Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  880/B

Business name: 
Progroup Slovakia, s. r. o.
  (from: 01/09/2008)
Registered seat: 
Kozia 17
Bratislava 813 46
  (from: 08/17/2006)
Identification number (IČO): 
31 398 731
  (from: 07/17/1995)
Date of entry: 
07/17/1995
  (from: 07/17/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/09/2008)
Objects of the company: 
inžinierska činnosť
  (from: 07/17/1995)
maloobchod, veľkoobchod s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/17/1995)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/17/1995)
činnosť realitnej agentúry
  (from: 07/17/1995)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/17/1995)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 07/17/1995)
verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie)
  (from: 11/06/1996)
prenájom vlastných nebytových priestorov v zmysle ust. § 4 Zák. č. 455/91 Zb.
  (from: 02/25/1997)
prenájom a požičiavanie osobných motorových vozidiel
  (from: 07/21/2000)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/09/2008)
Ing. Peter Odzgan
Landauova 4
Bratislava 841 01
From: 01/09/2008
  (from: 01/09/2008)
Acting in the name of the company: 
samostatne
  (from: 01/09/2008)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 01/09/2008)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.6.1995 v zmysle príslušných ustanovení zák. č. 513/1991. Stary spis: Sa 1457
  (from: 07/17/1995)
Osvedčenie z konania valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 40/96, Nz 29/96 zo dňa 24.6.1996 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1457
  (from: 11/06/1996)
Notárska zápisnica N 14/97, Nz 14/97 zo dňa 22.1.1997 a stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 1457
  (from: 02/25/1997)
Osvedčenie o priebehu VZ vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.10.1999 pod. č. N 262/99, Nz 262/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/15/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 27.6.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N161/00, Nz 161/00 napísanej dňa 27.6.2000 notárom JUDr. Ravlukom bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/21/2000)
Na riadnom valnom zhromaždení dňa 28.6.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 266/2001, Nz 259/2001 napísanej dňa 28.6.2001 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/06/2001)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 26.06.2003 - konanie osvedčené do notárskej zápisnice N 660/03, Nz 52717/03 notára JUDr. Pavloviča.
  (from: 12/01/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.06.2006 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 287/2006, Nz 27334/2006, NCRls 27296/2006 zo dňa 11.07.2006. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.08.2006.
  (from: 08/17/2006)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.11.2007 spísané vo forme notárskej zápisnice N 480/2007, Nz 45103/2007 o zmene právnej formy spoločnosti Fin-Inter, a.s., so sídlom Kozia 17, 813 46 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 880/B z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným a o zmene obchodného mena na „Progroup Slovakia, s. r. o.“.
  (from: 01/09/2008)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person