Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1532/B

Business name: 
REMING CONSULT a.s.
  (from: 10/09/1997)
Registered seat: 
Trnavská cesta 27
Bratislava 831 04
  (from: 08/28/2000)
Bajkalská 41
Bratislava 821 09
  (from: 10/09/1997 until: 08/27/2000)
Identification number (IČO): 
35 729 023
  (from: 10/09/1997)
Date of entry: 
10/09/1997
  (from: 10/09/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/09/1997)
Objects of the company: 
projektovanie stavieb-pozemné stavby
  (from: 10/09/1997)
prejektovanie stavieb-dopravné stavby - koľajová doprava
  (from: 10/09/1997)
projektovanie stavieb-technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, vzduchotechnika
  (from: 10/09/1997)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 10/09/1997)
geodetické a kartografické práce
  (from: 10/09/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/09/1997)
poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve
  (from: 10/09/1997)
obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 10/09/1997)
projektovanie stavieb : vodohospodárske stavby , zdravotno-vodohospodárske stavby , inžinierske siete /voda,plyn/ ,- technické vybavenie stavieb , zdravotechnika /vodovod, kanalizácia. plynovod/ , technologické zariadenia stavieb , zariadenia na distribúciu technických plynov /zemný plyn/
  (from: 09/17/1999)
projektovanie stavieb : technické vybavenie stavieb , elektrické silové zariadenia a rozvody NN a bleskozvody. elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody
  (from: 09/17/1999)
projektovanie stavieb : dopravné stavby , pozemné komunikácie
  (from: 09/17/1999)
projektovanie stavieb : technické vybavenie stavieb , elektroinštalácie silové, elektroinštalácie slaboprúdové
  (from: 09/17/1999)
statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
  (from: 09/17/1999)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/17/1999)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 06/22/2010)
posudzovanie vplyvov na životné prostredie
  (from: 06/22/2010)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 06/22/2010)
prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 Zák. č. 473/2005 Z. z. v rozsahu projektovanie zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 10/20/2018)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických vied, spoločenských a humanitných vied,
  (from: 12/05/2018)
poskytovanie softwaru – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 12/05/2018)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 12/05/2018)
počítačové služby
  (from: 12/05/2018)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 12/05/2018)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 12/05/2018)
Projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - zdravotechnika /vodovod,kanalizácia,stravovacie celky/ - technologické zariadenie stavieb-zariadenia pre distribúciu technických plynov /zemný plyn/
  (from: 10/09/1997 until: 09/16/1999)
projektovanie stavieb-technické vybavenie stavieb-elektrické silové zariadenia a rozvody NN, VN a bleskozvody
  (from: 10/09/1997 until: 09/16/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/09/1997)
Ing. Dalibor Krupa - predseda
Antona Bernoláka 2203/6
Žilina 010 01
From: 05/29/2020
  (from: 06/09/2020)
Ing. Jozef Nižňan - podpredseda
Budmerice 335
Budmerice 900 86
From: 05/29/2020
  (from: 06/09/2020)
Ing. Branislav Hudák - člen
