Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1008/B

Obchodné meno: 
MATADOREX, a.s.
  (od: 26.01.1996 do: 07.08.2012)
Sídlo: 
Kopčianska 14
Bratislava 852 01
  (od: 26.01.1996 do: 07.08.2012)
IČO: 
35 683 023
  (od: 26.01.1996)
Deň zápisu: 
01.02.1996
  (od: 26.01.1996)
Deň výmazu: 
08.08.2012
  (od: 08.08.2012)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 26.5.2010 č.k. 38K 69/96-1111, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.7.2010 súd zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu MATADOREX, a.s., Kopčianska 14, 852 01 Bratislava, IČO: 35 683 023 vyhlásený uznesením zo dňa 17.3.1999 pod č.k. 38K 69/96-206 po splnení rozvrhového uznesenia
  (od: 08.08.2012)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 26.01.1996)
Predmet činnosti: 
výroba ľahkých výrobkov z technickej gumy,polymérov a kopolymérov
  (od: 26.01.1996 do: 07.08.2012)
výroba zdravotníckych výrobkov z gumy, polymérov a kopolymérov
  (od: 26.01.1996 do: 07.08.2012)
výroba ťažkých výrobkov z technickej gumy, polymérov a kopolymérov - dopravných pásov a priemyselných hadíc
  (od: 26.01.1996 do: 07.08.2012)
oprava motorových vozidiel
  (od: 26.01.1996 do: 07.08.2012)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.01.1996 do: 07.08.2012)
technicko-inžinierska činnosť v oblasti rozvoja a inovácií
  (od: 26.01.1996 do: 07.08.2012)
reklama a propagácia
  (od: 26.01.1996 do: 07.08.2012)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 26.01.1996 do: 07.08.2012)
automatizované spracovanie dát
  (od: 26.01.1996 do: 07.08.2012)
poskytovanie software - predaj hot. progr. na základe zml. s autor.
  (od: 26.01.1996 do: 07.08.2012)
sprostredkovanie služieb v oblasti životného prostredia
  (od: 26.01.1996 do: 07.08.2012)
požiarna ochrana
  (od: 26.01.1996 do: 07.08.2012)
sprostredkovanie služieb v oblasti ochrany osôb a majetku
  (od: 26.01.1996 do: 07.08.2012)
realitná agentúra
  (od: 26.01.1996 do: 07.08.2012)
malé vodné elektrárne do 50 KW
  (od: 26.01.1996 do: 07.08.2012)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 13.12.1996 do: 07.08.2012)
predstavenstvo
  (od: 26.01.1996 do: 12.12.1996)
Ing. Jozef Házel
Romanova 4
Bratislava 851 02
  (od: 26.01.1996 do: 04.09.1996)
Ing. Jozef Házel
Romanova 4
Bratislava 851 02
  (od: 05.09.1996 do: 15.09.1998)
Ing. František Kuľko
Beňadická 9
Bratislava 851 02
  (od: 26.01.1996 do: 12.12.1996)
Ing. Jozef Kvasnica
Zábreh 1543/87
Púchov 020 01
  (od: 13.12.1996 do: 15.09.1998)
Ing. Libor Mišák
Okružná 1421
Púchov 020 01
  (od: 26.01.1996 do: 15.09.1998)
Ing. Štefan Rosina ml.
J. Kráľa 1068
Púchov 020 01
  (od: 26.01.1996 do: 12.12.1996)
Ing. Jozef Valach
Rajecká 8
Bratislava 821 07
  (od: 26.01.1996 do: 15.09.1998)
Ing. Jozef Vozár
Horovce 115
Horovce 018 62
  (od: 26.01.1996 do: 15.09.1998)
Ing. Juraj Vrba
Romanova 6
Bratislava 851 02
  (od: 26.01.1996 do: 12.12.1996)
Ing. Jozef Valach - predseda
Rajecká 8
Bratislava 821 07
  (od: 16.09.1998 do: 07.08.2012)
Ing. Alexander Pálffy , CSc. - podpredseda
Haburská 16
Bratislava 821 01
  (od: 16.09.1998 do: 07.08.2012)
Ing. Cyril Eštok - člen
Astrová 10
Bratislava 821 01
  (od: 16.09.1998 do: 07.08.2012)
Ing. Ladislav Zlocha - člen
1. mája 1159/30
Púchov 020 01
  (od: 16.09.1998 do: 07.08.2012)
Ing. Mária Hanzalová - člen
Hlavatého 619/3
Praha 149 00
Česká republika
  (od: 16.09.1998 do: 07.08.2012)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť a teda zaväzovať ju sú oprávnený všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis predsedu predstavenstva samostatne, alebo dvoch členov predstavenstva spolu. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 13.12.1996 do: 07.08.2012)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle majmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisu- júci pripoja svoj podpis.
