Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  21/T

Obchodné meno: 
Okresné stavebné bytové družstvo Senica
  (od: 19.09.2002)
Okresné stavebné bytové družstvo v Senici nad Myjavou
  (od: 02.08.1993 do: 18.09.2002)
Okresné stavebné bytové družstvo Senica
  (od: 10.02.1962 do: 01.08.1993)
Sídlo: 
Štefánikova 718
Senica 905 01
  (od: 19.09.2002)
M.R.Štefánika 718
Senica 905 01
  (od: 02.08.1993 do: 18.09.2002)
M.R.Štefánika 718
Senica
  (od: 10.02.1962 do: 01.08.1993)
IČO: 
00 223 093
  (od: 10.02.1962)
Deň zápisu: 
10.02.1962
  (od: 10.02.1962)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 10.02.1962)
Predmet činnosti: 
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 02.07.2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 01.09.2010)
údržba bytového alebo nebytového fondu v rozsahu zámočníctvo, vodoinštalatérstvo, kúrenárstvo
  (od: 01.09.2010)
čistenie kanalizačných systémov
  (od: 01.09.2010)
výroba a dodávka tepla a teplej vody
  (od: 01.09.2010)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 01.09.2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 01.09.2010)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 01.09.2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 01.09.2010)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 01.09.2010)
oprava a kontrola požiarnych hydrantov
  (od: 01.09.2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 01.09.2010)
montáž meradiel - vodomerov na studenú a teplú vodu
  (od: 01.09.2010)
oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
  (od: 01.09.2010)
oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení
  (od: 01.09.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 20.06.2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 20.06.2013)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (od: 20.06.2013)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 01.09.2010 do: 19.06.2013)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 01.09.2010 do: 19.06.2013)
Predmetom činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácia výstavby, prevádzka bytových a nebytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním.
  (od: 10.02.1962 do: 01.08.1993)
V rámci predmetu činnosti družstvo pripra- vuje a zabezpečuje:
  (od: 10.02.1962 do: 01.08.1993)
výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov, miestností neslúžiacich na bývanie
  (od: 10.02.1962 do: 01.08.1993)
prideľovanie družstevných bytov, vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania členom, prípadne prevody rodinných domčekov do osobného vlastníctva
  (od: 10.02.1962 do: 01.08.1993)
údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového majetku a nebytových priestorov
  (od: 10.02.1962 do: 01.08.1993)
poskytovanie služieb spojených s bývaním svojim členom
  (od: 10.02.1962 do: 01.08.1993)
poskytovanie služieb spojených s bývaním za odplatu občanom aj organizáciam
  (od: 10.02.1962 do: 01.08.1993)
materiálno-výrobnú základňu pre údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním
  (od: 10.02.1962 do: 01.08.1993)
v rámci voľnej kapacity vykonáva opravy a údržbu na objektoch občianskej vybavenosti za odplatu.
  (od: 10.02.1962 do: 01.08.1993)
vykonáva aj iné činnosti schválené predstavenstvom družstva v súlade s platnými právnymi predpismi.
  (od: 10.02.1962 do: 01.08.1993)
Predmetom činnosti družstva je organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových objektov a objektov s nebytovými priestormi a zabezpečovanie plnení poskytovaných s užívaním bytu a nebytového priestoru. Družstvo vykonáva:
  (od: 02.08.1993 do: 31.08.2010)
stavia, zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov, ako aj výstavbu nebytových priestorov, ktoré prenajíma svojím členom
  (od: 02.08.1993 do: 31.08.2010)
stavia, zabezpečuje výstavbu bytov, rodinných domčekov a nebytových priestorov do vlastníctva iných subjektov
  (od: 02.08.1993 do: 31.08.2010)
prideľuje družstevné byty vrátane bytov v rodinných domčekoch a nebytové priestory do nájmu svojim členom
  (od: 02.08.1993 do: 31.08.2010)
zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu nájomných bytových a nebytových priestorov
  (od: 02.08.1993 do: 31.08.2010)
zabezpečuje údržbu a opravy v bytových domoch s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve občanov za úplatu
  (od: 02.08.1993 do: 31.08.2010)
zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v nájme a vo vlastníctve občanov
  (od: 02.08.1993 do: 31.08.2010)
obchodnú činnosť
  (od: 02.08.1993 do: 31.08.2010)
opravy a údržbu bytového a nebytového fondu pre iné právnické a fyzické osoby
  (od: 02.08.1993 do: 31.08.2010)
obstaranie služieb spojených s riadnym užívaním bytu, obytných domov a nebytových priestorov
  (od: 24.02.1997 do: 31.08.2010)
oprava a montáž meradiel - merače tepla a vodomerov na teplú a studenú vodu
  (od: 24.02.1997 do: 31.08.2010)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení
  (od: 08.03.2004 do: 31.08.2010)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
  (od: 08.03.2004 do: 31.08.2010)
správa bytového a nebytového fondu
  (od: 01.09.2010 do: 01.07.2011)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 10.02.1962)
Ing. Alexander Janovič - Predseda predstavenstva
Gen. L. Svobodu 1359/12
Senica 905 01
Vznik funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021)
Ing. Jozef Vlčej - Podpredseda predstavenstva
Márie Terézie 3161/55
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021)
František Andrášik - Člen predstavenstva
8. apríla 373/3
Myjava 907 01
Vznik funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021)
Ing. Anton Baumann - Člen predstavenstva
Staromyjavská 687/19
Myjava 907 01
Vznik funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021)
Ing. Ervín Filípek - Člen predstavenstva
Pelíškova 2182/32
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021)
Marián Dermek - Člen predstavenstva
Hollého 753/4
Senica 905 01
Vznik funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021)
Emília Mikúšková - Člen predstavenstva
D. Jurkoviča 429/18
Brezová pod Bradlom 906 13
Vznik funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021)
Michal Bednárik - Člen predstavenstva
S. Jurkoviča 1203/16
Senica 905 01
Vznik funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021)
Stanislav Blanárik - Člen predstavenstva
Mazurová 1151/1
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021)
Ing. Ján Kubík - Člen predstavenstva
Kollárova 1690/20
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021)
Milan Gaža - Člen predstavenstva
Sídlisko 569/1
Jablonica 906 32
Vznik funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021)
František Andrášik - člen
8. apríla 373/3
Myjava
Vznik funkcie: 24.04.2003
  (od: 08.03.2004 do: 05.06.2006)
František Andrášik - člen
8. apríla 373/3
Myjava
Vznik funkcie: 24.04.2003 Skončenie funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 05.06.2006)
František Andrášik - člen
8. apríla 373/3
Myjava 907 01
Vznik funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 01.07.2011)
František Andrášik - člen
8. apríla 373/3
Myjava 907 01
Vznik funkcie: 04.05.2006 Skončenie funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
František Andrášik - člen
8. apríla 373/3
Myjava 907 01
Vznik funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 04.07.2016)
František Andrášik - člen
8. apríla 373/3
Myjava 907 01
Vznik funkcie: 26.05.2011 Skončenie funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 04.07.2016)
František Andrášik - člen
8. apríla 373/3
Myjava 907 01
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 22.07.2021)
František Andrášik - člen
8. apríla 373/3
Myjava 907 01
Vznik funkcie: 12.05.2016 Skončenie funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Ing. Štefan Bachorík - člen
Hurbanova 611
Myjava
  (od: 10.02.1962 do: 23.02.1997)
Ing. Anton Bauman - člen
Staromyjavská 687/19
Myjava
  (od: 24.02.1997 do: 07.03.2004)
Ing. Anton Bauman - člen
Staromyjavská 687/19
Myjava
Vznik funkcie: 26.04.2001
  (od: 08.03.2004 do: 05.06.2006)
Ing. Anton Bauman - člen
Staromyjavská 687/19
Myjava