Bajkalská 720/41
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 05/29/2020
  (from: 06/09/2020)
Ing. Ladislav Aboši - člen
Rovníková 12
Bratislava 821 02
  (from: 10/09/1997 until: 05/16/2002)
Ing. Branislav Hudák - člen
Bajkalská 720/41
Bratislava 821 09
From: 08/20/2014
  (from: 08/27/2014 until: 05/04/2017)
Ing. Branislav Hudák - člen
Bajkalská 720/41
Bratislava 821 09
From: 08/20/2014 Until: 04/19/2017
  (from: 05/05/2017 until: 05/04/2017)
Ing. Branislav Hudák - člen
Bajkalská 720/41
Bratislava 821 09
From: 04/19/2017
  (from: 05/05/2017 until: 06/08/2020)
Ing. Branislav Hudák - člen
Bajkalská 720/41
Bratislava 821 09
From: 04/19/2017 Until: 05/28/2020
  (from: 06/09/2020 until: 06/08/2020)
Ing. Milan Kolesár - člen
Alexyho 1/A
Bratislava 041 01
  (from: 10/09/1997 until: 08/27/2000)
Ing. Milan Kolesár - člen
Jána Poničana 1
Bratislava 841 08
  (from: 08/28/2000 until: 05/16/2002)
Mgr. Miriam Majorošová - člen
Grösslingová 2471/59
Bratislava 811 09
From: 07/18/2018
  (from: 10/20/2018 until: 06/08/2020)
Mgr. Miriam Majorošová - člen
Grösslingová 2471/59
Bratislava 811 09
From: 07/18/2018 Until: 05/19/2020
  (from: 06/09/2020 until: 06/08/2020)
Ing. Slavomír Podmanický - predseda
Gessayova 35
Bratislava 851 03
  (from: 10/09/1997 until: 08/27/2000)
Ing. Slavomír Podmanický - predseda
Malinovská 259
Zálesie 900 28
  (from: 08/28/2000 until: 05/16/2002)
Ing. Slavomír Podmanický
Gajova 2525/19
Bratislava 811 09
From: 04/23/2014
  (from: 05/06/2014 until: 05/04/2017)
Ing. Slavomír Podmanický
Gajova 2525/19
Bratislava 811 09
From: 04/23/2014 Until: 04/19/2017
  (from: 05/05/2017 until: 05/04/2017)
Ing. Slavomír Podmanický
Gajova 2525/19
Bratislava 811 09
From: 04/19/2017
  (from: 05/05/2017 until: 06/08/2020)
Ing. Slavomír Podmanický
Gajova 2525/19
Bratislava 811 09
From: 04/19/2017 Until: 05/28/2020
  (from: 06/09/2020 until: 06/08/2020)
Ing. Slavomír Podmanický - člen
Gajova 2525/19
Bratislava 811 09
From: 04/19/2011
  (from: 05/20/2011 until: 06/15/2012)
Ing. Slavomír Podmanický - člen
Gajova 2525/19
Bratislava 811 09
From: 04/19/2011 Until: 04/17/2012
  (from: 06/16/2012 until: 06/15/2012)
Ing. Slavomír Podmanický - člen
Gajova 2525/19
Bratislava 811 09
From: 04/17/2012
  (from: 06/16/2012 until: 05/07/2013)
Ing. Slavomír Podmanický - člen
Gajova 2525/19
Bratislava 811 09
From: 04/17/2012 Until: 04/17/2013
  (from: 05/08/2013 until: 05/07/2013)
Ing. Slavomír Podmanický - člen
Gajova 2525/19
Bratislava 811 09
From: 04/17/2013
  (from: 05/08/2013 until: 05/05/2014)
Ing. Slavomír Podmanický - člen
Gajova 2525/19
Bratislava 811 09
From: 04/17/2013 Until: 04/23/2014
  (from: 05/06/2014 until: 05/05/2014)
Ing. Slavomír Podmanický - člen
Malinovská 259
Zálesie 900 28
From: 12/01/2005
  (from: 12/21/2005 until: 07/03/2007)
Ing. Slavomír Podmanický - člen
Malinovská 259
Zálesie 900 28
From: 12/01/2005 Until: 05/22/2007
  (from: 07/04/2007 until: 07/03/2007)
Ing. Slavomír Podmanický - člen predstavenstva
Gajova 2525/19
Bratislava 811 09
From: 04/22/2009
  (from: 07/23/2009 until: 06/21/2010)
Ing. Slavomír Podmanický - člen predstavenstva
Gajova 2525/19
Bratislava 811 09
From: 04/22/2009 Until: 05/18/2010
  (from: 06/22/2010 until: 06/21/2010)
Ing. Slavomír Podmanický - člen predstavenstva
Gajova 2525/19
Bratislava 811 09
From: 05/18/2010
  (from: 06/22/2010 until: 05/19/2011)
