Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1658/B

Business name: 
Devín Invest, a. s.
  (from: 08/19/2021)
Registered seat: 
Budova ORBIS, Rajská 7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  (from: 10/05/2018)
Identification number (IČO): 
35 741 635
  (from: 02/23/1998)
Date of entry: 
02/23/1998
  (from: 02/23/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/23/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 02/23/1998)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 02/23/1998)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
  (from: 09/05/2003)
obstarávateľská činnosť spojená so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 09/05/2003)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/05/2003)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/05/2003)
poradenská činnosť v predmetoch podnikania
  (from: 09/05/2003)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/05/2018)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 10/05/2018)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/05/2018)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 10/05/2018)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 10/05/2018)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 01/19/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/20/2004)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - predseda
Brusnicová 29
Bratislava 831 01
From: 12/13/2002
  (from: 07/27/2007)
PhDr. Marián Lančarič - Member of the Board of Directors
Šúrska 735/2
Modra 900 01
From: 06/30/2021
  (from: 08/19/2021)
Ing. Robert Spišák , PhD. - Vice-chairman of the Board of Directors
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava 811 02
From: 06/30/2021
  (from: 08/19/2021)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 08/19/2021)
Capital: 
30 000 EUR Paid up: 30 000 EUR
  (from: 01/03/2019)
Shares: 
Number of shares: 400
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 75 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod.4 veta štvrtá, piata a šiesta stanov spoločnosti.
  (from: 01/03/2019)
Supervisory board: 
Ing. Alexandra Broszová - predseda
Pod agátmi 14661/2
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 03/05/2004
  (from: 06/03/2020)
JUDr. Marta Tvrdošinská Lehnertová
Mišíkova 18
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06
From: 04/16/2020
  (from: 06/03/2020)
Mgr. Juraj Ondruš
Cajlanská 159
Pezinok 902 01
From: 06/30/2021
  (from: 08/19/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľov osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 69/98, Nz 69/98 dňa 13.2.1998, v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov Stary spis: Sa 2248
  (from: 02/23/1998)
Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.3.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 132/98, Nz 130/98. Stary spis: Sa 2248
  (from: 04/24/1998)
Zápisnica z VZ dňa 3.12.1998
  (from: 03/02/1999)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.12.1999 Notárska zápisnica N 670/99 Nz 669/99 spísaná dňa 16.12.1999 notárom JUDr Stanislavom Bauerom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III, V, VI, VIII, XV, XVIII
  (from: 01/18/2000)
Notárska zápisnica N 632/02, Nz 610/02 zo dňa 22.11.2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zrušení spoločnosti s likvidáciou zo dňa 15,10,2002, rozhodnutie o znížení základného imania a zmene stanov.
  (from: 11/29/2002)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov vo forme notárskej zápisnice č. N 708/2002, Nz 683/2002 zo dňa 13.12.2002.
  (from: 03/03/2003)
Rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov zo dňa 4.7.2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 871/2003, Nz 56014/2003 - zmena obchodného mena z predchádzajúceho FINSERVIS-INVEST, a.s..
  (from: 09/05/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.3.2004.
  (from: 03/20/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia - notárska zápisnica N 177/04, Nz 37171/04 zo dňa 30. 4. 2004 a stanovy spoločnosti.
  (from: 05/20/2004)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.04.2005 spísanej JUDr. Stanislavom Bauerom, notárom - zvýšenie základného imania
  (from: 05/04/2005)
Zvýšenie základného imania spoločnosti rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 17. 08. 2006 z 48.600.000,- Sk na 94.600.000,- Sk.
  (from: 09/15/2006)
Rozhodnutie predstavenstva o premene na eurá zo dńa 7.10.2009.
  (from: 10/23/2009)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2014.
  (from: 08/12/2014)
Osvedčenie o priebehu časti RVZ spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 1513/2018, Nz 29391/2018, NCRls 29950/2018 zo dňa 11.09.2018.
  (from: 10/05/2018)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person