Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1680/B

Business name: 
FirePro Distribution a.s.
  (from: 03/13/2007)
Registered seat: 
Krížna 47
Bratislava 811 07
  (from: 03/13/2007)
Identification number (IČO): 
35 742 500
  (from: 03/10/1998)
Date of entry: 
03/10/1998
  (from: 03/10/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/10/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 03/10/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/10/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/10/1998)
komisionálny predaj
  (from: 03/10/1998)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
  (from: 03/10/1998)
zabezpečovanie, usporadúvanie a organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, seminárov, korzov a školení
  (from: 03/10/1998)
inžinierska činnosť
  (from: 03/10/1998)
prieskum trhu
  (from: 03/10/1998)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/10/1998)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 03/10/1998)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 03/10/1998)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
  (from: 03/10/1998)
leasingová činnosť
  (from: 03/10/1998)
poradenská a konzultačná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
  (from: 03/10/1998)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/24/2000)
JUDr. Dušan Repák - predseda predstavenstva
Údolná 7605/61
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 06/20/2019
  (from: 09/04/2019)
Daniela Elen Melknerová - člen
Chemická 1033/6
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
From: 06/20/2019
  (from: 09/04/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis
  (from: 09/04/2019)
Capital: 
33 193,9189 EUR Paid up: 33 193,9189 EUR
  (from: 10/24/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 10/24/2009)
Supervisory board: 
Juraj Lalik
Haydnova 4725/17
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 06/20/2019
  (from: 09/04/2019)
Peter Klúčik
Alstrova 2
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 06/20/2019
  (from: 09/04/2019)
Ing. Katarína Repáková
Údolná 7605/61
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 06/20/2019
  (from: 09/04/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľov spísaným do notárskej zápisnice č. N 155/98, Nz 154/98 dňa 25.2.1998 v zmysle § 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 2270
  (from: 03/10/1998)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 18.2.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 59/99, Nz 59/99 napísanej dňa 18.2.1999 notárom JUDr. Schweighoferovou v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti. Zápisnica z predstavenstva dňa 22.2.1999. Zápisnica z dozornej rady dňa 22.2.1999.
  (from: 03/01/1999)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 3.10.2000 pod č. N 415/00, Nz 404/00 na ktorom bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena: pôvodné: HALLMARK a.s.
  (from: 10/24/2000)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.5.2004 na ktorom bolo rozhodnuté o zmenách v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena predstavenstva M. Hargaša sa končí dňom 21.5.2004. Funkcia člena dozornej rady P. Bartolčiča sa končí dňom 21.5.2004.
  (from: 07/03/2004)
Zmena obchodného mena z pôvodného: "OPM Finance, a.s." na nové: "FirePro, a.s." a zmena v orgánoch súpoločnosti na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 06.06.2005 vo forme notárskej zápisnice N 306/2005, Nz 25464/2005, NCRls 25121/2005.
  (from: 06/08/2005)
Zmena obchodného mena sopločnosti rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 28.02.2007 z FirePro, a.s. na FirePro Distribution a.s.
  (from: 03/13/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2010
  (from: 07/20/2010)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.02.2013.
  (from: 02/08/2013)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valmého zrhomaždenia zo dňa 09.12.2014.
  (from: 01/13/2015)
Date of updating data in databases:  10/23/2021
Date of extract :  10/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person