Ing. Slavomír Podmanický - člen predstavenstva
Gajova 2525/19
Bratislava 811 09
From: 05/18/2010 Until: 04/19/2011
  (from: 05/20/2011 until: 05/19/2011)
Ing. Slavomír Podmanický - člen predstavenstva
Malinovská 259
Zálesie 900 28
From: 05/22/2007
  (from: 07/04/2007 until: 04/22/2008)
Ing. Slavomír Podmanický - člen predstavenstva
Malinovská 259
Zálesie 900 28
From: 05/22/2007 Until: 04/15/2008
  (from: 04/23/2008 until: 04/22/2008)
Ing. Slavomír Podmanický - člen predstavenstva
Malinovská 259
Zálesie 900 28
From: 04/15/2008
  (from: 04/23/2008 until: 05/26/2009)
Ing. Slavomír Podmanický - člen predstavenstva
Malinovská 259
Zálesie 900 28
From: 04/15/2008 Until: 04/22/2009
  (from: 05/27/2009 until: 05/26/2009)
Ing. Slavomír Podmanický - člen predstavenstva
Malinovská 259
Zálesie 900 28
From: 04/22/2009
  (from: 05/27/2009 until: 07/22/2009)
Ing. Slavomír Podmanický - predseda
Malinovská 259
Zálesie 900 28
From: 10/09/1997
  (from: 05/17/2002 until: 07/03/2007)
Ing. Slavomír Podmanický - predseda
Malinovská 259
Zálesie 900 28
From: 10/09/1997 Until: 05/22/2007
  (from: 07/04/2007 until: 07/03/2007)
Ing. Slavomír Podmanický - predseda
Malinovská 259
Zálesie 900 28
From: 04/15/2008
  (from: 04/23/2008 until: 05/26/2009)
Ing. Slavomír Podmanický - predseda
Malinovská 259
Zálesie 900 28
From: 04/15/2008 Until: 04/22/2009
  (from: 05/27/2009 until: 05/26/2009)
Ing. Slavomír Podmanický - predseda
Malinovská 259
Zálesie 900 28
From: 04/22/2009
  (from: 05/27/2009 until: 06/21/2010)
Ing. Slavomír Podmanický - predseda
Malinovská 259
Zálesie 900 28
From: 04/22/2009 Until: 05/18/2010
  (from: 06/22/2010 until: 06/21/2010)
Ing. Slavomír Podmanický - predseda
Malinovská 259/17
Zálesie 900 28
From: 05/18/2010
  (from: 06/22/2010 until: 05/19/2011)
Ing. Slavomír Podmanický - predseda
Malinovská 259/17
Zálesie 900 28
From: 05/18/2010 Until: 04/19/2011
  (from: 05/20/2011 until: 05/19/2011)
Ing. Slavomír Podmanický - predseda
Malinovská 259/17
Zálesie 900 28
From: 04/19/2011
  (from: 05/20/2011 until: 06/15/2012)
Ing. Slavomír Podmanický - predseda
Malinovská 259/17
Zálesie 900 28
From: 04/19/2011 Until: 04/17/2012
  (from: 06/16/2012 until: 06/15/2012)
Ing. Slavomír Podmanický - predseda
Malinovská 259/17
Zálesie 900 28
From: 04/17/2012
  (from: 06/16/2012 until: 05/07/2013)
Ing. Slavomír Podmanický - predseda
Malinovská 259/17
Zálesie 900 28
From: 04/17/2012 Until: 04/17/2013
  (from: 05/08/2013 until: 05/07/2013)
Ing. Slavomír Podmanický - predseda
Malinovská 259/17
Zálesie 900 28
From: 04/17/2013
  (from: 05/08/2013 until: 05/05/2014)
Ing. Slavomír Podmanický - predseda
Malinovská 259/17
Zálesie 900 28
From: 04/17/2013 Until: 04/23/2014
  (from: 05/06/2014 until: 05/05/2014)
Ing. Slavomír Podmanický - predseda
Malinovská 259/17
Zálesie 900 28
From: 04/23/2014
  (from: 05/06/2014 until: 09/24/2014)
Ing. Slavomír Podmanický - predseda
Malinovská 259/17
Zálesie 900 28
From: 04/23/2014
  (from: 05/06/2014 until: 05/04/2017)
Ing. Slavomír Podmanický - predseda
Malinovská 259/17
Zálesie 900 28
From: 04/23/2014 Until: 04/19/2017
  (from: 05/05/2017 until: 05/04/2017)
Ing. Slavomír Podmanický - predseda
Malinovská 259/17
Zálesie 900 28
From: 04/19/2017
  (from: 05/05/2017 until: 06/08/2020)
Ing. Slavomír Podmanický - predseda
Malinovská 259/17
Zálesie 900 28
From: 04/19/2017 Until: 05/28/2020
  (from: 06/09/2020 until: 06/08/2020)
