Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  619/B

Obchodné meno: 
HVB Bank Slovakia a.s.
  (od: 12.09.2001 do: 31.03.2007)
Bank Austria Creditanstalt Slovakia a.s.
  (od: 22.12.1998 do: 11.09.2001)
Creditanstalt, a.s.
  (od: 30.05.1994 do: 21.12.1998)
Sídlo: 
Mostová 6
Bratislava 811 02
  (od: 22.12.1998 do: 31.03.2007)
Železničiarska 13
Bratislava 811 04
  (od: 30.05.1994 do: 21.12.1998)
IČO: 
31 372 503
  (od: 30.05.1994)
Deň zápisu: 
30.05.1994
  (od: 30.05.1994)
Deň výmazu: 
01.04.2007
  (od: 01.04.2007)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 01.04.2007)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.05.1994)
Predmet činnosti: 
prijímanie vkladov od verejnosti
  (od: 30.05.1994 do: 02.03.1997)
poskytovanie úverov
  (od: 30.05.1994 do: 02.03.1997)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 30.05.1994 do: 02.03.1997)
finančný leasing
  (od: 30.05.1994 do: 02.03.1997)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 30.05.1994 do: 02.03.1997)
vydávanie platobných prostriedkov, napr. kreditných kariet, cestovných šekov
  (od: 30.05.1994 do: 02.03.1997)
poskytovanie záruk
  (od: 30.05.1994 do: 02.03.1997)
otvárenie akreditívov
  (od: 30.05.1994 do: 02.03.1997)
obstarávanie inkasa
  (od: 30.05.1994 do: 02.03.1997)
obchodovanie na vlastný i cudzí účet:
  (od: 30.05.1994 do: 02.03.1997)
s devízovými hodnotami
  (od: 30.05.1994 do: 02.03.1997)
v oblasti termínových obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov
  (od: 30.05.1994 do: 02.03.1997)
s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 30.05.1994 do: 02.03.1997)
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 30.05.1994 do: 02.03.1997)
finančné maklérstvo (obchody na peňažnom trhu)
  (od: 30.05.1994 do: 02.03.1997)
poskytovanie rád vo veciach podnikania
  (od: 30.05.1994 do: 02.03.1997)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfolio management)
  (od: 30.05.1994 do: 02.03.1997)
uloženie a správa cenných papierov, ako aj iných hodnôt
  (od: 30.05.1994 do: 02.03.1997)
výkon funkcie depozitára pre investičné fondy
  (od: 30.05.1994 do: 02.03.1997)
zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
  (od: 30.05.1994 do: 02.03.1997)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 30.05.1994 do: 02.03.1997)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 30.05.1994 do: 02.03.1997)
prijímanie vkladov
  (od: 03.03.1997 do: 10.02.2002)
poskytovanie úverov
  (od: 03.03.1997 do: 10.02.2002)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 03.03.1997 do: 10.02.2002)
finančný prenájom (finančný leasing)
  (od: 03.03.1997 do: 10.02.2002)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 03.03.1997 do: 10.02.2002)
vydávanie a správu platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 03.03.1997 do: 10.02.2002)
poskytovanie záruk
  (od: 03.03.1997 do: 10.02.2002)
otváranie akreditívov
  (od: 03.03.1997 do: 10.02.2002)
obstarávanie inkasa
  (od: 03.03.1997 do: 10.02.2002)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (od: 03.03.1997 do: 10.02.2002)
1. s devízovými hodnotami
  (od: 03.03.1997 do: 10.02.2002)
2. v oblasti terminovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
  (od: 03.03.1997 do: 10.02.2002)
3. s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 03.03.1997 do: 10.02.2002)
4. so zlatými a striebornými mincami
  (od: 03.03.1997 do: 16.04.2001)
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 03.03.1997 do: 10.02.2002)
finančné maklérstvo
  (od: 03.03.1997 do: 10.02.2002)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (od: 03.03.1997 do: 10.02.2002)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfolio management)
  (od: 03.03.1997 do: 10.02.2002)
uloženie a správu cenných papierov alebo iných hodnôt
  (od: 03.03.1997 do: 10.02.2002)
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 03.03.1997 do: 10.02.2002)
zmenárenskú činnosť (nákup devízových prostriedkov)
  (od: 03.03.1997 do: 10.02.2002)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 03.03.1997 do: 10.02.2002)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 03.03.1997 do: 10.02.2002)
4. so zlátymi a striebornými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 17.04.2001 do: 10.02.2002)
vykonávanie hypotekárnych obchodov
  (od: 17.04.2001 do: 10.02.2002)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (od: 11.02.2002 do: 15.07.2005)
správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (od: 11.02.2002 do: 15.07.2005)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 11.02.2002 do: 15.07.2005)
