Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  744/B

Obchodné meno: 
TATRA UNITED CORPORATION, a. s.
  (od: 09.11.2012)
Sídlo: 
Námestie 1. mája 5
Bratislava 811 06
  (od: 10.12.2004)
IČO: 
31 382 711
  (od: 11.11.1994)
Deň zápisu: 
11.11.1994
  (od: 11.11.1994)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 11.11.1994)
Predmet činnosti: 
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 11.11.1994)
činnosť organizačných , ekonomických a účtovných poradcov /vrátane spracovania podnikateľských zámerov/
  (od: 18.01.2000)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 18.01.2000)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (od: 18.01.2000)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (od: 18.01.2000)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 18.01.2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 18.01.2000)
poradenstvo v predmete podnikania
  (od: 18.01.2000)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu - sauna
  (od: 28.06.2001)
masérske služby
  (od: 28.06.2001)
zmenáreň - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
  (od: 23.05.2008)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (od: 23.05.2008)
pohostinská činnosť
  (od: 23.05.2008)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (od: 09.11.2012)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 09.11.2012)
vydavateľská činnosť
  (od: 09.11.2012)
prevádzkovanie športových zariadení
  (od: 09.11.2012)
poľnohospodárska výroba
  (od: 11.01.2014)
chov koní
  (od: 11.01.2014)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení
  (od: 11.01.2014)
reklamná činnosť
  (od: 11.01.2014)
prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl, organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov, organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť inštruktorov
  (od: 11.01.2014)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 13.11.2000)
Ing. Miroslav Vavrina - predseda predstavenstva
Krížna 1178/3
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 05.09.2018
  (od: 12.09.2018)
Ing. Ivana Pechová - člen
Šustekova 49
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 27.06.2019
  (od: 16.07.2019)
Mgr. Marek Vitek - člen
Bebravská 3
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 21.10.2020
  (od: 08.12.2020)
Mgr. Daniela Kováčiková - Podpredseda predstavenstva
Račianska 1534/113
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 26.06.2021
  (od: 14.07.2021)
Ing. Ľubica Halabrínová - Člen predstavenstva
Dolné Orešany 121
Dolné Orešany 919 02
Vznik funkcie: 26.06.2021
  (od: 14.07.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva spoločnosti s podpredsedom predstavenstva alebo iným členom predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spoločne s dvomi členmi predstavenstva, a to tak, že k obchodnému menu pripoja svoje podpisy.
  (od: 29.09.2016)
Základné imanie: 
10 900 000 EUR Rozsah splatenia: 10 900 000 EUR
  (od: 28.08.2009)
Akcie: 
Počet: 109
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 EUR
  (od: 28.08.2009)
Dozorná rada: 
Mgr. Miroslava Singh , PhD.
Hodžova 3861/16
Martin 036 01
Vznik funkcie: 27.06.2017
  (od: 18.07.2017)
PhDr. Zuzana Drahovská
Adama Trajana 4651/10
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 21.03.2019
  (od: 10.04.2019)
JUDr. Viera Lexová
Rozálka 9/A
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 29.06.2021
  (od: 14.07.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.10.1994 v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka. Rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku č. 110 bola na základe privatizačného projektu č. 379 sprivatizovaná časť š.p. Interhotel Bratislava. Stary spis: Sa 1318
  (od: 11.11.1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.5.1995, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 82/95, Nz 82/95 napísanou dňa 26.5.1995 notárkou JUDr. Dagmar Rojkovou, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 7.9.1995. Zápisnica č. 2/95 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 13.9.1995. Stary spis: Sa 1318
  (od: 23.01.1996)
Notárska zápisnica č. N 314/97, Nz 313/97 zo dňa 22.8.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.8.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a zvýšené základné imanie. Stary spis: Sa 1318
  (od: 01.10.1997)
Notárska zápisnica č. N 9/98, Nz 9/98 zo dňa 16.2.1998 napísanou notárom JUDr. Deziderom Ravlukom - osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného 16.2.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti, členov predstavenstva a člena dozornej rady a schválené zvýšenie základného imania spoločnosti. Stary spis: Sa 1318
  (od: 13.05.1998)
Notárska zápisnica N 135/9, Nz 135/99 zo dňa 17.6.199, so zmenou stanov spoločnosti.
  (od: 18.01.2000)
Zmena stanov schválená dňa 23.6.2000 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 152/00, Nz 152/00.
  (od: 13.11.2000)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch riadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.5.2001. Osvedčenie o priebehu náhradného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 183/2001, Nz 179/2001, zo dňa 22.5.01, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti.
  (od: 28.06.2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.6.2003. Ing. Anna Revajová, deň zániku funkcie: 26.6.2003. Ing. Ivan Lobík, deň zániku funkcie: 26.6.2003.
  (od: 05.11.2003)
Notárska zápisnica č. N 1091/2003, Nz 104657/2003 zo dňa 12.11.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola prijatá zmena stanov a zmena zakladateľskej zmluvy spoločnosti.
  (od: 09.02.2004)
Notárska zápisnica č. N175/2004, Nz 26928/2004 zo dňa 29. 3. 2004.