Vznik funkcie: 26.04.2001 Skončenie funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 05.06.2006)
Ing. Anton Baumann - člen
Staromyjavská 687/19
Myjava 907 01
Vznik funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 01.07.2011)
Ing. Anton Baumann - člen
Staromyjavská 687/19
Myjava 907 01
Vznik funkcie: 04.05.2006 Skončenie funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
Ing. Anton Baumann - člen
Staromyjavská 687/19
Myjava 907 01
Vznik funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 04.07.2016)
Ing. Anton Baumann - člen
Staromyjavská 687/19
Myjava 907 01
Vznik funkcie: 26.05.2011 Skončenie funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 04.07.2016)
Ing. Anton Baumann - člen
Staromyjavská 687/19
Myjava 907 01
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 22.07.2021)
Ing. Anton Baumann - člen
Staromyjavská 687/19
Myjava 907 01
Vznik funkcie: 12.05.2016 Skončenie funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Michal Bednárik
S. Jurkoviča 1203/16
Senica 905 01
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 24.01.2017)
Michal Bednárik - člen
S. Jurkoviča 1203/16
Senica 905 01
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 25.01.2017 do: 22.07.2021)
Michal Bednárik - člen
S. Jurkoviča 1203/16
Senica 905 01
Vznik funkcie: 12.05.2016 Skončenie funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
RNDr. Peter Beňák
Lúčky 3/1529
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 18.12.2014
  (od: 09.04.2015 do: 04.07.2016)
RNDr. Peter Beňák
Lúčky 3/1529
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 18.12.2014 Skončenie funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 04.07.2016)
Vladimír Berník
Lučky 1536
Holíč
  (od: 02.08.1993 do: 10.07.1994)
Stanislav Blanárik
Mazúrova 1151/1
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 24.01.2017)
Stanislav Blanárik - člen
Mazúrova 1151/1
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 25.01.2017 do: 22.07.2021)
Stanislav Blanárik - člen
Mazúrova 1151/1
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 12.05.2016 Skončenie funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Marián Dermek - člen
Hollého 753/4
Senica 905 01
Vznik funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 04.07.2016)
Marián Dermek - člen
Hollého 753/4
Senica 905 01
Vznik funkcie: 26.05.2011 Skončenie funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 04.07.2016)
Marián Dermek - člen
Hollého 753/4
Senica 905 01
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 22.07.2021)
Marián Dermek - člen
Hollého 753/4
Senica 905 01
Vznik funkcie: 12.05.2016 Skončenie funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Emília Durcová - člen
Dolná štvrť 362/13
Myjava
  (od: 24.02.1997 do: 18.09.2002)
Emília Durcová - člen
Gott.štvrť 362
Myjava
  (od: 10.02.1962 do: 23.02.1997)
Jaroslav Fagan - člen
SNP 1670/3
Holíč
  (od: 24.02.1997 do: 07.03.2004)
Jaroslav Fagan - člen
SNP 3/1670
Holíč
  (od: 11.07.1994 do: 23.02.1997)
Jaroslav Fagan - člen
SNP 1670/3
Holíč
Vznik funkcie: 26.04.2001
  (od: 08.03.2004 do: 05.06.2006)
Jaroslav Fagan - člen
SNP 1670/3
Holíč
Vznik funkcie: 26.04.2001 Skončenie funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 05.06.2006)
Jaroslav Fagan - člen
SNP 1670/3
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 01.07.2011)
Jaroslav Fagan - člen
SNP 1670/3
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 04.05.2006 Skončenie funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
Jaroslav Fagan - člen
SNP 1670/3
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 08.04.2015)
Jaroslav Fagan - člen
SNP 1670/3
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 26.05.2011 Skončenie funkcie: 17.12.2014
  (od: 09.04.2015 do: 08.04.2015)
Ervín Filípek - člen
Pelíškova 32
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 01.07.2011)
Ervín Filípek - člen
Pelíškova 32
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 04.05.2006 Skončenie funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
Bc. Ervín Filípek - člen
Pelíškova 32