uloženie cenných papierov alebo vecí
  (od: 11.02.2002 do: 15.07.2005)
hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (od: 11.02.2002 do: 15.07.2005)
prijímanie vkladov
  (od: 11.02.2002 do: 31.03.2007)
poskytovanie úverov
  (od: 11.02.2002 do: 31.03.2007)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 11.02.2002 do: 31.03.2007)
obchodovanie na vlastný účet
  (od: 16.07.2005 do: 31.03.2007)
1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti
  (od: 11.02.2002 do: 31.03.2007)
2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene
  (od: 11.02.2002 do: 31.03.2007)
3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 11.02.2002 do: 31.03.2007)
finančný lízing
  (od: 11.02.2002 do: 31.03.2007)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (od: 11.02.2002 do: 31.03.2007)
vydávanie a správu platobných prostriedkov
  (od: 11.02.2002 do: 31.03.2007)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (od: 11.02.2002 do: 31.03.2007)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 11.02.2002 do: 31.03.2007)
finančné sprostredkovanie
  (od: 11.02.2002 do: 31.03.2007)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 11.02.2002 do: 31.03.2007)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 11.02.2002 do: 31.03.2007)
hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (od: 16.07.2005 do: 31.03.2007)
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 11.02.2002 do: 31.03.2007)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (od: 11.02.2002 do: 31.03.2007)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov ( platobný styk a zúčtovanie)
  (od: 16.07.2005 do: 31.03.2007)
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
  (od: 16.07.2005 do: 31.03.2007)
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (od: 16.07.2005 do: 31.03.2007)
uloženie vecí
  (od: 16.07.2005 do: 31.03.2007)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 09.08.1996 do: 31.03.2007)
predstavenstvo
  (od: 30.05.1994 do: 08.08.1996)
Ing. Imrich Béreš
Potočná 31/A
Bratislava 831 06
  (od: 22.12.1998 do: 27.09.1999)
Ing. Imrich Béreš - podpredseda
Potočná 31/A
Bratislava 831 06
  (od: 28.09.1999 do: 01.07.2001)
Ing. Martin Horský - člen
Bretčanová 30
Bratislava 831 01
  (od: 02.07.2001 do: 10.02.2002)
Mag. Helmut Horvath - člen
Guntramsdorferstrasse 41
Mödling 2340
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.07.2005
  (od: 22.07.2005 do: 31.03.2007)
Mag. Robert Hülmbauer - člen
Greifensteinerstrasse 23
St. Andrä-Wördern 3423
Rakúsko
Vznik funkcie: 14.03.2006
  (od: 30.03.2006 do: 31.03.2007)
Ing. Peter Korvin - člen
Lipského 2
Bratislava 841 01
  (od: 30.05.1994 do: 18.12.1995)
Ing. Peter Korvín - člen
Lipského 2
Bratislava 841 01
  (od: 19.12.1995 do: 01.06.1997)
Ing. Branislav Straka - člen
Belinského 23
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.03.2003
  (od: 23.09.2003 do: 21.07.2005)
Ing. Branislav Straka - člen
Belinského 23
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.03.2003 Skončenie funkcie: 01.07.2005
  (od: 22.07.2005 do: 21.07.2005)
Mag. Alexander Wolfgring - člen
Görgengasse 23
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.07.2005
  (od: 22.07.2005 do: 29.03.2006)
Mag. Alexander Wolfgring - člen
Görgengasse 23
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.07.2005 Skončenie funkcie: 14.03.2006
  (od: 30.03.2006 do: 29.03.2006)
Niels Lundorff
Bredahlsvej 6
Dk - 2500 Valby
Dánske kráľovstvo
dlhodobý pobyt na území SR :
Podháj 11
Bratislava 841 03
  (od: 22.12.1998 do: 27.09.1999)
Mag. Regina Ovesny-Straka - predsedníčka
Auhofstrasse 156/2/9
1130 Wien
Rakúsko
dlhodobý pobyt na území SR :
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava 841 04
  (od: 28.09.1999 do: 16.04.2001)
Mag. Regina Ovesny-Straka - člen
Auhofstrasse 156/2/9
Viedeň 1130
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Francisciho 5
Bratislava
  (od: 30.05.1994 do: 18.12.1995)
Mag. Regina Ovesny-Straka - člen
Auhofstrasse 156/2/9
Viedeň 1130
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Francisciho 5
Bratislava
  (od: 19.12.1995 do: 08.08.1996)
Mag. Regina Ovesny-Straka - člen
Auhofstrasse 156/2/9
Viedeň 1130
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Martinengova 2
Bratislava
  (od: 09.08.1996 do: 27.09.1999)
Friedrich Plail - člen
Unterer Maierhof 20
2111 Obergänserndorf
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Na kopci 23
Bratislava 811 02
  (od: 17.04.2001 do: 21.07.2005)
Friedrich Plail - člen
Unterer Maierhof 20
2111 Obergänserndorf
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Na kopci 23
