Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1129/B

Business name: 
DLHOPIS, o.c.p., a.s.
  (from: 08/05/1996)
Registered seat: 
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
  (from: 03/16/2011)
Identification number (IČO): 
35 695 820
  (from: 08/05/1996)
Date of entry: 
08/05/1996
  (from: 08/05/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/05/1996)
Objects of the company: 
I. Investičné služby a investičné činnosti:
  (from: 05/30/2013)
a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
  (from: 11/26/2019)
b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch.
  (from: 11/26/2019)
c) riadenie portfólia podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
  (from: 11/26/2019)
d) investičné poradenstvo podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
  (from: 11/26/2019)
e) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
  (from: 11/26/2019)
II. Vedľajšie služby:
  (from: 05/30/2013)
a) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch.
  (from: 05/30/2013)
b) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch
  (from: 07/16/2019)
c) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch
  (from: 07/16/2019)
d) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch.
  (from: 07/16/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/02/2002)
Ing. Zuzana Humecká - člen
Drietoma 387
Drietoma 913 03
From: 05/01/2019
  (from: 07/16/2019)
Ing. Filip Králik - Chairman of the Board of Directors
Zochová 760/16
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 03
From: 10/12/2020
  (from: 11/15/2020)
Ing. Miloš Švantner - Member of the Board of Directors
Hrubá strana 1475
Bzince pod Javorinou 916 11
From: 09/01/2021
  (from: 09/10/2021)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 03/27/2021)
Capital: 
1 011 940 EUR Paid up: 1 011 940 EUR
  (from: 10/10/2012)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 01/22/2009)
Number of shares: 680
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 10/10/2012)
Stockholder: 
MH Manažment, a.s.
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
  (from: 02/23/2016)
Supervisory board: 
Ing. Marcela Halčišáková
Hviezdoslavova 391/63
Lipany 082 71
From: 10/12/2020
  (from: 11/15/2020)
Ing. Štefan Čarný
Muškátová 14
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 05/01/2022
  (from: 06/29/2022)
Ing. Beáta Kolářová
Gorazdova 437/21
Nitra 949 01
From: 05/01/2022
  (from: 06/29/2022)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 139/96, Nz 139/96 zo dňa 12.6.1996 o založení spoločnosti a stanovy akciovej spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1715
  (from: 08/05/1996)
Zápisnica predstavenstva zo dňa 30.9.1996. Stary spis: Sa 1715
  (from: 10/09/1996)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 20.3.1997, na ktorom bola zrušená prokúra. Stary spis: Sa 1715
  (from: 03/23/1998)
Notárska zápisnica N 1199/98, Nz 1194/98 spísaná dňa 26.11.1998 notárkou JUDr Helenou Hrušovskou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 26.11.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. 27, 35 a boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Výpis z uznesenia č. 1/98 dozornej rady, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
  (from: 01/19/1999)
Zápisnica z VZ dňa 16.12.1998.
  (from: 02/26/1999)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.10.1999.
  (from: 12/21/1999)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 16.12.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 1518/99, Nz 1498/99 napísanej dňa 16.12.1999 notárom JUDr. Hrušovskou bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/10/2000)
Zmena stanov schválená dňa 25.2.2000 valným zhromaždením priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 241/2000 Nz 236/2000
  (from: 08/09/2000)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 27.6.2000.
  (from: 10/26/2000)
Notárska zápisnica č. N 418/01, Nz 413/02 zo dňa 22.5.2002 osvedčujúca zmenu stanov. Notárska zápisnica č.N 499/02, Nz 494/02 zo dňa 13.6.2002 osvedčujúca zmenu stanov a zvýšenie základného imania na 10 000 000,-Sk. Notárska zápisnica č. N 550/02, Nz 545/02 z dňa 1.7.2002 - zmena stanov.
  (from: 12/02/2002)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.03.2003. Notárska zápisnica č. N 169/03, Nz 44537/03 zo dňa 05.06.2003, osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov.
  (from: 11/25/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.02.2005 - odvolanie člena predstavenstva, menovanie nového člena predstavenstva
  (from: 04/05/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.2.2008.
  (from: 03/15/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.10.2008.
  (from: 11/28/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.6.2010.
  (from: 07/17/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.12.2010 a zo dňa 1.3.2011.
  (from: 03/16/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.10.2011
  (from: 11/22/2011)
Notárska zápisnica č. N 190/2012, Nz 29484/2012, NCRls 30175/2012 zo dňa 17.08.2012.
  (from: 10/10/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2013 a Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu časti riadneho valného zhromaždenia č. N 485/2013, Nz 14381/2013, NCRIs 14696/2013 zo dňa 30.04.2013.
  (from: 05/30/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.02.2014. Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.03.2014.
  (from: 03/21/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04. 2014.
  (from: 05/31/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2014.
  (from: 01/09/2015)
Date of updating data in databases:  06/29/2022
Date of extract :  06/30/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person