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 04.07.2016)
Bc. Ervín Filípek - člen
Pelíškova 32
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 26.05.2011 Skončenie funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 04.07.2016)
Ing. Ervín Filípek - člen
Pelíškova 32
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 22.07.2021)
Ing. Ervín Filípek - člen
Pelíškova 32
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 12.05.2016 Skončenie funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Ján Fuňák - člen
Mallého 1065/28
Skalica
  (od: 24.02.1997 do: 07.03.2004)
Ján Fuňák - člen
Mallyho 1065
Skalica
  (od: 10.02.1962 do: 23.02.1997)
Ján Fuňák - člen
Mallého 1065/28
Skalica
Vznik funkcie: 26.04.2001
  (od: 08.03.2004 do: 05.06.2006)
Ján Fuňák - člen
Mallého 1065/28
Skalica
Vznik funkcie: 26.04.2001 Skončenie funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 05.06.2006)
Peter Gaža - člen
Lúčky 1537
Holíč
  (od: 10.02.1962 do: 01.08.1993)
Alojz Holý - člen
č. 391/2
Rohožník
  (od: 24.02.1997 do: 07.03.2004)
Alojz Holý - člen
č.d. 391
Rohožník
  (od: 10.02.1962 do: 23.02.1997)
Alojz Holý - člen
č. 391/2
Rohožník
Vznik funkcie: 26.04.2001
  (od: 08.03.2004 do: 05.06.2006)
Alojz Holý - člen
č. 391/2
Rohožník
Vznik funkcie: 26.04.2001 Skončenie funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 05.06.2006)
Alojz Holý - člen
Školské nám. 391/2
Rohožník 906 38
Vznik funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 01.07.2011)
Alojz Holý - člen
Školské nám. 391/2
Rohožník 906 38
Vznik funkcie: 04.05.2006 Skončenie funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
Alojz Holý - člen
Školské nám. 391/2
Rohožník 906 38
Vznik funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 04.07.2016)
Alojz Holý - člen
Školské nám. 391/2
Rohožník 906 38
Vznik funkcie: 26.05.2011 Skončenie funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 04.07.2016)
Alojz Holý - člen
Školské nám. 391/2
Rohožník 906 38
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 22.07.2021)
Alojz Holý - člen
Školské nám. 391/2
Rohožník 906 38
Vznik funkcie: 12.05.2016 Skončenie funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Ing. Alexander Janovič - člen
L. Svobodu 1359/12
Senica
  (od: 24.02.1997 do: 07.03.2004)
Ing. Alexander Janovič - člen
L. Svobodu 1359/12
Senica
Vznik funkcie: 26.04.2001
  (od: 08.03.2004 do: 05.06.2006)
Ing. Alexander Janovič - člen
L. Svobodu 1359/12
Senica
Vznik funkcie: 26.04.2001 Skončenie funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 05.06.2006)
Ing. Alexander Janovič - predseda
L. Svobodu 1359/12
Senica 905 01
Vznik funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 04.07.2016)
Ing. Alexander Janovič - predseda
L. Svobodu 1359/12
Senica 905 01
Vznik funkcie: 26.05.2011 Skončenie funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 04.07.2016)
Ing. Alexander Janovič - predseda
L. Svobodu 1359/12
Senica 905 01
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 22.07.2021)
Ing. Alexander Janovič - predseda
L. Svobodu 1359/12
Senica 905 01
Vznik funkcie: 12.05.2016 Skončenie funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Ing. Alexander Janovič - predseda
L. Svobodu 1359/12
Senica 905 01
Vznik funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 01.07.2011)
Ing. Alexander Janovič - predseda
L. Svobodu 1359/12
Senica 905 01
Vznik funkcie: 04.05.2006 Skončenie funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
Ing. Martin Kovačovič - člen predstavenstva
Bottova 1167/2
Senica 905 01
Vznik funkcie: 28.05.2010
  (od: 01.09.2010 do: 01.07.2011)
Ing. Martin Kovačovič - člen predstavenstva
Bottova 1167/2
Senica 905 01
Vznik funkcie: 28.05.2010 Skončenie funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
Ing. Ján Kubík
Kollárova 1690/20
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 24.01.2017)
Ing. Ján Kubík - člen
Kollárova 1690/20
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 25.01.2017 do: 22.07.2021)
Ing. Ján Kubík - člen
Kollárova 1690/20