Bratislava 811 02
Skončenie funkcie: 01.07.2005
  (od: 22.07.2005 do: 21.07.2005)
Dr. Christian Suppanz - predseda
Meidlinger Hauptstrasse 7-9/2/53
1120 Wien
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava - Karlova Ves
Skončenie funkcie: 01.07.2005
  (od: 22.07.2005 do: 21.07.2005)
Dr. Christian Suppanz - predseda
Meidlinger Hauptstrasse 7-9/2/53
1120 Wien
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava - Karlova Ves
  (od: 08.08.2001 do: 21.07.2005)
Alfred Svoboda - člen
Johan Strauss Strasse 22A
2353 Guntramsdorf
Rakúsko
dlhodobý pobyt na území SR :
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava 841 04
  (od: 28.09.1999 do: 16.04.2001)
Alfred Svoboda
Johann-Strauss Strasse 22A
Guntramsdorf 2353
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava 841 04
  (od: 02.06.1997 do: 21.12.1998)
Dr. Thomas Uher
Boerhaavegasse 27/21
Viedeň 1030
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava
  (od: 09.08.1996 do: 24.06.1997)
Dr. Thomas Uher - člen
Messerschmidtgasse 32/8
Viedeň 1180
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Mlynská 28
Bratislava
  (od: 19.12.1995 do: 08.08.1996)
Dr. Thomas Uher - člen
Messerschmidtgasse 32/8
Viedeň 1180
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Mlynská 28
Bratislava
  (od: 30.05.1994 do: 18.12.1995)
Armin Wannack
Bartensteinplatz 2K
Tribuswinkel 2512
Rakúsko
dlhodobý pobyt na území SR :
Slávičie údolie 18
Bratislava 811 04
  (od: 25.06.1997 do: 27.09.1999)
Armin Wannack - člen
Bartensteinplatz 2K
2512 Tribuswinkel
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Martingengova 4877/6
Bratislava 811 02
  (od: 28.09.1999 do: 16.04.2001)
Armin Wannack - člen
Bartensteinplatz 2K
2512 Tribuswinkel
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava 841 04
  (od: 17.04.2001 do: 21.07.2005)
Armin Wannack - člen
Bartensteinplatz 2K
2512 Tribuswinkel
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava 841 04
Skončenie funkcie: 01.07.2005
  (od: 22.07.2005 do: 21.07.2005)
Friedrich Plail - člen
Unterer Maierhof 20
2111 Obergänserndorf
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Na kopci 23
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.07.2005
  (od: 22.07.2005 do: 31.03.2007)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a tým ju právne zaväzovať vždy len dvaja členovia predstavenstva alebo dvaja prokuristi alebo jeden člen predstavenstva spoločne s jedným prokuristom.
  (od: 13.08.2005 do: 31.03.2007)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a tým ju právne zaväzovať vždy len dvaja členovia predstavenstva alebo dvaja prokuristi alebo jeden člen predstavenstva spoločne s jedným prokuristom.
  (od: 09.08.1996 do: 12.08.2005)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a tým ju právne zaväzovať vždy len dvaja členovia predstavenstva alebo dvaja prokuristi alebo jeden riaditeľ jeden prokurista spoločne.
  (od: 30.05.1994 do: 08.08.1996)
Prokúra: 
Mgr. Peter Dávid
Gazdovský rad 29
Šamorín 931 01
  (od: 02.07.2001 do: 22.09.2003)
Marek Duban
Komenského 2
Modra 900 01
  (od: 02.07.2001 do: 16.03.2003)
Ing. Roman Hains
Estónska 36
Bratislava 821 01
  (od: 17.03.2003 do: 31.03.2007)
Ing. Jozef Kausich
Hraničiarska 150
Bratislava - Čuňovo 851 10
  (od: 02.07.2001 do: 22.09.2003)
Ing. Jozef Kausich
Hraničiarska 256/7A
Bratislava - Čunovo 851 10
  (od: 23.09.2003 do: 08.06.2005)
Ing. Jozef Kausich
Hraničiarska 256/7A
Bratislava - Čunovo 851 10
Skončenie funkcie: 31.03.2005
  (od: 09.06.2005 do: 08.06.2005)
Ing. Marcel Klimek
Muráň 165
Muráň 049 01
  (od: 02.07.2001 do: 16.03.2003)
Ing. Marcel Klimek
Podlučinského 13
Bratislava 821 03
  (od: 17.03.2003 do: 22.09.2003)
Ing. Marcel Klimek
Podlučinského 13
Bratislava 821 03
  (od: 23.09.2003 do: 31.03.2007)
Ing. Peter Kordoš
Lesnícka 14
Bratislava 851 10
  (od: 11.02.2002 do: 31.03.2007)
Ing. Gabriela Kučerová
Korytnická 8
Bratislava 821 07
  (od: 02.06.1997 do: 27.09.1999)
Ing. Róbert Nemčický
Tatranská 16
Banská Bystrica - Sásová 974 11
Vznik funkcie: 13.08.2005
  (od: 13.08.2005 do: 31.03.2007)
JUDr. Katarína Novotná
Slávičie údolie 10
Bratislava 811 02
  (od: 02.07.2001 do: 31.03.2007)
Ing. Ľuboš Obetko
Drobného 17
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 13.08.2005
  (od: 13.08.2005 do: 31.03.2007)
Ing. Tomáš Pavlák
Svätoplukova 19
Bratislava 821 08
  (od: 02.07.2001 do: 29.06.2006)
Ing. Tomáš Pavlák
Svätoplukova 19
Bratislava 821 08
Skončenie funkcie: 30.06.2006
  (od: 30.06.2006 do: 29.06.2006)
Oľga Rebrová
Pečnianska 13
Bratislava
  (od: 14.03.1995 do: 18.12.1995)
