Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1142/B

Obchodné meno: 
Orange Slovensko, a.s.
  (od: 08.03.2002)
Sídlo: 
Metodova 8
Bratislava 821 08
  (od: 01.08.2012)
IČO: 
35 697 270
  (od: 03.09.1996)
Deň zápisu: 
03.09.1996
  (od: 03.09.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 03.09.1996)
Predmet činnosti: 
zriaďovanie a prevádzkovanie verejných mobilných telekomunikačných sieti na pridelených frekvenciách
  (od: 30.04.2001)
poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom mobilných verejných telekomunikačných sietí
  (od: 30.04.2001)
poskytovanie verejnej dátovej služby prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí
  (od: 30.04.2001)
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby
  (od: 30.04.2001)
poskytovanie verejných dátových služieb prostredníctvom siete Internet
  (od: 30.04.2001)
montáž a oprava telekomunikačných zariadení
  (od: 30.04.2001)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
  (od: 30.04.2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.04.2001)
automatizované spracovanie dát
  (od: 30.04.2001)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 30.04.2001)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 30.04.2001)
vedenie účtovníctva
  (od: 30.04.2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 30.04.2001)
vydavateľská činnosť
  (od: 30.04.2001)
prenájom priemyselného tovaru
  (od: 30.04.2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 30.04.2001)
výskum trhu
  (od: 30.04.2001)
školiaca činnosť
  (od: 30.04.2001)
poradenská činnosť v rámci predmetu podnikania
  (od: 30.04.2001)
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS a poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom tejto siete
  (od: 13.01.2003)
prevádzkovanie retransmisie podľa oprávnenia na retransmisiu vydaného Radou pre vysielanie a retransmisiu v zmysle zák. č. 308/2000 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov
  (od: 06.10.2006)
finančný leasing telekomunikačných a elektronických zariadení v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.11.2006)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.11.2006)
zásielkový predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.11.2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 01.09.2010)
poskytovanie verejných a neverejných elektronických komunikačných sietí
  (od: 03.09.2010)
poskytovanie elektronických komunikačných služieb
  (od: 03.09.2010)
poskytovanie služieb prenájmu okruhov
  (od: 03.09.2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 31.08.2011)
počítačové služby
  (od: 31.08.2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 31.08.2011)
poskytovanie služieb dátových centier
  (od: 31.08.2011)
poskytovanie manažovaných (riadených) hostingových služieb IKT ( Informačno Komunikačných technológií)
  (od: 31.08.2011)
administratívne služby
  (od: 31.08.2011)
poskytovanie poštových služieb
  (od: 31.08.2011)
činnosť podriadeného finančného agenta pre sektor poistenia alebo zaistenia
  (od: 25.05.2012)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 15.08.2012)
skladovanie a uskladňovanie
  (od: 31.12.2015)
Poskytovanie platobných služieb v rozsahu obmedzenom výlučne na vykonávanie platobných operácií podľa ust. § 2 ods. 1 písm. c) a d), ust. § 101h ods. 4 a v súlade s podmienkami podľa ust. 79a Zákona o platobných službách.
  (od: 30.06.2018)
výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (od: 10.08.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 29.10.2004)
Mgr. Vladislav Kupka - člen
Suché miesto 1875/9
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 23.06.2020
  (od: 07.07.2020)
Ing. Radoslav Barka - Člen predstavenstva
Nevädzová 6/E
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 28.06.2021
  (od: 27.07.2021)
Eric Maintenay - Člen predstavenstva
Jégého 10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 28.06.2021
  (od: 27.07.2021)
Ing. Zuzana Nemečková - Člen predstavenstva
Púpavová 675/38
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 30.07.2021
  (od: 26.08.2021)
Federico Colom Artola - predseda
Hlboká cesta 965/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
Vznik funkcie: 01.05.2019
  (od: 27.07.2021)
Eve Bourdeau - člen
Na rozhliadke 13692/5C
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 01.09.2020
  (od: 14.11.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene Spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo ktoríkoľvek dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenémnu alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 14.06.2016)
Základné imanie: 
39 222 462,89 EUR Rozsah splatenia: 39 222 462,89 EUR
  (od: 21.01.2009)
Akcie: 
Počet: 1181755
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 21.01.2009)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 13,78 EUR
  (od: 21.01.2009)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 0,66 EUR
  (od: 21.01.2009)
Akcionár: 
Atlas Services Belgium s.a.