Ing. Slavomír Podmanický - predseda predstavenstva
Malinovská 259
Zálesie 900 28
From: 05/22/2007
  (from: 07/04/2007 until: 04/22/2008)
Ing. Slavomír Podmanický - predseda predstavenstva
Malinovská 259
Zálesie 900 28
From: 05/22/2007 Until: 04/15/2008
  (from: 04/23/2008 until: 04/22/2008)
Ing. Ondrej Podolec - člen
Cesta na štadión 1210/36
Žilina - Závodie 010 01
From: 04/19/2011
  (from: 05/20/2011 until: 06/15/2012)
Ing. Ondrej Podolec - člen
Cesta na štadión 1210/36
Žilina - Závodie 010 01
From: 04/19/2011 Until: 04/17/2012
  (from: 06/16/2012 until: 06/15/2012)
Ing. Ondrej Podolec - člen
Cestan na štadión 1210/36
Žilina - Závodie 010 01
From: 04/17/2012
  (from: 06/16/2012 until: 05/07/2013)
Ing. Ondrej Podolec - člen
Cestan na štadión 1210/36
Žilina - Závodie 010 01
From: 04/17/2012 Until: 04/17/2013
  (from: 05/08/2013 until: 05/07/2013)
Ing. Ondrej Podolec - člen
Cestan na štadión 1210/36
Žilina - Závodie 010 01
From: 04/17/2013
  (from: 05/08/2013 until: 05/05/2014)
Ing. Ondrej Podolec - člen
Cestan na štadión 1210/36
Žilina - Závodie 010 01
From: 04/17/2013 Until: 04/23/2014
  (from: 05/06/2014 until: 05/05/2014)
Ing. Ondrej Podolec - člen
Vyšehradská 5
Bratislava 851 06
From: 04/09/2002
  (from: 05/17/2002 until: 07/03/2007)
Ing. Ondrej Podolec - člen
Vyšehradská 5
Bratislava 851 06
From: 04/09/2002 Until: 05/22/2007
  (from: 07/04/2007 until: 07/03/2007)
Ing. Ondrej Podolec - člen predstavenstva
Cesta na štadión 1210/36
Žilina-Závodie 010 01
From: 05/18/2010
  (from: 06/22/2010 until: 05/19/2011)
Ing. Ondrej Podolec - člen predstavenstva
Cesta na štadión 1210/36
Žilina-Závodie 010 01
From: 05/18/2010 Until: 04/19/2011
  (from: 05/20/2011 until: 05/19/2011)
Ing. Ondrej Podolec - člen predstavenstva
Vyšehradská 5
Bratislava 851 06
From: 05/22/2007
  (from: 07/04/2007 until: 04/22/2008)
Ing. Ondrej Podolec - člen predstavenstva
Vyšehradská 5
Bratislava 851 06
From: 05/22/2007 Until: 04/15/2008
  (from: 04/23/2008 until: 04/22/2008)
Ing. Ondrej Podolec - člen predstavenstva
Vyšehradská 5
Bratislava 851 06
From: 04/15/2008
  (from: 04/23/2008 until: 05/26/2009)
Ing. Ondrej Podolec - člen predstavenstva
Vyšehradská 5
Bratislava 851 06
From: 04/15/2008 Until: 04/22/2009
  (from: 05/27/2009 until: 05/26/2009)
Ing. Ondrej Podolec - člen predstavenstva
Vyšehradská 5
Bratislava 851 06
From: 04/22/2009
  (from: 05/27/2009 until: 06/21/2010)
Ing. Ondrej Podolec - člen predstavenstva
Vyšehradská 5
Bratislava 851 06
From: 04/22/2009 Until: 05/18/2010
  (from: 06/22/2010 until: 06/21/2010)
Ing. Ján Špánik
Pod vinicou 22/1234
Žilina-Závodie
From: 04/23/2014
  (from: 05/06/2014 until: 08/26/2014)
Ing. Ján Špánik
Pod vinicou 22/1234
Žilina-Závodie
From: 04/23/2014 Until: 08/20/2014
  (from: 08/27/2014 until: 08/26/2014)
Ing. Ján Špánik - člen
Černovská 7
Žilina 010 01
From: 04/09/2002
  (from: 01/12/2005 until: 12/20/2005)
Ing. Ján Špánik - člen
Černovská 7
Žilina 010 01
From: 04/09/2002 Until: 11/30/2005
  (from: 12/21/2005 until: 12/20/2005)
Ing. Ján Špánik - člen
Murgašova 994/3
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 04/09/2002
  (from: 05/17/2002 until: 01/11/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle predsedu predstavenstva samostatne, alebo dvoch členov predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k napísanému, alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva alebo dvaja jeho členovia.