Oľga Rebrová
Pečnianska 13
Bratislava
  (od: 19.12.1995 do: 27.09.1999)
Ing. Oľga Rebrová
Pečnianska 13
Bratislava
  (od: 07.10.1996 do: 01.06.1997)
Ing. Viktor Štrauch
Vrútocká 28
Bratislava
  (od: 13.05.1998 do: 27.09.1999)
Ing. Viktor Štrauch
Vrútocká 28
Bratislava 821 04
  (od: 28.09.1999 do: 16.04.2001)
Ing. Viktor Štrauch
Ďurgalova 5
Bratislava 831 01
  (od: 17.04.2001 do: 31.03.2007)
Mgr. Samuel Vlčan
Uhrovecká 10
Bratislava 841 07
  (od: 28.09.1999 do: 01.07.2001)
Markus Edelmann
Piaristengasse 46
Viedeň
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Hurbanovo nám. 1
Bratislava
  (od: 14.03.1995 do: 18.12.1995)
Markus Edelmann
Piaristengasse 46
Viedeň
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Heydnova 4725/17
Bratislava 811 02
  (od: 09.08.1996 do: 27.09.1999)
Markus Edelmann
Piaristengasse 46
Viedeň
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Hurbanovo nám. 1
Bratislava
  (od: 19.12.1995 do: 08.08.1996)
Mag. Klemens Haller
Gredlerstrasse 3/8a
Viedeň 1020
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Hlaváčiková 3119/4
Bratislava 841 05
  (od: 09.08.1996 do: 06.10.1996)
Mag. Klemens Haller
Gredlerstrasse 3/8a
Viedeň 1020
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Hurbanovo nám. 1
Bratislava
  (od: 19.12.1995 do: 08.08.1996)
Mag. Klemens Haller
Gredlerstrasse 3/8a
Viedeň 1020
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Hurbanovo nám. 1
Bratislava
  (od: 14.03.1995 do: 18.12.1995)
Mag. Elke Haspel
Fabriksplatz 1/23
Hainburg 2410
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Martinengova 2
Bratislava 811 04
  (od: 02.06.1997 do: 27.09.1999)
Mag. Elke Haspel
Semperstrasse 58/3
1180 Wien
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava
  (od: 28.09.1999 do: 16.04.2001)
Bernhard Klär
Holochergasse 22
1150 Wien
Rakúsko
dlhodobý pobyt na území SR :
Dankovského 5
Bratislava 811 03
  (od: 28.09.1999 do: 16.04.2001)
Mag. Andrea Maller
Feldgasse 6-8 1/2/3
1080 Wien
Rakusko
dlhodobý pobyt na území SR :
Podháj 11
Bratislava 841 03
  (od: 28.09.1999 do: 16.04.2001)
Mag. Andrea Maller
Fedgasse 6-8 1/2/3
1080 Wien
Rakusko
dlhodobý pobyt na území SR :
Magurská 7748/1
Bratislava 831 01
  (od: 17.04.2001 do: 16.03.2003)
Mag. Elke Meier
Utendorfgasse 29/1/5
Viedeň 1140
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Rozálska 1629
Bratislava 841 03
  (od: 07.10.1996 do: 01.06.1997)
Mag. Elke Meier
Utendorfgasse 29/1/5
Viedeň 1140
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Hurbanovo nám. 1
Bratislava
  (od: 14.03.1995 do: 18.12.1995)
Mag. Elke Meier
Utendorfgasse 29/1/5
Viedeň 1140
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Hurbanovo nám. 1
Bratislava
  (od: 19.12.1995 do: 06.10.1996)
Friedrich Plail
Unterer Maierhof 20
2111 Obergänserndorf
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Na kopci 23
Bratislava 811 02
  (od: 28.09.1999 do: 16.04.2001)
Michael Scherhammer
Wickenburggasse 16
Viedeň 1080
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Hurbanovo nám. 1
Bratislava
  (od: 19.12.1995 do: 01.06.1997)
Michael Scherhammer
Wickenburggasse 16
Viedeň 1080
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Hurbanovo nám. 1
Bratislava
  (od: 14.03.1995 do: 18.12.1995)
Mag. Hermine Schofnegger
Maria - Theresienstr. 32-34/32
Wien 1010
Rakúska republika
  (od: 17.03.2003 do: 31.03.2007)
Gabriele Taferner
Doderergasse 4/39/15
Viedeň 1210
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Studenohorská 2080/48
Bratislava 841 03
  (od: 09.08.1996 do: 27.09.1999)
Gabriele Taferner
Doderergasse 4/39/15
Viedeň 1210
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Hurbanovo nám. 1
Bratislava
  (od: 14.03.1995 do: 18.12.1995)
Gabriele Taferner
Doderergasse 4/39/15
Viedeň 1210
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Hurbanovo nám. 1
Bratislava
  (od: 19.12.1995 do: 08.08.1996)
Gabriele Taferner
Doderergasse 4/39/15
1210 Wien
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Rozálska 1
Bratislava 841 03
  (od: 28.09.1999 do: 01.07.2001)
Michael Urbanetz
Gemeindeberggasse 43
Viedeň 1130
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Hlaváčiková 3119/4
Bratislava 841 05
  (od: 02.06.1997 do: 27.09.1999)
Armin Wannack
Bartensteinplatz 2K
Tribuswinkel 2512
Rakúsko
dlhodobý pobyt na území SR :
Slávičie údolie 18
Bratislava 811 04
  (od: 02.06.1997 do: 24.06.1997)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a tým ju právne zaväzovať vždy len dvaja členovia predstavenstva alebo dvaja prokuristi alebo jeden člen predstavenstva spoločne s jedným prokuristom.
