Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1305/B

Business name: 
FOLYN, a.s.
  (from: 06/16/2021)
Registered seat: 
Hattalova 12/C
Bratislava 831 02
  (from: 02/02/2007)
Identification number (IČO): 
34 151 001
  (from: 11/28/1996)
Date of entry: 
11/28/1996
  (from: 11/28/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/28/1996)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
  (from: 11/28/1996)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
  (from: 11/28/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/28/1996)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 02/29/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/04/2004)
Juraj Majzlan - predseda predstavenstva
Karpatské námestie 7770/10A
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 05/19/2021
  (from: 06/16/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva.
  (from: 07/28/2017)
Capital: 
7 052 974,57 EUR Paid up: 7 052 974,57 EUR
  (from: 06/30/2010)
Shares: 
Number of shares: 212503
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 06/30/2010)
Supervisory board: 
Katarína Zajíčková
Smrdáky 129
Smrdáky 906 03
From: 05/19/2021
  (from: 06/16/2021)
Dagmar Zajíčková
Smrdáky 129
Smrdáky 906 03
From: 05/19/2021
  (from: 06/16/2021)
Adam Hrbatý
Oreské 113
Oreské 908 63
From: 05/19/2021
  (from: 06/16/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of completion of voluntary liquidation: 05/19/2021
  (from: 06/16/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.11.1996 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Starý spis: Sa 620 Starý spis: Sa 1893
  (from: 11/28/1996)
Na spoločnosť prešli všetky práva a záväzky investičného fondu IPF III. Sporiteľňa - VSŽ, investičný fond a.s. Banská Bystrica, IČO: 30 226 686, na základe zmluvy o zlúčení schválenej mimoriadnym Valným zhromaždením dňa 10.12.1996, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou pod č. N 257/96, Nz 243/96. Starý spis: Sa 1893
  (from: 02/10/1997)
Notárska zápisnica N 409/97, Nz 409/97 zo dňa 12.12.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 1893
  (from: 12/22/1997)
Notárska zápisnica N 479/98, Nz 462/98 spísaná dňa 27.10.1998 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.10.1998. Notárska zápisnica N 524/98, Nz 503/98 spísaná dňa 13.11.1998 osvedčujúca priebeh náhradného riadneho valného zhromaždenia konaného dňa13.11.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. I § 3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 13.11.1998, na ktorom bola schválená zmena v predstavenstve. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 13.11.1998.
  (from: 02/22/1999)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 15.7.1999, na ktorej bola schválená zmena v predstavenstve.
  (from: 08/20/1999)
Zmena stanov schválená náhradným valným zhromaždením dňa 10.12.1999 priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 473/99
  (from: 02/29/2000)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.12.2000, na ktorom bolo rozhodnuté o personálnych zmenách v predstavenstve. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.12.2000 o voľbe predstavenstva.
  (from: 04/26/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.5.2001 vo forme notárskej zápisnice.
  (from: 06/01/2001)
Notárska zápisnica N 472/2002 zo dňa 7.11.2002 osvedčujúca priebeh riadného valného zhromaždenia - úplné znenie stanov zo dňa 7.11.2002.
  (from: 03/18/2003)
Notárska zápisnica N 301/2005, Nz 27986/2005, NCRls 27653/2005 spísaná notárkou JUDr. Danielou Šikutovou, ktorá osvedčuje priebeh valného zhromaždenia zo dňa 7.6.2005, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov. Zánik funkcie členov dozornej rady Miroslava Jaroščáka, Luboša Tesařa a Vojtecha Märtza dňa 7.6.2005. Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 8.6.2005. Zánik funkcie členov predstavenstva Petra Vojtka a Petra Zajaca dňa 8.6.2005.
  (from: 06/25/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.12.2006 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 332/2006, Nz 1477/2007, NCRls 1473/2007 zo dňa 12.01.2007.
  (from: 02/02/2007)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 415/2017, Nz 21689/2017, NCRls 22161/2017 zo dňa 22.06.2017.
  (from: 07/28/2017)
Date of updating data in databases:  10/19/2021
Date of extract :  10/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person