeld-Gnadental 745 49
Nemecko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.10.1999 do: 12.06.2006)
Mag. Johann Ertl
Sternwartestr. 52
Viedeň
Rakúska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.11.1995 do: 12.01.2011)
Mag. Johann Ertl
Alserbachstraße 14-16/4
Wien 1090
Rakúska republika
Vznik funkcie: 31.08.1995
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.01.2011 do: 30.10.2015)
Mag. Johann Ertl
Alserbachstraße 14-16/4
Wien 1090
Rakúska republika
Vznik funkcie: 31.08.1995 Skončenie funkcie: 30.09.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2015 do: 30.10.2015)
Erich Feix
Obere Heide 9
Wallhausen
Nemecko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.11.1995 do: 02.07.2002)
Mag. Alexandra Habeler-Drabek
Starkfriedgasse 12
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 18.04.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.05.2018 do: 07.08.2020)
Mag. Alexandra Habeler-Drabek
Starkfriedgasse 12
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 18.04.2018 Skončenie funkcie: 03.12.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.2020 do: 07.08.2020)
Mag. Alexandra Habeler-Drabek
Starkfriedgasse 12
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 11.12.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.2020 do: 04.10.2021)
Mag. Alexandra Habeler-Drabek
Starkfriedgasse 12
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 11.12.2019 Skončenie funkcie: 12.05.2021
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.2021 do: 04.10.2021)
Gerhard Hinterberger
Schillerstrasse 13
Schwäbisch Hall 745 23
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.01.2015 Skončenie funkcie: 30.11.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.12.2017 do: 18.12.2017)
Gerhard Hinterberger
Schillerstrasse 13
Schwäbisch Hall 745 23
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.01.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2015 do: 18.12.2017)
Horst Kleiner
Ortelsburgerstrasse 2
Karlsruhe 7500
Karlsruhe
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.1992 do: 19.10.1999)
Assessor jur. Peter Eckart Magel
Willistrasse 15
Hamburg 222 99
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 11.12.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.2020 do: 11.01.2022)
Jochen Maier
An der Pulvermühle 6a
Remagen 534 24
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 13.02.2020 Skončenie funkcie: 21.12.2021
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.01.2022 do: 11.01.2022)
Jochen Maier
An der Pulvermühle 6a
Remagen 534 24
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 29.11.2006 Skončenie funkcie: 03.12.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2020 do: 03.06.2020)
Jochen Maier
An der Pulvermühle 6a
Remagen 534 24
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 13.02.2020 Skončenie funkcie: 11.12.2022
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2020 do: 11.01.2022)
Jochen Maier
An der Pulvermühle 6a
Remagen 534 24
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 29.11.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.2006 do: 03.06.2020)
Walter Preisinger
Schlüsseleckerstr. 21
Schwäbisch Hall
Nemecko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.11.1995 do: 19.10.1999)
Mag. Dr. Erich Rainbacher
Zwerngasse 51/7
Viedeň 1170
Rakúska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.1992 do: 12.01.2011)
Mag. Dr. Erich Rainbacher
Zwerngasse 51/7
Viedeň 1170
Rakúska republika
Skončenie funkcie: 03.12.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.01.2011 do: 12.01.2011)
Mag. Christian Sagasser
Hackhofergasse 16/2
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 11.12.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.01.2022 do: 28.03.2022)
Mag. Christian Sagasser
Hackhofergasse 16/2
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 11.12.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.2020 do: 11.01.2022)
Dr. Josef Schmidinger
Hofstattgasse 7/1
Wien 1180
Rakúska republika
Vznik funkcie: 25.06.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.11.2002 do: 28.07.2004)
Dr. Josef Schmidinger
Hofstattgasse 7/1
Wien 1180
Rakúska republika
Vznik funkcie: 25.06.2002 Skončenie funkcie: 08.06.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2004 do: 28.07.2004)
Klaus Oskar Schmidt
Schumannstraße 18
Langen 632 25
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 29.03.2012 Skončenie funkcie: 30.12.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2015 do: 26.01.2015)
Klaus Oskar Schmidt
Schumannstraße 18
Langen 632 25
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 29.03.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2012 do: 26.01.2015)
Erhard Steffen
Bidersfelder Str. 9
Rosengarten-Riebach
Nemecko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.2000 do: 13.04.2003)
Mag. Karin Svoboda
Hauptsrasse 111A
Pressbaum 3021
Rakuska republika
Vznik funkcie: 25.06.2002 Skončenie funkcie: 08.06.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2004 do: 28.07.2004)
Mag. Karin Svoboda
Hauptsrasse 111A
Pressbaum 3021
Rakuska republika
Vznik funkcie: 25.06.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.11.2002 do: 28.07.2004)
Mag. Hans Christian Vallant
Cervantesgasse 4/9
Wien 1140
Rakúsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.2002 do: 13.04.2003)