  (od: 13.08.2005 do: 31.03.2007)
Základné imanie: 
2 576 250 000 Sk
  (od: 02.07.2001 do: 31.03.2007)
1 015 500 000 Sk
  (od: 22.12.1998 do: 01.07.2001)
515 500 000 Sk
  (od: 19.12.1995 do: 21.12.1998)
315 500 000 Sk
  (od: 20.12.1994 do: 18.12.1995)
300 000 000 Sk
  (od: 30.05.1994 do: 19.12.1994)
Akcie: 
Počet: 156075
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 02.07.2001 do: 31.03.2007)
Počet: 51550
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 12.09.2001 do: 31.03.2007)
Počet: 500
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 12.09.2001 do: 31.03.2007)
Počet: 51550
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 19.12.1995 do: 11.09.2001)
Počet: 500
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 22.12.1998 do: 11.09.2001)
Počet: 31550
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 20.12.1994 do: 18.12.1995)
Počet: 30000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 30.05.1994 do: 19.12.1994)
Akcionár: 
Bank Austria Creditanstalt Aktiengesellschaft
Vordere Zollamtstrasse 13
Viedeň 1030
Rakúska republika
  (od: 17.03.2003 do: 31.03.2007)
Dozorná rada: 
Ralf Cymanek
Geiselgasteigstrasse 42
Mníchov 815 45
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 15.10.2003
  (od: 05.05.2004 do: 08.06.2005)
Ralf Cymanek
Geiselgasteigstrasse 42
Mníchov 815 45
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 15.10.2003 Skončenie funkcie: 10.03.2005
  (od: 09.06.2005 do: 08.06.2005)
Prof.Ing.Dr.h.c. Juraj Stern
Bárdošova 12
Bratislava 831 01
  (od: 28.09.1999 do: 01.07.2001)
Ing. Ľuboš Čema
Riazanská 69
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 19.05.2005
  (od: 14.06.2005 do: 31.03.2007)
Mgr. Roman Gašparík
Ukrajinská 2
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 19.05.2005
  (od: 14.06.2005 do: 31.03.2007)
Christian Bruckner
Denisgasse 16/32
Wien 1200
Rakúska republika
Vznik funkcie: 06.06.2002
  (od: 17.03.2003 do: 04.05.2004)
Christian Bruckner
Denisgasse 16/32
Wien 1200
Rakúska republika
Vznik funkcie: 06.06.2002 Skončenie funkcie: 15.10.2003
  (od: 05.05.2004 do: 04.05.2004)
Dr. Carl Wolfgang Richard Lafite
Thurngasse 5/112
Viedeň 1090
Rakúska republika
  (od: 09.08.1996 do: 27.09.1999)
Wilibald Cernko - podpredseda
Freyung 3/3/7
Wien 1010
Rakúska republika
Vznik funkcie: 06.06.2002 Skončenie funkcie: 19.06.2003
  (od: 17.03.2003 do: 22.09.2003)
Mag. Jozef Duregger
Heinrich Collinstrasse 8-14/1/36
1140 Wien
Rakúska republika
  (od: 02.07.2001 do: 13.06.2005)
Mag. Jozef Duregger
Heinrich Collinstrasse 8-14/1/36
1140 Wien
Rakúska republika
Skončenie funkcie: 19.05.2005
  (od: 14.06.2005 do: 13.06.2005)
Dr. Günter Ettenauer
Karajangasse 1/15
1200 Wien
Rakúsko
Skončenie funkcie: 06.06.2002
  (od: 28.09.1999 do: 16.03.2003)
Dr. Alarich Fenyves
Rückaufgasse 33 a
Viedeň 1190
Rakúska republika
  (od: 30.05.1994 do: 18.12.1995)
Dr. Alarich Fenyves
Rückaufgasse 33 a
Viedeň 1190
Rakúska republika
  (od: 19.12.1995 do: 27.09.1999)
Mag. Martin Grüll - podpredseda
Dr.Hans Schürffgasse 21
2340 Mödling
Rakúsko
  (od: 02.07.2001 do: 16.03.2003)
Mag. Martin Grüll - predseda
Dr.Hans Schürffgasse 21
2340 Mödling
Rakúsko
Vznik funkcie: 02.07.2001
  (od: 17.03.2003 do: 08.06.2005)
Mag. Martin Grüll - predseda
Dr.Hans Schürffgasse 21
2340 Mödling
Rakúsko
Vznik funkcie: 02.07.2001 Skončenie funkcie: 10.03.2005
  (od: 09.06.2005 do: 08.06.2005)
Dr. Erich Hampel - predseda
Schrutkagasse 36
1130 Wien
Rakúsko
Skončenie funkcie: 06.06.2002
