Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  73590/B

Obchodné meno: 
ROSH, spol. s r.o.
  (od: 28.07.1997)
Sídlo: 
Krajná 7/C
Bratislava 821 04
  (od: 22.04.2011)
Textilná 23
Ružomberok 034 01
  (od: 28.07.1997 do: 21.04.2011)
IČO: 
36 373 184
  (od: 28.07.1997)
Deň zápisu: 
28.07.1997
  (od: 28.07.1997)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 28.07.1997)
Predmet činnosti: 
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (od: 28.07.1997)
leasing spojený s financovaním
  (od: 28.07.1997)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.07.1997)
stolárstvo- výrobky stavebného stolárstva
  (od: 29.10.2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 29.10.2002)
Spoločníci: 
Jozef Perniš
Na Karasiny 10
Prievidza 971 01
  (od: 22.04.2011)
PLOMA, a. s.
Velkomoravská 79
Hodonín 695 31
Česká republika
  (od: 20.12.2007 do: 21.04.2011)
PLOMA, a.s.
Velkomoravská 79
Hodonín 695 31
Česká republika
  (od: 21.09.2007 do: 19.12.2007)
Ing. Jozef Husarčík
549
Partizánska Ľupča
  (od: 17.09.2003 do: 20.09.2007)
Ing. Jozef Husarčík
549
Partizánska Ľupča
  (od: 04.09.1998 do: 16.09.2003)
Ing. Jozef Husarčík
549
Partizánska Ľupča
  (od: 28.07.1997 do: 03.09.1998)
Ing. František Potisk
Guothova 3
Bratislava
  (od: 31.05.2006 do: 20.09.2007)
Ing. Ján Šestina
Pod Kalváriou 12
Ružomberok
  (od: 17.09.2003 do: 20.09.2007)
Ing. Ján Šestina
Pod Kalváriou 12
Ružomberok
  (od: 04.09.1998 do: 16.09.2003)
Ing. Ján Šestina
Pod Kalváriou 12
Ružomberok
  (od: 28.07.1997 do: 03.09.1998)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Jozef Perniš
Vklad: 3 616 312 EUR Splatené: 3 616 312 EUR
  (od: 22.04.2011)
Ing. Ján Šestina
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 28.07.1997 do: 03.09.1998)
Ing. Jozef Husarčík
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 28.07.1997 do: 03.09.1998)
Ing. Ján Šestina
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 04.09.1998 do: 16.09.2003)
Ing. Jozef Husarčík
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 04.09.1998 do: 16.09.2003)
Ing. Ján Šestina
Vklad: 10 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 10 100 000 Sk
  (od: 17.09.2003 do: 30.05.2006)
Ing. Jozef Husarčík
Vklad: 10 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 10 100 000 Sk
  (od: 17.09.2003 do: 30.05.2006)
Ing. Ján Šestina
Vklad: 10 438 000 Sk Splatené: 10 438 000 Sk
  (od: 31.05.2006 do: 18.04.2007)
Ing. Jozef Husarčík
Vklad: 10 131 000 Sk Splatené: 10 131 000 Sk
  (od: 31.05.2006 do: 18.04.2007)
Ing. František Potisk
Vklad: 10 131 000 Sk Splatené: 10 131 000 Sk
  (od: 31.05.2006 do: 20.09.2007)
Ing. Ján Šestina
Vklad: 28 926 000 Sk Splatené: 28 926 000 Sk
  (od: 19.04.2007 do: 20.09.2007)
Ing. Jozef Husarčík
Vklad: 33 888 000 Sk Splatené: 33 888 000 Sk
  (od: 19.04.2007 do: 20.09.2007)
PLOMA, a.s.
Vklad: 72 945 000 Sk Splatené: 72 945 000 Sk
  (od: 21.09.2007 do: 19.12.2007)
PLOMA, a. s.
Vklad: 96 945 000 Sk Splatené: 96 945 000 Sk
  (od: 20.12.2007 do: 02.01.2008)
PLOMA, a. s.
Vklad: 108 945 000 Sk Splatené: 108 945 000 Sk
  (od: 03.01.2008 do: 01.06.2009)
PLOMA, a. s.
