Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  932/B

Business name: 
Istroconsult, a.s.
  (from: 10/02/1995 until: 11/03/2002)
Registered seat: 
Rajská 15
Bratislava 811 08
  (from: 10/02/1995 until: 11/03/2002)
Identification number (IČO): 
31 403 263
  (from: 10/02/1995)
Date of entry: 
10/02/1995
  (from: 10/02/1995)
Date of deletion: 
11/04/2002
  (from: 11/04/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/02/1995)
Objects of the company: 
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 10/02/1995 until: 11/03/2002)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
  (from: 10/02/1995 until: 11/03/2002)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/02/1995 until: 11/03/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/02/1995 until: 11/03/2002)
Ing. Dušan Drobuliak
Mamateyova 22
Bratislava 831 04
  (from: 10/02/1995 until: 07/25/1999)
Ing. Juraj Horváth
Legionárska 1
Bratislava 831 04
  (from: 10/02/1995 until: 11/03/2002)
Ing. Miroslav Vavrina
Krížna 3
Stupava 900 31
  (from: 10/02/1995 until: 11/03/2002)
Acting in the name of the company: 
Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojasvoj podpis: a/ aspoň dvaja členovia predstavenstva, b/ riaditeľ spoločnosti, alebo prokurista, aleboďalšie splnomocnené osoby, a to každý z nich v rozsahu udeleného plnomocenstva.
  (from: 10/02/1995 until: 11/03/2002)
Capital: 
2 000 000 Sk
  (from: 10/02/1995 until: 11/03/2002)
Shares: 
Number of shares: 20
Type: na majiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 10/02/1995 until: 11/03/2002)
Supervisory board: 
Ing. Denisa Drobuliaková
Mamateyova 22
Bratislava 851 04
  (from: 10/02/1995 until: 07/25/1999)
Ing. Gunther Furin
Komárnická 22
Bratislava 821 03
  (from: 10/02/1995 until: 07/25/1999)
Ing. Viliam Moro
Ožvoldíkova 6
Bratislava 841 02
  (from: 10/02/1995 until: 11/03/2002)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4. 11. 2002, ktorým bolo začaté ex offo konanie vo veci výmazu z obchodného registra. V y m a z u j e s a : z obchodného registra obchodná spoločnosť Istroconsult, a. s., so sídlom Rajská 15, 811 08 Bratislava, IČO: 31 403 263, zapísaná v odd. Sa vo vložke č. 932/B v celom rozsahu.
  (from: 11/04/2002)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 3.8.1995, dodatkom zo dňa 8.9.1995 v zmysle príslušných ustanovení Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1513
  (from: 10/02/1995 until: 11/03/2002)
Zápisnica z mimoriadneho VZ dňa 28.6.1999 na ktorom bolo prerokované odstúpenie z funkcie člena predstavenstva a dvoch členov dozornej rady.
  (from: 07/26/1999 until: 11/03/2002)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 2K 216/99 zo dňa 5. 2. 2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1. 3. 2002 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Istroconsult, a.s., Rajská 15, 811 08 Bratislava, IČO: 31 403 263 pre nemajetnosť dlžníka.
  (from: 04/23/2002 until: 11/03/2002)
Date of updating data in databases:  09/27/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person