  (od: 05.05.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2004 vo forme notárskej zápisnice N451/2004, Nz 83459/2004 spísanej JUDr. Miroslavom Pavlovičom, notárom.
  (od: 10.12.2004)
Zmluva o zlúčení uzatvorená v zmysle § 69 ods. 6, § 218a ods. 1 a § 218k ods. 4 Obchodného zákonníka vo forme notárskej zápisnice N 65/2006, Nz 30 536/2006, NCRls 30462/2006 zo dňa 4.8.2006, na základe ktorej preberá spoločnosť Hotel Tatra, a.s., Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava, IČO: 31 382 711 ako univerzálny právny nástupca celé obchodné imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti VMC international, s.r.o., Námestie 1.mája 5, 811 06 Bratislava, IČO: 31 396 046.
  (od: 29.08.2006)
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 11.06. 2007 o zlúčení so spoločnosťou Hotelová investičná spoločnosť, a.s., so sídlom Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava, IČO: 35 954 451, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 23689/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť Hotel Tatra, a.s., so sídlom Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava, IČO: 31 382 711, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sa, Vložka č. 744/B, sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 11.06.2007 spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 58/2007, Nz 22772/2007 stáva právnym nástupcom spoločnosti Hotelová investičná spoločnosť, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky. Účinky zlúčenia nastávajú dňom zápisu do obchodného registra, t.j. 20.06.2007.
  (od: 20.06.2007)
Notárska zápisnica N 70/2007, Nz 27106/2007, NCRls 26941/2007 napísaná dňa 10.7.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.7.2007.
  (od: 11.08.2007)
Notárska zápisnica č. N 503/2007, Nz 44063/2007, NCRls 43736/2007 zo dňa 31.10.2007.
  (od: 05.12.2007)
Notárska zápisnica N 713/2008, Nz 16506/2008, NCRls 16395/2008 zo dňa 21.4.2008.
  (od: 23.05.2008)
Notárska zápisnica N 1903/2008, Nz 46586/2008 zo dňa 31.10.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 05.11.2008)
Notárska zápisnica N 1903/2008, Nz 46586/2008 zo dňa 31.10.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 14.11.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2008.
  (od: 05.12.2008)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 05.02.2009, na ktorom bolo schválené rozhodnutie o zlúčení spoločnosti Hotel Tatra, a.s., so sídlom Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava, IČO 31 382 711 so spoločnosťou Globreal Partners 1949, a.s., so sídlom Tolstého 9, 811 06 Bratislava, IČO : 35 763 981. Obchodná spoločnosť Hotel Tatra, a.s. ako nástupnícka spoločnosť preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti Globreal Partners 1949, a.s. Zmluva o zlúčení zo dňa 05.02.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 104/2009, Nz 3414/2009, NCRls 3408/2009.
  (od: 12.02.2009)
Notárska zápisnica N 884/2009, Nz 20338/2009 zo dňa 17.06.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 02.07.2009)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 109/2009 Nz 27519/2009 zo dňa 14.08.2009.
  (od: 28.08.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1607/2012, Nz 39520/2012, NCRls 40304/2012 zo dňa 25.10.2012. Zmena obchodného mena z pôvodného Hotel Tatra, a.s. na nové TATRA UNITED CORPORATION, a. s.
  (od: 09.11.2012)
Zmluva o zlúčení N 2015/2012 Nz 56970/2012 zo dňa 18.12.2012.
  (od: 21.12.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 01.03.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 453/2013, Nz 6874/2013, NCRls 7046/2013 zo dňa 01.03.2013.
  (od: 12.03.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.11.2013.
  (od: 04.12.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 2816/2013, Nz 56567/2013, NCRls 57335/2013 zo dňa 18.12.2013.
  (od: 11.01.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.09.2014
  (od: 20.09.2014)
Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2016
  (od: 08.07.2016)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1170/2016, Nz 24881/2016, NCRIs 25682/2016 zo dňa 13.07. 2016.
  (od: 21.07.2016)
Notárska zápisnica č. N 1540/16, Nz 33928/16 zo dňa 27.09.2016 so zmenou stanov spoločnosti.
  (od: 29.09.2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.01.2017.
  (od: 13.01.2017)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2017.
  (od: 18.07.2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.09.2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.09.2018.
  (od: 12.09.2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.03.2019.
  (od: 10.04.2019)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 20.06.2007)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
A.N.CONSULTING s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 20
Bratislava 811 02
  (od: 10.08.2016)
Globreal Partners 1949, a.s.
Tolstého 9
Bratislava 811 06
  (od: 12.02.2009)
Hotelová investičná spoločnosť, a.s.
Námestie 1. mája 5
Bratislava 811 06
  (od: 20.06.2007)
INTERNATIONALE s. r. o.
Košická 6
Bratislava 825 16
  (od: 21.12.2012)
IRI AGROFOREST, a.s.
Námestie 1. mája 5
Bratislava 811 06
  (od: 11.01.2014)
Magnólia, a.s.
Nálepkova 1
Piešťany 921 01
  (od: 12.03.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  19.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)