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 12.05.2016 Skončenie funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Zuzana Lajdová - člen
Husova 533
Brezová pod Bradlom
  (od: 10.02.1962 do: 10.07.1994)
Ing. Ondrej Máčalka - II.podpredseda
Sotiná 1202/8
Senica
  (od: 10.02.1962 do: 23.02.1997)
JUDr. Miroslav Mečíř - člen
S. Jurkoviča 1202/8
Senica
  (od: 24.02.1997 do: 07.03.2004)
JUDr. Miroslav Mečíř - člen
Sotiná 1202
Senica
  (od: 10.02.1962 do: 23.02.1997)
JUDr. Miroslav Mečíř - člen
S. Jurkoviča 1202/8
Senica
Vznik funkcie: 26.04.2001
  (od: 08.03.2004 do: 05.06.2006)
JUDr. Miroslav Mečíř - člen
S. Jurkoviča 1202/8
Senica
Vznik funkcie: 26.04.2001 Skončenie funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 05.06.2006)
Emília Mikúšková - člen
Dušana Jurkoviča 429/18
Brezová pod Bradlom 906 13
Vznik funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 04.07.2016)
Emília Mikúšková - člen
Dušana Jurkoviča 429/18
Brezová pod Bradlom 906 13
Vznik funkcie: 26.05.2011 Skončenie funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 04.07.2016)
Emília Mikúšková - člen
Dušana Jurkoviča 429/18
Brezová pod Bradlom 906 13
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 28.06.2017)
Emília Mikúšková - člen
Dušana Jurkoviča 429/18
Brezová pod Bradlom 906 13
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 29.06.2017 do: 22.07.2021)
Emília Mikúšková - člen
Dušana Jurkoviča 429/18
Brezová pod Bradlom 906 13
Vznik funkcie: 12.05.2016 Skončenie funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Emília Mižialková - člen
Štefánikova 720/32
Senica 905 01
Vznik funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 01.07.2011)
Emília Mižialková - člen
Štefánikova 720/32
Senica 905 01
Vznik funkcie: 04.05.2006 Skončenie funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
Anna Nosková - člen
Sotinská 1475/15
Senica 905 01
Vznik funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 01.07.2011)
Anna Nosková - člen
Sotinská 1475/15
Senica 905 01
Vznik funkcie: 04.05.2006 Skončenie funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
Ján Oslej - člen
Hollého 752
Senica
  (od: 10.02.1962 do: 23.02.1997)
Ján Oslej - člen
Hollého 752/6
Senica
  (od: 09.10.2001 do: 07.03.2004)
Ján Oslej - II. podpredseda
Hollého 752
Senica
  (od: 24.02.1997 do: 08.10.2001)
Ján Oslej - člen
Hollého 752/6
Senica
Vznik funkcie: 26.04.2001
  (od: 08.03.2004 do: 05.06.2006)
Ján Oslej - člen
Hollého 752/6
Senica
Vznik funkcie: 26.04.2001 Skončenie funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 05.06.2006)
Ján Oslej - člen
Hollého 752/6
Senica 905 01
Vznik funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 04.07.2016)
Ján Oslej - člen
Hollého 752/6
Senica 905 01
Vznik funkcie: 26.05.2011 Skončenie funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 04.07.2016)
Ján Oslej - člen
Hollého 752/6
Senica 905 01
Vznik funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 01.07.2011)
Ján Oslej - člen
Hollého 752/6
Senica 905 01
Vznik funkcie: 04.05.2006 Skončenie funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
Ing. František Pastucha - predseda
Tehelná 422
Senica
  (od: 10.02.1962 do: 23.02.1997)
Ing. František Pastucha - predseda
Tehelná 422
Senica
  (od: 24.02.1997 do: 07.03.2004)
Ing. František Pastucha - predseda
Tehelná 422
Senica
Vznik funkcie: 26.04.2001
  (od: 08.03.2004 do: 05.06.2006)
Ing. František Pastucha - predseda
Tehelná 422
Senica
Vznik funkcie: 26.04.2001 Skončenie funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 05.06.2006)
Mirko Pešl - člen
Dolné Lúky 364/9
Brezová pod Bradlom
  (od: 11.07.1994 do: 23.02.1997)
Mirko Pešl - člen
Dolné Lúky 364/9
Brezová pod Bradlom
  (od: 24.02.1997 do: 07.03.2004)
Mirko Pešl - člen
Dolné Lúky 364/9
Brezová pod Bradlom
Vznik funkcie: 26.04.2001
  (od: 08.03.2004 do: 05.06.2006)
Mirko Pešl - člen
Dolné Lúky 364/9
Brezová pod Bradlom
Vznik funkcie: 26.04.2001 Skončenie funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 05.06.2006)
Mirko Pešl - člen
Dolné lúky 364/9
Brezová pod Bradlom 906 13