  (from: 10/09/1997)
Capital: 
99 600 EUR Paid up: 99 600 EUR
  (from: 02/10/2009)
3 000 000 Sk Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 05/17/2002 until: 02/09/2009)
3 000 000 Sk
  (from: 10/09/1997 until: 05/16/2002)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 996 EUR
  (from: 02/10/2009)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 30 000 Sk
  (from: 09/17/1999 until: 02/09/2009)
Number of shares: 3000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/09/1997 until: 09/16/1999)
Stockholder: 
SUDOP GROUP a.s.
Olšanská 2643/1a
Praha - m.č. Žižkov 130 00
Česká republika
  (from: 06/09/2020)
Supervisory board: 
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
Prokopova 1091/24
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 02/03/2021
  (from: 02/17/2021)
Ing. Štěpán Vosáhlo
Mokropeská 2026
Černošice 252 28
Česká republika
From: 02/03/2021
  (from: 02/17/2021)
Ing. Peter Hvizdoš
Košolná 119
Košolná 919 01
From: 03/30/2021
  (from: 05/12/2021)
Ing. Zuzana Vaškovičová
Sliačska 1/B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 12/01/2021
  (from: 12/29/2021)
Viera Bednáriková
Školská 31
Báhoň 900 84
From: 04/12/2007
  (from: 07/04/2007 until: 04/22/2008)
Viera Bednáriková
Školská 31
Báhoň 900 84
From: 04/12/2007 Until: 04/14/2008
  (from: 04/23/2008 until: 04/22/2008)
Viera Bednáriková
Školská 31
Báhoň 900 84
From: 04/14/2008
  (from: 04/23/2008 until: 05/26/2009)
Viera Bednáriková
Školská 31
Báhoň 900 84
From: 04/14/2008 Until: 05/15/2009
  (from: 05/27/2009 until: 05/26/2009)
Ing. Branislav Hudák
Bajkalská 720/41
Bratislava 821 09
From: 10/12/2011
  (from: 10/27/2011 until: 08/26/2014)
Ing. Branislav Hudák
Bajkalská 720/41
Bratislava 821 09
From: 10/12/2011 Until: 07/21/2014
  (from: 08/27/2014 until: 08/26/2014)
Ing. Irena Kubelová - predseda
Vilova 33
Bratislava 851 02
From: 04/09/2002
  (from: 05/17/2002 until: 07/03/2007)
Ing. Irena Kubelová - predseda
Vilova 33
Bratislava 851 02
From: 04/09/2002 Until: 04/12/2007
  (from: 07/04/2007 until: 07/03/2007)
Ing. František Lukeš
Děkanská vinice II 1541/18
Praha - m.č. Nusle 140 00
Česká republika
From: 05/29/2020
  (from: 06/09/2020 until: 02/16/2021)
Ing. František Lukeš
Děkanská vinice II 1541/18
Praha - m.č. Nusle 140 00
Česká republika
From: 05/29/2020 Until: 02/02/2021
  (from: 02/17/2021 until: 02/16/2021)
Ing. František Lukeš
Děkanská vinice II 1541/18
Praha - Nusle 140 00
Česká republika
From: 05/18/2016
  (from: 06/25/2016 until: 06/08/2020)
Ing. František Lukeš
Děkanská vinice II 1541/18
Praha - Nusle 140 00
Česká republika
From: 05/18/2016 Until: 05/28/2020
  (from: 06/09/2020 until: 06/08/2020)
Ing. Jozef Nižňan
Budmerice 355
Budmerice 900 86
From: 07/21/2014
  (from: 08/27/2014 until: 08/30/2017)
Ing. Jozef Nižňan
Budmerice 355
Budmerice 900 86
From: 07/21/2014 Until: 08/14/2017
  (from: 08/31/2017 until: 08/30/2017)
Ing. Jozef Nižňan
Budmerice 355
Budmerice 900 86
From: 08/14/2017
  (from: 08/31/2017 until: 06/08/2020)
Ing. Jozef Nižňan
Budmerice 355
Budmerice 900 86
From: 08/14/2017 Until: 05/28/2020
  (from: 06/09/2020 until: 06/08/2020)
Ing. Slavomír Podmanický
Malinovská 259/17
Zálesie 900 28
From: 05/29/2020
  (from: 06/09/2020 until: 02/16/2021)
Ing. Slavomír Podmanický
Malinovská 259/17
Zálesie 900 28
