Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  757/B

Obchodné meno: 
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
  (od: 18.12.2003)
Univerzálna banková poisťovňa, a.s.
  (od: 22.11.1994 do: 17.12.2003)
Sídlo: 
Karadžičova 17
Bratislava 26 825 22
  (od: 18.12.2003)
Košická 52
Bratislava 25 829 24
  (od: 30.06.1999 do: 17.12.2003)
Košická 52
Bratislava 821 08
  (od: 11.09.1995 do: 29.06.1999)
Niťová 3
Bratislava 821 08
  (od: 22.11.1994 do: 10.09.1995)
IČO: 
31 383 408
  (od: 22.11.1994)
Deň zápisu: 
22.11.1994
  (od: 22.11.1994)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 22.11.1994)
Predmet činnosti: 
Časť A – poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B – poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.
  (od: 09.02.2016)
Zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia
  (od: 09.02.2016)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 22.11.1994 do: 30.11.2003)
poisťovacia činnosť
  (od: 11.09.1995 do: 30.11.2003)
zaisťovacia činnosť
  (od: 11.09.1995 do: 30.11.2003)
uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv a fyzickými alebo právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky pri zjednávaní poistenia v jej prospech, pokiaľ to bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
  (od: 11.09.1995 do: 30.11.2003)
zábranná činnosť
  (od: 11.09.1995 do: 30.11.2003)
ďalšie činnosti súvisiace s poisťovacou činnosťou v zmysle § 7 ods.3 zák.č. 27/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov a platných noviel
  (od: 11.09.1995 do: 30.11.2003)
poisťovacia činnosť v oblasti životného poistenia a neživotného poistenia vrátane pripoistení (§ 2 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  (od: 01.12.2003 do: 12.09.2014)
zaisťovacia činnosť
  (od: 01.12.2003 do: 17.12.2003)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 01.12.2003 do: 17.12.2003)
sprostredkovateľské činnosti pre banky a stavebné sporiteľne
  (od: 23.04.2005 do: 08.02.2016)
sprostredkovateľské činnosti pre správcovské spoločnosti a zahraničné správcovské spoločnosti
  (od: 12.05.2006 do: 08.02.2016)
zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia
  (od: 27.05.2011 do: 08.02.2016)
poisťovacia činnosť v oblasti životného poistenia a neživotného poistenia vrátane pripoistení podľa aktuálne platného zákona o poisťovníctve
  (od: 13.09.2014 do: 08.02.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.12.2003)
predstavenstvo
  (od: 22.11.1994 do: 30.11.2003)
Ing. Marián Hrotka , PhD. - Predseda predstavenstva
Hurbanova 10
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 23.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2021)
Mag. Christian Sollinger , CIIA - Člen predstavenstva
Castellezgasse 35/8
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.12.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2022)
Ing. Jozef Adamkov - predseda predstavenstva
Nová 27/4
Nová Dedinka - Dedinka pri Dunaji 900 29
Vznik funkcie: 01.12.2012
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.12.2012 do: 04.12.2018)
Ing. Jozef Adamkov - predseda predstavenstva
Nová 27/4
Nová Dedinka - Dedinka pri Dunaji 900 29
Vznik funkcie: 01.12.2012 Skončenie funkcie: 30.11.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.12.2018 do: 04.12.2018)
RNDr. Ivan Brozmann
Račianska 61
Bratislava 831 02
Skončenie funkcie: 22.05.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.1998 do: 08.10.2003)
RNDr. Ivan Brozmann
Sibírska 21
Bratislava
Vznik funkcie: 22.05.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2003 do: 30.11.2003)
Ing. Alena Crhová
Miletičová 74
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.02.2000 do: 21.01.2002)
Mag. Siegfried Fatzi - predseda
Veterná 16
Trnava
Vznik funkcie: 29.09.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2003 do: 30.09.2010)
Mag. Siegfried Fatzi - predseda
Veterná 16
Trnava
Vznik funkcie: 29.09.2003 Skončenie funkcie: 28.09.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2010 do: 30.09.2010)
Ing. Henrieta Gahérová
Daxnerovo nám. 4
Bratislava
Skončenie funkcie: 10.04.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.01.2002 do: 07.10.2003)
PaedDr. Jozef Gomolčák
Berlínska 9
Košice
Vznik funkcie: 29.09.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2003 do: 11.05.2006)
PaedDr. Jozef Gomolčák
Furdekova 1619/8
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 29.09.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.05.2006 do: 14.01.2008)
PaedDr. Jozef Gomolčák
Furdekova 1619/8
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 29.09.2003 Skončenie funkcie: 29.12.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.01.2008 do: 14.01.2008)
