Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  644/B

Obchodné meno: 
BPT INVEST, investičná spoločnosť, a.s. - v likvidácii
  (od: 14.10.1996 do: 25.07.2006)
BPT INVEST, investičná spoločnosť, a.s.
  (od: 29.05.1996 do: 13.10.1996)
BPT INVEST, a.s.
  (od: 17.05.1996 do: 28.05.1996)
BPT INVEST, investičná spoločnosť, a.s.
  (od: 16.08.1994 do: 16.05.1996)
Sídlo: 
Košická 6
Bratislava 821 06
  (od: 17.05.1996 do: 25.07.2006)
Gorkého 3
Bratislava 811 01
  (od: 16.08.1994 do: 16.05.1996)
IČO: 
31 377 254
  (od: 16.08.1994)
Deň zápisu: 
16.08.1994
  (od: 16.08.1994)
Deň výmazu: 
26.07.2006
  (od: 26.07.2006)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 26.07.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 16.08.1994)
Predmet činnosti: 
zhromažďovanie finančných prostriedkov od fyzických a právnických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní v zmysle zákona č. 248/1992 Zb. a č. 91/1994 Zb.
  (od: 16.08.1994 do: 16.05.1996)
vytvorenie a správa podielových fondov
  (od: 16.08.1994 do: 16.05.1996)
založenie a správa investičných fondov
  (od: 16.08.1994 do: 16.05.1996)
investovanie a reinvestovanie do majetku podľa príslušných právnych noriem
  (od: 16.08.1994 do: 16.05.1996)
ďalšie činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s kolektívnym investovaním a správou majetku právnických a fyzických osôb
  (od: 16.08.1994 do: 16.05.1996)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 17.05.1996 do: 28.05.1996)
leasing spojený s financovaním
  (od: 17.05.1996 do: 28.05.1996)
factoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb
  (od: 17.05.1996 do: 28.05.1996)
poskytovanie poradenských a sprostredkovateľských služieb v oblasti factoringu a forfaitingu
  (od: 17.05.1996 do: 28.05.1996)
sprostredkovateľská činnosť pri nákupe a predaji hnuteľného a nehnuteľného majetku
  (od: 17.05.1996 do: 28.05.1996)
zhromažďovanie finančných prostriedkov od fyzických a právnických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní v zmysle zák.č.248/1992 Zb. a č.91/1994 Zb.
  (od: 29.05.1996 do: 25.07.2006)
vytvorenie a správa podielových fondov
  (od: 29.05.1996 do: 25.07.2006)
založenie a správa investičných fondov
  (od: 29.05.1996 do: 25.07.2006)
investovanie a reinvestovanie do majetku podľa príslušných právnych noriem
  (od: 29.05.1996 do: 25.07.2006)
ďalšie činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s kolektívnym investovaním a správou majetku fyzických a právnických osôb
  (od: 29.05.1996 do: 25.07.2006)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.08.1994 do: 13.10.1996)
Ing. Rastislav Kasanický
Sekurisova 14
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.08.1994 do: 16.05.1996)
Ing. Rastislav Kasanický
Sekurisova 14
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.05.1996 do: 13.10.1996)
Ing. Boris Kocúr - podpredseda
Laurinská 10
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.05.1996 do: 13.10.1996)
Ing. Boris Kocúr - predseda predstavenstva
Laurinská 10
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.08.1994 do: 16.05.1996)
Ing. Boris Kocúr - likvidátor
Laurinská 10
Bratislava 811 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.1996 do: 25.07.2006)
Ing. Zuzana Kováčová
Pečnianska 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.05.1995 do: 16.05.1996)
Ing. Milan Lônčík - predseda
Beniakova 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.05.1996 do: 13.10.1996)
Ing. Eva Pavlovská
Zvolenská 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.08.1994 do: 02.05.1995)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti v celom rozsahu koná likvidátor.
  (od: 14.10.1996 do: 25.07.2006)
Menom spoločnosti je oprávnený konať a zaväzovať sa každý z členov predstavenstva spočnosti. Podpisovaťza spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenejdvaja členovia predstavenstva.
  (od: 16.08.1994 do: 13.10.1996)
Základné imanie: 
10 000 000 Sk
  (od: 04.10.1995 do: 25.07.2006)
5 000 000 Sk
  (od: 16.08.1994 do: 03.10.1995)
Akcie: 
Počet: 10000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.10.1995 do: 25.07.2006)
Počet: 5000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 16.08.1994 do: 03.10.1995)
Dozorná rada: 
Ing. Anastázia Matulová
Ľ. Zúbka 4
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.08.1994 do: 16.05.1996)
Ing. Ivan Mikuš - člen
Gercenova 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.05.1996 do: 25.07.2006)
Ing. Magdaléna Nagyová
Dunajská 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.08.1994 do: 16.05.1996)
Ing. Magdaléna Nagyová - predseda
Dunajská 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.05.1996 do: 25.07.2006)
Ing. František Párovský
Čapkova 12
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.08.1994 do: 16.05.1996)
Ing. František Párovský - člen
Čapkova 12
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.05.1996 do: 25.07.2006)
Ing. Ľudovít Šajgal
Ševčenkova 29
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.08.1994 do: 02.05.1995)
JUDr. Ľudovít Šajgal
Ševčenkova 29
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.05.1995 do: 16.05.1996)
JUDr. Ľudovít Šajgal - podpredseda
Ševčenkova 25
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.05.1996 do: 25.07.2006)
Ing. Dagmar Tapšíková - člen
Pri vinohradoch 82
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.05.1996 do: 25.07.2006)
Ing. Milan Zeman - predseda dozornej rady
Mamatejova 14
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.08.1994 do: 16.05.1996)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe súhlasu správcu dane – Daňového úradu Bratislava I zo dňa 14.08.2002, a na základe konečnej správy o priebehu likvidácie zo dňa 14.06.2002 vypracovanej likvidátorom Ing. Borisom Kocúrom a jej odsúhlasením jediným akcionárom spoločnosti dňa 14.06.2002, sa BPT INVEST, investičná spoločnosť, a.s. - v likvidácii, so sídlom Košická 6, 821 06 Bratislava, IČO: 31 377 254, zapísaná v obchodnom registri odd. Sa, vložka č. 644/B vymazáva dňom 26.07.2006 z obchodného registra v celom rozsahu.
  (od: 26.07.2006)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.7.1994 v súlade zo Zák.č. 513/1991 Zb., 248/92 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 1218
  (od: 16.08.1994 do: 25.07.2006)
Uznesenie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.12.1994. Stary spis: Sa 1218
  (od: 03.05.1995 do: 25.07.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.6.1995. Notárska zápisnica Nz 233/95 napísaná dňa 8.6.1995 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúca priebeh časti valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1218
  (od: 04.10.1995 do: 25.07.2006)
Osvedčenie o priebehu časti valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.4.1996 pod č. Nz 187/96, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 1218
  (od: 17.05.1996 do: 25.07.2006)
Notárska zápisnica zo dňa 23.5.1996 pod č.Nz 224/96. Stary spis: Sa 1218
  (od: 29.05.1996 do: 25.07.2006)
Notárska zápisnica Nz 228/96 napísaná dňa 29.05.1996 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti likvidáciou a bol navrhnutý likvidátor. Rozhodnutie Ministerstva financie SR č. 135/ 1996/LIS zo dňa 14.06.1996. Stary spis: Sa 1218
  (od: 14.10.1996 do: 25.07.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  17.08.2022
Dátum výpisu:  18.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)