From: 05/29/2020 Until: 02/02/2021
  (from: 02/17/2021 until: 02/16/2021)
Ing. Zuzana Podolcová
Cesta na štadión 1210/36
Žilina-Závodie 010 01
From: 05/31/2010
  (from: 06/22/2010 until: 10/26/2011)
Ing. Zuzana Podolcová
Cesta na štadión 1210/36
Žilina-Závodie 010 01
From: 05/31/2010 Until: 10/12/2011
  (from: 10/27/2011 until: 10/26/2011)
Ing. Zuzana Podolcová
Vyšehradská 5
Bratislava 851 05
From: 05/15/2009
  (from: 05/27/2009 until: 06/21/2010)
Ing. Zuzana Podolcová
Vyšehradská 5
Bratislava 851 05
From: 05/15/2009 Until: 05/31/2010
  (from: 06/22/2010 until: 06/21/2010)
Ing. Ladislav Veršovský - predseda
Ipeľská 11
Bratislava 821 07
  (from: 10/09/1997 until: 08/27/2000)
Ing. Ladislav Veršovský - predseda
Kuklovská 86
Bratislava 841 05
  (from: 08/28/2000 until: 05/16/2002)
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Březská 542
Říčany u Prahy 251 01
Česká republika
From: 04/23/2014
  (from: 09/25/2014 until: 05/04/2017)
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Březská 542
Říčany u Prahy 251 01
Česká republika
From: 04/23/2014 Until: 04/19/2017
  (from: 05/05/2017 until: 05/04/2017)
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Březská 542
Říčany u Prahy 251 01
Česká republika
From: 04/19/2017
  (from: 05/05/2017 until: 06/08/2020)
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Březská 542
Říčany u Prahy 251 01
Česká republika
From: 04/19/2017 Until: 05/28/2020
  (from: 06/09/2020 until: 06/08/2020)
Ing. František Pallaj
Dobšinského 1598/15
Žilina 010 08
From: 08/20/2020 Until: 11/30/2021
  (from: 12/29/2021 until: 12/28/2021)
Ing. František Pallaj
Dobšinského 1598/15
Žilina 010 08
From: 08/20/2020
  (from: 10/31/2020 until: 12/28/2021)
Ing. Jan Sellner
Do Blatin 304/13
Praha - m.č. Zličín 155 21
Česká republika
From: 02/03/2021
  (from: 02/17/2021)
Ing. Josef Fidler
Jeseniova 46
Praha 3 130 00
Česká republika
From: 04/23/2014
  (from: 05/06/2014 until: 06/24/2016)
Ing. Josef Fidler
Jeseniova 46
Praha 3 130 00
Česká republika
From: 04/23/2014 Until: 05/18/2016
  (from: 06/25/2016 until: 06/24/2016)
Ing. Josef Fidler
Pod Parukářkou 2760/16
Praha 3 130 00
Česká republika
From: 04/17/2013
  (from: 05/08/2013 until: 05/05/2014)
Ing. Josef Fidler
Pod Parukářkou 2760/16
Praha 3 130 00
Česká republika
From: 04/17/2013 Until: 04/23/2014
  (from: 05/06/2014 until: 05/05/2014)
Ing. Josef Fidler - člen
Olbramovická 706
Praha 140 00
Praha 1
  (from: 10/09/1997 until: 08/27/2000)
Ing. Jozef Fidler - člen
Pod Parukářkou 2760/16
Praha 3
Česká republika
  (from: 08/28/2000 until: 05/16/2002)
Ing. Jozef Fidler - člen
Pod Parukářkou 2760/16
Praha 3
Česká republika
From: 10/09/1997
  (from: 05/17/2002 until: 12/20/2005)
Ing. Josef Fidler - člen
Pod Parukářkou 2760/16
Praha 3 130 00
Česká republika
From: 10/09/1997
  (from: 12/21/2005 until: 07/03/2007)
Ing. Josef Fidler - člen
Pod Parukářkou 2760/16
Praha 3 130 00
Česká republika
From: 10/09/1997 Until: 05/22/2007
  (from: 07/04/2007 until: 07/03/2007)
Ing. Josef Fidler - člen
Pod Parukářkou 2760/16
Praha 3 130 00
Česká republika
From: 05/22/2007
  (from: 07/04/2007 until: 04/22/2008)
Ing. Josef Fidler - člen
Pod Parukářkou 2760/16
Praha 3 130 00
Česká republika
From: 05/22/2007 Until: 04/15/2008
  (from: 04/23/2008 until: 04/22/2008)
