Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  70260/B

Business name: 
M press, s.r.o. v likvidácii
  (from: 02/12/2014 until: 08/25/2021)
M press, s.r.o.
  (from: 12/24/2010 until: 02/11/2014)
MTi 36, s.r.o.
  (from: 09/15/2010 until: 12/23/2010)
Registered seat: 
Astronomická 3220/5
Bratislava 821 05
  (from: 04/27/2011 until: 08/25/2021)
Hraničná 11
Bratislava 821 05
  (from: 12/24/2010 until: 04/26/2011)
Tŕnie 136
Tŕnie 962 34
  (from: 09/15/2010 until: 12/23/2010)
Identification number (IČO): 
45 511 349
  (from: 09/15/2010)
Date of entry: 
09/15/2010
  (from: 09/15/2010)
Person dissolved from: 
3.2.2014
  (from: 08/26/2021)
Date of deletion: 
08/26/2021
  (from: 08/26/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku v zmysle § 20 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
  (from: 08/26/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/15/2010)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/15/2010 until: 08/25/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 09/15/2010 until: 08/25/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 09/15/2010 until: 08/25/2021)
administratívne služby
  (from: 09/15/2010 until: 08/25/2021)
Partners: 
Mayer/Tissot immovables s.r.o.
Tŕnie 136
Tŕnie 962 34
Slovak Republic
  (from: 09/15/2010 until: 12/23/2010)
Michal Farský
Hraničná 11
Bratislava 821 05
Slovak Republic
  (from: 12/24/2010 until: 04/26/2011)
Róbert Hangonyi
Astronomická 3220/5
Bratislava 821 05
Slovak Republic
  (from: 04/27/2011 until: 08/25/2021)
Contribution of each member: 
Mayer/Tissot immovables s.r.o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 09/15/2010 until: 12/23/2010)
Michal Farský
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 12/24/2010 until: 04/26/2011)
Róbert Hangonyi
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 04/27/2011 until: 08/25/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/15/2010 until: 08/25/2021)
Michal Farský
Hraničná 11
Bratislava 821 05
From: 12/08/2010
  (from: 12/24/2010 until: 04/26/2011)
Michal Farský
Hraničná 11
Bratislava 821 05
From: 12/08/2010 Until: 02/09/2011
  (from: 04/27/2011 until: 04/26/2011)
Róbert Hangonyi
Astronomická 3220/5
Bratislava 821 05
From: 02/09/2011
  (from: 04/27/2011 until: 06/29/2017)
Mgr. Emil Vaňko
Strážska cesta 1139/37
Zvolen 960 01
From: 09/15/2010
  (from: 09/15/2010 until: 12/23/2010)
Mgr. Emil Vaňko
Strážska cesta 1139/37
Zvolen 960 01
From: 09/15/2010 Until: 12/15/2010
  (from: 12/24/2010 until: 12/23/2010)
Robert Hangonyi
Astronomická 3220/5
Bratislava 821 05
From: 02/09/2011
  (from: 06/30/2017 until: 08/25/2021)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti navonok samostatne a v plnom rozsahu.
  (from: 09/15/2010 until: 08/25/2021)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 09/15/2010 until: 08/25/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 02/03/2014
  (from: 02/12/2014)
 Liquidators:
Robert Hangonyi
Astronomická 3220/5
Bratislava 821 05
From: 02/03/2014
  (from: 06/30/2017 until: 12/18/2019)
 Liquidators:
Robert Hangonyi
Astronomická 3220/5
Bratislava 821 05
From: 02/03/2014 Until: 07/15/2019
  (from: 12/19/2019 until: 08/25/2021)
 Liquidators:
Róbert Hangonyi
Astronomická 3220/5
Bratislava 821 05
From: 02/03/2014
  (from: 02/12/2014 until: 06/29/2017)
 Liquidators:
Mgr. Peter Zvara
Obchodná 2
Bratislava 811 06
From: 07/15/2019
  (from: 12/19/2019 until: 08/25/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: likvidátor koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne tak, že k vytlačenému alebo nadpísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci funkciu likvidátora a svoj vlastnoručný podpis
  (from: 02/12/2014 until: 08/25/2021)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9.2.2011.
  (from: 04/27/2011 until: 08/25/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.02.2014.
  (from: 02/12/2014 until: 08/25/2021)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person