Mag. Rainer Hager - člen predstavenstva
Schiffhofweg 3
Salzburg 5020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.12.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.12.2018 do: 30.01.2019)
Mag. Rainer Hager , MBA - člen predstavenstva
Schiffhofweg 3
Salzburg 5020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.12.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.01.2019 do: 05.08.2019)
Mag. Rainer Hager , MBA - člen predstavenstva
Schiffhofweg 3
Salzburg 5020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.12.2018 Skončenie funkcie: 30.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.08.2019 do: 05.08.2019)
Ing. Marián Hrotka , PhD. - člen predstavenstva
Hurbanova 10
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 01.07.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.08.2019 do: 05.05.2021)
Ing. Marián Hrotka , PhD. - člen predstavenstva
Hurbanova 10
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 01.07.2019 Skončenie funkcie: 23.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2021 do: 05.05.2021)
Ing. Pavel Chovan
Znievska 8
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1995 do: 04.10.1998)
Ing. Rudolf Janáč
Palkovičova 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.11.1994 do: 10.09.1995)
Ing. Rudolf Janáč
Palkovičova 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1995 do: 25.10.1999)
JUDr. Dana Macková - člen
Burgundská 12624/15A
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 12.04.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.2008 do: 11.01.2013)
JUDr. Dana Macková - člen
Burgundská 12624/15A
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 12.04.2008 Skončenie funkcie: 31.12.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.01.2013 do: 11.01.2013)
JUDr. Dana Macková - člen
Hanácka 15
Bratislava
Vznik funkcie: 12.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2005 do: 30.04.2008)
JUDr. Dana Macková - člen
Hanácka 15
Bratislava
Vznik funkcie: 12.04.2005 Skončenie funkcie: 12.04.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.2008 do: 30.04.2008)
Ing. Jarmila Magyaričová
Švantnerova 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.01.2002 do: 30.11.2003)
Ing. Štefan Máj
Studenohorská 91
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.1999 do: 24.11.1999)
Ing. Jaroslav Mašek
Hlaváčková 9
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.03.2001 do: 21.01.2002)
Ing. Jozef Miko
Vígľašská 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1995 do: 30.11.2003)
Ing. Jozef Miko
Vígľašská 7
Bratislava
Vznik funkcie: 28.04.1995
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2003 do: 22.04.2005)
Ing. Jozef Miko
Vígľašská 7
Bratislava
Vznik funkcie: 28.04.1995 Skončenie funkcie: 23.03.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2005 do: 22.04.2005)
Ing. Dušan Paulík
Dunajská 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1995 do: 25.10.1999)
Ing. Pavol Pitoňák , MBA
Krížna 11
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 28.08.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.2010 do: 04.10.2012)
Ing. Pavol Pitoňák , MBA
Krížna 11
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 28.08.2010 Skončenie funkcie: 30.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.2012 do: 04.10.2012)
Ing. Katarína Polavková
Bradáčova 6/36
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.1999 do: 20.03.2001)
Ing. Ján Rievaj
Dunajská 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.11.1994 do: 10.09.1995)
Mag. Christian Sollinger , CIIA - Člen predstavenstva
Castellezgasse 35/8
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 23.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2021 do: 18.01.2022)
Mag. Christian Sollinger , CIIA - Člen predstavenstva
Castellezgasse 35/8
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 23.03.2021 Skončenie funkcie: 30.11.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2022 do: 18.01.2022)
Mag. Christian Sollinger , CIIA - člen predstavenstva
Satzingerweg 81/2/1
Viedeň 1210
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.06.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2016 do: 04.12.2018)
Mag. Christian Sollinger , CIIA - člen predstavenstva
Satzingerweg 81/2/1
Viedeň 1210
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.06.2016 Skončenie funkcie: 30.11.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.12.2018 do: 04.12.2018)
Mag. Christian Sollinger , CIIA - predseda predstavenstva
Castellezgasse 35/8