Ing. Josef Fidler
Pod Parukářkou 2760/16
Praha 3 130 00
Česká republika
From: 04/15/2008
  (from: 04/23/2008 until: 05/26/2009)
Ing. Josef Fidler
Pod Parukářkou 2760/16
Praha 3 130 00
Česká republika
From: 04/15/2008 Until: 04/22/2009
  (from: 05/27/2009 until: 05/26/2009)
Ing. Josef Fidler
Pod Parukářkou 2760/16
Praha 3 130 00
Česká republika
From: 04/22/2009
  (from: 05/27/2009 until: 06/21/2010)
Ing. Josef Fidler
Pod Parukářkou 2760/16
Praha 3 130 00
Česká republika
From: 04/22/2009 Until: 05/18/2010
  (from: 06/22/2010 until: 06/21/2010)
Ing. Josef Fidler
Pod Parukářkou 2760/16
Praha 3 130 00
Česká republika
From: 05/18/2010
  (from: 06/22/2010 until: 05/19/2011)
Ing. Josef Fidler
Pod Parukářkou 2760/16
Praha 3 130 00
Česká republika
From: 05/18/2010 Until: 04/19/2011
  (from: 05/20/2011 until: 05/19/2011)
Ing. Josef Fidler
Pod Parukářkou 2760/16
Praha 3 130 00
Česká republika
From: 04/19/2011
  (from: 05/20/2011 until: 06/15/2012)
Ing. Josef Fidler
Pod Parukářkou 2760/16
Praha 3 130 00
Česká republika
From: 04/19/2011 Until: 04/17/2012
  (from: 06/16/2012 until: 06/15/2012)
Ing. Josef Fidler
Pod Parukářkou 2760/16
Praha 3 130 00
Česká republika
From: 04/17/2012
  (from: 06/16/2012 until: 05/07/2013)
Ing. Josef Fidler
Pod Parukářkou 2760/16
Praha 3 130 00
Česká republika
From: 04/17/2012 Until: 04/17/2013
  (from: 05/08/2013 until: 05/07/2013)
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Březská 542
Říčany u Prahy 251 01
Česká republika
From: 04/17/2013
  (from: 05/08/2013 until: 05/05/2014)
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Březská 542
Říčany u Prahy 251 01
Česká republika
From: 04/17/2012 Until: 04/17/2013
  (from: 05/08/2013 until: 05/07/2013)
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Březská 542
Říčany u Prahy 251 01
Česká republika
From: 04/17/2012
  (from: 06/16/2012 until: 05/07/2013)
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Březská 542
Říčany u Prahy 251 01
Česká republika
From: 04/19/2011 Until: 04/17/2012
  (from: 06/16/2012 until: 06/15/2012)
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Březská 542
Říčany u Prahy 251 01
Česká republika
From: 04/19/2011
  (from: 05/20/2011 until: 06/15/2012)
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Březská 542
Říčany u Prahy 251 01
Česká republika
From: 05/18/2010 Until: 04/19/2011
  (from: 05/20/2011 until: 05/19/2011)
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Březská 542
Říčany u Prahy 251 01
Česká republika
From: 05/18/2010
  (from: 06/22/2010 until: 05/19/2011)
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Březská 542
Říčany u Prahy 251 01
Česká republika
From: 04/22/2009 Until: 05/18/2010
  (from: 06/22/2010 until: 06/21/2010)
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Březská 542
Říčany u Prahy 251 01
Česká republika
From: 04/22/2009
  (from: 05/27/2009 until: 06/21/2010)
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Březská 542
Říčany u Prahy 251 01
Česká republika
From: 04/15/2008 Until: 04/22/2009
  (from: 05/27/2009 until: 05/26/2009)
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Březská 542
Říčany u Prahy 251 01
Česká republika
From: 04/15/2008
  (from: 04/23/2008 until: 05/26/2009)
Ing. Jaroslav Vosáhlo - člen
Březská 542
Říčany
Česká republika