Vznik funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 01.07.2011)
Mirko Pešl - člen
Dolné lúky 364/9
Brezová pod Bradlom 906 13
Vznik funkcie: 04.05.2006 Skončenie funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
Ing. Zdeněk Pinkas - I. podpredseda
Jilemnického 725
Senica
  (od: 24.02.1997 do: 08.10.2001)
Ing. Zdeněk Pinkas - I.podpredseda
Jilemnického 725
Senica
  (od: 10.02.1962 do: 23.02.1997)
Ing. Zdeněk Pinkas - podpredseda
Štefánikova 725/18
Senica
  (od: 09.10.2001 do: 07.03.2004)
Ing. Zdeněk Pinkas - člen
Štefánikova 725
Senica 905 01
Vznik funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 31.08.2010)
Ing. Zdeněk Pinkas - člen
Štefánikova 725
Senica 905 01
Vznik funkcie: 04.05.2006 Skončenie funkcie: 27.05.2010
  (od: 01.09.2010 do: 31.08.2010)
Ing. Zdeněk Pinkas - podpredseda
Štefánikova 725/18
Senica
Vznik funkcie: 26.04.2001
  (od: 08.03.2004 do: 05.06.2006)
Ing. Zdeněk Pinkas - podpredseda
Štefánikova 725/18
Senica
Vznik funkcie: 26.04.2001 Skončenie funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 05.06.2006)
Pavel Sopúšek - člen
Mallého 881/39
Skalica
  (od: 09.10.2001 do: 07.03.2004)
Pavol Sopúšek - člen
Mallyho 39
Skalica
  (od: 10.02.1962 do: 23.02.1997)
Pavol Sopúšek - člen
Mallyho 39
Skalica
  (od: 24.02.1997 do: 08.10.2001)
Pavel Sopúšek - člen
Mallého 39
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 01.07.2011)
Pavel Sopúšek - člen
Mallého 39
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 04.05.2006 Skončenie funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
Pavel Sopúšek - člen
Mallého 39
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 04.07.2016)
Pavel Sopúšek - člen
Mallého 39
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 26.05.2011 Skončenie funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 04.07.2016)
Pavel Sopúšek - člen
Mallého 881/39
Skalica
Vznik funkcie: 26.04.2001
  (od: 08.03.2004 do: 05.06.2006)
Pavel Sopúšek - člen
Mallého 881/39
Skalica
Vznik funkcie: 26.04.2001 Skončenie funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 05.06.2006)
Ing. Oľga Svíteková - člen
SNP 410/7
Myjava
  (od: 19.09.2002 do: 07.03.2004)
Ing. Ján Vlčej - člen
SNP 1671
Holíč
  (od: 24.02.1997 do: 08.10.2001)
Ing. Jozef Vlčej - člen
SNP 1671
Holíč
  (od: 10.02.1962 do: 23.02.1997)
Ing. Jozef Vlčej - člen
SNP 1671/4
Holíč
  (od: 09.10.2001 do: 07.03.2004)
Ing. Jozef Vlčej - člen
SNP 1671/4
Holíč
Vznik funkcie: 26.04.2001
  (od: 08.03.2004 do: 05.06.2006)
Ing. Jozef Vlčej - člen
SNP 1671/4
Holíč
Vznik funkcie: 26.04.2001 Skončenie funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 05.06.2006)
Ing. Jozef Vlčej - podpredseda
Márie Terézie 3161/55
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 04.07.2016)
Ing. Jozef Vlčej - podpredseda
Márie Terézie 3161/55
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 26.05.2011 Skončenie funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 04.07.2016)
Ing. Jozef Vlčej - podpredseda
Márie Terézie 3161/55
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 22.07.2021)
Ing. Jozef Vlčej - podpredseda
Márie Terézie 3161/55
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 12.05.2016 Skončenie funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Ing. Jozef Vlčej - podpredseda
SNP 1671/4
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 01.07.2011)
Ing. Jozef Vlčej - podpredseda
SNP 1671/4
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 04.05.2006 Skončenie funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda, podpredseda alebo iný člen predstavenstva alebo splnomocnený vedúci zamestnanec družstva v poradí stanovenom predsedom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený člen predstavenstva alebo splnomocnený vedúci zamestnanec družstva. Za družstvo je oprávnený podpisovať predseda alebo podpredseda a jeden ďalší člen predstavenstva alebo vedúci zamestnanec družstva splnomocnený predstavenstvom družstva.
  (od: 02.07.2011)
Zastupovať a podpisovať za družstvo je oprávnený predseda alebo podpredseda a jeden ďalší člen predstavenstva.