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.12.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.2019 do: 05.05.2021)
Mag. Christian Sollinger , CIIA - predseda predstavenstva
Castellezgasse 35/8
Viedeň 1020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.12.2018 Skončenie funkcie: 23.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2021 do: 05.05.2021)
Mag. Christian Sollinger , CIIA - predseda predstavenstva
Satzingerweg 81/2/1
Viedeň 1210
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.12.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.12.2018 do: 15.10.2019)
JUDr. Zoltán Sťahula
Pražská 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.1999 do: 24.02.2000)
Ing. Jozef Straško
Česká 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1995 do: 30.11.2003)
Ing. Bohuslav Šolta
Ďumbierska 3
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.1999 do: 24.11.1999)
Ing. Vladimír Ulman
Starhradská 14
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.11.1994 do: 10.09.1995)
Dr. Klaus Wöhry - Člen predstavenstva
Hammerstraße 68
Oberalm 5411
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.12.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2022)
Mag. Rainer Hager , MBA - predseda predstavenstva
Schiffhofweg 3
Salzburg 5020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 17.09.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.2012 do: 06.12.2012)
Mag. Rainer Hager , MBA - predseda predstavenstva
Schiffhofweg 3
Salzburg 5020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 17.09.2012 Skončenie funkcie: 30.11.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.12.2012 do: 06.12.2012)
Mag. Rainer Hager , MBA - člen predstavenstva
Schiffhofweg 3
Salzburg 5020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.12.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.12.2012 do: 29.06.2016)
Mag. Rainer Hager , MBA - člen predstavenstva
Schiffhofweg 3
Salzburg 5020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.12.2012 Skončenie funkcie: 31.05.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2016 do: 29.06.2016)
Dr. Klaus Wöhry - člen predstavenstva
Hammerstraße 68
Oberalm 5411
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.01.2017 do: 04.12.2018)
Dr. Klaus Wöhry - člen predstavenstva
Hammerstraße 68
Oberalm 5411
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2017 Skončenie funkcie: 30.11.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.12.2018 do: 04.12.2018)
Mag. Michael Ziegler - člen
Albrechtsbergergasse 39/Top
Viedeň 1120
Rakúsko
Vznik funkcie: 04.06.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.08.2009 do: 25.01.2017)
Mag. Michael Ziegler - člen
Albrechtsbergergasse 39/Top
Viedeň 1120
Rakúsko
Vznik funkcie: 04.06.2009 Skončenie funkcie: 31.12.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.01.2017 do: 25.01.2017)
Dr. Klaus Wöhry - člen predstavenstva
Hammerstraße 68
Oberalm 5411
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.12.2018 Skončenie funkcie: 30.11.2021
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2022 do: 18.01.2022)
Dr. Klaus Wöhry - člen predstavenstva
Hammerstraße 68
Oberalm 5411
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.12.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.12.2018 do: 18.01.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom. Za spoločnosť sa podpisuje tým spôsobom, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s jedným členom predstavenstva. Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí dodatok označujúci prokúru.
  (od: 01.12.2003)
Zastupovanie spoločnosti navonok: štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať menom spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávení všetci členovia predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov sú potrebné podpisy aspoň dvoch jeho členov. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám členov predstavenstva pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 22.11.1994 do: 30.11.2003)
Prokúra: 
Ing. Vladimír Gál
Staré záhrady 18
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 21.07.2009
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2009)
JUDr. Katarína Novotná
Slávičie údolie 10
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 17.10.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.10.2017)
Gabriela Repáková
Černyševského 31
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 17.10.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.10.2017)
Ing. Petra Bačíková
394
Suchá nad Parnou 919 01
Vznik funkcie: 21.07.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2009 do: 06.12.2012)
Ing. Petra Brečková
