Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  781/T

Business name: 
LOAR, spol. s r.o.
  (from: 05/11/1994)
Registered seat: 
Štúrova 1090/7
Dunajská Streda 929 01
  (from: 03/17/2012)
Identification number (IČO): 
31 450 610
  (from: 05/11/1994)
Date of entry: 
05/11/1994
  (from: 05/11/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/11/1994)
Objects of the company: 
Prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (from: 09/29/2012)
obchodná činnosť /s tovarom na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie - oprávnenie sa môže obchodovať len s týmto povolením - oprávnením/
  (from: 05/11/1994)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/11/1994)
nákup, predaj a sprostredkovanie predaja, triedenie a spracovanie poľnohospodárskych a lesných produktov
  (from: 05/11/1994)
predaj, kúpa a sprostredkovanie predaja spotrebného, priemyselného a textilného tovaru, balených potravinárskych výrobkov, alkoholických a nealkoholických nápojov v originálnom balení
  (from: 05/11/1994)
výroba potravinárskych produktov a polotovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/11/1994)
prevádzkovanie obchodných zariadení
  (from: 05/11/1994)
zahraničnoobchodná činnosť s výnimkou prípadov, keď právny predpis k takejto činnosti vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 05/11/1994)
vydávanie periodickej publikácie - mesačníka ÚJ NÖ
  (from: 11/25/1994)
vydávanie neperiodických publikácií, kalendárov, pohľadníc, informačných a propagačných materiálov a ostatných tlačovín všetkých tematických skupín
  (from: 11/25/1994)
predaj a sprostredkovanie svojej vydavateľskej produkcie, produkcie iných vydavateľstiev a spoločných koedícií
  (from: 11/25/1994)
poskytovaie služieb v oblasti vydavateľskej činnosti
  (from: 11/25/1994)
inzercia, redakčné a expedičné služby, propagačná a reklamná činnosť
  (from: 11/25/1994)
prieskumná a poradenská činnosť
  (from: 11/25/1994)
leasingová činnosť
  (from: 08/23/1995)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 03/22/2006)
organizačné zabezpečenie a realizácia výstav, veľtrhov a spoločenských podujatí
  (from: 03/22/2006)
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (from: 03/25/2017)
služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (from: 03/25/2017)
dizajnérske činnosti
  (from: 03/25/2017)
fotografické služby
  (from: 03/25/2017)
Partners: 
JUDr. Oszkár Világi
Rad Pókatelek 4409/13
Dunajská Streda 929 01
Slovak Republic
  (from: 03/25/2017)
Éva Nagyvendégi
Rad Pókatelek 4409/13
Dunajská Streda 929 01
Slovak Republic
  (from: 02/28/2007)
Contribution of each member: 
JUDr. Oszkár Világi
Amount of investment: 92 446 EUR Paid up: 92 446 EUR
  (from: 03/25/2017)
Éva Nagyvendégi
Amount of investment: 92 446 EUR Paid up: 92 446 EUR
  (from: 12/16/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/22/2006)
Éva Nagyvendégi
Rad Pókatelek 4409/13
Dunajská Streda 929 01
From: 05/25/2004
  (from: 02/28/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú navonok a podpisujú za ňu konatelia.
  (from: 05/11/1994)
Capital: 
184 892 EUR Paid up: 184 892 EUR
  (from: 12/16/2009)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva zo dňa 14. 10. 1993 a dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 27. 12. 1993 v zmysle Zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 05/11/1994)
Dodatok č. 2 zo dňa 20.09.1994 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/25/1994)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 3 zo dňa 18.04.1995.
  (from: 08/23/1995)
Zmena sídla spoločnosti z Dunajská Streda, Ružový háj 1352/4 na Dunajská Streda, Nám. Slobody 1203.
  (from: 07/02/1998)
Dodatok zo dňa 06.06.2001 k spoločenskej zmluve (zmena sídla z: Dunajská Streda, Nám. Slobody 1203 na: Dunajská Streda, Jilemnického 264/18).
  (from: 09/18/2001)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 09.08.2002.
  (from: 09/20/2002)
Zápisnica z MVZ zo dňa 17.03.2017 o rozšírení predmetu podnikania spoločnosti
  (from: 03/25/2017)
Date of updating data in databases:  05/06/2021
Date of extract :  05/09/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person