Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1410/B

Obchodné meno: 
YIT Slovakia a.s.
  (od: 02.01.2016)
Sídlo: 
Račianska 153/A
Bratislava 831 54
  (od: 22.02.2005)
IČO: 
35 718 625
  (od: 27.05.1997)
Deň zápisu: 
27.05.1997
  (od: 27.05.1997)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 27.05.1997)
Predmet činnosti: 
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby - dopravné stavby
  (od: 27.05.1997)
výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby - dopravné stavby
  (od: 27.05.1997)
vykonávanie dopravných stavieb
  (od: 27.05.1997)
vykonávanie bytových a občianských, priemyselných a inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
  (od: 27.05.1997)
obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
  (od: 27.05.1997)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
  (od: 27.05.1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 27.05.1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 27.05.1997)
zhotovovanie a prevádzkovanie reklamných zariadení a poskytovanie služieb v oblasti reklamy
  (od: 27.05.1997)
realitná činnosť - sprostredkovanie kúpy a predaja bytov, rodinných domov, budov, stavieb a pozemkov
  (od: 27.05.1997)
prenájom nebytových priestorov s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (od: 27.05.1997)
projektovanie stavieb - pozemné stavby a interiér
  (od: 14.04.2003)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť
  (od: 14.04.2003)
vedenie účtovníctva
  (od: 10.11.2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 02.01.2016)
„Prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiace na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností“
  (od: 02.06.2018)
„Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti“;
  (od: 02.06.2018)
„Skladovanie a pomocné činnosti v doprave“
  (od: 02.06.2018)
„Čistiace a upratovacie služby“
  (od: 02.06.2018)
„Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve“
  (od: 02.06.2018)
„Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení“
  (od: 02.06.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 09.04.2002)
Milan Murcko , MSc, MBA - podpredseda predstavenstva
A. Sládkoviča 43
Senec 903 01
Vznik funkcie: 15.04.2021
  (od: 04.05.2021)
Mgr. Jaroslav Janíček , CFA - člen predstavenstva
Sedmokráskova 16100/1
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 15.04.2021
  (od: 04.05.2021)
Peter Forssell - člen predstavenstva
Pietarinkatu 13 b 86
Helsinki 001 40
Fínska republika
Vznik funkcie: 15.04.2021
  (od: 04.05.2021)
Tom Mikael Sandvik - predseda predstavenstva
Koukkuniementie 3
Espoo 022 30
Fínska republika
Vznik funkcie: 01.01.2016
  (od: 04.05.2021)
Aaron Leinonen - Člen predstavenstva
Jääkärinkatu 7 B 10
Helsinki 001 50
Fínska republika
Vznik funkcie: 15.04.2021
  (od: 04.05.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 04.05.2021)
Základné imanie: 
5 000 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 000 EUR
  (od: 19.06.2009)
Akcie: 
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 EUR
  (od: 23.09.2010)
Akcionár: 
YIT Suomi Oy
Panuntie 11
Helsinki 006 20
Fínska republika
  (od: 04.05.2021)
Dozorná rada: 
Ing. Stanislav Hrkeľ
Športová 450
Most pri Bratislave 900 46
Vznik funkcie: 22.03.2017
  (od: 12.07.2017)
Peter Dovala
Bajkalská 12985/9A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Vznik funkcie: 19.11.2019
  (od: 12.12.2019)
Samuli Joki
Pakkalanrinne 11 A 3
Vantaa 015 10
Fínska republika
Vznik funkcie: 15.04.2021
  (od: 04.05.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.4.1997 v zmysle ust. §§ 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1999
  (od: 27.05.1997)
Notárska zápisnica Nz 386/98 spísaná dňa 1.10.1998 notárom JUDr Miloslavom Kováčom, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov v čl. V bod 1.
  (od: 03.11.1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 15.4.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 124/99
  (od: 10.05.1999)
Zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 26.4.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 69/00, Nz 43/00
  (od: 09.05.2000)
Notárska zápisnica Nz 456/02 spísaná dňa 24.10.2002 notárom JUDr. Potančokovou osvdčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti.
  (od: 14.04.2003)
Notárska zápisnica č. N 184/2003, Nz 45871/2003 zo dňa 10.6.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov.
  (od: 08.07.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia - 24.06.2004. Stanovy s dodatkom č. 4.
  (od: 16.07.2004)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 21.10.2008, dodatok č. 7 k stanovám zo dňa 21.10.2008, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.5.2007.
  (od: 01.01.2009)
Notárska zápisnica N 88/2009, Nz 16150/2009 zo dňa 19.5.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 19.06.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 176/2009, Nz 31062/2009, NCRls 31549/2009 zo dňa 16.09.2009.
  (od: 10.11.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 1013/2010, Nz 29792/2010 a NCRls 30241/2010 zo dňa 23.08.2010.
  (od: 31.08.2010)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 23.08.2010
  (od: 23.09.2010)
Notárska zápisnica N 1112/2010, Nz 33522/2010 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 21.09.2010
  (od: 23.09.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1198/2010, Nz 36270/2010, NCRls 36842/2010 zo dňa 07.10.2010. Zápisnica z volieb členov dozornej rady, ktoré sa konali v dňoch 26.08.2010 - 27.08.2010. Zmena obchodného mena z pôvodného REGING a. s. na nové YIT Reding a. s.
  (od: 19.10.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.05.2011.
  (od: 24.09.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.08.2013.
  (od: 04.04.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.05.2014 vo forme Notárskej zápisnice N 306/2014 Nz 20176/2014 NCRIs 20566/2014.
  (od: 15.08.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2015.
  (od: 16.06.2015)
Zmluva o zlúčení N 658/2015, Nz 45554/2015, NCRls 46497/2015 z 24.11.2015.
  (od: 01.01.2016)
Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2015, opravná doložka č. 3 zo dňa 30.12.2015.
  (od: 02.01.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 28.12.2015 vo forme notárskej zápisnice N 650/2015, NZ 59012/2015, NCRls 60044/2015. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N651/2015, NZ 59014,2015, NCRls 60048/2015.
  (od: 02.02.2016)
Notárska zápisnica č. N 125/2017, Nz 9509/2017, NCRls 9692/2017 zo dňa 22.03.2017 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti.
  (od: 12.07.2017)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.01.2016)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
BERGAMON, a.s.
Račianska 153
Bratislava 831 54
  (od: 02.02.2016)
GALA Residence s. r. o.
Račianska 153/A
Bratislava 831 54
  (od: 01.01.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  05.05.2021
Dátum výpisu:  07.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)