Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1376/B

Business name: 
MICROPLAST, a.s. v likvidácii
  (from: 07/26/2001 until: 06/18/2015)
Registered seat: 
Prepoštská 5
Bratislava 811 01
  (from: 04/17/1997 until: 06/18/2015)
Identification number (IČO): 
35 715 499
  (from: 04/17/1997)
Date of entry: 
04/17/1997
  (from: 04/17/1997)
Date of deletion: 
06/19/2015
  (from: 06/19/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.4.2015, sp. zn. 34 Exre/108/2015 -40, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.6.2015 súd vymazal obchodnú spoločnosť MICROPLAST, a.s. v likvidácii, Prepoštská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 35 715 499 ku dňu výmazu z obchodného registra s poukazom na ust. § 68 ods. 4 veta druhá Obchodného zákonníka, na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave zo dňa 9.3.2004 č.k. 1K 35/2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 16.4.2004, ktorým súd zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu MICROPLAST, a.s. v likvidácii, Prepoštská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 35 715 499 uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 3.9.2002 pod č.k. 1K 35/2002 -33, po splnení rozvrhového uznesenia po ktorého splnení nezostal žiadny obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora.
  (from: 06/19/2015)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/17/1997)
Capital: 
276 800 000 Sk
  (from: 11/16/1999 until: 06/18/2015)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Zoltán Sťahula
Pražská 3
Bratislava 811 04
Until: 06/19/2015
  (from: 10/16/2001)
Date of updating data in databases:  09/27/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person