Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  23899/P

Obchodné meno: 
ART-MEDIA SK s .r. o.
  (od: 13.01.2011)
Sídlo: 
Jesenského 2876/195
Snina 069 01
  (od: 13.01.2011)
IČO: 
45 947 112
  (od: 13.01.2011)
Deň zápisu: 
13.01.2011
  (od: 13.01.2011)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 13.01.2011)
Predmet činnosti: 
reklamné a marketingové služby
  (od: 13.01.2011)
administratívne služby
  (od: 13.01.2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 13.01.2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 13.01.2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 13.01.2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 13.01.2011)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 13.01.2011)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 13.01.2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 13.01.2011)
počítačové služby
  (od: 13.01.2011)
fotografické služby
  (od: 13.01.2011)
Chov vybraných druhov zvierat
  (od: 23.07.2020)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 23.07.2020)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (od: 23.07.2020)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (od: 23.07.2020)
Poskytovanie služieb v rybárstve
  (od: 23.07.2020)
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (od: 23.07.2020)
Výroba potravinárskych výrobkov
  (od: 23.07.2020)
Výroba kŕmnych zmesí
  (od: 23.07.2020)
Výroba nápojov
  (od: 23.07.2020)
Textilná výroba
  (od: 23.07.2020)
Odevná výroba
  (od: 23.07.2020)
Spracovanie kože
  (od: 23.07.2020)
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (od: 23.07.2020)
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
  (od: 23.07.2020)
Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
  (od: 23.07.2020)
Výroba koksu a rafinovaných produktov
  (od: 23.07.2020)
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
  (od: 23.07.2020)
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
  (od: 23.07.2020)
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (od: 23.07.2020)
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
  (od: 23.07.2020)
Keramická výroba
  (od: 23.07.2020)
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (od: 23.07.2020)
Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  (od: 23.07.2020)
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (od: 23.07.2020)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 23.07.2020)
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  (od: 23.07.2020)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (od: 23.07.2020)
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (od: 23.07.2020)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 23.07.2020)
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (od: 23.07.2020)
Výroba bižutérie a suvenírov
  (od: 23.07.2020)
Výroba hudobných nástrojov
  (od: 23.07.2020)
Výroba hračiek a hier
  (od: 23.07.2020)
Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
  (od: 23.07.2020)
Výroba sviečok a tieniacej techniky
  (od: 23.07.2020)
Výroba zdravotníckych pomôcok
  (od: 23.07.2020)
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  (od: 23.07.2020)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 23.07.2020)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 23.07.2020)
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (od: 23.07.2020)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (od: 23.07.2020)
Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
  (od: 23.07.2020)
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
  (od: 23.07.2020)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 23.07.2020)
Sťahovacie služby
  (od: 23.07.2020)
Prevádzka malých plavidiel
  (od: 23.07.2020)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (od: 23.07.2020)
Prevádzkovanie úschovní
  (od: 23.07.2020)
Kuriérske služby
  (od: 23.07.2020)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (od: 23.07.2020)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 23.07.2020)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 23.07.2020)
Prevádzkovanie výdajne stravy
  (od: 23.07.2020)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (od: 23.07.2020)
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (od: 23.07.2020)
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (od: 23.07.2020)
Finančný lízing
  (od: 23.07.2020)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 23.07.2020)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 23.07.2020)
Vedenie účtovníctva
  (od: 23.07.2020)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 23.07.2020)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 23.07.2020)
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
  (od: 23.07.2020)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 23.07.2020)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 23.07.2020)
Dizajnérske činnosti
  (od: 23.07.2020)
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
  (od: 23.07.2020)
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (od: 23.07.2020)
Služby požičovní
  (od: 23.07.2020)
Prenájom hnuteľných vecí
  (od: 23.07.2020)
Informačná činnosť
  (od: 23.07.2020)
Čistiace a upratovacie služby
  (od: 23.07.2020)
Verejné obstarávanie
  (od: 23.07.2020)
Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
  (od: 23.07.2020)
Prevádzkovanie jaslí
  (od: 23.07.2020)
Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (od: 23.07.2020)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 23.07.2020)
Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
  (od: 23.07.2020)
Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
  (od: 23.07.2020)
Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
  (od: 23.07.2020)
Poskytovanie sociálnych služieb
  (od: 23.07.2020)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (od: 23.07.2020)
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (od: 23.07.2020)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 23.07.2020)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 23.07.2020)
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (od: 23.07.2020)
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (od: 23.07.2020)
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (od: 23.07.2020)
Poskytovanie služieb osobného charakteru
  (od: 23.07.2020)
Spoločníci: 
Ján Sičák
Jesenského 2876/195
Snina 069 01
  (od: 13.01.2011)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ján Sičák
Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR
  (od: 13.01.2011)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 13.01.2011)
Ján Sičak
Jesenského 2876/195
Snina 069 01
Vznik funkcie: 13.01.2011
  (od: 28.06.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť navonok zastupuje konateľ. Za spoločnosť koná tak, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 13.01.2011)
Základné imanie: 
5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR
  (od: 13.01.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  17.06.2021
Dátum výpisu:  19.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)