Mag. Hans - Christian Vallant
Birkengasse 33
Bismaberg 2102
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2015 Skončenie funkcie: 03.12.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.2020 do: 07.08.2020)
Mag. Hans - Christian Vallant
Birkengasse 33
Bismaberg 2102
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.10.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2015 do: 07.08.2020)
Mag. Hans - Christian Vallant
Birkengasse 33
Bisamberg 2102
Rakúska republika
Vznik funkcie: 11.12.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.2020 do: 11.01.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.10.1992 podľa ust. § 24 ods. 1 a § 162 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Stary spis: Sa 944
  (od: 15.10.1992)
Zápisnica z valného zhromaždenia, osvedčená notárskym zápisom zo dňa 6.12.1994 pod č. N 263/94, Nz 257/94. Stary spis: Sa 944
  (od: 30.03.1995)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 31.08.1995, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady konanom v dňoch 2.-3.10.1995. Stary spis: Sa 944
  (od: 02.11.1995)
Notárska zápisnica N 101/96, Nz 131/96 zo dňa 26.8.1996 a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č.513/91 Zb., notárska zápisnica N 49/96, Nz 46/96 zo dňa 9.5.1996 dodatok č.1 k stanovám spoločnosti, rozhodnutie predstavenstva č.64/96 zo dňa 30.4.1996. Stary spis: Sa 944
  (od: 01.10.1996)
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb člena dozornej rady, ktoré na konali v dňoch 18. - 22.11.1996. Stary spis: Sa 944
  (od: 18.03.1997)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.11.1998 ktorého priebeh osvedčuje not.záp. N 587/98, Nz 586/98 spísaná dňa 30.11.1998 bolo schválené zvýšenie základného imania a dodatok č. 4 k stanovám v čl. IV a V.
  (od: 24.03.1999)
Zápisnica zo zasadnutia VZ spoločnosti konaného dňa 27.4.1999, na ktorom boli odvolaní a menovaní členovia Dozornej rady. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov Dozornej rady v dňoch 17.5. až 21.5.1999. Uznesenie Valného zhromaždenia spoločnosti per rollam o odvolaní a voľbe člena Dozornej rady zo dňa 31.3.1999.
  (od: 20.10.1999)
Notárska zápisnica N 121/2000 Nz 121/2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena predmetu činnosti vo forme Dodatku č. 5 k stanovám v zmysle Zák.č. 310/1992 Zb. v znení novely č. 242/1999 Z.z. a na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade.
  (od: 15.05.2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 26.11.2000, ktorého priebeh osvečuje notárska zápisnica číslo 2112/2000 spísaná dňa 26.11.2000 bolo schválené zvýšenie základného imania a dodatok č. 6 k stanovám v čl. IV a V.
  (od: 16.01.2001)
Notárska zápisnica č. N 350/2001, Nz 350/2001 zo dňa 30.4.2001 osvedčujúva priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a dodatok č. 7 k stanovám v čl. IV. a V.
  (od: 06.08.2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3. 12. 2001. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady zo dňa 6. 12. 2001.
  (od: 03.07.2002)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 25.6.2002, na ktorom bola schválená zmena členov dozornej rady.
  (od: 18.11.2002)
Notárska zápisnica č. N 1582/2002, Nz 1582/2002 zo dňa 2.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola prijatá zmluva stanov - dodatok č. 9 k stanovám. Deň zániku funkcie člena predstavenstva - Wolfgang Riemann: 31.12.2002. Deň zániku funkcie člena dozornej rady - Erhard Steffen: 2.12.2002 Mag. Hans Christian Vallant: 26.11.2002 Dr. Christiane Decker: 26.11.2002 Ing. Karol Zorgovský: 26.11.2002.
  (od: 14.04.2003)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.8.2003. Vznik funkcie prokuristu Ing. I. Béreša - 13.11.2003.
  (od: 13.11.2003)
Výpis zo zápisnice č. 41 zo zasadnutia predstavenstva z 28.10.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia, ktoré schválilo zmenu stanov, spísaná do notárskej zápisnice č. N 1837/2003, Nz 110673/2003 dňa 27.11.2003.
  (od: 16.02.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.5.2006. Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zametnancami zo dňa 20.4. a 27.4.2006.
  (od: 13.06.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.09.2006.
  (od: 23.09.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2006.
  (od: 30.12.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.4.2009.
  (od: 05.06.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2009.
  (od: 30.12.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2010.
  (od: 13.01.2011)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.03.2012.
  (od: 27.04.2012)
Zápisnica zo dňa 23.04.2009.
  (od: 25.05.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 640/2012, Nz 19875/2012 dňa 04.06.2012. Zmena predmetu podnikania.
  (od: 11.07.2012)
Zápisnica zo sčítavania hlasov vo voľbách členov DR PSS, a.s. za zamestnancov konaných 11.2.-12.2.2013.
  (od: 21.02.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2013.
  (od: 18.05.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.07.2013.
  (od: 13.07.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2014.
  (od: 27.01.2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2015
  (od: 31.10.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  12.08.2022
Dátum výpisu:  17.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)