  (od: 10.02.1962 do: 01.07.2011)
Kontrolná komisia: 
Ing. Oľga Partlová
Jánošíkova 383/4
Myjava 907 01
Vznik funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021)
Zuzana Gašparíková
Horný rad 532/1
Brezová pod Bradlom 906 13
Vznik funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021)
MVDr. Jaroslava Morávková
Gen. L. Svobodu 1359/10
Senica 905 01
Vznik funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021)
Ing. Michal Karas
Dr. Clementisa 1171/48
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021)
Ing. Štefan Križan
Robotnícka 55/15
Senica 905 01
Vznik funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021)
Terézia Pekárková
Pod hájkom 1442/23
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021)
JUDr. Anna Veselá
Pri kaštieli 1458/14
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021)
Jiří Cejnar
Clementisa 25
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 01.07.2011)
Jiří Cejnar
Clementisa 25
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 04.05.2006 Skončenie funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
Juraj Cejnar
Clementisa 25
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 04.07.2016)
Juraj Cejnar
Clementisa 25
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 26.05.2011 Skončenie funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 04.07.2016)
Zuzana Gašparíková
Horný rad 532/1
Brezová pod Bradlom 906 13
Vznik funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 04.07.2016)
Zuzana Gašparíková
Horný rad 532/1
Brezová pod Bradlom 906 13
Vznik funkcie: 26.05.2011 Skončenie funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 04.07.2016)
Anna Juríčková
Dolné lúky 363/13
Brezová pod Bradlom 906 13
Vznik funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 01.07.2011)
Anna Juríčková
Dolné lúky 363/13
Brezová pod Bradlom 906 13
Vznik funkcie: 04.05.2006 Skončenie funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
Štefan Križan
Robotnícka 55/15
Senica 905 01
Vznik funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 04.07.2016)
Štefan Križan
Robotnícka 55/15
Senica 905 01
Vznik funkcie: 26.05.2011 Skončenie funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 04.07.2016)
Štefan Križan
Robotnícka 55/15
Senica 905 01
Vznik funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 01.07.2011)
Štefan Križan
Robotnícka 55/15
Senica 905 01
Vznik funkcie: 04.05.2006 Skončenie funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
Mgr. Simona Mihočková
Hollého 752/6
Senica 905 01
Vznik funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 04.07.2016)
Mgr. Simona Mihočková
Hollého 752/6
Senica 905 01
Vznik funkcie: 26.05.2011 Skončenie funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 04.07.2016)
Ing. Oľga Partlová
Jánošíkova 383
Myjava 907 01
Vznik funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 01.07.2011)
Ing. Oľga Partlová
Jánošíkova 383
Myjava 907 01
Vznik funkcie: 04.05.2006 Skončenie funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
Ing. Oľga Pártlová
Jánošíkova 383/4
Myjava 907 01
Vznik funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 04.07.2016)
Ing. Oľga Pártlová
Jánošíkova 383/4
Myjava 907 01
Vznik funkcie: 26.05.2011 Skončenie funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 04.07.2016)
Terézia Pekárková
Pod hájkom 23
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 04.07.2016)
Terézia Pekárková
Pod hájkom 23
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 26.05.2011 Skončenie funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 04.07.2016)
Pavol Stúpal
Pod hájkom 17
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 01.07.2011)
Pavol Stúpal
Pod hájkom 17
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 04.05.2006 Skončenie funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
JUDr. Anna Veselá
Pri kaštieli 1458/14
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 01.07.2011)
JUDr. Anna Veselá
Pri kaštieli 1458/14
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 04.05.2006 Skončenie funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
JUDr. Anna Veselá
Pri kaštieli 1458/14
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 04.07.2016)
JUDr. Anna Veselá
Pri kaštieli 1458/14
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 26.05.2011 Skončenie funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 04.07.2016)
Jozef Vizváry
Kalinčiakova 302/21
Senica 905 01
Vznik funkcie: 04.05.2006
  (od: 06.06.2006 do: 01.07.2011)
Jozef Vizváry
Kalinčiakova 302/21
Senica 905 01
Vznik funkcie: 04.05.2006 Skončenie funkcie: 26.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
Ing. Štefan Križan
Robotnícka 55/15
Senica 905 01
Vznik funkcie: 12.05.2016 Skončenie funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Mgr. Simona Mihočková
Hollého 752/6
Senica 905 01