Vklad: 3 616 312 EUR Splatené: 3 616 312 EUR
  (od: 02.06.2009 do: 21.04.2011)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 21.09.2007)
konatelia
  (od: 28.07.1997 do: 20.09.2007)
Jozef Perniš
Na Karasiny 10
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 04.04.2011
  (od: 22.04.2011)
Martin Černý
Lešenská 633
Zlín - Kostelec 763 14
Česká republika
Vznik funkcie: 15.08.2007
  (od: 21.09.2007 do: 21.04.2011)
Martin Černý
Lešenská 633
Zlín - Kostelec 763 14
Česká republika
Vznik funkcie: 15.08.2007 Skončenie funkcie: 04.04.2011
  (od: 22.04.2011 do: 21.04.2011)
Ing. Jozef Husarčík
549
Partizánska Ľupča
  (od: 28.07.1997 do: 20.09.2007)
Ing. Jozef Husarčík
549
Partizánska Ľupča
Skončenie funkcie: 15.08.2007
  (od: 21.09.2007 do: 20.09.2007)
Ing. Ján Šestina
Pod Kalváriou 12
Ružomberok
  (od: 28.07.1997 do: 20.09.2007)
Ing. Ján Šestina
Pod Kalváriou 12
Ružomberok
Skončenie funkcie: 15.08.2007
  (od: 21.09.2007 do: 20.09.2007)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne
  (od: 28.07.1997)
Základné imanie: 
3 616 312 EUR Rozsah splatenia: 3 616 312 EUR
  (od: 02.06.2009)
108 945 000 Sk Rozsah splatenia: 108 945 000 Sk
  (od: 03.01.2008 do: 01.06.2009)
96 945 000 Sk Rozsah splatenia: 96 945 000 Sk
  (od: 20.12.2007 do: 02.01.2008)
72 945 000 Sk Rozsah splatenia: 72 945 000 Sk
  (od: 19.04.2007 do: 19.12.2007)
30 700 000 Sk Rozsah splatenia: 30 700 000 Sk
  (od: 31.05.2006 do: 18.04.2007)
20 200 000 Sk Rozsah splatenia: 20 200 000 Sk
  (od: 17.09.2003 do: 30.05.2006)
200 000 Sk
  (od: 04.09.1998 do: 16.09.2003)
100 000 Sk
  (od: 28.07.1997 do: 03.09.1998)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 11.8.2011
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 04.8.2011 sp. Zn. 3K 34/2011 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11.8.2011, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka ROSH, spol. s r.o., Krajná 7/C, Bratislava, IČO : 36 373 184, zapísanej v odd. Sro vl. č. 73590/B. Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil Ing. Milana Borodovčáka, so sídlom kancelárie Tomášikova 26, 82101 Bratislava. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.11.2011, sp. zn. 3K 34/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 29.11.2011 bol z funkcie správcu úpadcu ROSH, spol. s r.o., Krajná 7/C, Bratislava odvolaný Mgr. Milan Borodovčák, sídlo kancelárie Tomášikova 26, Bratislava a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, Bratislava, značka správcu S 1358.
  (od: 02.02.2012)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 11.8.2011
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 04.8.2011 sp. Zn. 3K 34/2011 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11.8.2011, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka ROSH, spol. s r.o., Krajná 7/C, Bratislava, IČO : 36 373 184, zapísanej v odd. Sro vl. č. 73590/B. Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil Ing. Milana Borodovčáka, so sídlom kancelárie Tomášikova 26, 82101 Bratislava.
  (od: 20.12.2011 do: 01.02.2012)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Michal Mišík
Prievozská 4B
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 29.11.2011
  (od: 02.02.2012)
Ing. Milan Borodovčák
Tomášikova 26
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 11.08.2011
  (od: 20.12.2011 do: 01.02.2012)
Ing. Milan Borodovčák
Tomášikova 26
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 11.08.2011 Skončenie funkcie: 29.11.2011
  (od: 02.02.2012 do: 01.02.2012)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.6.1997, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (od: 28.07.1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.7. 1998 bol schválený Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve.
  (od: 04.09.1998)
Na valnom zhromaždení dňa 6.6.2002 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (od: 29.10.2002)
Na valnom zhromaždení dňa 13.6.2003 bol schválený dodatok č. 4 a č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (od: 17.09.2003)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 7.10.2011,sp. zn. 34 Exre/255/2011-3 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.11.2011.
  (od: 20.12.2011)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 5.12.2011, sp.zn.34 Exre/372/2011-3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.1.2012.
  (od: 02.02.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  25.10.2021
Dátum výpisu:  26.10.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)