Lazaretská 35
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 21.07.2009
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.12.2012 do: 16.10.2017)
Ing. Petra Brečková
Lazaretská 35
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 17.10.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.10.2017 do: 16.10.2017)
Uwe Busch
S. Jurkoviča 1206/36
Senica 905 01
Vznik funkcie: 20.08.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.08.2009 do: 26.05.2011)
Uwe Busch
S. Jurkoviča 1206/36
Senica 905 01
Vznik funkcie: 20.08.2009 Skončenie funkcie: 19.04.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2011 do: 26.05.2011)
JUDr. Dana Macková, od 1.12.2003
Hanácka 15
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2003 do: 22.04.2005)
JUDr. Dana Macková, od 1.12.2003
Hanácka 15
Bratislava
Skončenie funkcie: 11.04.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2005 do: 22.04.2005)
JUDr. Klaudia Mitura
Oleandrová 4
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 17.10.2008
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.10.2008 do: 16.10.2017)
JUDr. Klaudia Mitura
Oleandrová 4
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 17.10.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.10.2017 do: 16.10.2017)
Mgr. Erik Nikmon
Kazanská 3
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 17.10.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.10.2008 do: 30.10.2011)
Mgr. Erik Nikmon
Kazanská 3
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 17.10.2008 Skončenie funkcie: 31.10.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2011 do: 30.10.2011)
Svätopluk Písecký
Ipeľská 15
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 17.10.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.10.2008 do: 17.10.2013)
Svätopluk Písecký
Ipeľská 15
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 17.10.2008 Skončenie funkcie: 09.10.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.10.2013 do: 17.10.2013)
Ing. Jana Rampáčková
Muránska 8
Košice 040 01
Vznik funkcie: 29.09.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.2006 do: 28.07.2008)
Ing. Jana Rampáčková
Muránska 8
Košice 040 01
Vznik funkcie: 29.09.2006 Skončenie funkcie: 30.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2008 do: 28.07.2008)
Prokurista je oprávnený konať za spoločnosť len spolu s jedným členom predstavenstva spoločnosti.
  (od: 17.10.2008)
Prokurista je oprávnený konať za spoločnosť len spolu s jedným členom predstavenstva spoločnosti.
  (od: 29.09.2006 do: 28.07.2008)
Základné imanie: 
12 418 800 EUR Rozsah splatenia: 12 418 800 EUR
  (od: 22.05.2009)
370 000 000 Sk Rozsah splatenia: 370 000 000 Sk
  (od: 07.07.2005 do: 21.05.2009)
330 000 000 Sk Rozsah splatenia: 330 000 000 Sk
  (od: 18.12.2003 do: 06.07.2005)
300 000 000 Sk
  (od: 11.09.1995 do: 17.12.2003)
100 000 000 Sk
  (od: 22.11.1994 do: 10.09.1995)
Akcie: 
Počet: 100000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 22.05.2009)
Počet: 200
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 22.05.2009)
Počet: 30000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 22.05.2009)
Počet: 40000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 22.05.2009)
Počet: 100000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 18.12.2003 do: 21.05.2009)
Počet: 200
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 18.12.2003 do: 21.05.2009)
Počet: 30000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 18.12.2003 do: 21.05.2009)
Počet: 40000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 07.07.2005 do: 21.05.2009)
Počet: 100000
Druh: akcie verejneobchodovateľné
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.02.2000 do: 17.12.2003)
Počet: 200
Druh: akcie verejneobchodovateľné
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 25.02.2000 do: 17.12.2003)
Počet: 100000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 11.09.1995 do: 24.02.2000)
Počet: 200
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 11.09.1995 do: 24.02.2000)
Počet: 100000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 22.11.1994 do: 10.09.1995)
Dozorná rada: 
Ing. Božena Balušíková
Námestie Hraničiarov 13
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.1999 do: 30.11.2003)
Ing. Božena Balušíková
Námestie Hraničiarov 13
Bratislava
Vznik funkcie: 04.05.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2003 do: 27.07.2004)
Ing. Božena Balušíková
Námestie Hraničiarov 13
Bratislava
Vznik funkcie: 04.05.1999 Skončenie funkcie: 04.05.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2004 do: 27.07.2004)
Ing. Martin Barto , CSc.