Avenue du Bourget 3
Brusel 1140
Belgické kráľovstvo
  (od: 26.08.2021)
Dozorná rada: 
Ing. Pavol Lančarič , PhD.
Mariánska cesta 1727//3A
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 01.05.2019
  (od: 24.04.2019)
Gilles Deloison
allée Saint-Hubert 14Ter
Antony 921 60
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.05.2019
  (od: 27.07.2021)
Ing. Ľuboš Dúbravec
Bočná 2455/21
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 21.09.2020
  (od: 27.07.2021)
Mgr. Marcela Rédlerová
Okružná 1861/43
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 21.09.2020
  (od: 14.11.2020)
Ing. Igor Berta
Podbeľová 2094/8A
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 21.09.2020
  (od: 14.11.2020)
Bruno Duthoit
Mokotowska 59
Varšava 00-542
Poľská republika
Vznik funkcie: 24.06.2019
  (od: 27.07.2021)
Christophe Naulleau
rue du Ranelagh 34
Paríž 750 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.06.2019
  (od: 27.07.2021)
Marc Ricau
Allée des Pelouses 1
La Celle Saint Cloud 781 70
Francúzska republika
Vznik funkcie: 23.06.2020
  (od: 27.07.2021)
Jean-Marie Culpin
rue Royer-Collard 16
Paríž 750 05
Francúzska republika
Vznik funkcie: 30.07.2021
  (od: 26.08.2021)
Christian Urs Luginbühl
Rue du Rafour 7A
Saint-Aubin-Sauges 2024
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 09.09.2021
  (od: 29.09.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica N 117/96, Nz 124/96 zo dňa 29.7.1996 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1728
  (od: 03.09.1996)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.09.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 161/1996, Nz 151/1996 spísaná dňa 04.09.1996 notárkou JUDr. Magdalénou Čížovou, na ktorom bola schválená zmena stanov v článku X, XI. Stary spis: Sa 1728
  (od: 29.10.1996)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 08.10.1996, ktorého časť - zmena stanov bola osvedčená notárskou zápisnicou N 135/96, Nz 135/96 spísanou notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou. Osvedčenie o priebehu časti mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 537/96, zo dňa 02.12.1996 spísanej notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov - zmena obchodného mena z pôvodného SLOVTEL GSM a.s. Stary spis: Sa 1728
  (od: 20.12.1996)
Osvedčenie o priebehu časti mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 43/97 zo dňa 31.1.1997 - rozhodnutie o zvýšení základného imania a zmena stanov a.s. Stary spis: Sa 1728
  (od: 12.03.1997)
Na valnom zhromaždení dňa 18.7.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 285/97, Nz 265/97 napísanej dňa 18.7.1997 notárom JUDr. Macákom v Bratislave bola schválená zmena stanov, zápisnica z predstavenstva dňa 10.9.1996, záznam z dozornej rady dňa 4.9.1996, zápisnica z volieb dozornej rady z 24.6.1997. Stary spis: Sa 1728
  (od: 24.10.1997)
Notárska zápisnica N 462/97, Nz 432/97 zo dňa 29.10.1997, dodatok č. 4 k stanovám spoločnosti, zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 29.10.1997.
  (od: 17.08.1998)
Na riadnom VZ konanom dňa 16.6.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 486/98, Nz 474/98 spísaná dňa 16.6.1998 notárom JUDr Ivanom Macákom bol schválený dodatok č. 5 k stanovám. Zápisnica z mimoriadneho VZ konaného dňa 2.3.1999, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve a dozornej rade Záznam č. 2/99 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.3.1999
  (od: 19.07.1999)
Na mimoriadnom VZ konanom dňa 2.3.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 301/99, Nz 284/99 napísaná dňa 2.3.1999 notárom JUDr. Ivanom Macákom bol schválený dodatok č. 6 k stanovám a úplné znenie stanov v zmysle dodatkov č. 1 až 6. Zápisnica z predstavenstva konaného dňa 22.4.1999, ktoré zvolilo druhého podpredsedu predstavenstva a menovalo nového generálneho riaditeľa spoločnosti. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 17.9.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 760/99, Nz 709/99 napísaná dňa 17.9.1999 notárom JUDr. Ivanom Macákom bol schválený dodatok č. 7 k stanovám.