  (od: 26.01.1996 do: 12.12.1996)
Základné imanie: 
572 594 000 Sk
  (od: 26.01.1996 do: 07.08.2012)
Akcie: 
Počet: 572594
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 26.01.1996 do: 07.08.2012)
Dozorná rada: 
JUDr. Marián Elefant
Haanova 2
Bratislava 851 04
  (od: 26.01.1996 do: 12.12.1996)
JUDr. Marián Elefant - podpredseda
Haanova 2
Bratislava 851 04
  (od: 13.12.1996 do: 15.09.1998)
Rastislav Hajnala
Koceľova 25
Bratislava 821 08
  (od: 26.01.1996 do: 12.12.1996)
Ivan Holík
Zvončekova 15
Bratislava 831 06
  (od: 26.01.1996 do: 07.08.2012)
Ing. Anna Hrinková - člen
Obrancov mieru 1156
Púchov 020 01
  (od: 13.12.1996 do: 15.09.1998)
František Markovič
Vranovská 61
Bratislava 851 01
  (od: 26.01.1996 do: 12.12.1996)
Ing. Peter Moško - člen
Novonosická 1031/17
Púchov 020 01
  (od: 13.12.1996 do: 15.09.1998)
Ing. Miriam Ondroušková - predseda
Sv. Cyrila a Metoda 18/27
Vrútky 036 07
  (od: 16.09.1998 do: 07.08.2012)
Ing. Peter Stachovič
Sibírska 9
Holíč 908 51
  (od: 26.01.1996 do: 12.12.1996)
Karol Uhrík
Prokofievova 14
Bratislava 851 01
  (od: 26.01.1996 do: 07.08.2012)
Ing. Štefan Vašek - predseda
1. mája 1159
Púchov 020 01
  (od: 13.12.1996 do: 15.09.1998)
Ing. Štefan Vašek - člen
1. mája 1159
Púchov 020 01
  (od: 16.09.1998 do: 07.08.2012)
Mgr. Monika Kaňková - člen
Na pěšině 261
Děčín 405 02
Česká republika
  (od: 16.09.1998 do: 07.08.2012)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica č. N 355/95, Nz 347/95 napísaná dňa 15.11.1995 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou v zmysle §§ 57, 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. Stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 324 zo dňa 19.6.1995 o privatizácii časti podniku MATADOR, štátny podnik, Kopčianska cesta 18, 852 01 Bratislava a o privatizácii celého podniku MATADORBELT, štátny podnik, Kopčianska cesta 18, 852 01 Bratislava v zmysle Zák. č. 92/1991 Zb. založenie obchodnej spoločnosti a.s. MATADOREX Bratislava vkladom časti majetku štátneho podniku, MATADOR a vkladom celého majetku štátneho podniku, MATADORBELT podľa výstupného formulára F. 1 (D) 1 určeného privatizačného projektu s takým predmetom činnosti, aký majú v deň zrušenia zapísaný štátne podniky v obchodnom registri. Rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 99/Z zo dňa 19.6.1995 o privatizácii podniku MATADORBELT, štátny podnik, Kopčianska cesta 18, 852 01 Bratislava, ktorým sa mení rozhodnutie číslo 27 zo dňa 20.6.1994. Rozhodnutie ministra hospodárstva SR č. 6 zo dňa 9.1.1996, ktorým bol zrušený štátny podnik MATADORBELT, Bratislava. Všetok majetok zrušeného štátneho podniku, práva, záväzky a pohľadávky v súlade so schváleným privatizačným projektom prechádza na Fond národného majetku SR, ktorý ho dňa 1.2.1996 vloží do akciovej spoločnosti MATADOREX, a.s. Bratislava. Rozhodnutie ministra hospodárstva č. 7 zo dňa 9.1.1996, ktorým bola vyňatá časť majetku štátneho podniku MATADOR, Bratislava. Časť majetku štátneho podniku v súlade so schváleným privatizačným projektom prechádza dňom vyňatia na Fond národného majetku SR, ktorý dňa 1.2.1996 vloží časť majetku štátneho podniku akciovej spoločnosti MATADOREX, a.s. Bratislava. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí vecí zahrnutých do privatizovanej časti majetku š.p. MATADOR, Bratislava v zmysle § 19,20,21 Zák. č. 92/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí vecí zahrnutých do privatizovaného majetku š.p. MATADORBELT Bratislava, Kopčianska 18, Bratislava v zmysle §§ 19,20,21 Zák. č. 92/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: Sa 1590
  (od: 26.01.1996 do: 07.08.2012)
Na valnom zhromaždení dňa 03.07.1996, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 237/96, Nz 236/96 napísanej dňa 03.07.1996 notárom JUDr. Šikutovou v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti. Uznesenie č. 4/96 zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 04.07.1996. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.07.1996. Uznesenie č. 5/96 zo zasadnutia predstavenstva s prezenčnou listinou zo dňa 16.07.1996. Stary spis: Sa 1590
  (od: 13.12.1996 do: 07.08.2012)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom zhromaždení dňa 30.4.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 215/98, Nz 214/98 zo dňa 30.4.1998. Zápis a uznesenie č. 3/98 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 30.4.1998. Zápis zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 26.5.1998.
  (od: 16.09.1998 do: 07.08.2012)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 38 k 69/96-206 zo dňa 17.3.1999 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka MATADOREX a.s., Kopčianska 14, 852 01 Bratislava, IČO: 356 830 23. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ivan Padej, so sídlom Cukrová 14, Bratislava
  (od: 26.06.1999 do: 07.08.2012)
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu MATADOREX, a. s. , Kopčianska 14, 852 01 Bratislava, IČO: 35 683 023 vyhlásený uznesením č. k. 38K 69/96-206 zo dňa 17.03.1999, po splnení rozvrhového uznesenia. Súd z b a v u j e JUDr. Ivana Pádeja, advokáta, funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 23.06.2011 do: 07.08.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  03.03.2021
Dátum výpisu:  04.03.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)