Holubyho 16
Bratislava
Skončenie funkcie: 09.05.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.2001 do: 14.07.2002)
Ing. Ivan Benda
Karloveská 53
Bratislava
Skončenie funkcie: 10.04.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.08.2000 do: 07.10.2003)
Ing. Adam Celušák - člen
Dunajská 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1995 do: 24.11.1999)
Ing. Adam Celušák , CSc. - člen
Dunajská 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.11.1994 do: 10.09.1995)
Ing. Zdenka Gacíková
Kováčska 29
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.1999 do: 29.07.2001)
Juraj Hromý
Plzenská 9
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.1999 do: 30.11.2003)
Juraj Hromý
Plzenská 9
Bratislava
Vznik funkcie: 04.05.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2003 do: 27.07.2004)
Juraj Hromý
Plzenská 9
Bratislava
Vznik funkcie: 04.05.1999 Skončenie funkcie: 04.05.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2004 do: 27.07.2004)
Ing. Július Chovanec
Jašíkova 19
Bratislava 821 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.1998 do: 31.07.2000)
Ing. Rudolf Janáč
Palkovičova 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.1999 do: 30.11.2003)
JUDr. Milan Janičina
Gessayova 45
Bratislava
Vznik funkcie: 22.05.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2003 do: 30.11.2003)
Ing. Ivan Kiňo - člen
Gaštanová 10
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1995 do: 25.10.1999)
Ing. Boris Kocúr
Laurinská 10
Bratislava
Vznik funkcie: 09.05.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.07.2002 do: 30.11.2003)
Ing. Peter Krutil
Ľ. Fullu 58
Bratislava
Skončenie funkcie: 09.05.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.01.2002 do: 14.07.2002)
Ing. Slavomír Kurjan
242
Košická Belá 044 65
Vznik funkcie: 23.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2014 do: 17.07.2017)
Ing. Slavomír Kurjan
242
Košická Belá 044 65
Vznik funkcie: 23.06.2014 Skončenie funkcie: 23.06.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.07.2017 do: 17.07.2017)
Ing. Ján Lazar
Moldavská 5
Košice 040 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.1997 do: 04.10.1998)
Ing. Milan Lônčík
Beniakova 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.1999 do: 31.07.2000)
RNDr.Ing Marian Matušovič , Phd
Radvanská 11
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.08.2000 do: 30.11.2003)
Mgr. Ján Obrcian
Bajkalská 4
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.1999 do: 30.11.2003)
Ing. Anna Orogványiová - člen
Charkovská 8
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.11.1994 do: 10.09.1995)
Ing. Anna Orogványiovýá - člen
Charkovská 8
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1995 do: 24.11.1999)
Ing. Dušan Paulík - člen
Dunajská 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.11.1994 do: 10.09.1995)
Ing. Ján Rievaj - člen
Dunajská 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1995 do: 25.10.1999)
Mgr. Jozef Salaj
Wolkrova 37
Bratislava
Vznik funkcie: 10.04.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2003 do: 30.11.2003)
Ing. Anna Samuelová
Mozartova 17
Bratislava
Vznik funkcie: 09.05.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.07.2002 do: 30.11.2003)
Mgr. Andrea Sciranková
Blumentálska 12
Bratislava
Vznik funkcie: 13.09.2002 Skončenie funkcie: 22.05.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.10.2002 do: 08.10.2003)
Mag. Wolfgang Schantl
Gaisbergstasse 30/2
Salzburg 5020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 28.03.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.2009 do: 08.10.2009)
Mag. Wolfgang Schantl
Gaisbergstasse 30/2
Salzburg 5020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 28.03.2009 Skončenie funkcie: 07.09.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2009 do: 08.10.2009)
Ing. Peter Šmíd
Ľubovnianska 10
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.2001 do: 21.01.2002)
Ing. Bohuslav Šolta
Ďumbierska 3
Nitra
Skončenie funkcie: 13.09.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.1999 do: 22.10.2002)
Ing. Jozef Švenk
Šafárikova 8
Trnava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.08.2000 do: 29.07.2001)
Ing. Norbert Tenczer - člen
Dunajská 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.11.1994 do: 10.09.1995)
Ing. Jozef Tkáč - člen
Na Revíne 13
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.11.1994 do: 10.09.1995)
Ing. Jozef Tkáč - člen
Na Revíne 13
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1995 do: 24.09.1997)
Ing. Ľuboš Vražda
Veternicová 33
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.1999 do: 31.07.2000)
Andreas Senjak , MBA, CIIA
AU 114
St. Wolfgang 5360
Rakúska republika
Vznik funkcie: 21.06.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2021)
Mag. Christine Sumper-Billinger
Walther von der Vogelweidegasse 5
Klosterneuburg 3400
Rakúska republika
Vznik funkcie: 21.06.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2021)
Mag. Gerald Hasler
Grossmannstrasse 1/5
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.05.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.2022)