  (od: 13.10.1999)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 23.11.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 1113/99, Nz 1054/99 napísaná dňa 23.11.1999 notárom JUDr. Ivanom Macákom bol schválený dodatok č. 8 k stanovám.
  (od: 31.03.2000)
Zmena stanov v časti predmet činnosti schválená valným zhromaždením dňa 27.4.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 322/00, Nz 308/2000.
  (od: 31.07.2000)
Dodatok č. 9 k stanovám, ktorým bolo zmenené obchodné meno z Globtel GSM, a.s. na Globtel, a.s. prijatý na valnom zhromaždení konanom dňa 27.4.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 322/00, Nz 308/00.
  (od: 30.08.2000)
Na náhradnom mimoriadnom valnom zhromaždení, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 600/00, Nz 575/00 zo dňa 11.8.2000 zvolený nový členovia dozornej rady a nové úplné znenie stanov spoločnosti. Protokol z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami konaných dňa 30.5.2000. Protokol z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami konaných dňa 10.8.2000.
  (od: 25.09.2000)
Notárska zápisnica N 956/00, Nz 905/00 zo dňa 11.12.2000 k mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti s dodatkom č. 1 k stanovám spoločnosti.
  (od: 30.04.2001)
Notárska zápisnica č. N 881/01, Nz 836/01 zo dňa 19.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou GlobtelNet, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35 753 315 ku dňu 31.12.2001, ktorá sa k tomuto dňu zrušuje bez likvidácie a obchodné imanie zlučovanej spoločnosti GlobtelNet, a.s. prechádza ku dňu výmazu z obchodného registra na spoločnosť Globtel, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35 697 270, ktorá preberá na seba všetky veci, pohľadávky , iné práva a peniazmi oceniteľné hodnoty a záväzky zrušenej spoločnosti GlobtelNet, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35 753 315.
  (od: 19.12.2001)
Predstavenstvo: Ing. Andrej Devečka deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing.Márius Hričovský deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing. Dušan Haruštiak deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing. Ladislav Rehák deň zániku funkcie: 31.8.2001. JUDr.Erika Csekes deň zániku funkcie: 31.8.2001. Bruno Marie Edmond Duthoit deň zániku funkcie: 31.8.2001. Dozorná rada: Ing.Peter Struhár deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing.Pavol Ponca deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing.Pavol Kinceš deň zániku funkcie: 31.8.2001. Fréderic Samson deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing. Vincent Pillár deň zániku funkcie: 31.8.2001. Bernard Marie Henri Argouges deň zániku funkcie: 31.8.2001. Dominique Garnier deň zániku funkcie: 31.8.2001. Fréderic Pierre Maurice Debord deň zániku funkcie: 31.8.2001. Predstavenstvo: Ing.Pavol Lančarič, CSc. deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Ing.Ladislav Rehák deň vzniku funkcie: 31.8.2001. JUDr.Erika Csekes deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Bruno Marie Edmond Duthoit deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Pierre Mellinger deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Thierry Baudon deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Dozorná rada: Chantal Crave deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Jerome Sebastien Berger deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Christophe Boivineau deň vzniku funkcie: 31.8.2001. prof.Ing.Milan Dado deň vzniku funkcie: 31.8.2001. doc.Ing.Peter Mihók, CSc., deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Daniel Lynch deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Dominique Garnier deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Fréderic Pierre Maurice Debord deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Notárska zápisnica č.N 698/01, Nz 662/01 zo dňa 31.8.2001. Notárska zápisnica č.N 881/01, Nz 836/01 zo dňa 19.10.2001. Zápisnica č.2/2001 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.11.2001. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 31.8.2001.
  (od: 25.02.2002)
Zmena stanov spoločnosti, zmena obchodného mena z pôvodného Globtel, a.s. na Orange Slovensko, a.s. schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení priebeh , ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 19/02, Nz 19/02 zo dňa 11.1.2002 nadobúda účinnosť zápisu do obchodného registra dňom 27.3.2002.