  (od: 02.07.2001 do: 16.03.2003)
Mag. Wofgang Helpa - podpredseda
Speisinger Strasse 220
1230 Wien
Rakúska republika
  (od: 28.09.1999 do: 01.07.2001)
Mag. Otto Ilchmann
St. Veitgasse 28/2/7
Viedeň 1130
Rakúska republika
  (od: 19.12.1995 do: 27.09.1999)
Mag. Otto Ilchmann
St. Veitgasse 28/2/7
Viedeň 1130
Rakúska republika
  (od: 30.05.1994 do: 18.12.1995)
Anton Knett
Donaustrasse 93
Höflein an der Donau
Rakúsko
Skončenie funkcie: 06.06.2002
  (od: 02.07.2001 do: 16.03.2003)
Mag. Friederike Kotz
Rotenhofgasse 10/3
1100 Wien
Rakúska republika
  (od: 02.07.2001 do: 13.06.2005)
Mag. Friederike Kotz
Rotenhofgasse 10/3
1100 Wien
Rakúska republika
Skončenie funkcie: 19.05.2005
  (od: 14.06.2005 do: 13.06.2005)
Dr. Ernst Melik
Raimundgasse 4
Stockerau 2000
Rakúsko
  (od: 30.05.1994 do: 18.12.1995)
Dr. Ernst Melik
Raimundgasse 4
Stockerau 2000
Rakúsko
  (od: 19.12.1995 do: 27.09.1999)
Gerhard Novy
Gentzgasse 14/10/18
Viedeň 1180
Rakúska republika
  (od: 19.12.1995 do: 27.09.1999)
Gerhard Novy
Gentzgasse 14/10/18
Viedeň 1180
Rakúska republika
  (od: 30.05.1994 do: 18.12.1995)
Dr. Regina Prehofer
Adolfstorgasse 49/2/7
Viedeň 1130
Rakúska republika
  (od: 30.05.1994 do: 18.12.1995)
Dr. Regina Prehofer
Adolfstorgasse 49/2/7
Viedeň 1130
Rakúska republika
  (od: 19.12.1995 do: 27.09.1999)
Mag. Friedrich Racher
Reitbahngasse 4
2320 Schwechat
Rakúsko
  (od: 28.09.1999 do: 01.07.2001)
Dr. Mag. Karl Sevelda
Mommsengasse 17/35
Viedeň 1040
Rakúska republika
  (od: 09.08.1996 do: 27.09.1999)
Heinrich Schlosser
Lainergasse 28
Viedeň 1238
Rakúska republika
  (od: 19.12.1995 do: 08.08.1996)
Heinrich Schlosser
Lainergasse 28
Viedeň 1238
Rakúska republika
  (od: 30.05.1994 do: 18.12.1995)
Dr. Guido Schmidt-Chiari
Kaasgrabengasse 30
Viedeň 1190
Rakúska republika
  (od: 19.12.1995 do: 08.08.1996)
Dr. Guido Schmidt-Chiari
Kaasgrabengasse 30
Viedeň 1190
Rakúska republika
  (od: 30.05.1994 do: 18.12.1995)
Mag. Alois Steinbichler - predseda
Littrowgasse 11/5
1190 Wien
Rakúsko
  (od: 28.09.1999 do: 01.07.2001)
Mag. Alois Steinbichler
Littrowgasse 5/11
Viedeň 1180
Rakúska republika
  (od: 09.08.1996 do: 27.09.1999)
Mag. Günther Wabnig
Premreinergasse 29/1/5
1130 Wien
Rakúsko
Skončenie funkcie: 06.06.2002
  (od: 02.07.2001 do: 16.03.2003)
Mag. Günther Wabnig
Premreinergasse 29/1/5
Viedeň 1130
Rakúska republika
  (od: 19.12.1995 do: 27.09.1999)
Mag. Günther Wabnig
Premreinergasse 29/1/5
Viedeň 1130
Rakúska republika
  (od: 30.05.1994 do: 18.12.1995)
Heinz Meidlinger
Kalmusweg 46/107
1220 Wien
Rakúsko
  (od: 28.09.1999 do: 31.03.2007)
Robert Zadrazil
Polgarstrasse 21/4
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 10.03.2005
  (od: 09.06.2005 do: 31.03.2007)
Mag. Helmut Bernkopf
Hockegasse 85/Top 4
Viedeň 1180
Rakúska republika
Vznik funkcie: 10.03.2005
  (od: 09.06.2005 do: 31.03.2007)
Mag. Josef Duregger
Heinrich Collin- Strasse 8-14/1/36
Viedeň 1140
Rakúsko
Vznik funkcie: 30.06.2005
  (od: 16.07.2005 do: 31.03.2007)
Mag. Friederike Kotz
Döblinger Hauptstrasse 11/DG 29
Viedeň 1190
Rakúsko
Vznik funkcie: 30.06.2005
  (od: 16.07.2005 do: 31.03.2007)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 60/2007, Nz 6628/2007 zo dňa 20.02.2007 o zrušení spoločnosti HVB Bank Slovakia a.s., so sídlom Mostová 6, 811 02 Bratislava, IČO: 31 372 503, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 619/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou UniBanka, a.s., so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 34/B ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 29/2007, Nz 6727/2007 notárkou JUDr. Dagmar Hudecovou dňa 20.02.2007 stáva s účinnosťou ku dňu 01.04.2007 právnym nástupcom spoločnosti HVB Bank Slovakia a.s., a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.04.2007)