Dr. Susanne Riess
Engerreich 18
Schleedorf 5203
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.05.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.2022)
Mag. Gregor Hofstätter-Pobst
Dehmgasse 32
Weidling 3400
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.05.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.2022)
Dr. Rudolf Aichinger
Maria-Cebotari-Strasse 48
Salzburg 5020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 28.09.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.2007 do: 21.05.2009)
Dr. Rudolf Aichinger
Maria-Cebotari-Strasse 48
Salzburg 5020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 28.09.2007 Skončenie funkcie: 27.03.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.2009 do: 21.05.2009)
Roman Andersch
Schlettergasse 3/9/6
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 30.05.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.2013 do: 22.07.2019)
Roman Andersch
Schlettergasse 3/9/6
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 30.05.2013 Skončenie funkcie: 19.05.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2019 do: 22.07.2019)
Roman Andersch
Schlettergasse 3/9/6
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.05.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2019 do: 18.01.2022)
Helmut Geier
Schiesstandstrasse 2 A
Elsbethen 5061
Rakúska republika
Vznik funkcie: 29.09.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2003 do: 21.05.2009)
Helmut Geier
Schiesstandstrasse 2 A
Elsbethen 5061
Rakúska republika
Vznik funkcie: 29.09.2003 Skončenie funkcie: 27.03.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.2009 do: 21.05.2009)
Mag.Dr. Andreas Grünbichler
Rohrbacherstrasse 15
Wien 1130
Rakúska republika
Vznik funkcie: 08.09.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2009 do: 07.05.2012)
Mag.Dr. Andreas Grünbichler
Franz Gruber Strasse 36
Salzburg 5020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.04.2012 Skončenie funkcie: 09.06.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.07.2020 do: 06.07.2020)
Mag.Dr. Andreas Grünbichler
Franz Gruber Strasse 36
Salzburg 5020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 10.06.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.07.2020 do: 09.07.2021)
Mag.Dr. Andreas Grünbichler
Franz Gruber Strasse 36
Salzburg 5020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 10.06.2020 Skončenie funkcie: 20.06.2021
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2021 do: 09.07.2021)
Mag.Dr. Andreas Grünbichler
Rohrbacherstrasse 15
Wien 1130
Rakúska republika
Vznik funkcie: 08.09.2009 Skončenie funkcie: 26.04.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2012 do: 07.05.2012)
Mag.Dr. Andreas Grünbichler
Franz Gruber Strasse 36
Salzburg 5020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.04.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2012 do: 06.07.2020)
Mag. Gerald Hasler
Grossmannstrasse 1/5
Wien 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.04.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2012 do: 06.07.2020)
Mag. Gerald Hasler
Grossmannstrasse 1/5
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 10.06.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.07.2020 do: 18.01.2022)
Mag. Gerald Hasler
Grossmannstrasse 1/5
Wien 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.04.2012 Skončenie funkcie: 09.06.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.07.2020 do: 06.07.2020)
Mag. Gerald Hasler
Grossmannstrasse 1/5
Wien 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 29.09.2003 Skončenie funkcie: 26.04.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2012 do: 07.05.2012)
Mag. Gerald Hasler
Grossmannstrasse 1/5
Wien 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 29.09.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2003 do: 07.05.2012)
Vorst.-Dir. Franz Meingast , MBA
Nico Dostal Strasse 37
Wels 4600
Rakúsko
Vznik funkcie: 28.03.2009 Skončenie funkcie: 26.04.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2012 do: 07.05.2012)
Vorst.-Dir. Franz Meingast , MBA
Nico Dostal Strasse 37
Wels 4600
Rakúsko
Vznik funkcie: 28.03.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.2009 do: 07.05.2012)
Vorst.-Dir. Franz Meingast , MBA
Nico Dostal Strasse 37
Wels 4600
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.04.2012 Skončenie funkcie: 26.04.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2012 do: 07.01.2014)
Vorst.-Dir. Franz Meingast , MBA
Nico Dostal Strasse 37
Wels 4600
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.04.2012 Skončenie funkcie: 31.12.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.01.2014 do: 07.01.2014)
KR Wolfgang Radlegger
Prinzingerstrasse 10
Salzburg 5020
Rakúsko
Vznik funkcie: 25.03.2008 Skončenie funkcie: 27.03.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.2009 do: 21.05.2009)
KR Wolfgang Radlegger
Prinzingerstrasse 10
Salzburg 5020
Rakúsko
Vznik funkcie: 25.03.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.2008 do: 21.05.2009)
Dr. Susanne Reiss