  (od: 08.03.2002)
Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania osvedčené v notárskej zápisnici č. N 19/02, Nz 19/02 zo dňa 11.1.2002.
  (od: 05.09.2002)
Notárska zápisnica č. N 1141/02, NZ 1080/02 zo dňa 6.12.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zníženie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
  (od: 13.01.2003)
Protokol z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných dňa 27.5.2003. Deň zániku funkcie: Ing. Dana Prekopová - deň zániku funkcie: 30.5.2003 Ing. Ivan Golian - deň zániku funkcie: 30.5.2003 Ing. Albert Šmajda - deň zániku funkcie: 30.5.2003 Ing. Ľubor Lancoš - deň zániku funkcie: 27.5.2003.
  (od: 20.10.2003)
Notárska zápisnica N 275/2004, Nz 37413/2003 o priebehu rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, spísaná dňa 30.04.2004 JUDr. Ľudmilou Joanidisovou, notásky kandidát poverený notárom JUDr. Ivan Macákom.
  (od: 29.10.2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.11.2004 vo forme notárskej zápisnice N 677/2004, Nz 79943/2004 spísanej JUDr. Ludmilou Joanidisovou, notárom.
  (od: 04.12.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 563/2006, Nz 37745/2006, NCRIs 37590/2006 zo dňa 28.9.2006 - rozšírenie predmetu podnikania.
  (od: 06.10.2006)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.09.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 563/2006, Nz 37745/2006 spísanej notárkou JUDr. Ludmilou Joanidisovou, na ktorom bola schválená zmena stanov - rozšírenie predmetu podnikania.
  (od: 28.11.2006)
Písomné uznesenie členov predstavenstva zo dňa 28.03.2007.
  (od: 21.04.2007)
Notárska zápisnica N 15/2008, Nz 1264/2008, NCRls 1254/2008 napísaná dňa 14.1.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 15.02.2008)
Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 25.9.2008.
  (od: 23.10.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 484/2009, Nz 13608/2009 zo dňa 28.4.2009.
  (od: 03.06.2009)
Protokol z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 10.06.2009.
  (od: 23.07.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 308/2010 Nz 14636/2010 zo dňa 28.04.2010.
  (od: 01.09.2010)
Notárska zápisnica N 52/2011, Nz 10298/2011 zo dňa 22.3.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 13.04.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 75/2011 Nz 15265/2011 zo dňa 28.04.2011.
  (od: 18.05.2011)
Notárska zápisnica N 133/2011, Nz 26480/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.07.2011 - rozšírenie predmetu činnosti
  (od: 31.08.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 84/2012, Nz 14847/2012, NCRIs 15198/2012 dňa 26.04.2012.
  (od: 25.05.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.06.2012.
  (od: 01.08.2012)
Protokol z volieb členov dozornej rady zo dňa 05.06.2012.
  (od: 26.07.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N121/2012 Nz 21553/2012 dňa 15.06.2012. Rozšírenie predmetu podnikania.
  (od: 15.08.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 311/2012, Nz 42940/2012, NCRls 43794/2012 zo dňa 13.11.2012.
  (od: 14.12.2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.01.2013. Notárska zápisnica č. N 7/2013, Nz 923/2013 zo dňa 11.01.2013.
  (od: 13.02.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.01.2013.
  (od: 14.02.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 85/2013, Nz 14965/2013, NCRls 15268/2013 dňa 06.05.2013.
  (od: 13.06.2013)
Notárska zápisnica č. N 281/2015, Nz 16255/2015, NCRls 16639/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2015.
  (od: 30.05.2015)
Protokol o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 27.04.2015 až 30.04.2015.
  (od: 18.06.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.07. 2015.
  (od: 13.08.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.11. 2015.
  (od: 31.12.2015)
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.06.2016.
  (od: 14.06.2016)
Notárska zápisnica č. N 168/2017, Nz 20368/2017, NCRls 20824/2017 zo dňa 13.06.2017 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti.
  (od: 12.07.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  02.12.2021
Dátum výpisu:  04.12.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)