Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1398/B

Business name: 
R. I. G., a.s.
  (from: 05/15/1997 until: 10/10/2004)
Registered seat: 
Rajská 15
Bratislava 811 08
  (from: 05/15/1997 until: 10/10/2004)
Identification number (IČO): 
35 717 807
  (from: 05/15/1997)
Date of entry: 
05/15/1997
  (from: 05/15/1997)
Date of deletion: 
10/11/2004
  (from: 10/11/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/15/1997)
Capital: 
3 890 000 Sk
  (from: 05/15/1997 until: 10/10/2004)
Other legal facts: 
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 19.1.2004 sa so spoločnosťou zlúčila spoločnosť FINMOBIL, a.s., Rajská 15, 811 08 Bratislava, IČO: 34 150 595, tak že táto spoločnosť prevzala všetky práva, povinnosti, majetok a záväzky spoločnosti R.I.G., a.s. Dňom zápisu zlúčenia do obchodného registra prechádza na spoločnosť FINMOBIL, a.s., ako na právneho nástupcu spoločnosti R.I.G., a.s., súbor obchodného majetku a záväzkov - imanie zanikajúcej spoločnosti. So súhlasom správcu dane - Daňový úrad Bratislava I zo dňa 1.3.2004 sa z obchodného registra v y m a z u j e obchodná spoločnosť R.I.G., a.s., IČO: 35 717 807 so sídlom Rajská 15, Bratislava zapísaná v odd. Sa vo vložke 1398/B dňom 11.10.2004.
  (from: 10/11/2004)
Date of updating data in databases:  10/15/2021
Date of extract :  10/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person