Engerreich 18
Schleedorf
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.01.2014 do: 28.01.2014)
Dr. Susanne Riess
Engerreich 18
Schleedorf
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.01.2014 do: 22.07.2019)
Dr. Susanne Riess
Engerreich 18
Schleedorf
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2014 Skončenie funkcie: 19.05.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2019 do: 22.07.2019)
Dr. Susanne Riess
Engerreich 18
Schleedorf 5203
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.05.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2019 do: 18.01.2022)
Mag. Clemens Jürgen Schobesberger
Vormoos 45
Feldkirchen bei Mattighofen 5143
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.04.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2012 do: 10.06.2013)
Mag. Clemens Jürgen Schobesberger
Vormoos 45
Feldkirchen bei Mattighofen 5143
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.04.2012 Skončenie funkcie: 29.05.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.2013 do: 10.06.2013)
Dr. Edmund Schwake
Ahornweg 5
Weissach 712 87
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 29.09.2003 Skončenie funkcie: 27.09.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.2007 do: 23.10.2007)
Dr. Edmund Schwake
Ahornweg 5
Weissach 712 87
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 29.09.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2003 do: 23.10.2007)
Dr. Franz Steiner
Salurnerweg
Elsbethen 5061
Rakúska republika
Vznik funkcie: 29.09.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2003 do: 30.04.2008)
Dr. Franz Steiner
Salurnerweg
Elsbethen 5061
Rakúska republika
Vznik funkcie: 29.09.2003 Skončenie funkcie: 02.01.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.2008 do: 30.04.2008)
Mag.Dr. Klaus Wöhry
Hammerstrasse 68
Oberalm 5411
Rakúska republika
Vznik funkcie: 28.03.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.2009 do: 07.05.2012)
Mag.Dr. Klaus Wöhry
Hammerstrasse 68
Oberalm 5411
Rakúska republika
Vznik funkcie: 28.03.2009 Skončenie funkcie: 26.04.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2012 do: 07.05.2012)
Dr. Susanne Riess
Engerreich 18
Schleedorf 5203
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.05.2019 Skončenie funkcie: 19.05.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.2022 do: 14.06.2022)
Dr. Susanne Riess
Engerreich 18
Schleedorf 5203
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.05.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2022 do: 14.06.2022)
Roman Andersch
Schlettergasse 3/9/6
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.05.2019 Skončenie funkcie: 19.05.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.2022 do: 14.06.2022)
Roman Andersch
Schlettergasse 3/9/6
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.05.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2022 do: 14.06.2022)
Mag. Gerald Hasler
Grossmannstrasse 1/5
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 10.06.2020 Skončenie funkcie: 19.05.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.2022 do: 14.06.2022)
Mag. Gerald Hasler
Grossmannstrasse 1/5
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 10.06.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2022 do: 14.06.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.9.1994 a dodatku č.1 zo dňa 16.11.1994 v zmysle §§ 154 až 220 Z.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 1332
  (od: 22.11.1994)
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasené na valnom zhromaždení konanom dňa 28.4.1995. Stary spis: Sa 1332
  (od: 11.09.1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.5.1997. Stary spis: Sa 1332
  (od: 25.09.1997)
Zmluva o prenájme poštového priečinka.
  (od: 30.06.1999)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.2.1999.
  (od: 26.10.1999)
Zmena stanov odsúhlasená na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 85/99 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou.
  (od: 25.11.1999)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.12.1999
  (od: 25.02.2000)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 24.5.2000.
  (od: 01.08.2000)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 20.12.2000
  (od: 21.03.2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 23.5.2001.
  (od: 30.07.2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2001, na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (od: 22.01.2002)
Notárska zápisnica Nz 184/02 spísaná dňa 9.5.2002 notárom JUDr. Kováčovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov dozornej rady Ing. M. Barta CSc., Ing. P. Krutila sa končí dňom 9.5.2002.
  (od: 15.07.2002)
Ing.Bohuslav Šolta, deň zániku funkcie: 13.9.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.9.2002.
  (od: 23.10.2002)
Notárska zápisnica č. N 162/2003, Nz 26966/2003 zo dňa 10.4.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia. Ing. Henrieta Gahérová, deň zániku funkcie člena predstavenstva : 10.4.2003. Ing. Ivan Benda, deň zániku funkcie člena dozornej rady : 10.4.2003.
