Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1099/B

Business name: 
Harris Slovakia, a.s.
  (from: 06/13/1997)
Registered seat: 
Haanova 26
Bratislava 851 04
  (from: 12/10/1996)
Identification number (IČO): 
35 692 421
  (from: 06/12/1996)
Date of entry: 
06/12/1996
  (from: 06/12/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/12/1996)
Objects of the company: 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore ošetrovateľstvo
  (from: 06/12/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/13/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/13/1997)
prenájom zdravotníckych prístrojov, pomôcok a náradia
  (from: 06/13/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/13/1997)
opatrovateľská činnosť - okrem poskytovania stravy a ubytovania
  (from: 06/13/1997)
vypracovanie odborných štúdií okrem architektonických a urbanistických
  (from: 06/13/1997)
organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/01/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/01/2004)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/01/2004)
lektorská činnosť
  (from: 12/01/2004)
podnikateľské poradenstvo v predmete činnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/01/2004)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 06/21/2006)
masérske služby
  (from: 06/21/2006)
poradenská činnosť v oblasti životného štýlu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/21/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/01/2004)
MUDr. Božena Bušová - predseda predstavenstva
Osuského 36
Bratislava 851 03
From: 11/06/2009
  (from: 03/05/2010)
Acting in the name of the company: 
Podpisovať a konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva.
  (from: 12/01/2004)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 07/16/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 07/16/2009)
Supervisory board: 
PhDr. Lenka Bohunická
Romanova 35
Bratislava 851 02
From: 07/01/2013
  (from: 07/26/2013)
Mgr. Veronika Kovácsová
Karadžičova 43
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
From: 04/28/2017
  (from: 05/18/2017)
Kristína Kovács , M.B.A.
Devínska cesta 3739/7D
Bratislava - mestská časť Devín 841 04
From: 10/23/2018
  (from: 11/10/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.9.1995 v zmysle §§ 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1682
  (from: 06/12/1996)
Notárska zápisnica N 145/96, Nz 144/96 spísa- ná dňa 28.06.1996 notárkou JUDr. Ľubicou Flo- riánovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.06.1996, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade a bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena z VŽP - Harris Slova- kia, a.s. domáca ošetrovateľska starostlivosť na VŽP - Harris Slovakia, a.s. Stary spis: Sa 1682
  (from: 12/10/1996)
Notárska zápisnica č. N 23/97, Nz 23/97 zo dňa 5.2.1997, osvedčujúcu priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 5.2.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena z VŽP - Harris Slovakia a.s. na Harris Slovakia a.s. Stary spis: Sa 1682
  (from: 06/13/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.9.1997.
  (from: 05/29/1998)
Notárska zápisnica č. N 4/98, Nz 4/98 zo dňa 8.6.1998, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania na 1 000.000,--Sk, znížením menovitej hodnoty každej akcie zo 60.000,-Sk na 10.000,-Sk a schválené ďalšie zmeny stanov.
  (from: 07/12/1999)
Zápisncia z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.4.1999, na ktorom boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (from: 01/17/2000)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždedia zo dňa 19.11.1999
  (from: 07/11/2000)
Zápisnicaz valného zhromaždenia konaného dňa 20.6.2002. Zánik funkcií členov predstavenstva: MUDr. Priska Repčíková a Ing. Róbert Kubinský dňa 20.6.2002. Zánik funkcií členov dozornej rady : Mudr. Hrubiško a Ing. Andrea Ješová dňa 20.6.2002.
  (from: 07/03/2002)
Notárska zápisnica N 1025/02, Nz 966/02 spísaná dňa 13.11.2002 notárskym kandidátom JUDr. ančatovou notáraJUDR. Macáka osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov.
  (from: 03/03/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 2243/2006, Nz 18439/2006 - rozšírenie predmetu podnikania.
  (from: 06/21/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2007.
  (from: 04/26/2007)
Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.11.2009 a zo dňa 19.01.2010.
  (from: 03/05/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.07.2013.
  (from: 07/26/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2014
  (from: 01/28/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2017
  (from: 05/18/2017)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person