Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  993/B

Business name: 
FORUS, obchodník s cennými papiermi, a.s. v likvidácii
  (from: 05/21/2015)
Registered seat: 
Hviezdoslavovo nám. 14
Bratislava 811 02
  (from: 01/29/1996)
Identification number (IČO): 
35 681 748
  (from: 01/10/1996)
Date of entry: 
01/10/1996
  (from: 01/10/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/10/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/27/1997)
Zdeněk Pustějovský - predseda
Berlínska 1679/5
Žilina
  (from: 09/28/2017)
Zdeněk Pustějovský - člen
Berlínska 1679/5420
Žilina
  (from: 09/28/2017)
Ivan Maďara - člen
Chabanecká 7
Banská Bystrica
  (from: 09/28/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a generálny riaditeľ, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne, generálny riaditeľ samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 03/27/1997)
Capital: 
10 000 000 Sk
  (from: 01/10/1996)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/10/1996)
Supervisory board: 
Jozef Janči - predseda
U Pivovaru 6
Ostrava
Česká republika
  (from: 03/09/1999)
Miroslav Ptáček - člen
Ostravská 14
Opava
Česká republika
  (from: 03/09/1999)
Roman Rosík - člen
V. Nezvala 23
Opava
Česká republika
  (from: 03/09/1999)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/05/2015
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 32CbR/73/2011 zo dňa 11.12.2014. ktorým súd zrušil spoločnosť FORUS obchodník s cennými papiermi, a. s. ,Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava s likvidáciou a vymenoval likvidátora spoločnosti.
  (from: 05/21/2015)
 Liquidators:
Zdeněk Pustějovský
Berlínska 1676/5
Žilina
From: 05/05/2015
  (from: 09/28/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. § 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 05/21/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 10.11.1995 a prijatím stanov v zmysle § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 1575
  (from: 01/10/1996)
Notárska zápisnica N 9/96, Nz 9/96 zo dňa 18.1.1996.
  (from: 01/29/1996)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.9.1996. Zápisnica z predstavenstva konaného dňa 27.9.1996. Stary spis: Sa 1575
  (from: 10/17/1996)
Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 22.1.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 13/97, Nz 14/97, schválilo zmenu stanov spoločnosti - dodatok č. 2. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 22.1.1997, na ktorej bol do funkcie generálneho riaditeľa vymenovaný Ing. Igor Guspan, r.č. , bytom Hečkova 14, Bratislava. Stary spis: Sa 1575
  (from: 03/27/1997)
Valné zhromaždenie dňa 16.12.1998 schválilo zmeny v zložení predstavenstva a dozornej rady a.s. Dňa 16.12.1998 bol odvolaný z funkcie generálneho riaditeľa Ing. Igor Guspan. Zápisnica z predstavenstva z 16.12.1998.
  (from: 03/09/1999)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh číslo: UFT - 060/2002/SANO zo dňa 28. 2. 2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8. 4. 2002 o odňatí povolenia na obchodovanie s cennými papiermi spoločnosti FORUS, obchodník s cennými papiermi, a. s.
  (from: 08/28/2002)
Date of updating data in databases:  05/17/2021
Date of extract :  05/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person