Vznik funkcie: 12.05.2016 Skončenie funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Mgr. Simona Mihočková
Hollého 752/6
Senica 905 01
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 22.07.2021)
Terézia Pekárková
Pod hájkom 23
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 12.05.2016 Skončenie funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Zuzana Gašparíková
Horný rad 532/1
Brezová pod Bradlom 906 13
Vznik funkcie: 12.05.2016 Skončenie funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Zuzana Gašparíková
Horný rad 532/1
Brezová pod Bradlom 906 13
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 22.07.2021)
JUDr. Anna Veselá - predseda
Pri kaštieli 1458/14
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 12.05.2016 Skončenie funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Ing. Oľga Partlová
Jánošíkova 383/4
Myjava 907 01
Vznik funkcie: 12.05.2016 Skončenie funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Ing. Oľga Partlová
Jánošíkova 383/4
Myjava 907 01
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 22.07.2021)
Ján Sakáč
Pod hájkom 2087/8
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 12.05.2016 Skončenie funkcie: 27.05.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Ján Sakáč
Pod hájkom 2087/8
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 22.07.2021)
Terézia Pekárková
Pod hájkom 23
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 22.07.2021)
JUDr. Anna Veselá - predseda
Pri kaštieli 1458/14
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 22.07.2021)
Ing. Štefan Križan
Robotnícka 55/15
Senica 905 01
Vznik funkcie: 12.05.2016
  (od: 05.07.2016 do: 22.07.2021)
Zapisované základné imanie: 
83 000 EUR
  (od: 20.07.2017)
134 626 EUR
  (od: 01.09.2010 do: 19.07.2017)
137 066,2 EUR
  (od: 18.02.2010 do: 31.08.2010)
168 741,29 EUR
  (od: 06.02.2010 do: 17.02.2010)
5 083 500 Sk
  (od: 02.08.1993 do: 05.02.2010)
Základný členský vklad: 
99,58 EUR
  (od: 01.09.2010)
3 000 Sk
  (od: 02.08.1993 do: 05.02.2010)
99,59 EUR
  (od: 06.02.2010 do: 31.08.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Založenie družstva bolo schválené uznesením Rady Okresného národného výboru v Senici zo dňa 19.1.1962, č.20/62. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov družstva zo dňa 30.mája 1972 a dohody o zlúčení zo dňa 30.4.1972 s týmto družstvom boli zlúčené: a/Stavebné bytové družstvo občanov v Jablonici /Db 220/, b/Stavebné bytové družstvo občanov v Senici /Db 34/. Slovenský zväz bytových družstiev v Bratislave podľa § 91 ods.1 Zák.č.109/64 Zb. dal k zlúčeniu súhlas. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 29.6.1973, dohody o zlúčení zo dňa 7.8.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 15.augusta 1973 s týmto družstvom bolo zlúčené: Stavebné bytové družstvo občanov Šaštín-Stráže /Db 139/. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zodňa 14.11.1975, dohody o zlúčení zo dňa 20.8.1976 a súhlasu zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 27.9.1976 s týmto družstvom je dňom 1.10.1976 zlúčené:"Stavebné bytové družstvo občanov v Holíči" /Db 72/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 14.11.1975, dohôd o zlúčení a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave s týmto družstvom s účinnosťou od 1.januára 1977 sú zlúčené: -Stavebné bytové družstvo v Skalici /Db 23/, -Stavebné bytové družstvo občanov na Myjave /Db 107/, -Stavebné bytové družstvo Brezová pod Braddlom /Db 19/. Stanovy: Uznesením výročného Zhromaždenia delegátov konaného dňa 25. apríla 1991 boli prijaté nové stanovy. Stary spis: r 75
  (od: 10.02.1962)
V súlade s ustanovením § 765 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. boli na zhromaždení delegátov konanom dňa 5.11.1992 stanovy družstva prispôsobené úprave citovaného zákona. Stary spis: Dr 75
  (od: 02.08.1993)
Zhromaždenie delegátov konané dňa 23.04.1996 schválilo zmenu stanov.
  (od: 24.02.1997)
Úplné znenie stanov schválené na zhromaždení delegátov dňa 25.04.2002. Zmena obchodného mena a sídla z Okresné stavebné bytové družstvo v Senici nad Myjavou, M.R.Štefánika 718, 905 01 Senica na Okresné stavebné bytové družstvo Senica, Štefánikova 718, 905 01 Senica.
  (od: 19.09.2002)
Zhromaždenie delegátov konané dňa 24.04.2003 schválilo Zmenu Stanov Okresného stavebného bytového družstva Senica.
  (od: 08.03.2004)
Zhromaždenie delegátov konané dňa 5.5.2005 schválilo nové Stanovy Okresného stavebného bytového družstva Senica.
  (od: 10.11.2005)
bod. 7 Zhromaždenie delegátov konané dňa 27.5.2010 schválilo nové Stanovy Okresného stavebného bytového družstva Senica
  (od: 05.08.2015)
bod 8. Zhromaždenie delegátov konané dňa 26.5.2011 schválilo Dodatok č. 1 k Stanovám
  (od: 05.08.2015)
bod 9. Zhromaždenie delegátov konané dňa 22.5.2013 schválilo Dodatok č. 2 k Stanovám
  (od: 05.08.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  25.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)