  (od: 08.10.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.5.2003. RNDr. Ivan Brozmann, deň zániku funkcie člena predstavenstva : 22.5.2003. Mgr. Andrea Sciranková, deň zániku funkcie člena dozornej rady : 22.5.2003. Notárska zápisnica č. N 291/2003, Nz 59323/2003 zo dňa 14.7.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia.
  (od: 09.10.2003)
Notárska zápisnica č. N 457/2003, NZ 85638/2003 zo dňa 29.9.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti. Deň zániku funkcie členov predstavenstva - Ing. Jozef Straško: 29.9.2003, Ing. Jarmila Magyaričová: 29.9.2003, RNDr. Ivan Brozmann: 29.9.2003. Deň zániku funkcie členov dozornej rady - Ing. Rudolf Janáč: 29.9.2003, RNDr. Ing. Marian Matušovič Phd: 29.9.2003, Ing. Anna Samuelová: 29.9.2003, Ing. Boris Kocúr: 29.9.2003, Mgr. Jozef Salaj : 29.9.2003, JUDr. Milan Janičina: 29.9.2003. Informácia o strate mandátu člena dozornej rady Mgr. Jána Obrciana ku dňu 29.9.2003. Protokol zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.9.2003.
  (od: 01.12.2003)
Notárska zápisnica N 525/03, Nz 104801/03 spísaná dňa 12.11.2003 notárom JUDr. Folbovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou Wüstenrot, životná poisťovňa a.s., schválená zmluva o zlúčení a rozhodnuté o zmene stanov. Zmena obchodného mena z pôvodného Univerzálna banková poisťovňa, a.s. na Wüstenrot poisťovňa, a.s. Spoločnosť Wüstenrot, životná poisťovňa a.s., Karadžičova 17, 811 09 Bratislava, IČO: 35 752 432 zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Univerzálna banková poisťovňa, a.s. ktorá je jej právnym nástupcom a ku dňu výmazu t.j. - ku dňu 1.1.2004 preberá celé jej imanie, jej práva a záväzky, pohľadávky známe i neznáme.
  (od: 18.12.2003)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 77/05 Nz 12506/05 dňa 23.05.2005 JUDr. Oľgou Folbovou.
  (od: 23.04.2005)
Notárska zápisnica N 77/2005, NZ 12506/2005, NCRls 12515/2005 napísaná dňa 23.03.2005 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou.
  (od: 07.07.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2006 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 95/2006, Nz 11293/2006, NCRls 11302/2006.
  (od: 12.05.2006)
Protokol zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.8.2006.
  (od: 29.09.2006)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva PaedDr. Jozefa Gomolčáka zo dňa 28.9.2007 v zmysle ust. § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka.
  (od: 15.01.2008)
Záoisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.03.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 51/2008 Nz 12098/2008.
  (od: 01.05.2008)
Zasadnutie predstavenstva zo dňa 30.06.2008.
  (od: 29.07.2008)
Protokol zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 02.09.2008. (voľba prokuristov)
  (od: 17.10.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.03.2009.
  (od: 22.05.2009)
Protokol zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.5.2009.
  (od: 21.07.2009)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.6.2009.
  (od: 20.08.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.09.2009.
  (od: 09.10.2009)
Výpis z protokolu o zasadnutí dozornej rady dňa 17.06.2010.
  (od: 28.09.2010)
Výpis z protokolu o zasadnutí dozornej rady dňa 24.08.2009.
  (od: 01.10.2010)
Výpis z protokolu zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.10.2011.
  (od: 31.10.2011)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.04.2012.
  (od: 08.05.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2012.
  (od: 07.12.2012)
Protokol z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.12.2012.
  (od: 12.01.2013)
Notárska zápisnica č. N 619/2013, Nz 17866/2013 zo dňa 29.05.2013.
  (od: 11.06.2013)
Výpis z protokolu zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 09.10.2013.
  (od: 18.10.2013)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2013.
  (od: 08.01.2014)
Zápisnica zo 4. zasadnutia volebnej komisie zo dňa 23.06.2014
  (od: 10.07.2014)
Funkcia prokuristu JUDr. Klaudia Mitura zanikla dňom 17.10.2017. Funkcia prokuristu Ing. Petre Brečkovej zanikla dňom 17.10.2017.
  (od: 11.01.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  10.08.2022
Dátum výpisu:  11.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)