Rozhodnutie jediného akcinára zo dňa 30.06.2005 osvedčené vo forme notárskej zápisnice N 311/2005, Nz 30374/2005- zmena stanov.
  (od: 16.07.2005 do: 31.03.2007)
Rozhodnutie pre rollam dozornej rady zo dňa 1.2.2006.
  (od: 30.03.2006 do: 31.03.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2006 o zlúčení so spoločnosťou HVB Factoring s.r.o., so sídlom Mostová 6, 811 02 Bratislava, IČO: 35 875 291, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 30629/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť HVB Bank Slovakia a.s., so sídlom Mostová 6, 811 02 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 619/B, sa na základe zmluvy o zlúčení stáva právnym nástupcom spoločnosti HVB Factoring s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.01.2007 do: 31.03.2007)
Na valnom zhromaždení, konanie ktorého bolo osvedčené notárskou zápisnicou Nz 456/94 napísanou dňa 29. 11. 1994 v Bratislave, bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmene stanov. Stary spis: Sa 1193
  (od: 20.12.1994 do: 31.03.2007)
Banka bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25. 3. 1994 v súlade s ustanoveniami Zák. č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a Zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka §§ 154/220. Výška základného imania bola stanovená v zmysle ust. § 1 opatrenie ŠBČS zo dňa 15. 2. 1992. Na valnom zhromaždení, ktorého konanie bolo osvedčené notárskou zápisnicou Nz 456/94 napísanej dňa 29. 11. 1994 v Bratislave bolo rozhodnuté v zvýšení základného imania v zmene stanov. Rozhodnutie dozornej rady zo zasadnutia konanom dňa 21. 12. 1994 o udelení prokúry v súlade s článkom 21. stanov Stary spis: Sa 1193
  (od: 14.03.1995 do: 31.03.2007)
Notárska zápisnica Nz 473/95 zo dňa 27.10.1995. Stary spis: Sa 1193
  (od: 19.12.1995 do: 31.03.2007)
Notárska zápisnica č. Nz 201/96 zo dňa 6.5.1996 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1193
  (od: 09.08.1996 do: 31.03.2007)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 20.09.1996. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 24.02.1997. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 17.04.1997. Stary spis: Sa 1193
  (od: 02.06.1997 do: 31.03.2007)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 6.5.1997. Stary spis: Sa 1193
  (od: 25.06.1997 do: 31.03.2007)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 5.8.1997. Stary spis: Sa 1193
  (od: 13.05.1998 do: 31.03.2007)
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 30.9.1998 sa so spoločnosťou zlúčila spoločnosť BANK AUSTRIA /SR/ a.s., Mostová6, Bratislava, IČO: 31397701 tak, že spoločnosť 1.1.1999 prevzala všetky práva, povinnosti, majetok a záväzky spoločnosti BANK AUSTRIA /SR/ a.s. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 30.9.1998 vo forme notárskej zápisnice o zvýšení základného imania pri zlúčení so spoločnosťou BANK AUSTRIA /SR/ a.s. a o zmene stanov spoločnosti k 1.1.1999. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného Creditanstalt a.s. a zmena sídla spoločnosti z pôvodného Železničiarska 13, Bratislava ku dňu 1.1.1999. Rozhodnutie dozornej rady o odvolaní a vymenovaní členov predstavenstva ku dňu 1.1.1999.
