Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1621/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Lignea Group, a.s.
  (from: 01/08/1998)
Registered seat: 
Bystrický rad 75
Zvolen 960 01
  (from: 10/10/2002)
Ružová dolina 6
Bratislava 821 01
  (from: 04/27/2000 until: 10/09/2002)
Nevädzová 8
Bratislava 821 01
  (from: 01/08/1998 until: 04/26/2000)
Identification number (IČO): 
35 737 115
  (from: 01/08/1998)
Date of entry: 
01/08/1998
  (from: 01/08/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/08/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou
  (from: 01/08/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/08/1998)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
  (from: 01/08/1998)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 01/08/1998)
reklamná činnosť
  (from: 01/08/1998)
organizovanie výstav a veľtrhov
  (from: 01/08/1998)
organizovanie kurzov, školení, seminárov a kultúrnych podujatí
  (from: 01/08/1998)
vydavateľská a nakladateľská činnosť
  (from: 01/08/1998)
prieskum trhu a výskum verejnej mienky
  (from: 01/08/1998)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 01/08/1998)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/08/1998)
Vladimír Jarota - predseda
Pribinova 745/93
Zvolen 960 01
From: 09/24/2002
  (from: 10/10/2002)
Ing. Miroslav Výboh - člen
M.M. Hodžu 14
Zvolen 960 01
From: 09/23/2002
  (from: 10/10/2002)
Elena Strušková - člen
Mateja Bela 2393/3
Zvolen 960 01
From: 09/23/2002
  (from: 10/10/2002)
Ing. arch. Bronislava Hostačná - podpredseda predstavenstva
Gorazdova 3
Bratislava 811 04
  (from: 04/27/2000 until: 08/21/2002)
Ing. arch. Bronislava Hostačná - podpredseda predstavenstva
Gorazdova 3
Bratislava 811 04
From: 12/27/1999 Until: 09/23/2002
  (from: 08/22/2002 until: 10/09/2002)
Ing. Jozef Jánoš - predseda predstavenstva
Asmolova 1992/38
Zvolen 960 01
  (from: 08/20/2001 until: 08/21/2002)
Ing. arch. Juraj Lispuch - predseda predstavenstva
Ľ. Štúra 32
Zvolen 960 01
From: 06/28/2002 Until: 09/23/2002
  (from: 08/22/2002 until: 10/09/2002)
Ing. Peter Macko - - predseda predstavensta
Kimovská 2341/8
Zvolen 960 01
  (from: 01/08/1998 until: 04/26/2000)
JUDr. Ján Ondruš - podpredseda predstavenstva
Martinčekova 32
Bratislava 821 01
  (from: 01/08/1998 until: 04/26/2000)
Zuzana Ondrušeková - člen predstavenstva
Biela voda 23
Kežmarok 060 01
  (from: 01/08/1998 until: 08/25/1998)
Ing. Igor Prekop - predseda predstavenstva
Horná Poruba 57
Horná Poruba 018 35
  (from: 04/27/2000 until: 08/19/2001)
Ing. Eva Skřeková - člen predstavenstva
Vansovej 1
Bratislava 811 03
  (from: 04/27/2000 until: 08/21/2002)
Ing. Eva Skřeková - člen predstavenstva
Vansovej 1
Bratislava 811 03
From: 12/27/1999 Until: 09/23/2002
  (from: 08/22/2002 until: 10/09/2002)
Ing. Alexander Tenkel - člen predstavenstva
Sládkovičova 3
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 08/26/1998 until: 04/26/2000)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva
  (from: 01/08/1998)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 01/08/1998)
Shares: 
Number of shares: 16
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 62 500 Sk
  (from: 04/27/2000)
Number of shares: 16
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 62 500 Sk
  (from: 01/08/1998 until: 04/26/2000)
Supervisory board: 
Ing. Ján Mičega - predseda
Šmidkého 13
Zvolen
From: 09/24/2002
  (from: 10/10/2002)
Ing. Katarína Tuhárska - člen
J. Horvátha 903/36
Kremnica
From: 09/23/2002
  (from: 10/10/2002)
Pavel Fejfár - člen
Dolná Kolónia 1330/28
Zvolen
From: 09/23/2002
  (from: 10/10/2002)
Ing. Štefan Hamáry - člen dozornej rady
Šmidkeho 1445/10
Zvolen 960 01
From: 01/08/1998 Until: 09/23/2002
  (from: 08/22/2002 until: 10/09/2002)
Ing. Štefan Hamáry - člen dozornej rady
Šmidkého 1445/10
Zvolen 960 01
  (from: 01/08/1998 until: 08/21/2002)
JUDr. Marta Magyaricsová - predseda dozornej rady
Meteorova 7
Bratislava 821 02
  (from: 01/08/1998 until: 08/19/2001)
Ing. Martin Ondrušek - člen dozornej rady
Cintorínska 987/19
Trenčín 911 01
  (from: 01/08/1998 until: 08/19/2001)
Marián Tumpach - člen dozornej rady
Francisciho 1621/1
Zvolen
  (from: 08/20/2001 until: 08/21/2002)
Marián Tumpach - člen dozornej rady
Francisciho 1621/1
Zvolen
From: 06/20/2001 Until: 09/23/2002
  (from: 08/22/2002 until: 10/09/2002)
Andrea Vranová - predseda dozornej rady
Dubové 76
Dobrá Niva
  (from: 08/20/2001 until: 08/21/2002)
Andrea Vranová - predseda dozornej rady
Dubové 76
Dobrá Niva
From: 06/20/2001 Until: 09/23/2002
  (from: 08/22/2002 until: 10/09/2002)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 470/97 zo dňa 3.12.1997 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 2211
  (from: 01/08/1998)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.7.1997.
  (from: 08/26/1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 27.12.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 316/99, Nz 286/99.
  (from: 04/27/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.6.2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 27.6.2001. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 21.6.2001.
  (from: 08/20/2001)
Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Jozefa Jánoša dňom 28.6.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.6.2002. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.6.2002.
  (from: 08/22/2002)
Notárska zápisnica N 164/02 Nz 163/02 zo dňa 23. 9. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti v čl. I., bod 2 a personálne zmeny v orgánoch spoločnosti. Zápisnica z predstavenstva a dozornej rady zo dňa 24. 9. 2002.
  (from: 10/10/2002)
Date of updating data in databases:  05/12/2021
Date of extract :  05/13/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person