From: 05/22/2007 Until: 04/15/2008
  (from: 04/23/2008 until: 04/22/2008)
Ing. Jaroslav Vosáhlo - člen
Březská 542
Říčany
Česká republika
From: 05/22/2007
  (from: 07/04/2007 until: 04/22/2008)
Ing. Jaroslav Vosáhlo - člen
Čapkova 1690
Říčany
Česká republika
From: 10/09/1997 Until: 05/22/2007
  (from: 07/04/2007 until: 07/03/2007)
Ing. Jaroslav Vosáhlo - člen
Čapkova 1690
Říčany
Česká republika
From: 10/09/1997
  (from: 05/17/2002 until: 07/03/2007)
Ing. Jaroslav Vosáhlo - člen
Čapkova 1690
Říčany
Česká republika
  (from: 10/09/1997 until: 05/16/2002)
Ing. Jaroslav Vosáhlo
From: 04/23/2014 Until: 04/23/2014
  (from: 05/06/2014 until: 09/24/2014)
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Březská 542
Říčany u Prahy 251 01
Česká republika
From: 04/17/2013 Until: 04/23/2014
  (from: 05/06/2014 until: 05/05/2014)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.8.1997 v súlade s § 154-220 Zák.č. 513/91 Zb. Notárska zápisnica Nz 336/97 zo dňa 27.8.1997 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov založiť a.s., a stanovy a.s. v zmysle Zák.č. 513/91 v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 2122
  (from: 10/09/1997)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 25.8.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 274/99 spísanou notárom JUDr Miloslavom Kováčom.
  (from: 09/17/1999)
Notárska zápisnica č. N 137/00, Nz 94/00 zo dňa 3.8.2000, osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti.
  (from: 08/28/2000)
Ing. Ladislav Aboši, deň zániku funkcie: 9.4.2002 Ing. Milan Kolesár, deň zániku funkcie: 9.4.2002. Ing. Ladislav Veršovský, deň zániku funkcie: 9.4.2002. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 59/2002, Nz 54/2002 zo dňa 9.4.2002
  (from: 05/17/2002)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.11.2005.
  (from: 12/21/2005)
Zmluvy o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 79/2006, Nz 15798/2006, NCRls 15778/2006 zo dňa 26.4.2006 a notárskej zápisnice N 80/2006, Nz 15800/2006, NCRls 15789/2006 zo dňa 26.4.2006, na základe ktorých preberá spoločnosť REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava IČO: 35 729 023 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcich spoločností : SUDOP s.r.o., Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice, IČO: 31 715 940 a SUDOP ALFA, a.s., Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice, IČO: 31 714 285.
  (from: 06/30/2006)
Notárska zápisnica N 132/2007, Nz 19745/2007 spísaná dňa 22.05.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 07/04/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.04.2009.
  (from: 05/27/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.05.2010. Zápisnica z volieb člena dozornej rady zo dňa 31.5.2010.
  (from: 06/22/2010)
Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 12.10.2011.
  (from: 10/27/2011)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2013.
  (from: 05/08/2013)
Zápisnica z odvolávania a voľby člena dozornej rady zo dňa 14.08.2017
  (from: 08/31/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1461/2018, Nz 23395/2018, NCRls 23841/2018 zo dňa 18.07.2018.
  (from: 10/20/2018)
Date of updating data in databases:  06/24/2022
Date of extract :  06/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person