  (od: 22.12.1998 do: 31.03.2007)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho VZ vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.1.1999 č. N 60/99, Nz 56/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 28.09.1999 do: 31.03.2007)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. VBD-1860/1996 zo dňa 9.10.2000. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.2.2000. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.12.2000. Notárska zápisnica č. N 111/01, Nz 103/01 spísaná dňa 22.2.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov spoločnosti v časti predmet činnosti v znení dodatku č. 3 k stanovám spoločnosti. Uznesenie predstavenstva zo dňa 19.3.2001 Zápisnica z mimoriadného zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.3.2001
  (od: 17.04.2001 do: 31.03.2007)
Na valnom zhromaždení dňa 30.4.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 313/01, Nz 299/01 napísanej dňa 30.4.01 notárskym kandidátom JUDr. Macáka JUDr. Jančatovou, na ktorom bolo schválené zlúčenie s Hypo Vereinsbank Slovakia, a.s.ku dňu 30.9.01 a zmena stanov, Výpis z protokolu zo zasadnutia dozornej rady dňa 27.4.01. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady dňa 4.5.01. Uznesenie predstavenstva prijaté dňa 21.6.01. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 19.4.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 285/01, Nz 272/01 napísanej dňa 19.4.01 notárským kandidátom JUDr. Macáka JUDr. Jančatovou, na ktorom bolo rozhodnuté o zmenách v dozornej rade a zmene stanov. Zmeny povolené uznesením zo dňa 2.7.01 sú účinné dňom 30.9.01.
  (od: 02.07.2001 do: 31.03.2007)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 20.3.2001.
  (od: 08.08.2001 do: 31.03.2007)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD-1266/2001 zo dňa 26.7.2001. Notárska zápisnica N 614/01 Nz 584/01 napísaná dňa 6.8.01 notárskym kandidátom JUDr. Macáka JUDr. Jančatovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov spoločnosti schválením Dodatku č.1 k stanovám spoločnosti účinným od 1.10.01. Zmena obchodného mena z pôvodného Bank Austria Creditanstalt Slovakia a.s. na nové HVB Bank Slovakia a.s.
  (od: 12.09.2001 do: 31.03.2007)
Notárska zápisnica N 108/02, Nz 106/02 zo dňa 4.2.2002 o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia a dodatok č. 3 k stanovám spoločnosti, uznesenie predstavenstva zo dňa 10.9.2001, zápisnica z mimoriadného zasadnutia dozornej rady.
  (od: 11.02.2002 do: 31.03.2007)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 5.4.2002. Mag. Andrea Maller, deň zániku funkcie: 30.04.2002. Notárska zápisnica č. N 521/02, Nz 492/02 zo dňa 6.6.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v dozornej rade. Dr. Günter Effenauer, deň zániku funkcie člena dozornej rady : 6.6.2002 Dr. Erich Hampel, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 6.6.2002 Anton Knett, deň zániku člena dozornej rady: 6.6.2002 Mag. Günther Wabnig, deň zániku člena dozornej rady: 6.6.2002 Uznesenie predstavenstva zo dňa 17.6.2002. Výpis zo zapisnice z mimoriadného zasadnutia dozornej rady z 23.7.2002. Marek Duban, deň zániku funkcie prokuristu: 31.7.2002. Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov vo forme notárskej zápisnice č. N 1030/02, Nz 971/02 zo dňa 14.11.2002. Uznesenie predstavenstva zo dňa 2.12.2002.
  (od: 17.03.2003 do: 31.03.2007)
Uznesenie zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 21.2.2003. Výpis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.2.2003.
  (od: 23.09.2003 do: 31.03.2007)
Záložné právo v prospech HVB Bank Slovakia a.s., Mostová 6, 811 02 Bratislava, IČO: 31 372 503 na obchodný podiel pána Ing. Borisa Vyskoča vo výške 25 %. Záložné právo v prospech HVB Bank Slovakia a.s., Mostová 6, 811 02 Bratislava, IČO: 31 372 503 na obchodný podiel pána Ing. Pavla Tripského vo výške 25 %. Záložné právo v prospech HVB Bank Slovakia a.s., Mostová 6, 811 02 Bratislava, IČO: 31 372 503 na obchodný podiel pána JUDr. Miroslava Staneka vo výške 25 %. Záložné právo v prospech HVB Bank Slovakia a.s., Mostová 6, 811 02 Bratislava, IČO: 31 372 503 na obchodný podiel pána Armina Koselyho vo výške 25 %.
  (od: 05.05.2004 do: 02.07.2004)
Banka bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25. 3. 1994 v súlade s ustanoveniami Zák. č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka §§ 154 - 220. V zmysle § 1 opatrenie ŠBČS zo dňa 15. 2. 1991 bola udelená výnimka v stanovení minimálnej výšky základného imania. Stary spis: Sa 1193
  (od: 30.05.1994 do: 13.03.1995)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.04.2007)
Právny nástupca: 
UniBanka, a.s.
Šancová 1/A
Bratislava 813 33
  (od: 01.04.2007)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
HVB Factoring s.r.o.
Mostová 6
Bratislava 811 02
  (od: 01.01.2007)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  24.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)